Phương pháp khoan lấy mẫu

     

TCXDVN 239 : 2006Bê tông nặng trĩu – chỉ dẫn đánh giá độ mạnh bê tông trên kết cấu công trình Heavyweight concrete – Guide to assessment of concrete strength in existing structures


Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn chỉnh này hướng dẫn áp dụng các phương thức thí nghiệm để khẳng định và đánh giá cường độ bê tông bên trên kết cấu công trình.

Bạn đang xem: Phương pháp khoan lấy mẫu

Tiêu chuẩn chỉnh này sửa chữa thay thế cho tiêu chuẩn chỉnh TCXD 239:2000.

Tài liệu viện dẫn

TCXDVN 356 : 2005. Kết cấu bê tông và khối bê tông – Tiêu chuẩn chỉnh thiết kếTCVN 4453 : 1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm xây đắp và nghiệm thuTCVN 3105 : 1993. Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng nề – rước mẫu, chế tạo và bảo trì mẫu thửTCVN 3118 : 1993. Bê tông nặng – cách thức xác định cường độ nén 👉 chi tiết tại đâyTCXDVN 162 : 2004. Bê tông nặng – phương pháp xác định độ mạnh nén bởi súng nhảy nảyTCXD 225 : 1998. Bê tông nặng – Chỉ dẫn phương pháp xác định tốc độ xung hết sức âm để tiến công giá quality bê tôngTCXD 171 : 1989. Bê tông nặng – phương pháp không tiêu hủy sử dụng phối hợp máy đo khôn cùng âm cùng súng bật nảy để khẳng định cường độ nén.TCXD 240:2000. Kết cấu bê tông cốt thép – phương pháp điện từ khẳng định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, địa chỉ và đường kính cốt thép vào bê tông.

3.1 C

Thuật ngữ, định nghĩa

3.2 Cường độ chủng loại khoan là cường độ nén của viên chủng loại bê tông khoan từ kết cấu được gia công và nghiên cứu theo những tiêu chuẩn TCVN 3105:1993 cùng TCVN 3118:1993, cam kết hiệu là Rmk.

3.3 Cường độ bê tông hiện nay trường là cường độ bê tông của các mẫu khoan quy thay đổi về cường độ mẫu lập phương chuẩn chỉnh hoặc xác định bằng cách thức không phá huỷ theo cách thức của tiêu chuẩn này, ký kết hiệu là Rht.

3.4 Vùng kiểm tra là vùng bê tông kết cấu được lựa chọn để kiểm soát cường độ cùng được mang thiết là có chất lượng đồng đều.

3.5:Mác bê tông theo cường độ chịu nén:

Là quý hiếm trung bình có tác dụng tròn mang lại hàng đơn vị MPa độ mạnh nén của các viên mẫu mã bê tông khối lập phương kích cỡ 150x150x150mm được đúc, đầm, bảo dưỡng và nghiên cứu theo tiêu chuẩn chỉnh ở tuổi 28 ngày đêm. Mác bê tông cam kết hiệu là M.

3.6 Cấp bê tông theo cường độ chịu nén là giá trị cường độ nén của bê tông cùng với xác suất đảm bảo 0,95. Cấp cho bê tông được ký hiệu là B (theo TCXDVN 356:2005).

Tương quan giữa cấp bê tông với mác bê tông theo cường độ nén được xác định thông qua công thức

B = M(1 – 1,64v)

Trong đó: v – Hệ số biến động cường độ bê tông.

Khi không xác định được hệ số biến động và đồng ý chất lượng bê tông tại mức trung bình, v= 0,135 (TCXDVN 356:2005) thì B = 0,778M. Tương quan giữa B và M theo TCXDVN 356:2005 xem thêm phụ lục B.

3.7 Cường độ bê tông yêu cầu là cực hiếm định mức tự mác hoặc cung cấp bê tông do xây đắp quy định sử dụng để reviews cường độ bê tông trên kết cấu công trình, cam kết hiệu là Ryc.

3.8 Đánh giá cường độ bê tông bên trên cấu khiếu nại hoặc kết cấu công trình là so sánh cường độ thí nghiệm bê tông hiện nay trường Rht (xác định bằng phương thức khoan lấy mẫu hoặc các cách thức không phá huỷ) với cường độ yêu mong Ryc để mang ra kết luận bê tông bên trên kết cấu, cấu kiện có đạt yêu thương cầu kiến tạo hay không.

4 Mục đích xác định cường độ bê tông hiện nay trường

Việc xác minh cường độ bê tông trên kết cấu công trình nhằm mục đích mục đích:

– làm cho cơ sở nhận xét sự cân xứng hoặc nghiệm thu so với kết cấu hoặc thành phần kết cấu của những công trình bắt đầu xây dựng đối với thiết kế ban đầu hoặc so với tiêu chuẩn hiện hành (trong trường vừa lòng không tiến hành được việc kiểm tra unique bê tông trên mẫu đúc hoặc có ngờ vực về quality trong quá trình thi công);

– Đưa ra chỉ số về cường độ thực tế của cấu kiện, kết cấu, có tác dụng cơ sở reviews mức độ bình yên của công trình dưới ảnh hưởng của mua trọng bây giờ hoặc để xây cất cải tạo, sửa chữa đối với công trình vẫn sử dụng.

5 Phạm vi thí nghiệm

Tuỳ ở trong vào phương châm cần đánh giá, phạm vi thí nghiệm rất có thể là:

– nghiên cứu trên toàn cục kết cấu, cấu kiện của công trình hoặc chỉ bên trên một số thành phần kết cấu dự án công trình cần thiết;

– xem sét ở mặt phẳng kết cấu, cấu kiện xuất xắc ở vùng sâu hơn bằng các cách thức thích hợp.

6 Các phương thức thí nghiệm khẳng định cường độ bê tông hiện trường

6.1 cách thức khoan lấy mẫu

Tiến hành khoan lấy mẫu mã từ kết cấu hoặc cấu kiện, tối ưu mẫu cùng thí nghiệm theo những quy định nêu vào TCVN 3105:1993, TCVN 3118:1993 (trừ đối chiếu kết quả) và những hướng dẫn liên quan được nêu trong tiêu chuẩn này.

6.2 phương pháp sử dụng súng bật nảy

Phạm vi áp dụng, thiết bị thí nghiệm xây dựng, tiến trình thử, phương pháp tính toán hiệu quả của phương pháp này áp dụng theo những quy định nêu vào tiêu chuẩn TCXDVN 162:2004 và những hướng dẫn liên quan được nêu vào tiêu chuẩn này.

6.3 phương pháp đo tốc độ xung siêu âm

Phạm vi áp dụng, thiết bị, quy trình thử, cách tính toán hiệu quả của phương thức này vận dụng theo những quy định nêu trong tiêu chuẩn TCXD 225:1998 và các hướng dẫn tương quan được nêu trong tiêu chuẩn chỉnh này.

6.4 phương thức sử dụng phối kết hợp máy đo vô cùng âm cùng súng nhảy nảy

Phạm vi áp dụng, thiết bị, các bước thử, cách tính toán công dụng của cách thức này áp dụng theo những quy định nêu trong tiêu chuẩn TCXD 171:1989 và những hướng dẫn tương quan được nêu trong tiêu chuẩn này.

7 Lựa chọn phương pháp thí nghiệm

7.1 công cụ chung: phương pháp thí nghiệm được lựa chọn căn cứ vào mục đích, yêu cầu thí nghiệm, điểm lưu ý của kết cấu, cấu khiếu nại và điều kiện hiện trường.

7.2 cửa hàng lựa chọn các phương pháp thí nghiệm

Phương pháp thí nghiệm rõ ràng được lựa chọn căn cứ vào những điều sau:

7.2.1 Độ chính xác của cách thức thí nghiệm

Mức độ chính xác của cách thức thí nghiệm được xếp hạng tự cao mang đến thấp như sau:

– cách thức khoan đem mẫu xác định cường độ bê tông hiện tại trường quy về mẫu lập phương chuẩn (Rht) với không nên số trong phạm vi

*
 trong đó n là số lượng mẫu khoan;

Phương pháp đo:

– phương thức đo gia tốc xung khôn xiết âm xác minh cường độ bê tông hiện trường quy về chủng loại lập phương chuẩn chỉnh (Rht) với không đúng số trong phạm vi ± 20%;

– phương thức dùng súng nhảy nảy cho cường độ bê tông hiện tại trường quy về chủng loại lập phương chuẩn (Rht) với không nên số vào phạm vi ± 25%.

Khi đề nghị độ đúng đắn cao phải sử dụng phương pháp khoan lấy mẫu để khẳng định cường độ bê tông hiện nay trường.

Trong ngôi trường hợp xuất hiện các nhân tố dẫn tới việc không thể khoan lấy mẫu hoặc nên giảm con số mẫu khoan, thì có thể kết hợp sử dụng hoặc sử dụng độc lập các phương pháp không phá huỷ (siêu âm cùng súng bật nảy).

Xác định cường độ bê tông:

Để khẳng định cường độ bê tông trên kết cấu công trình nhưng phải bảo vệ các yêu mong sau:

– Phải vâng lệnh các quy trình so với việc sử dụng phương thức không phá huỷ trong các tiêu chuẩn thử nghiệm tương ứng;

– buộc phải xây dựng được đường chuẩn chỉnh thể hiện quan hệ nam nữ giữa các thông số xác minh bằng phương pháp không phá huỷ với cường độ bê tông xác định trên các mẫu khoan hoàn toàn có thể lấy được, hoặc chủng loại bê tông lưu của dự án công trình hoặc mẫu bê tông bao gồm cùng các điều kiện sản xuất như bê tông kết cấu theo hướng dẫn trong các tiêu chuẩn chỉnh thử nghiệm khớp ứng (TCXDVN 167 : 2004 cùng TCXD 225 : 1998).

7.2.2 các biện pháp nhằm nâng cấp độ chính xác của việc khẳng định Rht

Để cải thiện độ đúng chuẩn của việc khẳng định cường độ bê tông hiện nay trường, Rht, cần:

– phối hợp các phương pháp thí nghiệm không giống nhau;

– tiến hành đúng chỉ dẫn khi triển khai các phép thử thay thể;

– Tăng số lượng mẫu hoặc phép thử.

7.2.3 những yếu tố tác động đến kết quả thí nghiệm xác minh Rht

7.2.3.1 size hạt của cốt liệu lớn

Đối với cách thức khoan lấy mẫu nhất thiết phải mày mò về loại, size hạt cốt liệu lớn số 1 và chiều dày của kết cấu để lựa chọn 2 lần bán kính và độ cao mẫu khoan say mê hợp.

Để bảo vệ tính đúng mực cao, theo TCVN 3105:1993, 2 lần bán kính ống khoan cần lớn hơn hoặc bởi 3 lần kích cỡ hạt lớn số 1 của cốt liệu béo đã áp dụng để sản xuất bê tông kết cấu, cấu kiện.

Trong trường vừa lòng không khoan được mẫu đường kính lớn, rất có thể sử dụng ống khoan đường kính tối thiểu bởi 2 lần size hạt lớn số 1 của cốt liệu lớn.

Chiều cao viên mẫu mã khoan lấy trong phạm vi 1¸2 lần con đường kính.

7.2.3.2 Tuổi của bê tông tại thời điểm thí nghiệm

Phương pháp cần sử dụng súng bật nảy phù hợp khi nghiên cứu trên bê tông có tuổi từ 7 ngày mang đến 3 tháng, cực tốt là phân tích trong phạm vi tuổi bê tông tự 14 đến 56 ngày.

Với phương pháp đo tốc độ xung khôn cùng âm, tuổi bê tông ít ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

Khi sử dụng phương thức khoan, có thể khoan mẫu mã ở tuổi sau 7 ngày, nghiên cứu nén chủng loại ở tuổi 28 ngày hoặc sau 28 ngày.

7.2.3.3 Điều kiện làm cho việc, cấu trúc của phần tử kết cấu được kiểm tra

Tại các vị trí tất cả ứng suất nén trong bê tông lớn, buộc phải lựa chọn phương pháp không phá huỷ tránh làm giảm kỹ năng chịu lực lâu dài hơn của kết cấu.

Đối với các cấu kiện, kết cấu có cấu trúc cốt thép dày đặc, lúc sử dụng phương thức khoan, cần có giải pháp để tránh giảm đứt thép chịu lực chính. Trong trường hợp giảm đứt thép chịu đựng lực thiết yếu phải tất cả phương án sử lý để đảm bảo tính liên tiếp của thép chịu đựng lực.

Mật độ thép cốt vào bê tông có tác động đến độ đúng mực của hiệu quả xác định độ mạnh bê tông hiện nay trường lúc sử dụng cách thức siêu âm.

7.2.3.4 Điều kiện hiện trường

Khi lựa chọn phương thức thí nghiệm phải xét đến các điều kiện hiện tại trường sau:

– Điều kiện vận chuyển, gá lắp thiết bị thí nghiệm;

– kỹ năng tiếp cận tới các vùng bắt buộc thí nghiệm bên trên công trình;

– Đảm bảo bình yên cho người và thiết bị thí nghiệm.

8 các bước thí nghiệm xác định cường độ bê tông bên trên kết cấu công trình

8.1 khẳng định khối lượng, vị trí với vùng kiểm tra

8.1.1 Xác định cân nặng kết cấu, cấu kiện nên kiểm tra

– Trường hòa hợp thí nghiệm kết cấu, cấu kiện, vùng đối kháng lẻ:

Khi nghi ngờ chất lượng hoặc cần review kỹ về một vài kết cấu đơn nhất thì chỉ nghiên cứu riêng phần đa kết cấu, cấu khiếu nại hoặc vùng đó.

– Trường đúng theo thí nghiệm reviews tổng thể một công trình xây dựng

Để xác định cân nặng thí nghiệm, trước tiên đề nghị phân loại các hạng mục kết cấu, cấu kiện được chế tạo bởi cùng một nhiều loại bê tông, gồm cùng thời gian và điều kiện thi công, tất cả cùng đặc điểm làm việc.

Xác định khối lượng bê tông của các cấu khiếu nại và tham khảo các tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu tương xứng để tính cân nặng cần thí điểm (tương đương khối lượng cần xem sét trong quá trình thi công).

Đối với công trình có yêu cầu kiểm tra tổng thể thì khối lượng kết cấu, cấu kiện khám nghiệm phải bởi hoặc béo hơn khối lượng do cơ quan xây cất hoặc tiêu chuẩn quy định.

Hoặc kiểm tra xác suất:

Đối với dự án công trình có yêu cầu soát sổ lại hoặc khám nghiệm xác suất, khối lượng kiểm tra rất có thể lấy từ 5-10% khối lượng cần phân tích theo tiêu chuẩn chỉnh nhưng phải bảo đảm không thấp hơn một công dụng thí nghiệm mang lại từng loại kết cấu, cấu kiện.

Trong những trường hợp quan trọng có thể tăng số lượng kết cấu, cấu khiếu nại thí nghiệm để tăng độ đúng mực hoặc hoàn toàn có thể kiểm tra một vài kết cấu, cấu kiện theo yêu cầu riêng vì chủ chi tiêu hoặc cơ quan tất cả thẩm quyền chỉ định.

Xem thêm: Bà Bầu Ăn Cá Thu Có Ảnh Hưởng Gì Đến Thai Nhi Không? 5 Loại Cá Cực Bổ Dưỡng, Tốt Cho Thai Nhi

8.1.2 sàng lọc vị trí với vùng kiểm tra

Để tuyển lựa vị trí với vùng kiểm soát trên kết cấu, triển khai theo quá trình sau đây:

– quan tiền trắc bề mặt kết cấu nhằm ghi dấn hiện trạng, xác minh các vị trí các vết nứt, rỗ, các vị trí hở cốt thép … hoặc bất kỳ dấu hiệu nào rất có thể liên quan tới sự việc đánh giá quality bê tông sau này.

– áp dụng thiết bị dò cốt thép theo TCXD 240:2000 phối kết hợp xem xét các phiên bản vẽ thiết kế, hoàn công để chọn những vùng, vị trí phù hợp cho phương thức khoan lấy mẫu mã hoặc khôn xiết âm.

– Phân bố những vị trí, vùng demo để chất lượng bê tông xác minh được có tính thay mặt đại diện và đặc trưng cho cấu kiện cơ mà không làm biến hóa tính chất thao tác của kết cấu, cấu kiện.

8.1.3 xác định số lượng mẫu khoan và những vùng bình chọn trên từng kết cấu, cấu kiện

Số lượng các mẫu khoan hoặc vùng kiểm tra trên mỗi kết cấu, cấu kiện được mang tuỳ theo phương thức kiểm tra được áp dụng.

– Đối với cách thức khoan rước mẫu: số lượng mẫu khoan cho từng cấu khiếu nại phải đảm bảo để có được không ít hơn 01 tổ mẫu. Thông thường 1 tổ mẫu bao hàm 3 viên nhưng cũng rất có thể nhiều hơn.

GHI CHÚ: Trong một số trường hợp hoàn toàn có thể thoả thuận 1 tổ mẫu bao gồm 2 viên mẫu khoan;

– Đối với phương thức không phá huỷ: tuân hành theo lý lẽ nêu vào TCXDVN 162 : 2004, TCXD 225 : 1998 với TCXD 171 : 1989.

8.2 Lựa chọn phương pháp thí nghiệm

Tuỳ theo mục đích và đồ sộ kiểm tra, gạn lọc các phương thức thí nghiệm vật tư xây dựng phù hợp theo lí giải ở mục 7.

8.3 Lập biện pháp bình an cho fan và thiết bị

Căn cứ vào đk hiện trường, số lượng và phương pháp thí nghiệm sẽ xác định, đơn vị chức năng thí nghiệm lập biện pháp tổ chức triển khai thực hiện nhằm mục đích đảm bảo an ninh cho người và thứ tham gia thí nghiệm đôi khi với yêu cầu sử dụng tiếp theo của công trình.

8.4 Kiểm tra khả năng kỹ thuật của máy thí nghiệm

Trước khi thực hiện thí nghiệm, các thiết bị thí nghiệm yêu cầu được chất vấn và đạt những tính năng kỹ thuật nêu trong hướng dẫn sử dụng của vật dụng và những yêu ước nêu vào tiêu chuẩn chỉnh thử nghiệm tương ứng.

8.5 thực hiện các thí nghiệm hiện nay trường và trong phòng, xác định cường độ bê tông hiện nay trường

8.5.1 tiến hành các thí nghiệm hiện tại trường cùng trong phòng: thực hiện theo các phương pháp nêu sống mục 6.

8.5.2 thành lập đường chuẩn chỉnh để xác định cường độ bê tông hiện nay trường bằng phương thức không phá huỷ

8.5.2.1 Lấy các mẫu bê tông lưu lại (nếu có) để xây dừng đường chuẩn trên cửa hàng cường độ nén của các mẫu bê tông này (xác định theo TCVN 3118 : 1993).

8.5.2.2 Đối với công trình đang phát hành nhưng không đủ mẫu hoặc không có mẫu lưu để thành lập đường chuẩn cho loại bê tông của kết cấu nên kiểm tra, được phép áp dụng một đường chuẩn của một loại bê tông tương tự như (về cốt liệu, xi măng, tỉ trọng nước – xi măng, tuổi, công nghệ trộn, đổ, váy đầm v.v…) với đk phải hiệu chỉnh mặt đường này bằng:

Tiêu chuẩn chỉnh của loại bê tông:

– các mẫu lập phương tiêu chuẩn chỉnh của loại bê tông đang kiểm tra, đúc và bảo dưỡng tại hiện nay trường với số lượng mẫu như sau:

+ ít nhiều hơn 9 mẫu mã khi trọng lượng bê tông của những kết cấu kiểm soát ≤ 10 m3;

+ rất nhiều hơn 18 chủng loại khi cân nặng bê tông của các kết cấu chất vấn ≤ 50 m3;

+ rất nhiều hơn 27 mẫu khi khối lượng bê tông của những kết cấu kiểm tra > 50 m3;

Kết cấu cần kiểm tra:

– các mẫu khoan có đường kính 150mm tốt 100mm, khoan từ phần lớn kết cấu đề nghị kiểm tra với con số như sau:

+ rất nhiều hơn 3 mẫu mã khi trọng lượng bê tông của những kết cấu chất vấn ≤ 10 m3;

+ ít nhiều hơn 6 mẫu mã khi cân nặng bê tông của những kết cấu khám nghiệm ≤ 50 m3;

+ ít nhiều hơn 9 mẫu mã khi cân nặng bê tông của những kết cấu chất vấn > 50 m3;

8.5.2.3 Đối với dự án công trình đã sử dụng không có mẫu lưu, buộc phải khoan chủng loại từ công trình xây dựng để kiến thiết đường chuẩn chỉnh với con số như sau:

Không có mẫu lưu:

+ rất nhiều hơn 6 mẫu mã khi trọng lượng bê tông của các kết cấu bình chọn ≤ 10 m3;

+ không ít hơn 12 mẫu mã khi khối lượng bê tông của những kết cấu kiểm tra ≤ 50 m3;

+ ít nhiều hơn 15 mẫu mã khi khối lượng bê tông của những kết cấu đánh giá > 50 m3;

8.5.2.4 xây cất đường chuẩn biểu thị quan hệ giữa các thông số đo của phương pháp không phá huỷ với cường độ bê tông (theo gợi ý trong TCXDVN 162 : 2004 mang lại trường thích hợp thí nghiệm bằng súng bật nảy và TCXD 225 : 1998 cho trường phù hợp thí nghiệm bởi siêu âm).

8.5.3 giám sát và đo lường xác định cường độ bê tông hiện tại trường (Rht)

8.5.3.1 Trường hòa hợp khoan lấy mẫu bê tông:

Tính toán khẳng định cường độ bê tông hiện tại trường của kết cấu, cấu khiếu nại theo công việc sau:

a/ khẳng định cường độ chịu nén của từng mẫu mã khoan (Rmk), tính bởi Mêga Pascal chính xác đến 0,1MPa, theo công thức: Rmk = P/F (1)

trong đó:

P là tải trọng phá hoại thực tiễn khi nén mẫu mã theo các bước nêu trong TCVN 3118:1993, tính bằng Niutơn chính xác đến 1 N;

F là diện tích mặt phẳng chịu lực của mẫu khoan, tính bằng milimet vuông đúng đắn đến 1mm2 và khẳng định theo cách làm F= p.(dmk)2/4

dmk là đường kính thực tiễn của mẫu khoan xác định theo tiến trình đo size mẫu nêu vào TCVN 3118:1993, tính bằng milimet đúng chuẩn đến 1 mm

b/ khẳng định cường độ bê tông hiện tại trường của từng mẫu mã khoan (Rhti), tính bởi Mêga Pascal đúng mực đến 0,1 MPa, theo bí quyết sau:

*
(2)

trong đó:

D là hệ số tác động của phương khoan đối với phương đổ bê tông:D = 2,5 khi phương khoan vuông góc cùng với phương đổ bê tông;D = 2,3 khi phương khoan song song với phương đổ bê tông.l là hệ số tác động của tỷ lệ chiều cao (h) và 2 lần bán kính (dmk) của mẫu khoan cho cường độ bê tông, tính bởi h/ dmk và đề nghị nằm vào khoảng từ là một đến 2;

Chiều cao của mẫu khoan

h là chiều cao của mẫu mã khoan sau khi đã làm phẳng bề mặt để ép, xác minh theo các bước đo kích thước mẫu nêu trong TCVN 3118:1993, tính bởi milimet đúng mực đến 1 mm;dmk là đường kính thực tiễn của mẫu khoan khẳng định theo quy trình đo size mẫu nêu vào TCVN 3118:1993, tính bằng milimet đúng đắn đến 1 mm;

k là hệ số ảnh hưởng của cốt thép trong mẫu mã khoan (đại lượng không lắp thêm nguyên) được khẳng định như sau:

+ trường hợp không tồn tại cốt thép: k = 1

+ trường hợp mẫu mã khoan chỉ đựng 1 thanh thép:

*
(3)

trong đó:

– h, dmk coi chú thích phương pháp (1), (2);– dt là 2 lần bán kính danh định của thanh cốt thép bên trong mẫu khoan, tính bằng milimet đúng đắn đến 1mm;– a là khoảng cách từ trục thanh thép mang đến đầu sớm nhất của mẫu khoan, tính bởi milimet đúng chuẩn đến 1mm;

+ vào trường thích hợp thí nghiệm thép xây dựng mẫu mã khoan chứa từ 2 thanh thép trở lên, trước hết phải xác định khoảng biện pháp giữa từng thanh cốt thép với lần lượt những thanh cốt thép còn lại, nếu khoảng cách này nhỏ hơn 2 lần bán kính của thanh cốt thép to hơn thì chỉ cần tính ảnh hưởng của thanh cốt thép tất cả có trị số (dt.a) lớn hơn đến độ mạnh của mẫu mã khoan.

Khi đó hệ số k được tính như sau:

*
(4)

trong đó:

h, dmk, dt, a : xem chú thích phương pháp (2) với (3).

CHÚ Ý: Khi khẳng định cường độ bê tông hiện trường của chủng loại khoan theo cách làm (2) của tiêu chuẩn này thì không áp dụng hệ số a tính đổi tác dụng thử nén trên chủng loại trụ về chủng loại lập phương chuẩn và hệ số b ảnh hưởng của xác suất chiều cao và 2 lần bán kính mẫu theo phương pháp mục 4.1 với mục 4.2 của tiêu chuẩn TCVN 3118:1993.

c/ khẳng định cường độ bê tông hiện trường của những vùng, cấu khiếu nại hoặc kết cấu (Rht) theo bí quyết sau:

*
(5)

trong đó:

Rhti là cường độ bê tông hiện nay trường của mẫu mã khoan trang bị i;

n là số chủng loại khoan trong tổ mẫu.

8.5.3.2 ngôi trường hợp áp dụng các phương pháp không phá huỷ

Tính toán khẳng định cường độ bê tông hiện nay trường của kết cấu, cấu kiện theo các bước sau:

a/ xác minh cường độ bê tông tại từng vùng kiểm soát trên kết cấu, cấu kiện (Rhti):

Trên cơ sở tiến hành các hướng dẫn về thí nghiệm, sử lý số liệu, tạo ra đường chuẩn chỉnh (theo các phương thức thử nêu làm việc mục 6 và 8.5.2), xác định cường độ bê tông tại từng vùng thử Rhti.

b/ xác minh cường độ bê tông trung bình của các vùng soát sổ trên kết cấu, cấu kiện (Rht) theo phương pháp sau:

*
(6)

trong đó:

Rht i là cường độ bê tông trên vùng kiểm soát thứ i;

m là số vùng kiểm tra trên kết cấu, cấu kiện.

c/ xác minh cường độ bê tông hiện nay trường của kết cấu, cấu khiếu nại () theo công thức:

*
(7)

trong đó:

vht là hệ số dịch chuyển cường độ bê tông của những vùng chất vấn trên kết cấu, cấu kiện (xác định theo những tiêu chuẩn chỉnh thử nghiệm TCXDVN 262:2004 với TCXD 225:1998)

ta là hệ số nhờ vào vào số lượng vùng soát sổ khi thử bằng cách thức không phá huỷ. Giá trị ta tham khảo phụ A.

Đánh giá độ mạnh bê tông trên kết cấu công trình

Trong quy trình phân tích và review cường độ bê tông bên trên kết cấu dự án công trình cần chăm chú đến phần lớn yếu tố sau ảnh hưởng đến độ mạnh bê tông hiện tại trường:

– Sự dịch chuyển ngẫu nhiên của cường độ bê tông hiện nay trường trong bạn dạng thân một kết cấu, cấu kiện hoặc giữa các kết cấu, cấu khiếu nại do ảnh hưởng tác động của việc cân đong vật dụng liệu, trộn, đổ, váy đầm bê tông không hoàn toàn như nhau hoặc do cơ chế dưỡng hộ không được tuân thủ một bí quyết chặt chẽ…

Cường độ bê tông

– Sự biến động có tính quy hiện tượng của cường độ bê tông hiện tại trường trong phiên bản thân một kết cấu, cấu kiện: dưới ảnh hưởng tác động của trọng lượng bạn dạng thân, bê tông sinh hoạt chân cột, đáy dầm, đáy sàn thông thường sẽ có độ có thể đặc cùng cường độ cao hơn nữa so cùng với đỉnh cột, khía cạnh dầm, phương diện sàn…

– Tuổi của bê tông ở những kết cấu, cấu kiện khác biệt cũng làm cho cường độ bê tông hiện nay trường của chúng khác nhau, nhất là việc chênh lệch tuổi vào phạm vi 28 ngày đầu đóng góp rắn.

– Độ ẩm của bê tông hiện tại trường khác với nhiệt độ của mẫu lập phương tiêu chuẩn khi tạo ra đường chuẩn.

9.1. Xác định cường độ bê tông yêu thương cầu

– khi bê tông được chỉ định bởi cấp bê tông theo cường độ chịu nén, độ mạnh bê tông yêu cầu (Ryc) đó là cấp bê tông B (MPa, N/mm2)

– lúc bê tông được chỉ định bằng mác bê tông theo cường độ chịu đựng nén M, cường độ bê tông yêu cầu (Ryc) được xác định theo cách làm sau:

Ryc = M (1 – 1,64v) (8)

với v = 0,135 (TCXDVN 356:2005), Ryc = 0,778M

trong đó: B, M, v: xem mục 3.5; 3.6.

9.2 Đánh giá độ mạnh bê tông bên trên kết cấu công trình

9.2.1 Trường hợp sử dụng phương thức khoan lấy mẫu mã để xác minh cường độ bê tông trên kết cấu công trình:

Bê tông trong cấu khiếu nại hoặc kết cấu công trình được xem là đạt yêu mong về cường độ chịu nén khi bảo đảm đồng thời:

Rht ≥ 0,9 RyvàR min ³ 0,75 Ryc

trong đó:

Rht là cường độ bê tông hiện trường của kết cấu, cấu kiện đã soát sổ bằng phương pháp khoan lấy mẫu mã bê tông, xác minh theo phương pháp (5);Ryc là cường độ bê tông yêu cầu xác định theo mục 9.1;Rmin là cường độ bê tông hiện nay trường của viên mẫu có giá trị cường độ bé dại nhất vào tổ mẫu.

9.2.2 trường hợp sử dụng các cách thức không phá huỷ để khẳng định cường độ bê tông trên kết cấu công trình

Bê tông vào cấu khiếu nại hoặc kết cấu công trình được xem là đạt yêu mong về cường độ chịu đựng nén khi: Rht ≥ 0,9 Ry

trong đó:

Rht là cường độ bê tông hiện tại trường của kết cấu, cấu kiện vẫn kiểm tra bằng các cách thức không phá huỷ, xác minh theo bí quyết (7);

Ryc là độ mạnh bê tông yêu thương cầu xác minh theo mục 9.1.

 

PHỤ LỤC A

Giá trị hệ số ta với xác suất đảm bảo an toàn 0,95 và số vùng kiểm tra

 

STTSố vùng kiểm tra,

vùng

Giá trị ta
122,92
232,35
342,13
452,01
561,94
671,89
781,86
891,83
9101,81
10111,80
11121,78
12131,77
13141,76
14151,75
15201,73
16251,71
17301,70
18401,68
 

PHỤ LỤC B

Tương quan quý giá cường độ bê tông theo cấp cho và mác

Mác bê tông (M) theo

TCVN 5574:1991

10 (*)15 (*)20 (*)25 (*)35 (*)40 (*)45 (*)50 (*)60 (*)
Cấp bê tông (B) theo

TCXDVN 356:2005

7,51015202530354045
GHI CHÚ: (*) Mác bê tông theo cường độ chịu đựng nén vào TCVN 5574:1991 đã có đổi sang đơn vị đo lường và thống kê MPa.

 

PHỤ LỤC C

Ví dụ thí nghiệm, đánh giá cường độ bê tông bên trên kết cấu công trình xây dựng

C.1. Ví dụ như thí nghiệm, đánh giá cường độ bê tông bên trên kết cấu công trình xây dựng bằng phương pháp khoan rước mẫu

C.1.1. Ví dụ như 1

– Các thông số của kết cấu kiểm tra:

Cấu kiện đài móng của công trình. Trọng lượng bê tông xây dựng là 95m3. Mác bê tông xây dựng là 300daN/cm2. Cốt liệu bự sử dụng chế tạo bê tông là đá dăm có kích thước hạt lớn nhất là 20mm.

Số lượng chủng loại thí nghiệm:

– 50m3 bê tông lấy 1 tổ mẫu. Con số tổ mẫu mã của khuôn khổ là: 02 tổ. Mỗi tổ mẫu tất cả 3 viên được lấy đều tại các vị trí trên cấu kiện.

– các loại ống khoan áp dụng khoan rước mẫu: 2 lần bán kính ống khoan 100mm. Chiều sâu khoan tự 150 cho 200mm.

– sau thời điểm khoan mang mẫu, tiến hành quá trình xử lý mẫu, thí nghiệm với tính toán hiệu quả thí nghiệm theo các quy định của tiêu chuẩn

– Các công dụng thí nghiệm được liệt kê vào bảng C.1.

Bảng C.1. Tác dụng thí nghiệm

STTKích thư­ớc mẫu mã khoanThông số cốt thép trong mẫu khoanPhương khoan mẫu Diện tích chịu đựng lực, Lực phá hoại Cư­ờng độ mẫu khoanC­ường độ hiện trường từng mẫu khoan Rhti
Đường kính, hChiều cao , dmkdt1a1dt2a2 Tỷ lệ h/dmkHS phương khoanHệ số cốt thépHệ số gửi đổiRhti
mmmmmmmmmmmmmm2NN/mm2N/mm2
1991551056SS 7.694 205.000 27 1,572,31,006 1,08 29
298152VG 7.539 182.500 24 1,552,51 1,17 28
399164VG 7.694 197.500 26 1,662,51 1,19 31
41001481042658SS 7.850 150.000 19 1,482,31,041 1,06 21
599140SS 7.694 135.000 18 1,412,31 1,04 19
6100167SS 7.850 175.000 22 1,672,31 1,10 24

GHI CHÚ:

SS – Phương khoan tuy nhiên song với phía đổ bê tôngVG – Phương khoan vuông góc với phía đổ bê tông

*

– Đánh giá kết quả thí nghiệm:

+ xác minh cường độ yêu cầu Ryc

Theo mục 9.1 của tiêu chuẩn, Ryc = 0,778 M

M = 300daN/cm2 = 30MPa = 30 N/mm2

Vậy Ryc = 30 x 0,778 = 23 N/mm2

0,9 Ryc = 0,9 x 23 = 21 N/mm2

0,75 R yc = 0,75 x 23 = 19 N/mm2

+ đối chiếu giá trị Rht của cấu khiếu nại theo các điều khiếu nại của mục 9.2 của tiêu chuẩn

Rht = 25 N/mm2

Vậy Rht > 0,9Ryc

Rmin = 19 N/mm2

Vậy Rmin > 0,75 Ryc

+ Kết luận: cường độ nén của bê tông của cấu kiện chất vấn đạt yêu ước so mác bê tông thi công là 300daN/cm2.

C.1.2. Lấy ví dụ 2

– Các thông số kỹ thuật của kết cấu kiểm tra:

Cấu kiện cột tầng 1 của công trình xây dựng nhà 5 tầng. Kích thước cấu khiếu nại là 400x400x3000mm. Mác bê tông kiến thiết là 250daN/cm2. Cốt liệu phệ sử dụng chế tạo bê tông là đá dăm có size hạt lớn nhất là 20mm.

– số lượng mẫu thí nghiệm: Do size cấu kiện nhỏ tuổi nên chỉ rước 1 tổ chủng loại thí nghiệm. 1 tổ mẫu bao gồm 3 mẫu.

– nhiều loại ống khoan thực hiện khoan đem mẫu: đường kính ống khoan 100mm. Chiều sâu khoan từ bỏ 150 mang đến 200mm.

– sau thời điểm khoan mang mẫu, tiến hành quá trình xử lý mẫu, thí nghiệm và tính toán công dụng thí nghiệm theo những quy định của tiêu chuẩn

– Các hiệu quả thí nghiệm được liệt kê trong bảng C.2.

Bảng C.2. Kết quả thí nghiệm

STTKích thư­ớc mẫu mã khoanThông số cốt thép trong mẫu khoanPhương khoan mẫu Diện tích chịu đựng lực, Lực phá hoại Cư­ờng độ chủng loại khoanC­ường độ hiện nay trường từng mẫu mã khoan Rhti
Đường kính, hChiều cao , dmkdt1a1dt2a2 Tỷ lệ h/dmkHS phương khoanHệ số cốt thépHệ số chuyển đổiRhti
mmmmmmmmmmmmmm2NN/mm2N/mm2
198142SS 7.539 145.000 19 1,452,51 1,14 22
299138825SS 7.694 137.500 18 1,392,51,004 1,13 đôi mươi
399150SS 7.694 87.500 11 1,522,51 1,16 13

GHI CHÚ: SS – Phương khoan tuy nhiên song với hướng đổ bê tông

VG – Phương khoan vuông góc với hướng đổ bê tông

*

– Đánh giá kết quả thí nghiệm:

+ xác minh cường độ yêu ước Ryc

Theo mục 9.1 của tiêu chuẩn, Ryc = 0,778 M

M = 250daN/cm2 = 25MPa

Vậy Ryc = 25 x 0,778 = 20 N/mm2

0,9 Ryc = 0,9 x trăng tròn = 18 N/mm2

0,75 R yc = 0,75 x trăng tròn = 15 N/mm2

+ đối chiếu giá trị Rht của cấu khiếu nại theo các điều kiện của mục 9.2 của tiêu chuẩn

Rht = 18 N/mm2

Vậy Rht = 0,9 Ryc

Rmin = 13 N/mm2

Vậy Rmin yc

+ Kết luận: độ mạnh nén của bê tông của cấu kiện bình chọn không đạt yêu ước so mác bê tông xây cất là 250daN/cm2.

C.2. Lấy ví dụ như thí nghiệm, nhận xét cường độ bê tông bên trên kết cấu công trình xây dựng bằng cách thức không phá huỷ

– Các thông số kỹ thuật của kết cấu kiểm tra:

Cấu kiện dầm mái. Form size cấu khiếu nại 300x300x2500mm. Mác bê tông thiết kế là 200daN/cm2.

– cách thức kiểm tra: áp dụng bật nảy

– số lượng vùng kiểm tra: 12 vùng phân bố đều trên cấu kiện.

– sau thời điểm chọn vùng, địa chỉ kiểm tra, thực hiện thí nghiệm xác định giá trị bật nảy theo chế độ trong tiêu chuẩn chỉnh thử nghiệm tương ứng.

– Sử lý số liệu theo để xác minh cường độ bê tông bên trên từng vùng chất vấn theo phép tắc trong tiêu chuẩn thử nghiệm tương ứng.

– Các công dụng thí nghiệm được liệt kê vào bảng C.3.

– Đánh giá hiệu quả thí nghiệm:

+ khẳng định cường độ yêu cầu Ryc

Theo mục 9.1 của tiêu chuẩn, Ryc = 0,778 M

M = 200daN/cm2 = 20MPa

Vậy Ryc = 20 x 0,778 = 16 N/mm2

0,9 Ryc = 0,9 x 16 = 14 N/mm2

Bảng C.3. Công dụng thí nghiệm

STT vùng thửCường độ bê tông tại từng vùng thử

Rhti

Cường độ bê tông trung bình của những vùng thử

Rht

Hệ số biến động cường độ bê tông của các vùng thử

vht

Hệ số

ta

Cường độ bê tông hiện tại trường của cấu kiện

Rht

N/mm2N/mm2%N/mm2
122

22

13,1

1,78

17

218
321
418
519
623
720
825
923
1021
1126
1224

+ đối chiếu giá trị Rht của cấu khiếu nại theo các điều khiếu nại của mục 9.2 của tiêu chuẩn

Rht = 17 N/mm2

Vậy Rht > 0,9 Ryc

+ Kết luận: độ mạnh nén của bê tông của cấu kiện kiểm soát đạt yêu cầu so mác bê tông thi công là 200daN/cm2.