Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu hành chính

     
*
THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ
*

Thống kê tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ đặc trưng của công tác lưu trữ, thực hiện giỏi nghiệp vụ thống kê tài liệu tàng trữ góp phần nâng cao chất lượng cho công tác report thống kê công tác làm việc văn thư, lưu trữ và tài liệu tàng trữ định kỳ thường niên theo quy định.

Bạn đang xem: Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu hành chính

Thống kê tài liệu lưu trữ là việc thu thập, biên chép lại những số liệu định kỳ hàng năm về tài liệu lưu trữ. Thông qua công dụng thống kê tài liệu tàng trữ giúp cho những cơ quan cầm cố được số lượng, thể loại, chất lượng tài liệu tàng trữ và report thống kê chu trình theo biện pháp của pháp luật.

Thống kê bên nước về tàng trữ được phép tắc tại Điều 27 của Luật lưu trữ và chế độ chế độ report thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ được bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai tại Thông bốn số 09/2013/TT-BNV ngày 31 mon 10 năm 2013.

Mặt khác, thực hiện giỏi nghiệp vụ thống kê công tác làm việc văn thư, tàng trữ và tài liệu tàng trữ làm các đại lý để đưa ra biện pháp, chiến thuật xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm mục đích tổ chức thống trị tốt tài liệu lưu lại trữ đóng góp phần phát triển công tác văn thư, lưu lại trữ.

Trong phạm vi của nội dung bài viết về siêng đề "Thống kê tài liệu lưu lại trữ" công ty chúng tôi xin giới thiệu nội dung nghiệp vụ thống kê tài liệu lưu trữ để giúp đỡ cho các cơ quan, tổ chức có các cách thức xác định, phục vụ, góp phần nâng cấp chất lượng việc report thống kê công tác làm việc văn thư, tàng trữ và tài liệu lưu trữ định kỳ thường niên theo quy định.

CHUYÊN ĐỀ "THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ"

I. KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC THỐNG KÊ

1. Khái niệm

Thống kê trong công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu tàng trữ là áp dụng các phương pháp và cách thức để xác định đúng chuẩn về số lượng, hóa học lượng, thành phần, nội dung, tình hình tài liệu cùng hệ thống bảo vệ tài liệu trong những kho tàng trữ theo những đơn vị thống kê đã qui định và được miêu tả trên các loại sổ sách thống kê.

Thống kê tài liệu lưu trữ để vậy được con số tài liệu hiện tại có, nguyên tố và chất lượng tài liệu, thắt chặt và cố định việc tổ chức triển khai sắp xếp tư liệu trong kho lưu trữ theo các phương án phân loại, phương án khối hệ thống hóa tài liệu và bảo đảm khả năng tra tìm kiếm tài liệu cấp tốc chóng, thuận lợi, đồng thời tất cả cơ sở thiết kế kế hoạch nghiệp vụ cân xứng với yêu cầu cụ thể của kho lưu giữ trữ.

Trên cơ sở số liệu những thống kê do những cơ quan, tổ chức triển khai báo cáo, cơ quan quản lý các cấpcó cửa hàng để chế tạo quy hoạch cùng kế hoạch cải cách và phát triển công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi từng địa phương, từng ngành cùng phạm vi cả nước.

2. Nguyên tắc

Công tác thống kê tài liệu trong kho tàng trữ dựa trên lý lẽ tập trung, thống độc nhất vô nhị và đảm bảo an toàn tính kế thừa trên những giai đoạn công việc. Tất cả tài liệu bảo vệ trong kho tàng trữ đều buộc phải được phản ảnh vào các loại sổ sách thống kê; kể cả tài liệu không được chỉnh lý, biên mục hoặc tài liệu không thuộc đối tượng thống trị của cơ quan, đơn vị nhưng hiện đang bảo vệ trong kho lưu trữ.

Cơ quan, tổ chức có tài năng liệu lưu trữ phải chu trình thực hiện chính sách thống kê lưu giữ trữ. Số liệu báo cáo thống kê mỗi năm được tính từ thời điểm ngày 01/01 cho đến khi xong ngày 31/12 của năm báo cáo.

I. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

1. Đối tượng và câu chữ thống kê

Trong các phòng, kho lưu giữ trữ, đối tượng thống kê yêu cầu đông đảo nội dung cụ thể như sau:

a) công tác văn thư

- Văn phiên bản chỉ đạo và lí giải nghiệp vụ công tác văn thư (Quy chế công tác VTLT; danh mục hồ sơ cơ quan…)

- tổ chức triển khai văn thư: (phòng, tổ, bộ phận)

- Nhân sự làm công tác văn thư

- Văn bản đi, văn bạn dạng đến

- làm hồ sơ công việc

- Trang thiết bị cần sử dụng cho văn thư

b) công tác lưu trữ

- Văn bạn dạng chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tàng trữ (Bảng thời hạn bảo quản; danh mục thành phần hồ nước sơ, tư liệu nộp vào lưu trữ cơ quan; Nội quy kho lưu giữ trữ…)

- tổ chức triển khai lưu trữ

- Nhân sự làm công tác lưu trữ

- Tài liệu tàng trữ (Số lượng tư liệu của từng phông, của kho; yếu tố tài liệu; tình trạng tài liệu).

- thu thập và các loại hủy tài liệu

- tổ chức sử dụng tài liệu giữ trữ

- Kho lưu giữ trữ, trang thiết bị cần sử dụng cho lưu giữ trữ

c) nghiên cứu và phân tích khoa học về công tác văn thư, lưu lại trữ

2. Phạm vi và phương thức thống kê

Thống kê trong công tác làm việc văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ được triển khai ở các phạm vi khác nhau: thống kê lại trong phạm vi một kho lưu lại trữ; thống kê lại trong phạm vi một ngành, một địa phương; thống kê nhà nước về văn thư, lưu giữ trữ.

Thống kê trong phạm vi phòng, kho tàng trữ nhằm thâu tóm về nội dung, thành phần, số lượng, chất lượng, công tác văn thư, tàng trữ và tình hình tài liệu … vào từng phòng, kho lưu trữ.

Thống kê nhà nước về văn thư, lưu trữ nhằm tổng phù hợp về số lượng, thành phần, thực trạng tài liệu lưu trữ … trong phạm vi địa phương, cả nước.

Thống kê trong công tác làm việc văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu giữ trữ đa số được thực hiện kết hợp trong quá trình thực hiện những nội dung nghiệp vụ như: thu thập, chỉnh lý, bảo vệ tài liệu. Ngoại trừ ra, việc thống kê còn được tiến hành định kỳ hàng năm theo quy định ở trong phòng nước.

III. CÁC LOẠI SỔ SÁCH THỐNG KÊ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CHÍNH

1. Sổ nhập tài liệu lưu giữ trữ

a) Khái niệm

- Tài liệu lưu trữ phải được thống kê vào sổ nhập ngay lúc tài liệu được nhập vào kho lưu lại trữ.

- mỗi lần nhập được đánh một số thứ tự, không nhắc số tài liệu đó các hay ít.

- đầy đủ tài liệu được nhập vào kho lưu trữ trước khi lập sổ được tập hợp, thống kê lại vào sổ để những lưu trữ vắt được thực tiễn tài liệu đã có được nhập vào kho giữ trữ.

b) tác dụng của Sổ nhập tài liệu lưu trữ (TLLT)

- Sổ nhập TLLT giúp cho các lưu trữ theo dõi và quan sát để cố gắng được những đơn vị, cá thể đã giao nộp tài liệu, con số tài liệu sẽ giao nộp vào kho giữ trữ, những phông tài liệu có trong kho giữ trữ, triệu chứng tài liệu lúc giao nộp vào kho lưu lại trữ.

- những số liệu những thống kê trong sổ nhậpTLLT giúp cho các lưu trữ tất cả kế hoạch bổ sung thu thập tài liệu không giao nộp về kho lưu trữ và gây ra kế hoạch công tác tàng trữ cho phù hợp.

2. Sổ xuất tài liệu giữ trữ

a) Sổ xuất tạm thời tài liệu lưu trữ

Sổ xuất tạm thời TLLT là sổ dùng để làm thống kê bài toán xuất rất nhiều tài liệu giữ trữ ship hàng cho những mục đích như: cho mượn sử dụng, chuyển tài liệu ra chỉnh lý, phục chế, tu té hoặc sao chụp…

Sổ xuất tạm thời TLLT: giúp cho cơ quan cai quản lưu trữ ráng được những dịch chuyển về tài liệu trong kho tàng trữ để quản lý chặt chẽ, quan sát và theo dõi để bỏ túi những tài liệu đã không còn thời hạn cho mượn nhưng cá nhân, đơn vị chức năng chưa trả và giúp bộ phận lưu trữ tất cả kế hoạch bổ sung nhằm hoàn hảo phông giữ trữ.

b) Sổ xuất hẳn tài liệu lưu giữ trữ

Sổ xuất hẳn TLLT là sổ dùng để làm thống kê thực trạng xuất tài liệu thoát khỏi kho tàng trữ mà không tịch thu lại, được dùng làm thống kê gần như tài liệu được xuất vĩnh viễn ra khỏi kho lưu trữ.

Sổ xuất hẳn TLLT góp cơ quan thống trị lưu trữ cầm cố được số lượng, thành phần, nội dung, tình hình tài liệu đã đưa khỏi kho lưu trữ, góp cán bộ lưu trữ đề ra phần lớn kế hoạch, biện pháp thích hợp trong công tác quản lý cũng như bảo quản và tổ chức sử dụng có công dụng tài liệu lưu lại trữ.

3. Sổ đăng ký các phông lưu lại trữ

Sổ đăng ký những phông lưu trữ dùng để thống kê số lượng các phông lưu trữ/các sưu tập lưu trữ và các thông tin khác liên quan tới phông lưu trữ được giao nộp vào kho tàng trữ nhằm quản lý chặt chẽ thực trạng các phông lưu trữ trong kho.

Số phông

Ngày tháng nhập lần đầu

Tên phông

Thời gian của đơn vị hình thành phông

Cột 1: dùng để thống kê toàn cục các phông có trong lưu giữ trữ. Mỗi phông chỉ được ghi 1 lần theo lần nhập thứ nhất của phông kia vào kho lưu trữ.

Cột 2: ghi ngày tháng của lần nhập đầu tiên của phông vào kho lưu trữ.

Cột 3: ghi tên thường gọi chính thức của đơn vị hình thành phông. Ví như tên thay đổi nhiều lần thì đề tên cuối cùng.

Cột 4: giả dụ là phông đóng góp thì ghi thời gian ban đầu và kết thúc. Nếu phông mở thì ghi thời gian ban đầu hoạt động.

4. Phiếu fonts lưu trữ

“Phiếu phông” dùng làm ghi những biến hóa về tên gọi của phông; thống kê số lượng, thành phần với những đổi khác về số lượng và yếu tắc của phông đó. Phiếu phông được lập trong lần nhập tài liệu đầu tiên của phông vào kho lưu trữ. Vào mục “Tên phông” đề xuất liệt kê theo trình trường đoản cú thời gian tất cả các tên thường gọi của đơn vị hình thành phông. Phiếu phông được bảo vệ theo số đồ vật tự đã đăng ký trong danh sách phông, số trang bị tự đó được dùng để làm đánh ở góc cạnh trên cùng bên buộc phải của Phiếu phông.

Mẫu phiếu font lưu trữ

1. Mã phòng ban lưu trữ

………………………

2. Mã phông

……………..

3. Tên phông

……………………….

4. Thời gian tài liệu

………………….

5. Tổng thể TL

…………………

6. Số tài liệu đã chỉnh lý

………………….

7. Số tài liệu chưa chỉnh lý

……………..

8. Các nhóm tài liệu nhà yếu:…………………………………………………….

9. Các loại hình tài liệu khác…………...........

Xem thêm: Bí Quyết Sinh Con Gái Xinh Đẹp, Mẹ Mang Thai Ăn Gì Để Sinh Con Đẹp Tựa Thiên Thần

10. Ngôn ngữ khác…………….

11. Thời hạn nhập TL

12. Lao lý tra cứu

13. Lập bạn dạng sao bảo hiểm

14. Lịch sử vẻ vang đơn vị sinh ra phông……………………………………………..

5.SổMục lục hồ nước sơ

Mục lục hồ nước sơ tàng trữ là trong số những công chũm tra cứu giúp cơ bản trong lưu lại trữ, dùng để làm thống kê những hồ sơ, cố định trật tự những hồ sơ theo phương án khối hệ thống hoá và phản ánh thành phần, nội dung các hồ sơ trong fonts lưu trữ.

Mục lục làm hồ sơ có tính năng giới thiệu nội dung, yếu tắc tài liệu của phông, cố định trật tự khối hệ thống hoá làm hồ sơ trong phông, xác xác định trí của từng đối chọi vị bảo vệ trong phông. Những phòng, kho lưu lại trữ có thể sử dụng mục lục làm hồ sơ làm luật pháp tra search tài liệu lưu trữ phục vụ nghiên cứu giúp sử dụng. Mục lục hồ nước sơ hỗ trợ cho việc làm chủ chặt chẽ, tra kiếm tìm tài liệu lưu giữ trữ sau khoản thời gian đã chỉnh lý.

Cấu chế tác của bạn dạng mục lục hồ nước sơ có có: Tờ bìa, Tờ nhan đề; Tờ mục lục; tiếng nói đầu; Bảng chữ viết tắt; Bảng kê những hồ sơ; Bảng chỉ dẫn; Phần kết thúc.

a) Tờ nhan đề:

- Tên phòng ban hay tổ chức lưu trữ: ghi như Bìa

- Tên font lưu trữ; ghi như Bìa

- Từ hồ sơ số … mang đến hồ sơ số: Ghi số trước tiên và số hồ nước sơ ở đầu cuối của quyển “Mục lục”.

- font số: Viết số đồ vật tự của fonts được cố định theo list phông vào kho lưu lại trữ.

- Mục lục số (quyển số): Ghi số lắp thêm tự của Mục lục hồ sơ trong phông.

- Số trang: ghi con số trang của quyển “Mục lục hồ sơ”

- Thời hạn bảo quản: Ghi thời hạn bảo quản của quyển Mục lục hồ sơ. Thời hạn bảo vệ của Mục lục hồ sơ là vĩnh viễn.

b) Tờ mục lục (của mục lục hồ nước sơ):

Tờ mục lục là bảng liệt kê các phần, chương, mục trong câu chữ “Mục lục hồ sơ” khớp ứng với những phần, chương, mục, là số trang bị tự trang đã làm được đánh số sản phẩm công nghệ tự để tra tìm kiếm thuận tiện.

c) lời nói đầu:

Lời nói đầu vào mỗi phiên bản mục lục hồ nước sơ hỗ trợ cho việc nghiên cứu, sử dụng tài liệu tàng trữ của fonts được dễ dàng. Đối với đầy đủ phông tàng trữ có những đơn vị tổ chức, nguyên tố và cân nặng tài liệu phức tạp, phần nhiều lời nói đầu phải ra mắt khái quát lác sự biến đổi của những đơn vị tổ chức triển khai trong font cũng như cốt truyện phức tạp của tình hình tài liệu.

Nội dung “Lời nói đầu” bao gồm có những yếu tố thông tin như sau:

- “Lịch sử đơn vị hình thành phông”: Nêu tóm tắt về:

+ Điều kiện lịch sử vẻ vang và nguyên nhân ra đời;

+ Ngày, tháng, năm thành lập, đổi khác và giải thể của đơn vị hình thành phông;

+ Chức năng, trọng trách và quyền lợi của đơn vị chức năng hình thành phông;

+ địa điểm của đơn vị hình thành fonts trong hệ thống tổ chức nhà nước. Quan hệ với những cơ quan cấp trên, cấp dưới và thuộc cấp;

+ Phạm vi hoạt động vui chơi của đơn vị hình thành phông;

+ những đơn vị, tổ chức triển khai với sự biến hóa theo từng thời kỳ (nếu có).

- “Lịch sử phông”: Nêu nắm tắt về:

+ khối lượng tài liệu của toàn phông tính theo mét giá chỉ (nếu không chỉnh lý) và số lượng hồ sơ, solo vị bảo vệ (nếu đã chỉnh lý);

+ Thời gian bắt đầu và chấm dứt của tư liệu trong phông;

+ số lần nhập, con số nhập và thời hạn nhập;

+ triệu chứng tài liệu (mức độ thiếu, đủ; tình trạng vật lý, sự đổi mới động...);

+ Thành phần với nội dung đa phần của tư liệu trong phông.

- Đặc điểm thiết yếu trong quá trình biên mục và hệ thống hoá hồ sơ.

d) Bảng kê hồ nước sơ:

Phần thống kê hồ sơ của Mục lục hồ sơ là thành phần chính của mục lục dùng làm thống kê những hồ sơ và dùng để tra tìm hồ nước sơ, tài liệu.

Cặp, vỏ hộp số

Hồ sơ số

Tiêu đề hồ sơ

Ngày tháng bước đầu và kết thúc

Số tờ

Ghi chú

Cột 1: Ghi số của từng cặp, hoặc số của từng hộp hồ nước sơ

Cột 2: Là chữ số Ả Rập được đánh núm định cho từng hồ sơ sau khi sắp xếp đơn lẻ tự các hồ sơ trong fonts theo phương pháp phân loại. Số đồ vật tự của làm hồ sơ kết phù hợp với số phông và số mục sinh sản thành địa chỉ tra kiếm tìm của làm hồ sơ đó.

Chú ý: Mỗi hồ sơ chỉ được ghi một vài thứ tự. Trường hợp hồ sơ đó có khá nhiều tập thì từng tập được đánh một vài thứ tự riêng.

Cột 3: Tiêu đề làm hồ sơ ghi trong mục lục đúng thật tiêu đề ghi trên bìa hồ nước sơ. Tương ứng với mỗi tiêu đề là số đồ vật tự của làm hồ sơ đó. Ngôi trường hợp nhiều hồ sơ tất cả cùng một tiêu đề thì chỉ viết một lần mang lại hồ sơ đầu, tiếp đến viết chữ "nt" còn chỉ ghi đa số điểm không giống nhau như: Tập 1..., Tập...

Cột 5: Ghi tổng số lượng tờ bên phía trong hồ sơ sau khi tài liệu được hệ thống hoá với đánh số thứ tự.

Cột 6: Ghi những đặc điểm đáng chú ý về bề ngoài cũng như nội dung của hồ nước sơ; điểm lưu ý trong việc làm chủ hồ sơ giữ trữ.

đ) Bảng chỉ dẫn: Bảng chỉ dẫn là bảng kê tên các sự vật, vấn đề, địa danh, tên người đã gặp mặt trong tiêu đề làm hồ sơ kèm theo chú giải có công dụng giúp cho việc tra tìm thông tin được định hướng nhanh chóng.

e) Phần kết thúc

- Mục lục hồ sơ có:………tờ

- Gồm: ……………hồ sơ

- trường đoản cú số:………đến số:……..

- trong đó: có….. Số trùng; ……….số khuyết

fan phụ trách tín đồ lập

Nguyễn Văn A Nguyễn Thị B

IV. CÁC LOẠI SỔ SÁCH THỐNG KÊ CÔNG TÁC LƯU TRỮ BỔ TRỢ

1. Sổ đăng ký mục lục hồ nước sơ

Sổ đk Mục lục hồ sơ là quy định để thống kê số lượng mục lục hồ sơ tất cả trong phòng kho lưu trữ giúp cho việc cai quản chặt chẽ các cuốn Mục lục hồ nước sơ, là công cụ cung cấp cho việc tra kiếm tìm tài liệu trong phòng kho lưu lại trữ.

2. Thẻ tra tìm kiếm tài liệu lưu trữ

Thẻ là 1 loại lý lẽ tra cứu giúp khoa học, trong các số ấy nguồn thông tin về tư liệu được tập phù hợp theo ngành, chăm đề, sự đồ vật (vấn đề), thời gian… Thẻ được xây dựng so với một đội tài liệu, một thành phần của phông, một font hay nhiều phông nhưng mà không phụ thuộc vào vào thời gian sản hình thành tài liệu, phương pháp phân nhiều loại hay phương án hệ thống hoá tài liệu.

Thẻ gồm chức năng báo tin về nội dung, nguyên tố tài liệu của một font hoặc nhiều phông, của một kho hoặc các kho lưu giữ trữ. Khác với mục lục hồ sơ, thẻ ko có tính năng thống kê, thẻ chỉ có công dụng tra tìm thông tin và được tạo không phụ thuộc vào việc tổ chức triển khai tài liệu vào kho lưu trữ.

3. Biên phiên bản kiểm kê triệu chứng tài liệu lưu trữ trong kho

Biên bạn dạng kiểm kê tình trạng tài liệu lưu trữ (TLLT) dùng làm ghi chép các thông tin chi tiết về TLLT trong kho, được triển khai định kỳ hàng năm. Qua câu hỏi kiểm kê sẽ xác định được tình hình thực tế của TLLT, từ bỏ đó bao gồm biện pháp tương xứng trong việc quản lý, khai thác, sử dụng cũng tương tự tu bổ, phục chế TLLT.

4. Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU

- căn cứ …..;

- Căn cứ…

Hôm nay, ngày ……… tháng …….. Năm ……… , chúng tôi gồm :

Đại diện tàng trữ cơ quan/tổ chức…………..………………………

1……..

2……..

3………

Đại diện… (tên cơ quan nộp lưu)

1………

2………

3………

Cùng thống duy nhất giao tài liệu vào lưu trữ nhà nước như sau :

1. Thương hiệu khối tài liệu

2. Thời gian tài liệu

3. Số lượng tài liệu

4. Số phiên bản mục lục hồ sơ nộp lưu

5. Những văn bạn dạng khác

6. Chứng trạng tài liệu …………………………………………………………………………………...

Biên bạn dạng này lập thành 03 bạn dạng : bên giao duy trì 01 bản và 01 bản gửi cho cơ quan thống trị lưu trữ.

bạn nhận fan giao

(Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký)

Chứng thực cuả cơ quan

Đại diện giữ trữ lịch sử dân tộc Đại diện phòng ban lưu nộp

(Chức vụ, bọn họ tên, chữ ký, đóng lốt ) (Chức vụ, họ tên, chữ ký, đóng góp dấu)

5. Phiếu yêu cầu thực hiện tài liệu giữ trữ

Phiếu yêu thương cầu thực hiện tài liệu tàng trữ là phiếu sử dụng để xác nhận các thông tin, yêu ước của người hâm mộ trong việc sử dụng TLLT để cung ứng phục vụ đến độc giả, đồng thời giúp cho công tác làm việc thống kê việc áp dụng TLLT.

V. CÔNG TÁC BẢO QUẢN CÁC TÀI LIỆU, SỔ SÁCH THỐNG KÊ LƯU TRỮ

Việc bảo quản các sổ sách, biểu mẫu mã thống kê công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ phải bảo vệ các quy định:

- những loại sổ sách những thống kê đều đề xuất đánh số trang, số quyển, đóng góp dấu ngay cạnh lai.

- ko được sửa chữa, tẩy xóa trong sổ sách thống kê. Lúc cần, chỉ fan có nhiệm vụ mới được sửa chữa. Việc thay thế sửa chữa trong sổ sách thống kê buộc phải thật rõ ràng (không xóa, tẩy nhưng mà chỉ được gạch ốp một gạch ngang hoặc gạch chéo cánh để hiểu được). Sửa chữa chỗ nào phải ký ra phía bên ngoài lề cạnh địa điểm đó.

- các loại sổ sách thống kê yêu cầu được bảo vệ riêng. Chìa khoá của những tủ để sổ sách những thống kê chỉ được giao cho người có trọng trách giữ, ko mang ra ngoài nơi thao tác làm việc và không giao cho tất cả những người không có nhiệm vụ giữ.

- Sổ sách những thống kê chỉ có fan có trách nhiệm mới được sử dụng, không cho người ngoài xem, không sử dụng sổ sách những thống kê làm phép tắc tra cứu cho người sử dụng tài liệu./.

(Chuyên đề được tổng hợp từ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 mon 10 năm trước đó Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác làm việc văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ và các văn phiên bản pháp khí cụ khác lý giải về lập sổ trong công tác thống kê).