Giáo trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

     
giải pháp xử lý nước thải cách thức xử lý nước thải xử trí nước thải bằng phương pháp sinh học khối hệ thống xử lý nước thải công nghệ sinh học kỵ khí hồ nước sinh học tập

Bạn đang xem: Giáo trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

*
pdf

Wastewater Purification: Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactors - Chapter 12


*
pdf

PRACTICAL GUIDE to INDUSTRIAL SAFETY: Methods for Process Safety Professionals - Chapter 6


Xem thêm: Quan Niệm Về Tình Yêu Chân Chính, Tình Yêu Chân Chính Là Gì

*
pdf

Natural Wastewater Treatment Systems - Chapter 1


Nội dung

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHONMỤC LỤCCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI .......... 71.1 TỔNG quan liêu VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI..................................................... 71.2 THÀNH PHẦN LÝ HÓA HỌC CỦA NƯỚC THẢI .......................................... 91.2.1 tính chất vật lý ............................................................................................. 101.2.2 tính chất hóa học tập .......................................................................................... 101.3 NGUỒN GỐC PHÁT SINH CÁC LOẠI NƯỚC THẢI ðẶC TRƯNG............ 121.4 CÁC THÔNG SỐ ðÁNH GIÁ Ô NHIỄM VÀ YÊU CẦU CẦN THIẾTPHẢI XỬ LÝ NƯỚC THẢI .................................................................................. 191.4.1. Các thông số ñánh giá chỉ ô nhiễm..................................................................... 191.4.2 yêu thương cầu quan trọng phải xử lý nước thải........................................................... 25CHƯƠNG II: TỔNG quan liêu VỀ QUÁ TRÌNH SINH HỌC trong XỬ LÝNƯỚC THẢI ........................................................................................................ 262.1 PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC.................................................. 262.1.1 biến ñổi sinh hóa........................................................................................... 272.1.2 môi trường thiên nhiên sinh hóa ...................................................................................... 282.1.3 Trình tự bội phản ứng của quá trình..................................................................... 292.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH ........................................................ 292.3 CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ ðỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SINH HỌC .... 322.3.1 ðộng học phản ứng lên men quá trình xử lý nước thải .................................. 322.3.2. ðộng học gửi hóa cơ hóa học hữu cơ trong quy trình xử lý theo sinh khốibùn cùng thời gian. .................................................................................................... 34CHƯƠNG III: VI SINH VẬT vào HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI .... 353.1 KHÁI NIỆM .................................................................................................... 353.2 SINH THÁI, SINH LÝ, PHÂN LOẠI VI SINH VẬT...................................... 353.2.1 Sinh thái, sinh lý vi sinh đồ .......................................................................... 353.2.2 Phân nhiều loại vi sinh đồ gia dụng ...................................................................................... 393.2.2.1 Vi khuẩn..................................................................................................... 463.2.2.2 Eukarya (Sinh đồ dùng nhân thực) ..................................................................... 503.2.2.3 Archaea (cổ khuẩn) .................................................................................... 553.3 SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA TẾ BÀO VI SINH VẬT ....................................... 563.3.1 Nuôi ghép tĩnh/ nuôi cấy theo mẻ. .................................................................. 563.3.2 Nuôi ghép liên tục/ cái liên tục. ................................................................... 583.4 ðỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG ........................................ 593.4.1 các ñặc trưng ñộng học của quy trình sinh trưởng ......................................... 593.4.2 các giai ñoạn cải tiến và phát triển của vi sinh vật dụng trong quy trình sinh trưởng............... 60http://tieulun.hopto.orgĐóng góp PDF vày GV. Nguyễn Thanh TúWWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON3.4.2.1. Giai ñoạn chậm cải tiến và phát triển (giai ñoạn cảm ứng): ........................................ 613.4.2.2. Giai ñoạn cách tân và phát triển theo hàm số nón của vi sinh vật: ................................. 613.4.2.3. Giai ñoạn cải tiến và phát triển tuyến tính: ................................................................. 623.4.2.4. Giai ñoạn ổn ñịnh: ..................................................................................... 623.4.3 Sự dựa vào tốc ñộ phát triển của vi sinh vật vào nồng ñộ cơ chất: .............. 633.4.3.1 Phương trình Mono: ................................................................................... 633.4.3.2 Xác ñịnh KS và các thông số ñộng học theo phương thức LineweaverBurk:...................................................................................................................... 643.4.4 ðộng học quy trình chết của vi sinh vật:........................................................ 653.5 CHỈ THỊ VI SINH VẬT vào CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 663.5.1 Vi sinh vật lên men kỵ khí ............................................................................. 663.5.2 Vi sinh đồ lên men hiếu khí .......................................................................... 673.5.2.1 Tác nhân phát triển lơ lửng:..................................................................... 673.5.2.2 Tác nhân sinh trưởng bám dính: ................................................................. 693.5.3 Vi sinh vật trong những hồ ổn định ñịnh .................................................................... 733.6 ỨNG DỤNG.................................................................................................... 743.6.1 lương thực .................................................................................................... 743.6.2 Nông nghiệp.................................................................................................. 753.6.3 khai quật nguyên liệu.................................................................................... 753.6.4 bảo đảm an toàn môi trường......................................................................................... 75CHƯƠNG IV: ðỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SINH HỌC ............................ 774.1 MÔ HÌNH ðỘNG HỌC HÌNH THỨC ............................................................ 774.1.1Phản ứng bậc 1............................................................................................... 774.1.2Phản ứng bậc 2............................................................................................... 784.1.3Phản ứng bậc ngẫu nhiên ....................................................................................... 784.2MÔ HÌNH DỰA TRÊN CƠ CHẾ LÊN MEN XÚC TÁC ................................. 804.2.1 Phương trình ñộng học – phương trình Michaelis-Menten:........................... 804.2.2 Xác ñịnh các thông số ñộng học .................................................................... 824.3 MÔ HÌNH DỰA TRÊN CƠ CHẾ LÊN MEN SINH KHỐI.............................. 864.3.1 quy mô dựa trên chế độ lên men sinh khối ................................................... 864.3.2 phương thức xác ñịnh các thông số kỹ thuật của mô hình........................................... 884.3.2.1 cách thức vi phân................................................................................. 884.3.2.2 cách thức tích phân ............................................................................... 894.4 PHƯƠNG TRÌNH MICHAELIS-MENTEN vào DẠNG TÍCH PHÂN: ... 93CHƯƠNG V: CÔNG NGHỆ SINH HỌC KỴ KHÍ ............................................ 965.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................................... 965.2 CÁC CÔNG TRÌNH SINH HỌC KỴ KHÍ ...................................................... 97http://tieulun.hopto.orgĐóng góp PDF vì chưng GV. Nguyễn Thanh TúWWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON5.2.1 những dạng bể xử lý kỵ khí............................................................................... 975.2.2 Sinh học tập kỵ khí nhì giai ñoạn: ....................................................................... 985.2.3 Bể kỵ khí đẳng cấp ñệm bùn chiếc chảy ngược - UASB (Upflow AnaerobicSludge Blanket reactor).......................................................................................... 995.2.4 Bể phản nghịch ứng khuấy liên tục - CSTR (Continuously stirred tank reactor)...... 1025.2.5 Bể bội nghịch ứng cái chảy ñều - PFR (plug flow reactor) ................................ 1045.2.6 lọc kỵ khí kết dính cố ñịnh - AFR (anaerobic filter reactor)...................... 1045.2.7 Bể làm phản ứng kỵ khí có ñệm giãn - FBR, EBR (fluidized & expanded bedreactor) ................................................................................................................ 1055.3 MÔ TẢ QUÁ TRÌNH .................................................................................... 1065.4 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ................................................................................ 1085.5 THÔNG SỐ THIẾT KẾ ................................................................................. 1095.6 THÔNG SỐ VẬN HÀNH.............................................................................. 1115.7 ỨNG DỤNG ðẶC TRƯNG .......................................................................... 115CHƯƠNG VI: CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIẾU KHÍ .................................... 1166.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT..................................................................................... 1166.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ....................................................................... 1176.3 CÁC DẠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIẾU KHÍ...................................... 1196.3.1 Bùn hoạt tính............................................................................................... 1196.3.1.1 Khuấy trộn trọn vẹn ............................................................................... 1276.3.1.2 cái chảy nút (Bể bùn hoạt tính cấp cho khí giảm dần) ................................. 1286.3.1.3 Thổi khí nhiều bậc (Bể bùn hoạt tính nạp nước thải theo bậc) .................. 1296.3.1.4 Mương oxy hóa: ....................................................................................... 1306.3.1.5 lắp thêm khí nâng (Airlift reactor) ............................................................. 1336.3.1.6 lớn lên hiếu khí của sinh khối trong các tháp kín đáo A – B (Aerobicgrowth of biomass in packed towers) ................................................................... 1376.3.1.7 Bể hiếu khí gián ñoạn - SBR (Sequencing Batch Reactor)........................ 1386.3.1.8 Unitank .................................................................................................... 1406.3.2 lọc sinh học................................................................................................ 1426.3.2.1 RBC (Roltating Biological Contactor - ðĩa xoay sinh học): ..................... 1456.3.2.2 Lọc nhỏ tuổi giọt: ............................................................................................ 1466.3.2.3 lọc sinh học tập ngập nước (ñệm chũm ñịnh, ñệm giãn nở)................................ 1486.4 THÔNG SỐ TÍNH TOÁN.............................................................................. 1496.4.1 giám sát và đo lường bể Aerotank ................................................................................. 1496.4.1.1 Aerotank năng suất cao với việc khoáng hóa bùn hoạt tính bóc biệt............ 1496.4.1.2 tối ưu hóa technology bể aerotank năng suất cao ...................................... 1566.4.1.3 Kết cấu aerotank năng suất cao................................................................ 158http://tieulun.hopto.orgĐóng góp PDF vày GV. Nguyễn Thanh TúWWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON6.4.1.4 Aerotank sục khí kéo dãn .......................................................................... 1616.4.1.5 lấy ví dụ tính toán công nghệ hệ thống xử lý ................................................ 1636.4.2 các thông số kiến thiết cụ thể......................................................................... 1696.4.2.1 quá trình phân bỏ hiếu khí ..................................................................... 1696.4.2.2 những thông số xây đắp cho bể Aerotank:..................................................... 1706.4.2.3 những thông số kiến tạo mương oxy hóa....................................................... 1716.4.2.4 thi công bể lọc sinh học bé dại giọt .............................................................. 1716.4.2.5 Thông số thi công bể thanh lọc sinh học tập ngập nước ........................................... 1726.5 THÔNG SỐ VẬN HÀNH.............................................................................. 1746.5.1 quản lý và vận hành hệ thống cách xử lý hiếu khí ................................................................ 1746.5.1.1 Các thông số kỹ thuật kiểm tra trong quá trình vận hành........................................ 1756.5.1.2 kiểm soát điều hành quá trình cách xử lý ........................................................................ 1766.5.1.3 quan sát quản lý và vận hành .................................................................................... 1776.5.1.4 ngừng hoạt ñộng...................................................................................... 1776.5.1.5 giải quyết và xử lý sự núm ...................................................................................... 1776.5.1.6 đầy đủ sự thế thường gặp mặt .......................................................................... 1786.5.2 vận hành hệ thống lọc sinh học nhỏ giọt ..................................................... 1796.5.2.1 Theo dõi quản lý và vận hành .................................................................................... 1796.5.2.2 điều hành và kiểm soát các quá trình thử chủng loại và bình chọn ............................................ 1806.5.2.3 những vấn ñề thường chạm mặt trong quá trình quản lý và vận hành và phương pháp khắc phục......... 1806.5.3. Vận hành hệ thống bùn hoạt tính: ............................................................... 1836.5.3.1 những thông số quản lý hệ thống: .............................................................. 1856.5.3.2 điều hành và kiểm soát vận hành hệ thống; .................................................................. 1866.5.3.3 những vấn ñề hoàn toàn có thể xảy ra khi quản lý và biện pháp khắc phục: ....................... 1866.6 ỨNG DỤNG.................................................................................................. 195CHƯƠNG VII: HỒ SINH HỌC........................................................................ 1967.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT..................................................................................... 1967.2 CÁC DẠNG HỒ SINH HỌC......................................................................... 1967.2.1 hồ nước tự nhiên, hồ nhân tạo: ............................................................................ 1977.2.1.1 Hồ thoải mái và tự nhiên .............................................................................................. 1977.2.1.2 hồ nước nhân tạo.............................................................................................. 1977.2.2 hồ nước kỵ khí: ................................................................................................... 1987.2.3 hồ tùy tiện: ................................................................................................. 1997.2.4 hồ nước hiếu khí: ................................................................................................ 2027.2.5 hồ nước sinh học với việc tham gia của thực đồ vật nước: .......................................... 2037.3 VI SINH VẬT HIỆN DIỆN ........................................................................... 2047.3.1 vi khuẩn hiếu khí: ....................................................................................... 205http://tieulun.hopto.orgĐóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh TúWWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON7.3.2 vi trùng kỵ khí:.......................................................................................... 2067.3.3 những vi sinh đồ quang hợp: .......................................................................... 2067.3.4 ðộng vật dụng nguyên sinh và ñộng thiết bị không xương sống:................................ 2077.3.5 hồ nước thực vật: ................................................................................................ 2077.4 THÔNG SỐ THIẾT KẾ ................................................................................. 2077.4.1 thi công hồ kỵ khí ....................................................................................... 2087.4.2 xây dựng hồ tùy tiện thể ..................................................................................... 2097.4.3 xây cất hồ hiếu khí..................................................................................... 2137.4.4 xây cất hồ thực thiết bị nước:........................................................................... 2147.5 THÔNG SỐ VẬN HÀNH.............................................................................. 2157.6 ỨNG DỤNG ðẶC TRƯNG .......................................................................... 216CHƯƠNG VIII: CÔNG NGHỆ SINH HỌC LAI HỢP ................................... 2178.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.................................................................................... 2178.2 CÁC DẠNG HỆ THỐNG SINH HỌC LAI HỢP........................................... 2188.2.1 công nghệ kỵ khí hai giai ñoạn (acid hóa + lọc kỵ khí) ............................... 2188.2.2 UASB + thanh lọc kỵ khí...................................................................................... 2188.2.4 khối hệ thống hybrid né khí lớn mạnh lơ lửng. ............................................... 2218.2.5 Bùn hoạt tính + lọc màng ............................................................................ 2248.2.6 Bùn hoạt tính + lọc sinh học........................................................................ 2268.3 ðỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH ................................................................... 2288.4 THÔNG SỐ TÍNH TOÁN.............................................................................. 2288.5 CÁC ỨNG DỤNG ðẶC TRƯNG ................................................................. 229CHƯƠNG IX: XỬ LÝ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG (N,P) BẰNG CÔNGNGHỆ SINH HỌC............................................................................................. 2309.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH ...................................................... 2309.2 ðỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH ................................................................... 2369.2.1 ðộng học quá trình Nitrat hóa sinh học ....................................................... 2369.2.2 ðộng học quy trình khử Nitrat sinh học....................................................... 2399.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ....................................................................... 2449.4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ................................................................................ 2469.4.1 Nitrat hóa với khử nitrat kết hợp................................................................... 2469.4.2 Nitrat hóa và khử nitrat riêng rẽ biệt................................................................ 2549.4.3 Khử P.......................................................................................................... 2549.5 ỨNG DỤNG ðẶC TRƯNG .......................................................................... 255CHƯƠNG X: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC đến XỬ LÝ CÁCLOẠI NƯỚC THẢI ........................................................................................... 25710.1 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ..................................................... 257http://tieulun.hopto.orgĐóng góp PDF vị GV. Nguyễn Thanh TúWWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON10.2 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ............................................................. 25710.3 CƠ SỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ...................................................... 26010.4 YÊU CẦU THIẾT KẾ.................................................................................. 26010.5 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC THẢI SINH HOẠT (CHO KHUDÂN CƯ) ............................................................................................................ 26210.6 XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ TÍNH CHẤT NGUY HẠI................................... 26310.6.1 giải pháp xử lý nước thải dệt nhuộm ........................................................................ 26310.6.2 xử trí nước thải thuộc domain authority ........................................................................... 26610.6.3 giải pháp xử lý nước thải chế tao mủ cao su........................................................... 26910.6.4 cách xử trí nước thải cung ứng thuốc trừ sâu....................................................... 27110.6.5 cách xử trí nước thải bào chế hạt ñiều .............................................................. 27310.7 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI quần thể CÔNG NGHIỆP ...................... 27610.7.1 khu vực công nghiệp Biên Hòa 2..................................................................... 27610.7.2 khu vực công nghiệp vn - Singapore .................................................... 28110.7.3 khu công nghiệp Linh Trung 1........................................................................ 28410.7.4 khu công nghiệp Tân Thuận ........................................................................... 28810.7.5 khu công nghiệp Tân sinh sản ......................................................................... 29110.7.6 quần thể công nghiệp Long Thành (ðồng Nai)................................................. 29510.7.7 quần thể công nghiệp Mỹ Phước (Bình Dương) ............................................... 30110.7.8 khu công nghiệp và công nghiệp Linh Trung III ............................................. 30310.8 XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ðẶC TRƯNG ........ 30710.8.1 cách xử lý nước thải chăn nuôi heo................................................................... 30710.8.2 xử trí nước thải tinh bột mì ....................................................................... 30910.8.3 xử lý nước rỉ rác rến ....................................................................................... 31310.8.4 cách xử trí nước thải sản xuất DOP................................................................... 31910.8.5 giải pháp xử lý nước thải làng nghề cung ứng bún..................................................... 32210.8.6 cách xử lý nước thải cấp dưỡng bia xí nghiệp bia nước ta .................................. 324http://tieulun.hopto.orgĐóng góp PDF vị GV. Nguyễn Thanh TúWWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHONCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI1.1 TỔNG quan lại VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢINước là mối cung cấp tài nguyên vô cùng quan trọng đặc biệt cho tất cả các sinh vật trên trái ñất.Nếu không có nước thì chắc chắn rằng không tất cả sự sống xuất hiện, thiếu nước thì cả nềnvăn minh bây chừ cũng không tồn tại ñược. Tự xưa, con bạn ñã biết ñến vai tròquan trọng của nước; những nhà kỹ thuật cổ ñại ñã coi nước là yếu tố cơ phiên bản củavật chất và trong thừa trình cải tiến và phát triển của làng mạc hội loài người thì các nền hiện đại lớncủa nhân loại ñều lộ diện và cải cách và phát triển trên lưu lại vực của những con sông to như: nềnvăn minh Lưỡng Hà làm việc Tây Á nằm tại lưu vực hai con sông lớn là Tigre với Euphrate(thuộc Irak hiện nay); nền thanh tao Ai Cập sinh sống hạ giữ sông Nil; nền cao nhã sôngHằng ở Ấn Ðộ; nền đương đại Hoàng Hà ngơi nghỉ Trung Quốc; nền đương đại sông Hồng ởViệt phái mạnh ...Nước ñóng vai trò đặc biệt trong những quá trình ra mắt trong tự nhiên và trongcuộc sinh sống của con người. Tự 3.000 thời gian trước Công Nguyên, tín đồ Ai Cập ñã biếtdùng khối hệ thống tưới nước ñể trồng trọt và ngày này con tín đồ ñã khám phá thêmnhiều kỹ năng của nước ñảm bảo mang lại sự cách tân và phát triển của xã hội trong tương lai: nướclà nguồn hỗ trợ thực phẩm và nguyên liệu công nghiệp dồi dào, nước hết sức quantrọng trong nông nghiệp, công nghiệp, vào sinh hoạt, thể thao, vui chơi giải trí và đến rấtnhiều hoạt ñộng khác của bé người. Trong khi nước còn ñược coi là một khoáng sảnñặc biệt bởi nó tích trữ một nguồn tích điện lớn với lại hòa tan nhiều vật chất có thểkhai thác giao hàng cho nhu yếu nhiều phương diện của nhỏ người. Vào công nghiệp, ngườita sử dụng nước làm nguyên vật liệu và nguồn năng lượng, làm dung môi, làm hóa học tảinhiệt và cần sử dụng ñể chuyển vận nguyên vật liệu...Nước bao che 71% diện tích của quả ñất vào ñó bao gồm 97% là nước mặn, còn lại lànước ngọt. Nước giữ cho khí hậu tương ñối ổn định ñịnh cùng pha loãng những yếu tố khiến ônhiễm môi trường, nó còn là một thành phần kết cấu chính yếu đuối trong cơ thể sinh vật,chiếm từ bỏ 50%-97% trọng lượng của cơ thể, ví dụ như ở người nước chiếm 70%trọng lượng khung người và làm việc Sứa biển cả nước chiếm đến 97%. Vào 3% số lượng nước ngọthttp://tieulun.hopto.orgĐóng góp PDF do GV. Nguyễn Thanh TúWWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHONcó trên quả ñất thì có tầm khoảng hơn ba phần tư lượng nước nhưng mà con người không sử dụng ñượcvì nó ở quá sâu trong lòng ñất, bị ñóng băng, ngơi nghỉ dạng tương đối trong khí quyển với ởdạng tuyết bên trên lục ñiạ... Chỉ bao gồm 0, 5% nước ngọt hiện diện trong sông, suối, ao, hồmà con fan ñã cùng ñang sử dụng. Mặc dù nhiên, nếu ta trừ phần nước bị độc hại ra thìchỉ có tầm khoảng 0,003% là nước ngọt sạch mát mà con người hoàn toàn có thể sử dụng ñược cùng nếutính ra trung bình mỗi người ñược hỗ trợ 879.000 lít nước ngọt ñể sử dụng(Miller, 1988). <19>Hình 1.1 tỉ lệ giữa các loại nước trên nhân loại (Liêm, 1990)Nước tự nhiên là nước mà unique và số lượng của nó ñược hình thành dưới ảnhhưởng của các quy trình tự nhiên không có sự tác ñộng của con người. Tùy thuộc vào ñộkhoáng, nước chia ra làm: nước ngọt (lượng muối bột 50 g/l). Nước ngọt chia làm: nước khoáng không nhiều (ñến 200mg/l), khoángtrung bình (200 - 500mg/l), nước khoáng cao (từ 500 - 1000 mg/l).Nước thải là nước ñã sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất hoặc rã qua vùng ñất ônhiễm. Phụ thuộc vào ñiều khiếu nại hình thành, nước thải ñược phân thành nước thảisinh hoạt, nước khí quyển với nước thải công nghiệp. <11>- Nước thải sinh hoạt: là quốc gia tắm, giặt, hồ nước bơi, công ty ăn, bên vệ sinh, nước rửasàn nhà... Chúng chứa khoảng chừng 58% chất hữu cơ cùng 42% chất khoáng. ðặc ñiểm cơbản của nước thải nghỉ ngơi là lượng chất cao những chất hữu cơ không bền sinh học(như cacbonhydrat, protein, mỡ); chất bổ dưỡng (photphat, nitơ); vi trùng; chất rắnvà mùi.- Nước khí quyển: ñược hình thành vị mưa và chảy ra trường đoản cú ñồng ruộng. Chúng bị ônhiễm bởi các chất vô cơ với hữu cơ không giống nhau. Nước trôi qua khu vực dân cư, khusản xuất công nghiệp, rất có thể cuốn theo hóa học rắn, dầu mỡ, hóa chất, vi trùng... Cònnước tung ra tự ñồng ruộng có theo chất rắn, thuốc gần cạnh trùng, phân bón...- Nước thải công nghiệp: xuất hiện khi khai quật và chế tao các nguyên vật liệu hữu cơvà vô cơ. Trong số quá trình technology các mối cung cấp nước thải là:a. Nước hình thành vì chưng phản ứng hóa học (chúng bị ô nhiễm bởi những tác chấtvà các thành phầm phản ứng)b. Nước ngơi nghỉ dạng ẩm tự do thoải mái và liên kết trong nguyên vật liệu và chất ban ñầu, ñượctách ra trong qua trình chế biến.c. Nước rửa nguyên liệu, sản phẩm, thiết bị.d. Hỗn hợp nước cái.e. Nước chiết, nước hấp thụ.f. Nước có tác dụng nguội.g. Các nước không giống như: nước bơm chân không, từ thiết bị ngưng tụ hòa trộn,hệ thống thu hồi tro ướt, nước rửa bao bì, công ty xưởng, thiết bị móc...1.2 THÀNH PHẦN LÝ HÓA HỌC CỦA NƯỚC THẢIhttp://tieulun.hopto.orgĐóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh TúWWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHONNước thải chứa rất nhiều loại hợp hóa học khác nhau, với số lượng và nồng ñộ cũngthay ñổi rất khác nhau. Hoàn toàn có thể phân loại tính chất nước thải như sau: <15>1.2.1 tính chất vật lýTính chất vật lý của nước thải ñược xác ñịnh dựa trên những chỉ tiêu: color sắc, mùi,nhiệt ñộ với lưu lượng (dòng chảy).- Màu: nước thải mới bao gồm màu tương đối nâu sáng, mặc dù nhìn tầm thường màu nước thảithường là color xám bao gồm vẩn ñục. Màu sắc của nước thải sẽ ảnh hưởng thay ñổi ñáng nói nếunhư nó bị lây lan khuẩn, khi ñó nước thải sẽ sở hữu màu ñen tối.- Mùi: mùi có trong nước thải sinh hoạt là do có khí có mặt từ quy trình phân hủycác hợp hóa học hữu cơ hay vày có một số chất ñược ñưa cung cấp trong nước thải.Nước thải sinh hoạt thông thường có hương thơm mốc, nhưng lại nếu nước thải bị lây nhiễm khuẩnthì nó sẽ gửi sang mùi trứng thối vì chưng sự tạo thành thành H2S trong nước.- nhiệt độ ñộ: nhiệt độ ñộ của nước thải thường cao hơn nữa so với nhiệt ñộ của mối cung cấp nướcsạch ban ñầu, bởi vì có sự gia nhiệt vào nước từ các ñồ cần sử dụng trong gia ñình và cácmáy móc lắp thêm công nghiệp. Mặc dù nhiên, thiết yếu những làn nước thấm qua ñất vàlượng nước mưa ñổ xuống bắt đầu là yếu tố làm ráng ñổi một bí quyết ñáng đề cập nhiệt ñộcủa nước.- lưu lại lượng: thể tích thực của nước thải cũng ñược xem như là một trong số những ñặctính vật lý của nước thải, tất cả ñơn vị là m3/người.ngày. Hầu như các thiết bị cách xử trí ñượcthiết kế ñể xử trí nước thải tất cả lưu lượng 0,378 – 0,756 m3/người.ngày. Tốc độ dòngchảy luôn thay ñổi vào ngày.1.2.2 đặc thù hóa họcCác thông số kỹ thuật mô tả đặc thù hóa học thường xuyên là: con số các chất hữu cơ, hóa học vôcơ và chất khí. ðể ñơn giản hơn, ta hoàn toàn có thể xác ñịnh tính chất hóa học tập của nước thảithông qua các thông số: ñộ kiềm, BOD, COD, các chất khí hòa tan, các hợp chấtNito, pH, P, các chất rắn (hữu cơ, vô cơ, huyền phù cùng không tan), với nước.http://tieulun.hopto.orgĐóng góp PDF bởi vì GV. Nguyễn Thanh TúWWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM