Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn

     
Điều phía trang này:

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XA HỘI VÀ NHÂN VĂN

thông tin về giảng viên: giáo viên 1: Phan Thị Thanh Hải

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa tư tưởng giáo dục và nghiệp vụ sư phạm

gmail.comGiảng viên 2: Lê Thành Khôi

Chức danh, học tập hàm, học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa tư tưởng giáo dục và nghiệp vụ sư phạm

ajc.ed.vnGiảng viên 3: Ths Bùi Thị Minh Hải

Chức danh, học hàm, học tập vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa tư tưởng giáo dục và nghiệp vụ sư phạm

gmail.comGiảng viên 4: TS Trương Tuyết Minh

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa tư tưởng giáo dục và nghiệp vụ sư phạm

gmail.com tin tức chung về học tập phần: Tên học phần: phương pháp nghiên cứu kỹ thuật xã hội cùng nhân vănMã học phần: TG01004Số tín chỉ: 2Học phàn tiên quyết: Triết học Mác – LêninLoại học tập phần: Bắt buộcPhân bửa giờ tín chỉ: giờ lý thuyết: 1.5Giờ thực hành: 0.5 Khoa, cỗ môn phụ trách học phần: bộ môn phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Khoa tâm lý Giáo dục và nghiệp vụ sư phạm. mục tiêu của học phần: phương châm chung: Sinh viên có kiến thức, kĩ năng và phẩm chất quan trọng hoạt đụng trong nghành nghề nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy và tham gia quản lý khoa học. kim chỉ nam cụ thể: sau khi học xong học phần này, sinh viên bao gồm khả năng:- kiến thức

Sinh viên chũm được một phương pháp cơ bản và hệ thống phiên bản chất, quánh điểm, yêu ước triển khai phân tích một đề bài khoa học; có khả năng vận dụng để chủ động, chủ quyền đề xuất, triển khai nghiên cứu một chủ đề thuộc nghành nghề dịch vụ chuyên môn.

Kỹ năng khả năng cứng: + có chức năng phát hiện cùng lựa chọn vấn đề khoa học.

Bạn đang xem: Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn

+ Xây dựng bạn dạng thuyết minh đề cương nghiên cứu và phân tích một đề tài, lên planer và thực thi nghiên cứu.

+ thực hiện được phương pháp thu thập cùng xử lý thông tin cho một đề bài nghiên cứu.

+ thực hiện được tiểu luận, đề án, luận văn giỏi nghiệp.

kĩ năng mềm: Linh hoạt, nhậy bén trong nhận thấy mâu thuẫn của hiện thực và biết giải quyết và xử lý trên đại lý khoa học.Kỹ năng thu thập, cách xử trí và chia sẻ thông tin.Kỹ năng thuyết trình, kĩ năng phản biện khoa họcKỹ năng làm việc nhóm. - Thái độ:

+ tất cả hứng thú học tập môn phương thức nghiên cứu vớt khoa học, yêu thích tò mò khoa học;

+ bao gồm thái độ lành mạnh và tích cực trong nghiên cứu và phân tích khoa học. Bao gồm tác phong, tinh thần làm việc khoa học.

+ có ý thức áp dụng những đọc biết của môn phương thức nghiên cứu kỹ thuật để thực hiện giỏi nhiệm vụ học tập tập cùng nghiên cứu.

phương châm khác (nếu có) bắt tắt văn bản học phần: học phần gồm các nội dung: - Nhập môn phương pháp nghiên cứu vãn khoa học: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm của nghiên cứu và phân tích khoa học; Các mô hình NCKH.- sự việc nghiên cứu, xây đắp và kiểm bệnh giả thuyết nghiên cứu: phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu; đánh giá và thẩm định vấn đề nghiên cứu; Các cách thức xây dựng cùng kiểm bệnh giả thuyết nghiên cứu.- Đề tài nghiên cứu khoa học: địa thế căn cứ lựa chọn một đề tài khoa học; xây cất cơ sở định hướng cho một vấn đề khoa học; desgin đề cương nghiên cứu một chủ đề khoa học.- cách thức luận và phương thức nghiên cứu giúp khoa học: phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương thức và phân loại phương pháp nghiên cứu; một số phương thức nghiên cứu công nghệ xã hội cùng nhân văn. Nội dung cụ thể và chuẩn đầu ra học tập phần Mục tiêuNội dung
Bậc 1 (A)Nhớ Bậc 2 (B)Hiểu, áp dụng Bậc 3 (C)Phân tích, Tổng hợp, Đánh giá, thanh lịch tạo Hình thức, thời lượng, cách thức tổ chức dạy học yêu cầu đối với sinh viên
Chương 1. Nhập môn cách thức nghiên cứu khoa học KHXH &NV 1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương thức nghiên cứu vãn môn học1.2. Nghiên cứu khoa học: khái niệm, chức năng, điểm lưu ý

- Các mô hình nghiên cứu vãn khoa học

1.1. Nắm rõ đối tượng, nhiệm vụ và cách thức nghiên cứu vớt môn học.

1.2. Hiểu phiên bản chất, mục đích, đặc điểm và ý nghĩa của chuyển động nghiên cứu giúp khoa học

- làm rõ căn cứ phân chia loại hình nghiên cứu, quánh điểm, vị trí, vai trò và mói tương tác giữa các mô hình nghiên cứu giúp khoa học.

1.2. Phân tích, đánh giá được đa số yêu ước của chuyển động nghiên cứu, đông đảo phẩm chất nghề nghiệp ở trong nhà khoa học

- rành mạch được các mô hình nghiên cứu vãn khoa học.

Ý nghĩa của việc thâu tóm được các loại hình nghiên cứu vãn trong xây dựng, hoạch định chính sách phát triển khoa học technology ở việt nam hiện nay.

Hình thức: Tập trung

Thời lượng:

học tập trên lớp và kết hợp tự nghiên cứu và phân tích tài liệu
Chương 2. Vụ việc nghiên cứu, thành lập và kiểm bệnh giả thuyết nghiên cứu 2.1. Vấn đề nghiên cứu: Khái niệm, cách thức phát hiện tại và đánh giá và thẩm định vấn đề nghiên cứu 2.1. Hiểu thực chất vấn đề nghiên cứu

- nắm rõ và vận dụng các cách thức phát hiện vụ việc nghiên cứu

- nắm rõ quy trình thẩm định vấn đề nghiên cứu

2.1. Phân tích được bắt đầu thực tiễn của sự việc nghiên cứu.

- so sánh được kết quả thẩm định VĐNC và đưa đưa ra quyết định trước những tình huống tác dụng thẩm định VĐNC

Hình thức: tập trung

Phương pháp: thuyết trình + bàn bạc nhóm + nêu và giải quyết vấn đề

Đọc kỹ giáo trình trước tiếng lên lớp.

Tích rất nhận thức và công ty động áp dụng kiến thức

2.2. Tạo giả thuyết nghiên cứu - cố kỉnh được phiên bản chất, đặc điểm, tiêu chí tồn trên của một đưa thuyết khoa học; Các phương thức xây dựng mang thuyết nghiên cứu. - Phân biệt các loại mang thuyết, phân tích cửa hàng khoa học tập của trả thuyết, Hình thức: tập trung

Phương pháp: Thuyết trình, hỏi đáp, tự học có hướng dẫn

Sinh viên đọc trước giáo trình, nêu câu hỏi trước lớp.

Sinh viên từ học, trường đoản cú nghiên cứu.

2.3. Kiểm bệnh giả thuyết: khái niệm, những thành tố cùng yêu cầu 2.3. Nắm rõ và áp dụng yêu cầu đặt ra trong trình diễn giả thuyết, xác định luận cứ và phương thức kiểm triệu chứng một mang thuyết khoa học. 2.3. Phân tích, nhận xét nội dung và phương pháp trình bày một công trình khoa học Phương pháp: Thuyết trình, hỏi đáp, trường đoản cú học được đặt theo hướng dẫn Sinh viên gọi trước giáo trình, nêu câu hỏi trước lớp.

Sinh viên trường đoản cú học, tự nghiên cứu.

Chương 3: Đề tài khoa học 3.1. Khái niệm, phân các loại và địa thế căn cứ lựa lựa chọn đề tài nghiên cứu 3.1. Gọi được mối cung cấp gốc, cửa hàng lựa lựa chọn 1 đề tài nghiên cứu.

Xem thêm: Đối Phó Với Chồng Gia Trưởng ", Cách Trị Chồng Gia Trưởng, Độc Đoán

3.1.Phân tích được địa thế căn cứ lý thuyết, trong thực tế của một đề bài khoa học tập và những điều kiện tiến hành một đề bài nghiên cứu Phương pháp: Thuyết trình, hỏi đáp, trường đoản cú học được bố trí theo hướng dẫn Sinh viên phát âm trước giáo trình, nêu thắc mắc trước lớp.

Sinh viên từ học, từ bỏ nghiên cứu.

3.2. Kiến tạo cơ sở lý thuyết của một đề tài 3.2. đọc và áp dụng trong trình diễn tên đề bài nghiên cứu, xác định khách thể, đối tượng người tiêu dùng NC, phương châm và trọng trách NC, Giới hạn, phạm vi nghiên cứu; khẳng định khái niệm trung tâm và thao tác làm việc hóa khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu của đề tài. 3.3. Phân tích, đánh giá cơ sở kim chỉ nan một vấn đề và biểu đạt cơ sở kim chỉ nan một đề tài cụ thể do sv xây dựng. Phương pháp: hỏi đáp, từ bỏ học có hướng dẫn, trao đổi nhóm, nghiên cứu và phân tích thực tiễn sv tự nghiên cứu

Sinh viên từ bỏ học, trường đoản cú nghiên cứu, thuyết minh, luận chứng

Chương 4. Cách thức luận và phương thức nghiên cứu vớt khoa học 4.1. Phương pháp và phương thức luận nghiên cứu và phân tích khoa học. 4.1. Nạm được có mang phương pháp, cửa hàng lựa chọn và sử dụng phương pháp, phân loại cách thức NCKH

- Hiểu bản chất của phương phap luận, vai trò của cách thức luận trong phân tích khoa học.

4.1. Tiêu chí phân loại phương pháp nghiên cứu.

Phân biệt các cấp độ phương thức luận trong phân tích khoa học.

Phương pháp: Thuyết trình, hỏi đáp, đàm luận nhóm, tự học được đặt theo hướng dẫn, phân tích thực tiễn Sinh viên gọi trước giáo trình, nêu câu hỏi trước lớp.

Sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

4.2. Các phương pháp thu thập và xử trí thong tin trong phân tích khoa học 4.2. Nắm rõ và vận dụng các phương pháp: nghiên cứu và phân tích tài liệu, thực nghiệm cùng phi thực nghiệm 4.2. Phân tích quánh điểm, yêu ước và phạm vi hoàn toàn có thể ứng dụng của các phương thức trong nghiên cứu.

Lựa chọn, triển khai các cách thức nghiên cứu trong một vấn đề khoa học

Chương 5: xuất bản đề cương và kế hoạch phân tích một đề tài khoa học 5.1. Đề cưng cửng nghiên cứu

5.2. Desgin kế hoạch nghiên cứu

5.1. Cố được yêu cầu của bạn dạng đề cương

5.2. Cố kỉnh được quy trình, xúc tích triển khai nghiên cứu một đề tài

Xây dựng phiên bản thuyết minh đề cương phân tích một đề tài Pháp vấn khảo sát điều tra thực tiễn, trao đổi nhóm.

Thực hành có hướng dẫn.

học tập liệu: học tập liệu bắt buộc: phương thức nghiên cứu khoa học xã hội cùng nhân văn, giáo trình lưu giữ hành nội bộ năm 2015, bộ môn phương pháp luận phân tích khoa học, học viện chuyên nghành Báo chí cùng Tuyên truyền. học liệu tham khảo: 1. Khoa tâm lý giáo dục (2015), hoàn thiện chương trình giảng dạy môn phương pháp nghiên cứu vớt xã hội cùng nhân văn ở học viện chuyên nghành Báo: Kỷ yếu hội thảo khoa học. H. : học viện chuyên nghành báo chí và Tuyên truyền

2. Vũ Cao Đàm <1996>, phương pháp luận nghiên cứu và phân tích khoa học, đơn vị xuất phiên bản khoa học với kỹ thuật, Hà Nội.

3. Nguyễn Gia Thơ (2015), ngắn gọn xúc tích học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của logic hiệ tượng truyền thống. H.: núm giới

4. Đoàn Văn Khái (2017), Giáo trình Lôgic học và cách thức học tập, nghiên cứu khoa học. H.: Giáo dục

5. Trịnh Đình chiến hạ (chủ biên) <1992>, công nghệ luận, đơn vị xuất phiên bản Văn hóa thông tin, Hà Nội.

6. Đỗ Công Tuấn <2001>, Danh từ, thuật ngữ khoa học technology và khoa học về khoa học, đơn vị xuất phiên bản Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội.

7. Đỗ Công Tuấn <2004>, giải thích và phương thức nghiên cứu khoa học, đơn vị xuất bản Chính trị nước nhà quốc gia Sự thật, Hà Nội.

8. Đỗ Công Tuấn <2013>, cách thức luận nghiên cứu và phân tích khoa học (ứng dụng cho những chuyên ngành giảng dạy lý luận bao gồm trị cùng truyền thông), giáo trình lưu giữ hành nội bộ.

phương thức và bề ngoài kiểm tra đánh giá
Điểm ý thức, thái độ học tập: trọng số 0.15Điểm kiểm tra review giữa kỳ: trọng số 0.15Điểm thi xong học phần: trọng số 0.7 Hệ thống câu hỏi ôn tập, đề tài, tiểu luận chức năng của nghiên cứu và phân tích khoa học và điểm sáng của chuyển động nghiên cứu vãn khoa học.Các loại hình nghiên cứu công nghệ và quan hệ của các mô hình NCKH cùng với thực tiễn.Vấn đề phân tích và các phương thức phát hiện vụ việc nghiên cứu.Các phương pháp thẩm định vụ việc nghiên cứu, hiệu quả của quá trình thẩm định vấn đề nghiên cứu và những phương án xử lý tương ứng.Phân tích những căn cứ để nhà công nghệ lựa chọn 1 đề tài nghiên cứu.Yêu mong cơ phiên bản của các phương pháp nghiên cứu vãn tài liệu.Trình bày các cách thức thực nghiệm trong phân tích khoa học và nêu lấy một ví dụ minh họa.Yêu ước cơ bản của phương pháp điều tra bằng bảng hỏi.Cơ sở định hướng của một chủ đề nghiên cứu. Thi công cơ sở triết lý cho một đề tài phân tích mà anh (chị) ý định thực hiện.Xây dựng phiên bản thuyết minh đề cương phân tích một vấn đề khoa học nhưng mà anh (chị) ý định thực hiện. ĐỀ CƯƠNG đưa ra TIẾT HỌC PHẦN