Một số phương pháp tính khấu hao

     

Các cách thức trích khấu hao tài sản cố định.

Bạn đang xem: Một số phương pháp tính khấu hao

Hướng dẫn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt chi tiết, tất cả 3 cách tính trích khấu hao tài sản cố định gồm: phương pháp khấu hao con đường thẳng, cách thức khấu hao theo số dư sút dần bao gồm điều chỉnh, phương thức khấu hao theo số lượng, trọng lượng sản phẩm.

*

I. Các phương pháp khấu hao gia sản cố định:

Các cách thức trích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định được điều khoản tại điều 13 của thông tứ 45/2013/TT-BCT cùng các phương thức trích hấu hao TSCĐ này được phía dẫn cụ thể và cụ thể tại Phụ lục 2 của TT 45/2013/TT-BCT.

Theo đó doanh nghiệp có thể lựa lựa chọn một trong các phương pháp trích khấu hao như sau:

1. Phương pháp khấu hao đường thẳng.

2. Cách thức khấu hao theo số dư giảm dần gồm điều chỉnh.

3. Cách thức khấu hao theo số lượng, trọng lượng sản phẩm.

Mỗi một loại hình doanh nghiệp, TSCĐ sẽ phù hợp với các phương pháp khấu hao không giống nhau, tuy nhiên phải phù hợp với tình hình vận động sản xuất gớm doanh của chúng ta hay cụ thể hơn là tương xứng với tình trạng sử dụng của từng loại gia tài cố định. Sau đây là một vài lấy ví dụ về những các loại TSCĐ vắt thể phù hợp với các phương khấu hao tài sản cố định:

- Đối với phương pháp khấu hao đường thẳng:

+ Đây là cách thức trích khấu hao theo nấc tính ổn định từng năm vào chi tiêu sản xuất kinh doanh của người tiêu dùng của tài sản thắt chặt và cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

+ Doanh nghiệp vận động có tác dụng kinh tế cao được khấu hao cấp tốc nhưng về tối đa không thực sự 2 lần nút khấu hao xác minh theo cách thức đường trực tiếp để nhanh chóng thay đổi công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là vật dụng móc, thiết bị; dụng cụ thao tác đo lường, thí nghiệm; sản phẩm và phương tiện đi lại vận tải; hình thức quản lý; súc vật, vườn cây thọ năm.

Khi triển khai trích khấu hao nhanh, công ty phải đảm bảo an toàn kinh doanh có lãi. Trường hợp công ty trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức vẻ ngoài tại khung thời hạn sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 dĩ nhiên Thông tứ 45/2013/TT-BCT, thì phần trích quá mức khấu hao cấp tốc (quá 2 lần) không được xem vào giá thành hợp lý khi tính thuế các khoản thu nhập trong kỳ.

+ thông thường kế toán công ty hay sử dụng cách thức khấu hao này để áp dụng trích khấu hao bởi vì nó dễ theo dõi, dễ tính và cân xứng với những TSCĐ được sử dụng tiếp tục và liên tục.

- Đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần tất cả điều chỉnh:

+ cách thức này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các nghành nghề dịch vụ có công nghệ đòi hỏi đề xuất thay đổi, cải tiến và phát triển nhanh.

+ TSCĐ thâm nhập vào vận động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư sút dần có kiểm soát và điều chỉnh phải bằng lòng đồng thời các điều kiện sau:

1. Gia tài cố định đầu tư chi tiêu mới (chưa qua sử dụng);

2. Những loại trang bị móc, thiết bị; dụng cụ thao tác làm việc đo lường, thí nghiệm.

- Đối với phương pháp khấu hao theo số lượng, trọng lượng sản phẩm:

+ Tài sản cố định và thắt chặt được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại thứ móc, thiết bị thỏa mãn nhu cầu đồng thời những điều kiện sau:

1. Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

2. Khẳng định được toàn bô lượng, khối lượng sản phẩm cấp dưỡng theo công suất thiết kế của gia tài cố định;

3. Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chủ yếu không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

II. Hướng dẫn cách tính các cách thức khấu hao TSCĐ:

1. Khấu hao đường thẳng.

- xác định mức trích khấu hao trung bình thường niên cho tài sản cố định theo công thức:

Mức trích khấu hao trung bình

hàng năm của gia tài cố định

=Nguyên giá của gia sản cố định
Thời gian trích khấu hao

- xác minh mức trích khấu hao trung bình mỗi tháng cho tài sản cố định thì chia mang đến 12 tháng

- ngôi trường hợp thời gian trích khấu hao giỏi nguyên giá chỉ của tài sản cố định và thắt chặt thay đổi, công ty phải xác minh lại nút trích khấu hao vừa phải của gia tài cố định bằng phương pháp lấy giá chỉ trị sót lại trên sổ kế toán phân chia (:) cho thời gian trích khấu hao khẳng định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời hạn trích khấu hao đã đk trừ thời hạn đã trích khấu hao) của tài sản cố định.

- mức trích khấu hao đến năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản cố định được xác minh là hiệu số giữa nguyên giá chỉ tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định và thắt chặt đó.

Ví dụ tính với trích khấu hao TSCĐ:

Công ty A mua một tài sản cố định (mới 100%) với mức giá ghi bên trên hoá 1-1 là 119 triệu đồng, tách khấu mua sắm và chọn lựa là 5 triệu đồng, giá cả vận gửi là 3 triệu đồng, túi tiền lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.

Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt = 119 triệu - 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu đồng/ tháng

Hàng năm, công ty lớn trích 12 triệu đồng giá cả trích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định đó vào giá thành kinh doanh.

Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định = 120 triệu đ + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế vẫn trích = 12 triệu vnd (x) 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị sót lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng - 60 triệu đ = 90 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình thường niên = 90 triệu đ : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 mon = 1.250.000 đồng/ tháng

Từ năm 2018 trở đi, công ty trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng 1.250.000 đồng đối với tài sản cố định vừa được nâng cấp.

Xem thêm: Cách Viết Đơn Cớ Mất, Đơn Báo Mất Giấy Tờ, Hướng Dẫn Làm Mẫu Đơn Cớ Mất

2.Khấu hao theo số dư bớt dần tất cả điều chỉnh

- xác minh thời gian khấu hao của gia tài cố định:

Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt theo chế độ tại Thông tứ số /2013/TT-BTC của bộ Tài chính.

- xác định mức trích khấu hao năm của tài sản thắt chặt và cố định trong những năm đầu theo công thức:

Mức trích khấu hao

hàng nămcủa tài

sản cố gắng định

=

Giá trị còn sót lại của

tài sản ráng định

XTỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ kệ khấu

hao cấp tốc (%)

=

Tỷ lệ khấu hao tài sản thắt chặt và cố định

theo cách thức đường thẳng

XHệ số điều chỉnh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố địnhtheo cách thức đường trực tiếp được xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài

sản gắng địnhtheo phương

pháp đường thẳng (%)

=1X 100
Thời gian trích khấu hao gia tài cố định

Hệ số điều chỉnh khẳng định theo thời gian trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định quy định như sau:

Thời gian trích khấu hao của gia tài cố định

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t £ 4 năm)1,5
Trên 4 cho 6 năm (4 năm 2,0
Trên 6 năm (t > 6 năm)2,5

Những năm cuối, lúc mức khấu hao năm xác minh theo cách thức số dư bớt dần nói trên bởi (hoặc tốt hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá chỉ trị còn sót lại và thời gian sử dụng còn lại của gia tài cố định, thì tính từ lúc năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định và thắt chặt chia mang lại số năm sử dụng còn sót lại của gia sản cố định.

- mức trích khấu hao các tháng bằng số khấu hao bắt buộc trích cả năm chia mang đến 12 tháng.

Ví dụ và trích khấu hao gia sản cố định:

Công ty A cài đặt một thiết bị chế tạo các linh kiện điện tử mới với nguyên giá bán là 50 triệu đồng. Thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo luật tại Phụ lục 1 (ban hành hẳn nhiên Thông bốn số /2013/TT-BTC) là 5 năm.

Xác định nấc khấu hao hàng năm như sau:

- phần trăm khấu hao thường niên của tài sản cố định và thắt chặt theo cách thức khấu hao mặt đường thẳng là 20%.

- phần trăm khấu hao nhanh theo cách thức số dư bớt dần bằng 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

- mức trích khấu hao thường niên của tài sản thắt chặt và cố định trên được xác định cụ thể theo bảng bên dưới đây:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm

thứ

Giá trị còn lại

của TSCĐ

Cách tính số

khấu hao

TSCĐ mặt hàng năm

Mức khấu hao

hàng năm

Mức khấu hao

hàng tháng

Khấu hao luỹ kế

cuối năm

15050 x 40%201.66666620
23030 x 40%12132
3

18

18 x 40%7.20.639.2
410,810,8 : 25.40.4544.6
510,810,8 : 25.40.4550

Trong đó:

+ nấc khấu hao tài sản cố định từ năm trước tiên đến hết năm thiết bị 3 được tính bằng giá chỉ trị sót lại của tài sản cố định và thắt chặt nhân với xác suất khấu hao cấp tốc (40%).

+ từ thời điểm năm thứ 4 trở đi, nấc khấu hao hàng năm bằng giá chỉ trị còn sót lại của tài sản cố định (đầu năm thiết bị 4) phân tách cho thời gian sử dụng sót lại của tài sản cố định và thắt chặt (10.800.000 : 2 = 5.400.000). .

3. Khấu hao theo số lượng, trọng lượng sản phẩm.

Cách tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt cuối cùng cửa hàng chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc là khấu hao theo só lượng, khối lượng sản phẩm.

Tài sản thắt chặt và cố định trong công ty lớn được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

- căn cứ vào hồ sơ tài chính - chuyên môn của gia sản cố định, doanh nghiệp xác minh tổng số lượng, trọng lượng sản phẩm phân phối theo công suất xây dựng của gia sản cố định, điện thoại tư vấn tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

- căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, cân nặng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định.

- xác minh mức trích khấu hao trong tháng của tài sản thắt chặt và cố định theo công thức:

Mức trích khấu hao vào

tháng của gia sản cố định

=

Số lượng sản phẩm

sản xuất vào tháng

x

Mức trích khấu hao trung bình

tính mang đến một đơn vị chức năng sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân

tính mang đến một đơn vị sản phẩm

=Nguyên giá chỉ của tài sản cố định
Sản lượng theo công suất thiết kế

- nấc trích khấu hao năm của tài sản thắt chặt và cố định bằng tổng mức vốn trích khấu hao của 12 mon trong năm, hoặc tính theo công thức:

Mức trích khấu hao năm

của tài sản cố định

=

Số lượng sản phẩm

sản xuất trong năm

x

Mức trích khấu hao bình quân

tính cho một đơn vị sản phẩm

Trường vừa lòng công suất thiết kế hoặc nguyên giá bán của tài sản thắt chặt và cố định thay đổi, công ty lớn phải khẳng định lại mức trích khấu hao của gia sản cố định.

Ví dụ tính với trích khấu hao tài sản cố định:

Công ty A tải máy ủi đất (mới 100%) cùng với nguyên giá 450 triệu đồng. Công suất thiết kế của dòng sản phẩm ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo năng suất thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Trọng lượng sản phẩm đã đạt được trong năm máy nhất của dòng sản phẩm ủi này là:

Tháng

Khối lượng sản phẩm

hoàn thành (m3)

ThángKhối lượng sản phẩm

hoàn thành (m3)

114000715000
215000814000
318000916000
4160001016000
5150001118000
6140001218000

Mức trích khấu hao theo cách thức khấu hao theo số lượng, cân nặng sản phẩm của tài sản cố định và thắt chặt này được xác định như sau:

- nấc trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3

- nút trích khấu hao của dòng sản phẩm ủi được tính theo bảng sau:

Tháng

Sản lượng thực tế

tháng (m3)

Mức trích khấu hao tháng

(đồng)

11400014000x 187,5
21500015000x 187,5
31800016000x 187,5
41600016000x 187,5
51500015000x 187,5
61400014000x 187,5
71500015000x 187,5
81400014000x 187,5
91600016000x 187,5
101600016000x 187,5
111800018000x 187,5
121800018000 x 187,5
Tổng cộng cả năm35.437.500

Bạn vẫn xem bài xích viết: "Các phương pháp trích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định ".

Từ khóa tra cứu kiếm nhiều: Khấu hao là gì, thông tư 45/2013/tt-btc, khấu hao tài sản cố định và thắt chặt là gì, phương pháp tính khấu hao gia sản cố định, các cách thức tính khấu hao tài sản cố định, hiệ tượng khấu hao gia sản cố định,tỷ lệ khấu hao gia tài cố định, thời điểm ghi thừa nhận khấu hao tài sản cố định, chi tiêu khấu hao.

Có thể bạn quan tâm: " một số lưu ý cho khách hàng khi lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ ".

- công ty tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ và thông tin với ban ngành thuế trực tiếp thống trị trước khi ban đầu thực hiện.

- phương thức trích khấu hao vận dụng cho từng TSCĐ nhưng doanh nghiệp đã gạn lọc và thông tin cho ban ngành thuế trực tiếp làm chủ phải được thực hiện đồng hóa trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt cần đổi khác phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp cần giải trình rõ sự chuyển đổi về cách thức sử dụng TSCĐ nhằm đem lại lợi ích kinh tế mang lại doanh nghiệp.

Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần cách thức trích khấu hao trong quy trình sử dụng với phải thông báo bằng văn phiên bản cho cơ quan thuế thống trị trực tiếp.

Mời chúng ta tham gia học tập thử MIỄN PHÍ khóa học kế toán tài chính tổng vừa lòng thực hành và khóa học kế toán tài chính thuế với lập báo cáo tài chính trên trung tâm.

*
*
Tặng ngay lập tức 200.000 đồng khi đk trước 5 ngày khai giảngTặng thêm 400.000 đồngvouchercó thể quy thay đổi tiền mặtTặng thêm 50.000 cho từng sinh viênTặng cẩm nang kế toán thuế rất lôi cuốn và tiện thể lợiMiễn tầm giá bảng khối hệ thống tài khoản kế toán in color đẹpMiễn phí tổn khóa khả năng viết CV và chất vấn xin việcMiễn tổn phí 100% tư liệu trọn khóa họcMiễn phí tổn 100% lệ tầm giá thi và cấp chứng chỉĐược cấp bản quyền ứng dụng MISA SME trị giá chỉ 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel.