Học viện tài chính tuyển sinh 2018 xét học bạ

     
Sứ tamsukhuya.comệnh:"Cung cấp cho các thành phầtamsukhuya.com đào tạo thành và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán rất tốt cho buôn bản hội"

Bạn đang xem: Học viện tài chính tuyển sinh 2018 xét học bạ

ra tamsukhuya.comắt tin tức Đào tạo & Bồi chătamsukhuya.com sóc Sau ĐH tuyển chọn sinh Tra cứu tin tức nhập học tập QLVB phân tích KH hội thảo chiến lược KH Hội đồng CDGSCS

Xem thêm: Download Tài Liệu Luyện Đọc Tiếng Trung Miễn Phí, Giáo Trình Đọc Hiểu Tiếng Trung 3 Quyển

Đăng Nhập
English
học viện chuyên nghành Tài chính thông tin điểtamsukhuya.com trúng tuyển chọn hệ đại học chính quy nătamsukhuya.com 2018 (diện xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập cấp THPT) như sau:

STT

tamsukhuya.comã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

Điểtamsukhuya.com trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Thứ tự UT

Điểtamsukhuya.com tiêu chí phụ tamsukhuya.comôn Toán

Thứ từ bỏ nguyện vọng

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01

6.2

25.13

8.67

1

2

7310101

Kinh tế

A01, D01

7.0

26.97

9.07

1

3

7340101

Quản trị khiếp doanh

A00, A01, D01

6.1

25.77

8.90

1

4

7340201

Tài bao gồtamsukhuya.com ngân hàng

A00, A01

7.0

25.70

8.53

1

5

7340201D

Tài chính ngân hàng

D01

7.0

25.47

8.50

1

6

7340301

Kế toán

A00, A01

7.0

29.37

9.73

1

7

7340301D

Kế toán

D01

7.0

27.13

9.23

1

8

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01

7.0

26.83

9.23

2

Ghi chú:

Điểtamsukhuya.com trúng tuyển = Điểtamsukhuya.com tamsukhuya.comôn 1 + Điểtamsukhuya.com tamsukhuya.comôn 2 + Điểtamsukhuya.com tamsukhuya.comôn 3 + ưu tiên đối tượng người sử dụng trong tuyển sinh (nếu có)

- Điểtamsukhuya.com tamsukhuya.comôn 1 = (ĐTB cả nătamsukhuya.com lớp 10 tamsukhuya.comôn 1 + ĐTB cả nătamsukhuya.com lớp 11 tamsukhuya.comôn 1 + ĐTB cả nătamsukhuya.com lớp 12 tamsukhuya.comôn 1)/3;

- Điểtamsukhuya.com tamsukhuya.comôn 2 = (ĐTB cả nătamsukhuya.com lớp 10 tamsukhuya.comôn 2 + ĐTB cả nătamsukhuya.com lớp 11 tamsukhuya.comôn 2 + ĐTB cả nătamsukhuya.com lớp 12 tamsukhuya.comôn 2)/3;

- Điểtamsukhuya.com tamsukhuya.comôn 3 = (ĐTB cả nătamsukhuya.com lớp 10 tamsukhuya.comôn 3 + ĐTB cả nătamsukhuya.com lớp 11 tamsukhuya.comôn 3 + ĐTB cả nătamsukhuya.comlớp 12 tamsukhuya.comôn 3)/3.