Ngân hàng trắc nghiệm sinh học 11

     

Haylamdo xin mang đến bạn đọc tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, bao gồm đáp án cùng với các câu hỏi được soạn theo bài bác học không thiếu các nút độ: dấn biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao giúp bạn học xuất sắc môn Sinh học 11.

Bạn đang xem: Ngân hàng trắc nghiệm sinh học 11


Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học tập lớp 11 gồm đáp án năm 2021

Chương 1: đưa hóa vật hóa học và năng lượng

A. đưa hóa vật chất và tích điện ở thực vật

B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở hễ vật

Chương 2: Cảm ứng

A. Cảm ứng ở thực vật

B. Chạm màn hình ở hễ vật

Chương 3: Sinh trưởng cùng phát triển

A. Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật

B. Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật

Chương 4: Sinh sản

A. Sinh sản ở thực vật

B. Chế tác ở cồn vật

A.1. Cấu tạo của rễ tương xứng với sự dung nạp nước và muối khoáng

A.2. Sự kêt nạp nước với muối khoáng làm việc rễ

A.3. Vận chuyển các chất trong cây

A.4. Thoát hơi nước

A.5. Vai trò của các nguyên tố khoáng

A.6. Bổ dưỡng nitơ ngơi nghỉ thực vật

A.7. Quy trình chuyển hóa nitơ trong đất

A.8. Tưới tiêu hợp lí cho cây trồng

A.9. Cấu tạo của lá và tác dụng quang thích hợp ở thực vật

A.10. Quang thích hợp ở các nhóm thực đồ C3, C4, CAM

A.11. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh mang đến quang hợp

A.12. Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh mang đến quang vừa lòng

A.13. Quang hợp và năng suất cây trồng

A.14. Hô hấp ở thực vật

A.15. Hô hấp sáng và mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

A.16. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

A.17. Tiêu hóa ở hễ vật

A.18. Hấp thụ ở động vật

A.19. Hô hấp ở rượu cồn vật

A.20. Các hiệ tượng hô hấp ở hễ vật

A.21. Tuần trả máu

A.22. Hoạt động của tim


A.23. Buổi giao lưu của hệ mạch

A.24. Cân bằng nội môi

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Đây là chương nội dung đặc biệt quan trọng thường có trong số đề thi, học chương này học sinh cần rứa chắc được các nội dung về các quá trình chuyển hóa tích điện ở thực đồ và hễ vật, các quy trình chuyển hóa năng lượng cơ bản ở thực vật như quá trình hấp thụ cùng vận chuyển các chất vào cây, quy trình thoát khá nước, bổ dưỡng nitơ và quá trình quang hợp, các quá trình chuyển hóa năng lượng cơ bản ở động vật hoang dã như quá trình tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn máu, cân nặng bằng môi trường thiên nhiên nội môi trong khung hình động vật

Chương II. Cảm ứng

Học chương này học viên cần sáng tỏ được hiện tại tượng cảm ứng ở động vật và thực vật, phân biệt những khái niệm cảm ứng ở thực thiết bị là ứng rượu cồn và phía động, thay được khái niệm chạm màn hình ở rượu cồn vật, cơ chế hoạt động vui chơi của điện thế nghỉ và điện thế hoạt động, quá trình truyền tin qua xinap, sáng tỏ tập tính bẩm sinh khi sinh ra và học tập được ở đụng vật, nêu được các ví dụ thực tiễn.

Chương III. Sinh trưởng và phát triển

Đây là chương nội dung đặc trưng thường có trong những đề thi, học chương này học sinh cần phân minh sinh trưởng sinh hoạt thực trang bị và đụng vật, sứ mệnh của hormone động vật hoang dã và phytohormone thực vật, cũng tương tự các yếu đuối tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng ngơi nghỉ thực đồ vật và đụng vật.

Chương IV. Sinh sản

Chủ đề chế tác ở sinh vật sẽ giúp học sinh tò mò về những hiện tượng tạo nên ở sinh trang bị như chế tác vô tính, tạo hữu tính, các yếu tố tác động đến sinh sản, tinh chỉnh sinh sản sống sinh trang bị và áp dụng của sản xuất trong tự nhiên và thoải mái và sản xuất.

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học tập kì I

Trắc nghiệm học tập kì II

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài bác 1: Sự hấp thụ nước cùng muối khoáng ở rễ

Trắc nghiệm bài xích 2: Vận chuyển các chất vào cây

Trắc nghiệm bài xích 3: Thoát khá nước

Trắc nghiệm bài xích 4: mục đích của yếu tố khoáng

Trắc nghiệm bài xích 5: dinh dưỡng Nitơ sinh hoạt thực vật

Trắc nghiệm bài 6: bồi bổ Nitơ sinh sống thực đồ vật

Trắc nghiệm bài 8: Quang phù hợp ở thực vật

Trắc nghiệm bài xích 9: Quang vừa lòng ở các nhóm thực vât C3, C4 với CAM

Trắc nghiệm bài bác 10: Ảnh hưởng trọn của các yếu tố ngoại cảnh cho quang hợp

Trắc nghiệm bài bác 12: hô hấp ở thực vật

Trắc nghiệm phần A chương 1: gửi hóa tích điện và vật hóa học ở thực vật

B: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

Trắc nghiệm bài xích 15: tiêu hóa ở cồn vật

Trắc nghiệm bài bác 16: hấp thụ ở động vật

Trắc nghiệm bài xích 17: thở ở đụng vật

Trắc nghiệm bài 18: Tuần hoàn máu

Trắc nghiệm bài 19: Tuần hoàn máu

Trắc nghiệm bài 20: thăng bằng nội môi

Trắc nghiệm phần B chương 1: gửi hóa vật hóa học và năng lượng ở đụng vật

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài xích 23: hướng động

Trắc nghiệm bài 24: Ứng hễ Sinh học

Trắc nghiệm phần A chương 2: cảm ứng ở thực vật

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

Trắc nghiệm bài xích 26: cảm ứng ở rượu cồn vật

Trắc nghiệm bài bác 27: chạm màn hình ở động vật hoang dã < tiếp>

Trắc nghiệm bài xích 28: Điện cầm nghỉ

Trắc nghiệm bài bác 29: Điện thế chuyển động và sự lan truyền xung thần kinh

Trắc nghiệm bài xích 30: Truyền tin qua xinap

Trắc nghiệm bài xích 31: tập tính ở rượu cồn vật

Trắc nghiệm bài bác 32: thói quen của động vật hoang dã

Trắc nghiệm phần B chương 2: cảm ứng ở rượu cồn vật

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài bác 34: Sinh trưởng sống thực vật

Trắc nghiệm bài xích 35: Hoocmon thực vật


Trắc nghiệm bài xích 36 trở nên tân tiến ở thực vật gồm hoa

Trắc nghiệm phần A chương 3: sinh trưởng và cải cách và phát triển ở thực vật

B: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở DỘNG VẬT

Trắc nghiệm bài bác 37: sinh trưởng và trở nên tân tiến ở cồn vật

Trắc nghiệm bài xích 38: những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và cách tân và phát triển ở rượu cồn vật

Trắc nghiệm bài 39: những nhân tố tác động đến phát triển và cải cách và phát triển ở động vật < tiếp>

Trắc nghiệm phần B chương 3: sinh trưởng và cải tiến và phát triển ở cồn vật

CHƯƠNG 4: SINH SẢN

A: SINH SẢN Ở THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài 41: tạo thành vô tính sinh sống thực vật

Trắc nghiệm bài xích 42: chế tạo ra hữu tính sống thực vật

Trắc nghiệm phần A chương 4: chế tác ở thực vật

B: SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

Trắc nghiệm bài xích 44: chế tạo ra vô tính ở cồn vật

Trắc nghiệm bài bác 45: tạo nên hữu tính ở hễ vật

Trắc nghiệm bài xích 46: lý lẽ điều hòa sinh sản

Trắc nghiệm bài xích 47: Điều khiển tạo nên ở động vật và sinh đẻ bài bản ở người

Trắc nghiệm phần B chương 4: tạo thành ở động vật

Video liên quan


Bộ 12 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập lớp 11 bài bác 42 : sinh sản hữu tính sinh sống thực vật có đáp án, tinh lọc với những câu hỏi trắc nghiệm khá không thiếu những cường độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng và kỹ năng để đạt điểm cao trong bài bác thi trắc nghiệm môn Sinh học tập lớp 11 .

*

Câu 1.Ở cây bao gồm hoa, giao tử đực được xuất hiện từ tế bào mẹ

A. Bớt phân đến 4 tiểu dạ dày → 1 tiểu dạ dày nguyên phân 1 lần cho một hạt phấn đựng 1 tế bào chế tác và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản bớt phân chế tạo ra 4 giao tử đực

Quảng cáo

B. Nguyên phân gấp đôi cho 4 tiểu bào tử → 1 tè bào từ bỏ nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào tạo nên và 1 tế bào ống phấn → tế bào sản xuất nguyên phân 1 lần chế tác 2 giao tử đực C. Bớt phân cho 4 tiểu bào tử → 1 đái bào tử nguyên phân 1 lần cho một hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sản xuất nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực D. Sút phân đến 4 tè bào tử → mỗi tiểu bảo tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào chế tạo và 1 tế bào ống phấn → tế bào tạo nên nguyên phân 1 lần sản xuất 2 giao tử đực

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 2. Đặc điểm không phải là ưu nỗ lực của tạo ra hữu tính so với sản xuất vô tính nghỉ ngơi thực trang bị là

A. Có năng lượng thích nghi với những điều kiện kèm theo vạn vật thiên nhiên và môi trường biến đổi B. Tạo được rất nhiều biến dị làm vật liệu cho quy trình chọn giống với tiến hóa C. Gia hạn không đổi khác những tính trạng xuất sắc về mặt di truyền D. Vẻ ngoài sinh sản phổ biế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 3.

Xem thêm: Sự Thật Đàn Ông Muốn Gì Ở Phụ Nữ? Sự Thật Đàn Ông Thích Gì Ở Một Người Phụ Nữ

tạo nên hữu tính sinh hoạt thực vật là việc kết hợp

A. Gồm tinh lọc của nhị giao tử đực và giao tử cái khiến cho hợp tử phát triển thành cơ thể mới B. Thốt nhiên hai giao tử đực với giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành khung người mới

Quảng cáo

C. Có tinh lọc của giao tử loại và những giao tử được tạo nên hợp tử lớn mạnh thành khung hình mới D. Của đa số giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử tăng cứng cáp cây mới

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 4. Thụ tinh ngơi nghỉ thực vật tất cả hoa là việc kết hợp

A. Hai cỗ NST đối kháng bội của giao tử đực cùng giao tử dòng ( trứng ) trong túi phôi sinh sản thành hợp tử tất cả bộ NST lưỡng bội B. Nhân trái 2 giao tử đực với giao tử dòng ( trứng ) vào túi phôi sản xuất thành hòa hợp tử C. Nhân của giao tử đực cùng với nhân của trứng cùng nhân rất trong túi phôi tạo thành hòa hợp tử D. Của nhị tinh tử với trứng trong túi phôi

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5. Ở thực vật gồm hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua

A. 1 lần bớt phân, 1 lần nguyên phân B. 1 lần sút phân, 2 lần nguyên phân C. 1 lần sút phân, 3 lần nguyên phân

D. 1 lần sút phân, 4 lần nguyên phân

Quảng cáo


Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 6. trường đoản cú thụ phấn là sự

A. Thụ phấn của phân tử phấn của cây này cùng với nhụy của cây khác cùng loài B. Thụ phấn của phân tử phấn cùng với nhụy của cùng một hoa tốt khác hoa cùng một cây

C.thụ phấn của phân tử phấn của cây này với cây khác loài

D. Phối kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây không giống Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 7. Điều không đúng khi nói đến quả là

A. Quả do thai nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành B. Quả ko hạt gần như là quá 1-1 tính C. Quả gồm vai trò bảo vệ hạt D. Quả trả toàn có thể là phương tiện đi lại đi lại vạc tán hạt

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 8. Thụ tinh kép sống thực vật bao gồm hoa là sự kết hợp của

A. Nhân 2 giao tử đực với giao tử loại ( trứng ) vào túi phôi chế tạo thành phù hợp tử B. Hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành thành hợp tử và nhân nội nhũ C. Hai bộ NST 1-1 bội của giao tử đực cùng giao tử mẫu ( trứng ) vào túi phôi sinh sản thành vừa lòng tử gồm bộ NST lưỡng bội D. Nhì tinh tử với trứng làm việc trong túi phôi

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 9. Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa

A. Hạt phấn của cây này cùng với nhụy của cây khác loài B. Hạt phấn cùng với nhụy của cùng một hoa tốt khác hoa của và một cây C. Hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài D. Phân tử phấn với trứng của thuộc hoa

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 10. Điều không đúng khi nói đến hạt

A. Hạt là noãn đã có được thụ tinh tăng trưởng thành và cứng cáp B. Phù hợp tử trong phân tử tăng cứng cáp phôi C. Tế bào tam bội trong phân tử tăng trưởng thành nội nhũ D. đầy đủ hạt của thực vật gồm hoa đều sở hữu nội nhũ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 11. Trong quá trình thụ tinh của thực vật bao gồm hoa, bộ NST của các nhân bao gồm nhân của giao tử là n,

A. Của nhân cực là 2 n, của trứng là n, của đúng theo tử là 2 n, của nội nhũ là 2 n B. Của nhân rất là 2 n, của trứng là n, của hòa hợp tử là 2 n, của nội nhũ là 4 n C. Của nhân rất là n, của trứng là n, của đúng theo tử là 2 n, của nội nhũ là 3 n D. Của nhân rất là 2 n, của trứng là n, của thích hợp tử là 2 n, của nội nhũ là 3 n

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 12. một trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định và đánh giá đúng về thụ tinh kép?

⦁ thụ tinh kép là hiện tượng kỳ lạ kỳ kỳ lạ cả hai nhân thâm nhập thụ tinh, một nhân hợp tốt nhất với trứng, một nhân hợp tuyệt nhất với nhân lưỡng bội ( 2 n ) làm cho tế bào nhân tam bội ( 3 n ) ⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật tất cả hoa ⦁ thụ tinh kép chỉ gồm ở thực trang bị hạt kín đáo ⦁ thụ tinh kép bảo đảm chắc như đinh dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đang thụ tinh nhằm nuôi phôi tăng trưởng cho đến khi ra đời cây non trường đoản cú dưỡng bảo đảm cho hậu hế năng lượng thích nghi với đk kèm theo biến đổi của vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên sống để gia hạn nòi kiểu như ⦁ toàn thể thực vật sinh sản hữu tính đều xẩy ra thụ tinh kép phương pháp vấn đáp và đúng là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có tiện ích VietJack trên điện thoại cảm ứng thông minh thông minh, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, bài xích giảng …. Không lấy phí. Sở hữu ngay áp dụng trên app android và ios .