Mẫu sổ danh bạ học sinh mầm non

     
căn cứ Điều lệ trường mần nin thiếu nhi và công văn số 111/GDĐT ngày thứ 6 tháng 5 năm 2020 ở trong nhà Giáo dục cùng Đào tạo quận q. Bình thạnh về phía dẫn những loại hồ nước sơ làm chủ trong bên trường; Đồng thời, để thống nhất những loại hồ sơ giao hàng cho công tác làm chủ trong đơn vị trường với làm cửa hàng cho công tác thanh kiểm soát trường học, Hiệu trưởng Trường mần nin thiếu nhi 11B tiến hành chuyên đề “ Sổ sách quản lý của Hiệu trưởng” năm học 2020-2021.
*

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 11B

Độc lập- từ do- Hạnh phúc

*

*

Bình Thạnh, ngày 11 tháng 11 năm 2020

CHUYÊN ĐỀ

Thực hiện tại hồ sơ, sổ sách của cán cỗ quản lý

*

Căn cứ Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ các văn bản quy định của phòng ban Trung ương, Thành phố, Quận về quản lý nhân sự, tài chính, thanh tra, văn thư,…

Căn cứ công văn số 111/GDĐT ngày thứ 6 tháng 5 năm 2020 về phía dẫn các loại hồ sơ cai quản trong bên trường;

Căn cứ tình hình thực tế tại trường mầm non 11B thống duy nhất việc lãnh đạo và thực hiện hồ sơ, sổ sách của cán bộ cai quản như sau:

Hồ sơ quản lí chung trong phòng trường

1/ hồ sơ Công văn mật.

Bạn đang xem: Mẫu sổ danh bạ học sinh mầm non

+ Quyết định ra đời trường,

+ quyết định bổ nhiệm của Hiệu trưởng,

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết mẫu con dấu (Trường, Công đoàn),

+ Giấy ghi nhận đăng ký mã số thuế đơn vị,

+ một số công văn mật của quận (Quy hoạch cán cỗ quản lý,…).

+ Quyết định, quy chế công khai, thông báo công khai theo biều mẫu,

+ quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường; Quy chế ngân sách nội bộ,

+ công khai minh bạch kế họach mua sắm tài sản công ty nước theo dự toán; Trang thiết bị đồ dùng,..

+ Thông báo chế độ chính sách, miễn giảm của trẻ, nâng lương sớm,…

3/ hồ nước sơ triển khai quy chế dân chủ.

4/ hồ nước sơ và Sổ cai quản tài sản, lắp thêm giáo dục

+ kế hoạch sơ các đại lý vật chất

+ Sổ làm chủ tài sản, thiết bị giáo dục đào tạo (Tài vụ, Nuôi/Dạy).

5/ hồ nước sơ cùng Sổ thống trị tài thiết yếu (Tài vụ).

6/ hồ sơ cai quản kê khai tài sản.

7/ Sổ quản ngại lí cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới (Hồ sơ cá nhân).

8/ hồ sơ tổ chức

+ quyết định giao biên chế của Quận,

+ quản lý nhân sự (Cập nhật list thống kê sơ sài về lý lịch của cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảng viên,…),

+ làm hồ sơ phân người công nhân sự (Quyết định và Bảng phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên),

+ chuyên môn đội ngũ; Đào tạo nên bồi dưỡng; chính sách chính sách;Thuyên chuyển, nghỉ việc.

9/ làm hồ sơ Tuyển dụng nhân sự (Thông báo, kế họach, phân công, quyết định).

10/ Sổ Quyết định.

11/ kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn

+ Kế hoạch cải tiến và phát triển giáo dục tiến độ (2016-2020; 2019-2025)

Biên bản rà soát kế hoạch cho từng năm học (Hội đồng trường, bồi dưỡng nâng cao trình độ lực lượng nhà giáo, sơ đại lý vật chất, tuyển chọn dụng, thuyên chuyển,…),

+ Kế hoạch giảng dạy bồi dưỡng cải thiện trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục,

+ kế hoạch phòng phòng xâm sợ hãi trẻ vào trường mầm non.

12/ làm hồ sơ của Hội đồng trường.

13/ chiến lược năm học (Kế hoạch Sở, phòng Giáo dục; ngôi trường (năm, tháng, đánh giá,..).

14/ planer Tuyển sinh.

15/ hồ sơ quản lý trẻ em.

16/ Sổ báo cáo.

17/ Biên phiên bản cấp trên.

18/ Kế hoạch tu dưỡng thường xuyên.

19/ hồ sơ thi đua (Hồ sơ kỷ luật)

+ kế hoạch thi đua, quyết định thành lập, Tiêu chuẩn chỉnh thi đua, Tờ trình, bảng đk thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên,..)

+ hồ sơ sáng kiến, giải pháp,

+ làm hồ sơ nộp về Hội đồng thi đua Quận.

20/ hồ nước sơ chất vấn nội cỗ (Hồ sơ cá thể kiểm tra hoạt động dạy và học, chuyên đề giáo viên, nhân viên).

Xem thêm: 4 Cách Chữa Sùi Mào Gà Bằng Phương Pháp Nào, Convalescence

21/ làm hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.

22/ kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

23/ hồ sơ bỏ ra bộ. Công đoàn. đưa ra đoàn.

24/ làm hồ sơ Hội cha mẹ học sinh.

25/ hồ sơ Hội khuyến học; Hội chữ thập đỏ.

26/ planer Phòng cháy cứu hộ.

27/ hồ sơ soát sổ chuyên đề đầu năm

+ hồ sơ trường đạt chuẩn văn hóa,

+ hồ nước sơ bình an về bình an trường học,…

Hồ sơ siêng môn

28/ hồ sơ quản lý chuyên môn

+ planer năm, triển khai chuyên đề,

+ Kế hoạch triển khai các hội thi,

+ Phiếu dự giờ đồng hồ giáo viên, nhân viên,

+ Sổ sinh hoạt siêng môn,…

29/ hồ nước sơ cai quản bán trú

+ chiến lược năm, triển khai chuyên đề,

+ Phiếu dự giờ đồng hồ giáo viên, nhân viên,

+ Sổ sinh hoạt chuyên môn,

+ Sổ giữ cân,

+ Sổ tính chi phí ăn,

+ Sổ điểm danh,

+ Sổ 3 bước; bảng tính thực đơn dinh dưỡng, phiếu kê chợ, phiếu kiểm dịch,

+ Sổ thực đơn…

30/ hồ sơ theo dõi mức độ khoẻ học sinh.

31/ planer phòng chống dịch bệnh.

32/ Kế hoạch an toàn vệ sinh thực phẩm.

33/ kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích.

34/ chiến lược phòng kháng xâm sợ trẻ trong trường mầm non

35/ làm hồ sơ y tế ngôi trường học

+ Sổ theo dõi bị bệnh ở trẻ,

+ Sổ nhận thuốc,

+ Sổ điểm danh trẻ vắng bệnh,

+ Sổ báo ca dịch,

+ Sổ sơ cấp cho cứu trẻ tại trường học,

+ Sổ theo dõi thị lực của trẻ,

+ Sổ thống kê tiểu sử từ trước tiêm chủng của học sinh,

+ Sổ tổng vừa lòng khám sức khỏe trẻ,

+ Sổ bình chọn vệ sinh: phòng bếp ăn, chống học, nhà dọn dẹp và sắp xếp nhóm lớp.

36/ làm hồ sơ tiếp công dân.

37/ hồ sơ phòng chống tham nhũng, lãng phí.

38/ hồ sơ pháp chế.

39/ Sổ họp Hội đồng trường (Liên tịch)

40/ Sổ Họp Hội đồng sư phạm.

41/ hồ sơ công vụ,….

Trên đó là một số các loại hồ sơ sổ sách được thống nhất thực hiện tại đơn vị chức năng trường mầm non 11B./.

TRƯỜNG MẦM NON 11B


Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc khẳng định người trúng tuyển vào kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên mầm non, nhiều công lập
Thông bốn 77/2019/TT-BTC của cục Tài chính về bài toán quy định mã số, tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nhiệm vụ và xếp lương so với các ngạch công chức siêng ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
Thông tứ 2/2021/TT-BNV của cục Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chăm ngành hành chính và công chức chăm ngành văn thư