Học viện hàng không tuyển sinh 2017

     
Tỉnh học lớp 10: Trường học tập lớp 10: Tỉnh học lớp 11: Trường học lớp 11: Tỉnh học lớp 12: Trường học tập lớp 12: Đối tượng ưu tiên: Khu vực ưu tiên: Học lực lớp 12: Hạnh kiểm lớp 12: tin tức xét tuyển chọn
Phương thức xét tuyển
Điểm tấn công giá
Toán Hóa
Anh văn Ngữ văn Khoa học tự nhiên
Lịch sử Địa lý Khoa học tập xã hội
Môn học
Điểm TB môn cả năm - lớp 11 Điểm TB môn cả năm - lớp 12
Toán
Hóa
tiếng Anh
Văn
Địa
Sử
KHXH
KHTN
Tổng điểm của tổng hợp môn xét tuyển chọn dự kiến TT
Tổ hợp Tổng điểm
1 A00: Toán, Lý, Hóa
2 A01: Toán, Lý, giờ Anh
3 D01: Toán, Văn, tiếng Anh
4 A00_CD: Toán, Hóa, Lý
5 A01_CD: Toán, giờ đồng hồ Anh, Lý
6 C00: Địa, Sử, Văn
7 D01_CD: Văn, Toán, tiếng Anh
8 D96: Toán, giờ Anh, KHXH
9 D90_CD: Toán, giờ đồng hồ Anh, KHTN
10 D07: Toán, Hóa, giờ Anh
11 D78: Văn, giờ đồng hồ Anh, KHXH
12 D90: Toán, tiếng Anh, KHTN
13 D14: Văn, Sử, giờ đồng hồ Anh
14 D15: Văn, Địa, giờ Anh
15 D07_CD: Toán, Hóa, giờ Anh
Các hoài vọng đăng ký
ước muốn 1 Tổ thích hợp xét tuyển NV1
Nguyện vọng 2 Tổ vừa lòng xét tuyển NV2
Nguyện vọng 3 Tổ phù hợp xét tuyển NV3
Nguyện vọng 4 Tổ vừa lòng xét tuyển NV4
Nguyện vọng 5 Tổ đúng theo xét tuyển NV5
Nguyện vọng 6 Tổ đúng theo xét tuyển NV6
Mã bảo vệ
*
 
Mã bảo đảm là mã nhập 1 lần, nếu như thí sinh lỡ nhập không đúng thì click vào để hệ thống tạo mã bắt đầu và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký kết tự sai rồi nhập lại.
gửi hồ sơ Nhập lại