Muốn quy y cửa phật

     

Quý thiện nam tín nữ khi phát trung ương quy y Tam Bảo, trước tiên đề xuất tìm hiểu chân thành và ý nghĩa và tác dụng của quy y Tam Bảo. Kế tiếp đến ngôi trường đoản cú viện mình bao gồm duyên đk và nghe chư Tăng khuyên bảo trước về buổi lễ truyền thọ Tam quy. Đến ngày ấn định yêu cầu tắm gội sạch sẽ, chuẩn bị áo tràng về miếu đúng giờ quy định.

Bạn đang xem: Muốn quy y cửa phật

1. Nghi lễ

Giới tử sẵn sàng khai lễ, khánh, cử đại diện vào phương trượng (phòng khách) tác bạch huyết cầu thỉnh chư Tăng truyền trao quy giới. Khi thỉnh chư Tăng mang đến trước bàn thờ cúng Tổ, vị đại diện thay mặt đứng giữa bạch: “Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con là… xưa nay có lòng khát ngưỡng quy giới, nay đủ duyên lành, bắt buộc cầu trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, thùy từ lạm mẫn, truyền trao quy giới cho chúng nhỏ được ân triêm công đức.”

Khi được chư Tăng hoan hỷ gật đầu rồi, giới tử lễ cha lễ. Sau thời điểm chư Tăng nguyện hương thơm lễ Tổ xong, giới tử thỉnh Giới Sư lên chánh điện. Lên chánh điện, Giới Sư nguyện hương, đảnh lễ Tam Bảo, tụng chú Đại bi, tán lư hương, kệ khai luật. Thỉnh Giới Sư lên bàn truyền giới. Giới Sư tụng bài xích tán lư hương, kệ khai luật. Kế tiếp Giới Sư khai đạo.

2. Giới sư khai đạo giới tử

Ba cõi không yên, như trong phòng lửa. Mong mỏi xa lìa cõi khổ, thì bắt buộc nương về ngôi Tam Bảo. Fan muốn ra khỏi biển sinh tử luân hồi, ko thể bỏ lỡ sự lâu trì giới pháp cơ mà được. Giới như mẫu bè báu đưa người qua hải dương khổ; giới như đất bởi phẳng, muôn vật phần đa từ đấy phân phát sinh; giới như ngọn đèn sáng, chiếu phá những chỗ buổi tối tăm; giới là tuyến phố tắt đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngõ ngỏ vào cảnh Niết Bàn. Nếu fan nào giữ được thanh tịnh, cho đến trong khoảng thời gian rất ngắn quy y Tam Bảo, ngơi nghỉ đời vị lai cũng rất được chứng trái Niết Bàn.

3. Sám hối

Người Quy y Tam Bảo trước bắt buộc sám hối hận cho thân vai trung phong được thanh tịnh. Cũng như, ước ao chứa dựng vị cam lồ, trước đề xuất súc bình làm sao cho thật sạch. Bạn khi thọ quy giới, trước rất cần phải sám ăn năn trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh, mới có thể lãnh thọ quy giới. Sám nghĩa là ăn uống năn, tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi đã làm, chẳng đông đảo tội lỗi vào một đời mà cho tới các tội những kiếp về trước, rất cần phải sám. Hối, nghĩa là hối hận hận. Biết lỗi mà lại chừa bỏ, thay đổi lại mang lại tốt, không cho tội lỗi mới phát sanh.

Giới tử quỳ trực tiếp sám hối: Đệ tử chúng nhỏ tên là… kể từ vô thỉ cho tới ngày nay, lỡ tạo hầu hết điều tội lỗi, ngày bây giờ thành trọng điểm sám hối, thề tránh những điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo trường đoản cú bi gia hộ, để cho đệ tử, tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tai quan nàn khỏi, hiện tại tiền phước huệ trang nghiêm, một hậu sanh về cõi Phật. (đọc 3 lần, lễ Phật 3 lễ)

4. Giảng nghĩa Quy y Tam Bảo

Chữ Quy là trở về; Y là nương tựa, là trở về dựa dẫm Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp mê mẩn lầm lạc, nay cần phải trở lại với chánh pháp, nương tựa Tam Bảo. Fan đời dựa dẫm với phụ vương mẹ, bà xã chồng, anh em, bạn bè, thì không hoàn toàn an lành. Bắt buộc phải phụ thuộc với Phật, là một trong những đấng tự bi bình đẳng, như ông phụ vương lành. Lệ thuộc với Pháp, là một phương thức giải khổ, như thuốc hay trị lành bịnh tật. Lệ thuộc với Tăng là bậc đại trí hoằng pháp lợi sanh, new thật là trọn vẹn an lành.

Phật là một trong những đấng ngộ ra hoàn toàn, toàn năng, toàn trí, toàn đức, là người thân phụ lành của chúng sanh, vị Đại sư của mười pháp giới. Phật là 1 trong bảo hiệu thông thường cho tất cả những bậc tu hành vẫn giác ngộ, không thiếu thốn vô lượng phước đức và trí huệ.

Pháp là khuôn phép, là giáo lý phân tích cụ thể sự khổ não, vạch rõ nguyên nhân của khổ cùng đề ra phương thức diệt trừ khổ. Đây chính là những lời của đức Phật say đắm Ca chỉ dạy. Nếu mọi người y theo giáo pháp ấy cơ mà tu hành, thì sẽ tiến hành thoát ly sinh tử, bệnh thành Phật quả. Cho nên, trong khiếp nói rằng: “Pháp là mẹ sanh ra chư Phật”.

Chữ Tăng (Tăng già) nghĩa là 1 trong đoàn thể bay ly toàn bộ những gì của mình, là một trong quần chúng cấu kết không không kháng trái nhau, như nước hòa cùng với sữa. Tăng là những người đứng trung gian giữa Phật và bọn chúng sanh, thực hành thực tế những pháp của Phật dạy dỗ và cầm Phật diễn giả chánh pháp giải thoát. Tăng là một cái tên tầm thường chỉ mang lại hang môn đệ xuất gia của Phật, từ tứ vị Tỳ Kheo trở lên.

Tam bảo có đủ công đức như thế. Cho nên, Phật Pháp Tăng là tía ngôi quý báu tuyệt nhất của trần thế và xuất cầm cố gian. Nếu bạn nào phát trung tâm quy y thì không đọa vào bố đường dữ, luôn được Tam Bảo gia hộ, sớm hội chứng quả người yêu đề.

5. Truyền thọ Tam quy, Tam kết

Người tất cả duyên lành phát vai trung phong quy y Tam Bảo, cần vận hết chân tình nghe lời hướng dẫn từ Giới Sư mà lại phát nguyện. Giả dụ tự mình không gọi phát nguyện Tam quy cùng không xưng tên họ thì quy y bất thành. Vì vậy Giới Sư phía dẫn, giới tử phân phát nguyện theo:

Đệ tử chúng con tên là… xin suốt thời gian sống quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần).

Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Quy y Phật rồi, khỏi đọa vào Địa ngục. Quy y Pháp rồi, ngoài đọa vào Ngạ quỉ. Quy y Tăng rồi, khỏi đọa vào Bàng sanh. (3 lần).

6. Giới sư khuyên dạy

Quý Phật tử đã quy y Phật rồi, từ ni trở đi thà bỏ thân mạng, trọn không quy y Thiên thần và Quỉ vật. Vày Thiên thần với Quỉ vật dụng kia còn bị luân hồi sanh tử, chưa phải là Thánh nhân xuất núm gian.

Quý vị đang quy y Pháp rồi, thà vứt thân mạng, chớ ko nghe theo phần nhiều lời tà thuyết. Do đó không hẳn là pháp môn vô lậu giải thoát.

Quý vị đã quy y Tăng rồi, thà vứt thân mạng, chớ suốt cả quảng đời không theo thầy tà các bạn ác. Vày những vị đó chưa hẳn là fan giải thoát hội chứng quả Tam thừa, họ đã dẫn dắt quý khách vào tuyến đường tối tăm nguy hiểm.

Xem thêm: Sự Thật "Kinh Hoàng" Về Đàn Ông Phương Tây Hẹn Hò Thường Làm Gì, Bạn Có Biết?

Quý vị sẽ quy y mười phương Phật, Pháp, Tăng rồi, thì trường đoản cú đây sau này Tăng ngơi nghỉ xứ nào, chùa nào, tuyệt nước nào, cũng những kính quý, không hẳn chỉ kính quý Tăng miếu mình mong quy y mà thôi, như thế mới phải là 1 trong những người Phật tử hiểu biết chơn chánh.

Đã Quy y rồi, buộc phải thường ghi nhớ Phật, niệm Phật, chán cõi Ta Bà này là những khổ, cầu sau khoản thời gian mạng phổ biến thần thức sinh về nước rất Lạc của Phật A Di Đà, liên hoa hóa sanh, sinh sống mãi không hẳn sanh, già, bịnh, bị tiêu diệt nữa. Theo lời Phật đam mê Ca dạy: Đức Phật A Di Đà đang chờ đón tiếp dẫn bọn chúng sanh về cực Lạc, nếu ai thành tâm chuyên niệm thương hiệu Ngài. Vậy mỗi vị phải có một xâu chuỗi từng ngày đêm niệm thương hiệu đức Phật, niệm càng các càng tốt. Nên biết: ngọc Ma ni gieo vào nước đục, nước đục trở nên trong; câu hiệu Phật gieo vào trung tâm chúng sanh, trung ương chúng sanh đổi mới tâm Phật. Trong kinh tất cả câu: Chớ chờ mang đến già rồi mới niệm Phật, mồ hoang ngoại trừ đồng phần lớn là người tuổi trẻ.

Khi chưa quy y, tín đồ nam hotline là Thiện nam tử (người trai tốt), đàn bà thì hotline là Thiện nàng nhơn (người gái tốt). Bây chừ đã quy y rồi, tín đồ nam thì hotline là Ưu Bà Tắc (cận sự nam) là fan nam sát gủi phụng sự Tam Bảo; người đàn bà gọi là Ưu Bà Di (cận sự nữ) là người gái ngay sát gủi phụng sự Tam Bảo. Những Phật tử! Từ từ bây giờ trở đi, quý vị bắt buộc tinh tấn siêng năng học hỏi và chia sẻ giáo lý của Phật dạy, rồi y theo này mà tu hành, gieo hạt kiểu như phúc lành, làm dòng nhân tốt, sau này sẽ thành Phật quả.

Phải thường xuyên hay đến chùa lạy Phật sám hối, mỗi tháng nhị lần: chiều 14 và 29, trường hợp tháng thiếu thốn thì 28, hoặc nghe kinh, nên tò mò bổn phận, trách nhiệm, vai trò của bạn Phật tử trên gia.

Khi vào miếu lễ Phật không mang giầy dép vào chánh điện, vày sợ sở hữu đồ dơ bẩn bẩn vào chùa mà tất cả tội và để tỏ lòng kính cẩn Phật. Vào chùa nên y phục sạch sẽ sẽ, bí mật đáo, trang nghiêm và tề chỉnh.

Nếu dễ ợt thì ở trong nhà nên lập một bàn thờ Phật, để thường ngày chiêm ngưỡng và ngắm nhìn và lễ Phật, tụng kinh, đến tăng trưởng phước lành. Về cách thờ Phật, tụng kinh thì cần nhờ chư Tăng chỉ dẫn.

7. Giới sư giảng về phái quy y

1. Giống như pháp thì những vị nay đã thành tựu một bạn Phật tử chân chánh. Lá phái chẳng qua là vật dụng để khắc ghi và vượt trội nhắc nhở các vị. Hàng ngày nên nhìn mang đến lá phái mà luôn luôn nhớ rằng: Năm ấy, tháng ấy, ngày ấy, bọn họ đã cho chùa này, cầu thầy truyền thọ mang đến giới pháp Tam quy với pháp danh là … Có như thế thì thiện căn từng ngày một tăng trưởng cùng sẽ tận hưởng phước báo vô cùng.

2. Tam quy y cũng là 1 giới, nếu không giữ trọn thì mất. Ví dụ bạn đã quy y rồi cơ mà cũng thờ phụng tín ngưỡng quỷ thần tà ma ngoại đạo tuyệt tin theo tà thuyết của trần thế và nhập vào bầy tàn ác, là mất giới Tam quy. Người ấy không có cách gọi khác là đệ tử Phật: mất hết công đức trong Phật pháp.

3. Người quy y Phật rồi, nên chánh tín nhân quả. Vì chưng nhân quả là 1 trong định chính sách của trần gian và xuất thế gian mà ông phật đã chứng tỏ một biện pháp xác thực. Bao gồm tin nhân quả mới tinh tấn bỏ ác làm lành, hoán cải cảnh đời xấu xí trở nên xuất sắc đẹp. Như thế mới là chân bao gồm đệ tử của đức Phật.

4. Thể theo đức tự bi của đức Phật, fan Phật tử cần được phát nguyện từng tháng tối thiểu ăn chay từ nhì ngày tính đến mười ngày và các ngày vía lưu niệm chư Phật để tỏ lòng yêu quý xót so với loài vật.

5. Trường đoản cú ý nghĩ, lời nói cho tới hành động, ít nhất hàng ngày phải tất cả một bài toán lành, như sử dụng lời giáo hóa, tán thán công đức Tam Bảo hoặc khuyến khích ít nhất mỗi năm cũng phải gồm một tín đồ noi theo mình mà lại quy y Tam Bảo. Đây là một trong những điều khôn xiết phước đức, các vị rất cần được chú ý.

6. Không được vô tình hay hữu ý trong những khi nói hoặc hành vi để cho tất cả những người bàng quan liêu chê bai Tam Bảo, có hại đến danh dự của chánh pháp. Giả dụ sơ lỡ, yêu cầu lễ Phật sám ăn năn liền, vì chưng đó là 1 điều vô cùng tội lỗi. Trái lại, phải luôn luôn luôn tra cứu mọi phương pháp hộ trì chánh pháp là bổn phận tối cao của người Phật tử.

7. Phải học hiểu chánh pháp, ít nhất cũng phải biết qua tôn chỉ, mục tiêu của phật giáo và đời tu hành cao cả của đức Phật. đề nghị thuộc những bài bác kinh thường tụng, nhằm huân tập vô lậu nghiệp vào vai trung phong thức.

8. Hồi hướng

Giới Sư quay trở lại điện Phật tụng hồi hướng và tam từ quy y. Thỉnh Giới Sư trở về nơi thờ Tổ giới tử dâng lời bái tạ tri ân. Tiếp nối thỉnh Giới Sư quay trở lại phương trượng.

9. đa số điều chú ý

Quy y là giới tử trực tiếp phạt nguyện trước Tam Bảo. Giả dụ vắng mặt thì không được trao phái quy y. Cho dù được hiểu tên vào buổi lễ, hoặc tấm phái sẽ in xong.Trẻ em còn nhỏ tuổi chưa đọc biết chỉ dự lễ cầu nguyện Tam Bảo gia hộ, chúc phúc. Lúc lớn bao gồm sự hiểu biết nên đk dự lễ quy y new đúng pháp.Ba pháp quy y này cất giữ trọn đời. Nên từng ngày tự gọi để nói nhở chúng ta hướng trọng điểm về Tam Bảo.Ba pháp quy y là căn cơ của sự giải thoát. Khi đầy đủ duyên phải thọ những cấp độ giới pháp của tín đồ phật tử.Không được tự phân phát nguyện. Lễ bắt buộc sự phía dẫn, trao truyền từ tín đồ xuất gia.Người mập tuổi, fan bệnh nặng có thể thỉnh chư Tăng về tứ gia truyền giới.Thọ giới chén bát quan trai rồi từ bỏ xưng mình là Phật tử không đúng pháp. Bởi giới chén bát quan trai chỉ tất cả thời hạn 24 giờ.Không được nghĩ về quy y xong xuôi không đi miếu là có tội để chờ tuổi già bắt đầu quy y.
*