Phương pháp giải các bài toán nâng cao lớp 4

     

Bài 1. Chị phân tách đào cho các em, nếu cho mỗi em 3 quả, thì thừa 2 quả. Nếu phân chia mỗi em 4 trái thì thiếu hụt 2 quả. Hỏi bao gồm bao nhiêu trái đào và từng nào em được phân tách tào ?

Giải:

Vì nếu mỗi cá nhân được 3 trái thì quá 2 quả, mọi người 4 trái thì thiếu thốn 2 quả, buộc phải ta có sơ đồ:

*

Số đào đủ nhằm chia cho 1 em 4 quả nhiều hơn nữa số đào đầy đủ chia cho một em 3 quả là:

2 + 2 = 4 (quả)

1 em chia 4 quả nhiều hơn thế nữa 1 em phân chia em trái là:

4 – 3 = 1 (quả)

Số em được phân chia đào là: 4 : 1 = 4 (em)

Số đào là: 3 x 4 + 2 = 14 (quả)

Đáp số: 14 quả

Bài 2. Ở một nhà trẻ có một số cháu được chia thành các nhóm. Từng nhóm có 1 cô giáo phụ trách. Nếu chia mỗi nhóm 6 con cháu thì tất cả 4 cháu chưa xuất hiện phụ trách. Nếu phân tách mỗi đội 8 cháu thì thừa một cô. Hỏi có bao nhiêu học viên và bao nhiêu bàn?

Giải:

Chia 1 nhóm 6 con cháu thì tất cả 4 cháu chưa tồn tại ai phụ trách.

Bạn đang xem: Phương pháp giải các bài toán nâng cao lớp 4

Chia 1 đội 8 cháu thì quá 1 cô, có nghĩa là thiếu 8 cháu để đầy đủ cho toàn bộ các số phụ trách, ta tất cả sơ đồ:

*

Nếu tất cả các nhóm gần như 8 con cháu thì sẽ nhiều hơn thế nếu tất cả các nhóm mọi 6 con cháu là:

4 + 8 = 12 (cháu)

Một team 8 cháu nhiều hơn nữa 1 team 6 con cháu là:

8 – 6 = 2 (cháu)

Số team (hay số cô phụ trách) là:

12 : 2 = 6 (nhóm) tuyệt 6 cô.

Số cháu là:

6 x 6 + 4 = 40 (cháu)

Hay 8 x 6 – 8 = 40 (cháu)

Bài 3. Ở một tấm học, ví như xếp từng bàn 4 bạn thì có 1 bạn chưa có chỗ ngồi, nếu như xếp mỗi bàn 5 các bạn thì quá 2 bàn. Hỏi lớp gồm bao nhiêu học viên và từng nào bàn?

Giải:

1 bàn xếp 4 chúng ta thì 1 bạn chưa xuất hiện chỗ ngồi.

1 bàn xếp 5 chúng ta thì quá 2 bạn, tức à thiếu:

5 x 2 = 10 (bạn) thì ngồi đầy đủ số bàn

Ta tất cả sơ đồ:

*

Nếu tất cả chúng ta đều có 5 chúng ta ngồi thì số bạn sẽ nhiều hơn khi tất cả các bàn đầy đủ ngồi 4 bạn là:

1 + 10 = 11 (bạn)

1 bàn ngồi 5 bạn nhiều hơn 1 bàn ngồi 4 các bạn là:

5 – 4 = 1 (bạn)

Số bàn là: 11 : 1 = 11 (bàn)

Số học sinh là:

4 x 11 + 1 = 45 (bạn)

Hay 5 x 11 – 10 = 45 (bạn)

Bài 4. Một đơn vị chức năng bộ đội sang sông. Nếu như mỗi thuyền chở đôi mươi người thì có 16 người không được sang. Nếu mỗi thuyền chở 24 người thì vượt một thuyền. Hỏi có bao nhiêu thuyền ? Đơn vị tất cả bao nhiêu người?

Giải:

1 thuyền chở 20 người thì tất cả 16 bạn chưa sang.

1 thuyền chở 24 người thì thừa 1 thuyền, tức là thiếu 24 người mới sử dụng hết số thuyền. Ta gồm sơ đồ:

*

Nếu tất cả số thuyền phần nhiều chở 24 fan thì số tín đồ sẽ nhiều hơn nếu tất cả thuyền những chở đôi mươi là:

16 + 24 = 40 (người)

1 thuyền chở 24 người nhiều hơn nữa 1 thuyền chở đôi mươi người là:

24 – đôi mươi =4 (người)

Số thuyền là:

40 : 4 = 10 (thuyền)

Số tín đồ của đơn vị là:

20 x 10 + 16 = 216 (người)

Hay 24 x 10 – 24 = 216 (người)

Bài 5. Lớp em được mua một trong những sách giờ đồng hồ Việt và Toán, con số bằng nhau. Cô giáo chia cho từng tổ 7 sách giờ đồng hồ Việt thì vượt 3 quyển. Chia cho mỗi tổ 8 sách Toán thì thiếu hụt 3 quyển. Tính số sách giờ Việt, Toán cùng số tổ được chia.

Giải:

Vì con số sách giờ đồng hồ Việt bằng con số sách Toán bắt buộc chia sách tiếng Việt tương tự như chia sách Toán:

1 tổ 7 quyển thừa 3 quyển.

Xem thêm: Tổng Hợp Tài Liệu Ôn Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn (Đại Học Edx)

1 tổ 8 quyển thì thiếu 3 quyển.

*

Số sách đầy đủ để phân tách 1 tổ 8 quyển nhiều hơn thế số sách đầy đủ để phân tách 1 tổ 7 quyển là:

3 + 3 = 6 (quyển)

1 tổ được chia 8 quyển nhiều hơn thế nữa 1 tổ được chia 7 quyển là:

8 – 7 = 1 (quyển)

Số tổ được phân chia sách là:

6 : 1 = 6 (tổ)

Số sách giờ đồng hồ Việt (hay số sách Toán) là:

7 x 6 + 3 = 45 (quyển)

Hay 8 x 6 – 3 = 45 (quyển)

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 6. Cô phân tách kẹo, bánh cho những cháu. Con số bánh bằng con số kẹo. Giả dụ chia cho mỗi cháu 3 bánh thì vượt 2 bánh. Nếu như chia cho mỗi cháu 5 kẹo thì thiếu thốn 28 cái. Tính số kẹo, số bánh cùng số cháu được chia.

Bài 7. Hai lớp 5A cùng 5B tham gia trồng cây. Tuy số học sinh hai lớp cân nhau nhưng lớp 5B trồng nhiều hơn nữa lớp 5A là 5 cây. Tra cứu số cây mỗi lớp trồng được, biết giả dụ mỗi bạn lớp 5A trồng 3 cây thì lớp đó thừa 2 cây; nếu như mỗi các bạn 5B trồng 4 cây thì lớp kia thiếu 38 cây.

Bài 8. Hai người công nhân được giao dệt một số khăn mặt bằng nhau. Trong một ngày chị thứ nhất dệt được 48 cái, chị thứ hai dệt được 56 cái. Sau khi dệt một số trong những ngày tương đồng tính ra chị thứ nhất còn buộc phải dệt thêm 62 cái, chị thiết bị hai phải bài bác 7. Dệt thêm 14 cái mới đủ số lượng quy định. Tính xem mỗi chị được gaio dệt bao nhiêu khăn mặt?

Bài 9. Một số chia hết mang lại 6 với 8, tìm hai số đó biết yêu quý khi phân chia cho 6 to hơn thương khi chia cho 8 là 4.

Bài 10. Khối 4 đồng diễn thể dục. Nếu những em xếp sản phẩm 12 thì quá 5 học sinh. Ví như xếp mặt hàng 15 thì cũng thừa 5 bạn, dẫu vậy số mặt hàng tí đi 4 hàng. Hỏi có bao nhiêu học viên đồng diễn?

Bài 11. Ở một bên trẻ một cô trông 7 cháu. Trong tương lai có 4 cháu chuyển đi vị trí khác và nhà trẻ em lại được bổ sung thêm nhị cô mới đề nghị mỗi cô chỉ buộc phải trông 5 cháu. Hỏi ban sơ nhà trẻ tất cả bao nhiêu cháu? bao nhiêu cô?

Bài 12. Có một số dầu hỏa. Trường hợp đổ vào các can 6l thì vừa hết. Nếu để vào những can 10l thì quá 2l và số can sút 5 can. Hỏi gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 13. Một xa ca cùng một xe thiết lập cùng đi từ tỉnh A mang lại tỉnh B. Một giờ đồng hồ xe download đi được 40km, xe ca đi được 60km. Xe cài đi trước xe ca 2 giờ, cả nhị xe mang đến B và một lúc. Hỏi quãng con đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?