Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết lớp 9

     
DI TRUYỀN LIÊN KẾTA – Lý thuyết

I. Phân tích của Moocgan

a. Đối tượng thí nghiệm

– Moocgan lựa chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu vãn di truyền.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết lớp 9

– Ruồi trái (ruồi giấm) là đối tượng thí nghiệm ưng ý về di truyền học do:

+ dễ dàng nuôi trong chống thí nghiệm. Thức ăn nuôi con ruồi giấm hoàn toàn có thể là các loại hoa quả như chuối, xoài,…

– Sinh sản nhanh và nhiều. Mỗi cặp con ruồi giấm sinh được hàng nghìn con vào một lứa.

– Vòng đời ngắn, chỉ gồm hai tuần lễ là chúng hoàn toàn có thể nhanh chóng đạt tới tuổi cứng cáp để thâm nhập sinh sản; và chu kỳ sống hoàn toàn có thể rút xuống còn 10 ngày, nếu ở ánh sáng 25oC. Các ruồi cái trưởng thành về phương diện sinh dục nội vào 12 giờ và bọn chúng lại đẻ trứng hóa nhộng trong hai ngày.

– hơn nữa, tế bào của bọn chúng chỉ chứa 4 cặp NST (2n=8) trong số đó có 3 cặp NST thường với 1 cặp NST giới tính, so với ruồi đực là XY và so với ruồi cái là XX, vị đó thuận lợi quan sát bộ NST của chúng.

b. Xem sét của Moocgan

c. Giải thích hiệu quả thí nghiệm

– Xét sự di truyền của ren quy định từng tính trạng:

P: thân xám × thân đen → F1: thân xám

=> thân xám trội hoàn toàn so với thân đen

=> Quy ước B- thân xám; B-thân đen.

=> Kiểu gene F1là Bb

P: cánh dài × cánh cụt → F1: cánh cụt

=> cánh dài trội hoàn toàn so với cánh cụt

=> Quy ước V- cánh dài; v-cánh cụt.

=> Kiểu ren F1là Vv

Xét phổ biến cả 2 tính trạng => F1là BbVv

Vì F1dị hợp 2 cặp gen mà chỉ mang đến 2 loại giao tử => 2 cặp gen đó phải nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng => Hiện tượng liên kết gen.

d. Links gen

– Khái niệmdi truyền liên kết: là hiện tại tượng một đội tính trạng được di truyền thuộc nhau, được mức sử dụng bởi những gen bên trên một NST cùng phân li trong quy trình phân bào.

– các gen trên cùng 1 NST làm cho thành team gen link kết, cùng phân li với cùng tổ hợp trong quy trình phát sinh giao tử cùng thụ tinh. Số nhóm link ở từng loài tương xứng với số NST trong bộ đơn bội (n) của loại đó.

II. Ý nghĩa của di truyền liên kết

Liên kết gen làm hạn chế lộ diện biến dị tổ hợp, bảo đảm an toàn sự bảo trì bền vững từng nhóm tính trạng điều khoản bởi những gen trên và một NST => Trong lựa chọn giống nhờ links gen mà các nhà chọn giống có tác dụng chọn được đông đảo nhóm tính trạng giỏi luôn luôn đi kèm với nhau.

Xem thêm: Phương Pháp Đường Chéo Violet, Bài Tập Về Độ Tan Và Tinh Thể Hiđrat Violet

B – các dạng bài tập

Dạng 1. Xác định giao tử trong trường hợp di truyền liên kết

Phương pháp

Trong di truyền liên kết, các gen nằm trên cùng một NST vẫn di truyền bên nhau trong quá trình phát sinh giao tử.

Ví dụ mẫu

Xác định giao tử của các kiểu gene sau:

a)

*

b)

*

Hướng dẫn giải:

a)

*
giảm phân mang đến 2 loại giao tử:AB=ab= 0,5.

b)

*
giảm phân cho 2 loại giao tử:Ab=aB= 0,5.

Dạng 2. Vấn đề thuận (xác định tỉ lệ kiểu gene và kiểu hình của đời bé lai khi biết kiểu ren của P)

Phương pháp

– lúc biết kiểu gen của p muốn xác minh tỉ lệ vẻ bên ngoài gen của phong cách hình của đời con cần tiến hành viết sơ đồ gia dụng lai.

– tỉ lệ thành phần phân li đẳng cấp hình và kiểu gene của F1khi p. Dị hòa hợp hai cặp gen link hoàn toàn:


P

F1

Kiểu gen

Kiểu hình

AB/ab × AB/ab

1 AB/AB : 2 AB/ab : 1 ab/ab

3 A-B- : 1 aabb

Ab/aB × Ab/aB

1 Ab/Ab : 2 Ab/aB : 1 aB/aB

1 A-bb: 2A-B-: 1 aaB-

AB/ab × Ab/aB

1 AB/Ab : 1 AB/ab : 1 Ab/aB : 1 aB/ab


Ví dụ mẫu

Ở cà chua: A-quả đỏ; a-quả vàng; B-quả tròn; b- quả bầu dục; các gene di truyền liên kết. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của đời nhỏ khi cặp bố mẹ có kiểu gen: AB/ab × AB/ab

Hướng dẫn trả lời

Viết sơ đồ lai:

P: AB/ab × AB/ab

G: AB = ab = 0,5 AB = ab = 0,5

F1: 1 AB/AB : 2 AB/ab : 1 ab/ab

Kiểu hình: 3 đỏ, tròn; 1 vàng bầu dục.

Dạng 3. Câu hỏi nghịch (xác định quy chính sách di truyền hoặc dạng hình gen của p. Khi biết tỉ lệ phong cách hình với kiểu gene ở đời con)

Phương pháp

Bước 1: xác định quy phép tắc di truyền đưa ra phối tính trạng

– Xét riêng từng tính trạng → tích tổng hợp 2 tính trạng:

+ Tỉ lệ loại hình sinh sống đời con = tích tổng hợp hai tính trạng => nhì tính trạng phân li độc lập.

+ Tỉ lệ kiểu hình ở đời bé ≠ tích tổ hợp 2 tính trạng (lai 2 cặp tính trạng tuy vậy tỉ lệ kiểu dáng hình ngơi nghỉ đời con lại như thể trường vừa lòng lai 1 cặp tính trạng) => hai tính trạng liên kết hoàn toàn.

Bước 2: xác định kiểu gen của P

Căn cứ vào những dữ kiện đề bài xích cho (thường là sử dụng sự xuất hiện hay không xuất hiện của hình dạng gen đồng đúng theo lặn sinh sống đời con) để khẳng định kiểu ren của P.

Bước 3: Viết sơ đồ lai kiểm chứng

Có thể xác định nhanh theo cách sau:Xuất phát từ phép lai p thuần chủng, các kiểu hình tương phản → F1→ F2hoặc xuất phát là bố mẹ dị hợp 2 cặp gene (Aa,Bb) mang lại tự thụ → được F1cho kết quả như sau:


Kết quả phân li kiểu hình F2

(hoặc F1)

Quy luật

Kiểu gen F1(hoặc P)

3:1

Liên kết gene hoàn toàn

AB/ab

1:2:1

Ab/aB


Kết quả phân li kiểu hình sinh hoạt FB

Quy luật

Kiểu gene F1(hoặc P)

1:1

Liên kết ren hoàn toàn

AB/ab

Ab/aB

Ab/aB nếu FBkhông có ab/ab


Ví dụ mẫu

Cho cây có quả to, màu vàng giao phấn với cây có quả nhỏ, màu xanh được F1có 100% cây quả to, màu xanh. Cho F1giao phấn với nhau đời F2thu được 25% quả to, màu vàng; 1/2 quả to, màu xanh; 25% cây quả nhỏ, màu xanh. Mang lại biết mỗi tính trạng vì một cặp gen quy định.


Hướng dẫn giải

a) Xác định quy luật di truyền:

F2: Quả lớn : Quả nhỏ = 3 : 1 => F1:Aa;

Quả xanh : Quả vàng = 3 : 1 => F1:Bb

Tỉ lệ F2có 1:2:1 => liên kết gen hoàn toàn, kiểu gen F1là liên kết đối:

*

b) Cây có quả to, màu vàng giao phấn với cây có quả nhỏ, màu xanh được F1có 100%

*