Kinh nguyệt ra nhiều sau khi hút thai có nguy hiểm không?