Phương pháp giải bài tập ph violet

     

Trung trọng điểm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin ra mắt phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PH trong DUNG DỊCH nhằm mục đích hổ trợ cho các bạn có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc chúng ta học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập ph violet


*

Dạng 1: Tính quý hiếm pH của dung dịch

+ Tính pH của hỗn hợp axit:

pH = - lg

+ Tính pH của dung dịch bazơ:

pH = 14- pOH = 14 + lg.

Ví d1.Trộn 100 ml dung dịch bao gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M thu được dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X.

Lời giải

H+ + OH-→ H2O

tổng số mol OH-: (0,1.2 + 0,1).0,1 = 0,03 mol

tổng thể mol H+ : (0,0375.2 + 0,0125).0,4 = 0,035 mol

Số mol H+ dư: 0,035 – 0,03 = 0,005 mol→= 0,01M

→pH = 2

Ví d2. Cho dung dịch A là 1 trong những hỗn hợp:H2SO42.10-4M cùng HCl 6.10-4M. Mang đến dung dịch B là 1 hỗn hợp: NaOH 3.10-4M cùng Ca(OH)2 3,5.10-4M

a. Tính pH của dung dịch A và dung dịch B

b. Trộn 300ml hỗn hợp A với 200ml hỗn hợp B được hỗn hợp C. Tính pH của dung dịch C.

Lời giải

a. trong A: 2.2.10-4 + 6.10-4 = 10-3 mol→pH = 3

vào B: 3.10-4 + 2.3,5.10-4 = 10-3 mol pOH = 3→ pH = 11

b. Vào 300ml dung dịch A gồm số mol H+ = 0,3.10-3 mol vào 200 ml hỗn hợp B có số mol OH- = 0,2.10-3 mol

Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3.10-3 - 0,2.10-3 = 10-4 mol


Dạng 2: pha trộn dung dịch

Phương pháp giải

1. Sử dụng phương pháp đường chéo:

- hỗn hợp 1: có cân nặng m1, thể tích V1, độ đậm đặc C1(C% hoặc CM), cân nặng riêng d1.

- hỗn hợp 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng độ C2(C2> C1), trọng lượng riêng d2.

- dung dịch thu được: tất cả m = m1+ m2, V = V1+ V2, nồng độ C (C12), trọng lượng riêng d.

- Sơ trang bị đường chéo cánh và công thức tương ứng với từng trường thích hợp là:

a. Đối với độ đậm đặc % về khối lượng:

*

b. Đối với mật độ mol/lít:

*

c. Đối với trọng lượng riêng:

*

* lưu giữ ý:

* hóa học rắn coi như dung dịch bao gồm C = 100%

* Dung môi coi như dung dịch có C = 0%

* cân nặng riêng của H2O là d = 1 g/ml

2. Xác minh số mol chất.

Từ pH→ = 10-pH→mol H+ = CM.V

3. Việc thêm, cô hết nước làm đổi khác nồng độ mol/l và không làm đổi khác số mol chất→tính toán theo số mol chất.

Ví d1. 1. Dung dịch HCl bao gồm pH = 3. Hỏi buộc phải pha loãng hỗn hợp HCl đó bởi nước bao nhiêu lần để được dung dịch HCl bao gồm pH = 4. Giải thích?

2. Trộn thêm 40cm3 nước vào 10 cm3 hỗn hợp HCl gồm pH = 2. Tính pH của dung dịch sau khoản thời gian pha thêm nước.

Lời giải

1.Giả sử dung dịch HCl lúc đầu có thể tích V1 (l), pH = 3.

Số mol H+ ban đầu = V1.10-3 mol ;

Thể tích H2O đề xuất thêm vào là V2 (l).

Số mol H+ trong dung dịch pH = 4 là (V1 + V2 ).10-4

Việc trộn loãng hỗn hợp chỉ làm chuyển đổi nồng độ mol/l chứ không hề làm chuyển đổi số mol H+.

Vì vậy : (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 →9 V1 = V2

Vậy phải pha loãng hỗn hợp gấp 10 lần (nước cung cấp gấp 9 lần thể tích ban đầu)

2. 1dm3 = 1 lít; 1cm3 = 10-3 lít.

Số mol H+ = 10.10-3. 0,01 = 10-4 mol.

Thêm 40.10-3 lít nước thì thể tích dung dịch là 50.10-3 lít.

Xem thêm: Cách Tính Tuổi Thai Theo Chu Kỳ Kinh Cuối Là Gì, Cách Dự Tính Ngày Sinh Phổ Biến


Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1.Chỉ cần sử dụng thêm quỳ tím hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch đựng trong số lọ lẻ tẻ mất nhãn sau:

a) NH4Cl ; (NH4)2SO4; BaCl2 ; NaOH ; Na2CO3

b) Na2SO4; BaCl2 ; KNO3; Na2CO3

Bài 2.1.Thêm từ từ 100 gam dung dịch H2SO4 98% vào nước và kiểm soát và điều chỉnh để được 2 lít dung dịnh X. Tính mật độ mol/l của hỗn hợp X.

Tính tỉ lệ thể tích hỗn hợp KOH 0,001M bắt buộc pha loãng cùng với nước để được dung dịch tất cả PH=9.

Bài 3.Dung dịch nhận được khi pha trộn 200 ml dd NaCl 0,3M và 300ml dung dịch Na2SO4

0.15 M nếu bỏ qua hiệu ứng thể tích thì dung dịch thu được tất cả nồng độ Na+ là bao nhiêu?

Bài 4. Hòa tan trăng tròn ml hỗn hợp HCl 0,05 mol/l vào đôi mươi ml dung dịch H2SO4 0,075 mol/l. Coi thể tích đổi khác không đáng kể. Tính PH của hỗn hợp thu được.

Bài 5.Cho 200ml hỗn hợp HNO3 có PH=2. Tính khối lượng HNO3 tất cả trong dung dịch. Nếu thêm 300 ml dung dịch H2SO4 0,05M vào thì PH của dung dịch thu được là bao nhiêu?

Bài 6.Trộn 300 ml dung dịch NaOH 0,1 mol/lit với Ba(OH)2 0,025 mol/l với 200 ml hỗn hợp H2SO4 độ đậm đặc x mol /lit nhận được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch bao gồm PH = 2 . Hãy tính m với x . Coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả hai nấc .

Bài 7.X là dung dịch H2SO4 0,02M. Y là hỗn hợp NaOH 0,035M. Khi trộn lẫn dung dịch X và dung dịch Y ta thu được dung dịch Z rất có thể tích bằng toàn diện tích 2 dung dịch đem


trộn và gồm pH=2. Coi H2SO4 điện li trọn vẹn 2 nấc. Hãy tính tỉ lệ thể tích giữa dung dịch X và dung dịch Y

Bài 8.Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg , Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít khí H2 đktc cùng dung dịch Y. Tính PH của hỗn hợp Y ( Coi dung dịch hoàn toàn có thể tích như ban đầu ) .

Bài 9. Trộn 200 ml hỗn hợp NaHSO4 0,2M cùng Ba(HSO4)2 0,15M cùng với V lit dung dịch hỗn hợp NaOH 1M cùng Ba(OH)2 1M chiếm được dung dịch tất cả PH = 7. Tính V và trọng lượng kết tủa tạo nên thành.

Bài 10. Trộn 250 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol /l cùng với 250 ml hỗn hợp Ba(OH)2 gồm nồng độ x mol /l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch bao gồm pH

= 12 . Hãy tính m và x . Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả nhì nấc .

Trung trọng tâm luyện thi, cô giáo - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC