Mã sinh viên học viện nông nghiệp

     
*
*
Chào bạn Đăng Nhập -------Font------- phông Unicode phông ABC phông Vni Text không lốt

Bạn đang xem: Mã sinh viên học viện nông nghiệp

*
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC NHÓM HỌC

Xem thêm: Lý Thanh Thảo - Tiểu Sử Diễn Viên

STTMã sinh viênHọ lótTênMã lớpTên lớpĐT liên lạcEmailGhi chú
1 6662771 Nguyễn Văn An K66TYE K66-21-Thú y E
2 6652741 Nguyễn hoàng mai Anh K66TYD K66-21-Thú y D
3 655665 Nguyễn Ngọc Anh K65CNKTOC K65-20-Công nghệ kỹ thuật ô tô C
4 6654266 Nguyễn Trang Hải Bình K66KEB K66-21-Kế toán B
5 6667229 Nguyễn Xuân Chiến K66CNOTOA K66-21-Công nghệ kỹ thuật xe hơi A
6 637711 Hoàng Văn Duy K63ATTT K63-18-An toàn tin tức
7 6654342 Nguyễn Tùng Duy K66TYH K66-21-Thú y H
8 6660206 Đặng Nguyễn Quý Dương K66TYE K66-21-Thú y E
9 6667747 từ bỏ Thùy Dương K66KTTCB K66-21-Kinh tế tài thiết yếu B
10 6654999 Phạm Tiến Đại K66QTKDE K66-21-Quản trị kinh doanh E
11 6662119 Quàng Thành Đạt K66TYA K66-21-Thú y A
12 621946 Nguyễn Anh Đức K62KHMTA K62-17-Khoa học môi trường thiên nhiên A
13 621658 Nguyễn Thị Hằng K62KEKTP K62-17-Kế toán truy thuế kiểm toán (POHE)
14 651027 Nguyễn Thị Hằng K65KEB K65-20-Kế toán B
15 655102 Nguyễn Thu Hằng K65TYH K65-20-Thú y H
16 634207 nai lưng Hữu Hiệp K63QTKDT K63-18-Quản trị kinh doanh nông nghiệp (CT tiên tiến)
17 6666411 Vũ Xuân Hiếu K66DKTDH K66-21-Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và TĐH
18 6666396 Lê Việt Hòa K66KTTCB K66-21-Kinh tế tài chính B
19 646169 Bùi Ngọc trả K64QTKDA K64-19-Quản trị kinh doanh A
trăng tròn 6661417 Đinh Việt Hoàng K66KTTCA K66-21-Kinh tế tài chính A
21 6661773 Hoàng Tuấn Huy K66TYC K66-21-Thú y C
22 6660902 Nguyễn Viết Bảo Khánh K66TYE K66-21-Thú y E
23 6661088 Vũ Văn tương khắc K66CNOTOA K66-21-Công nghệ kỹ thuật xe hơi A
24 646147 lưu lại Gia Khiêm K64QTKDA K64-19-Quản trị kinh doanh A
25 6656473 Vũ Trọng Khiêm K66TYH K66-21-Thú y H
26 655447 Phạm Trung Kiên K65KTDKA K65-20-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A
27 636244 Phạm Khánh Linh K63CNTPB K63-18-Công nghệ hoa màu B
28 638440 Bùi Đức Lương K63CNKTOC K63-18-Công nghệ kỹ thuật ô tô C
29 652710 Nguyễn Thị Mai K65KEB K65-20-Kế toán B
30 6655281 Tạ quang quẻ mạnh K66CNOTOB K66-21-Công nghệ kỹ thuật ô tô B
31 6666374 Đào Hải nam K66CNTPD K66-21-Công nghệ lương thực D
32 6651558 Kim Văn phái nam K66CNOTOB K66-21-Công nghệ kỹ thuật ô tô B
33 6660678 Đỗ Khôi Nguyên K66TYE K66-21-Thú y E
34 6667512 Đặng Thị Hồng Nhung K66KED K66-21-Kế toán D
35 623724 hồ Hà Phương K62XHHA K62-17-Xã hội học A
36 6660182 Thạch Hồng Quân K66TYE K66-21-Thú y E
37 6660904 trần Tử Anh Quân K66TYE K66-21-Thú y E
38 6666480 Nguyễn Minh Quý K66CNTTC K66-21-Công nghệ tin tức C
39 652359 Bùi Văn quý phái K65TYE K65-20-Thú y E
40 6667873 Vũ Công Thành K66QTKDE K66-21-Quản trị marketing E
41 6655392 trằn Đắc thắng K66QTKDE K66-21-Quản trị marketing E
42 6653136 Nguyễn Như Toản K66DKTDH K66-21-Kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH
43 630331 Nguyễn Thu Trang K63ENGC K63-18-Ngôn ngữ Anh C
44 6668506 Nguyễn Thùy Trang K66KTTCB K66-21-Kinh tế tài thiết yếu B
45 653882 Nguyễn Thị Cẩm Vân K65KEA K65-20-Kế toán A

*
trang chủ kiến tạo bởi cty phần mềm Anh Quân
*
Đầu Trang About