Phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật được sử dụng nhằm

     

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phương pháp nuôi cấy mô sống thực vật được sử dụng nhằm

A.

Bạn đang xem: Phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật được sử dụng nhằm

Đang xem: phương thức nuôi cấy mô nghỉ ngơi thực đồ dùng được thực hiện nhằm

tạo ra nguồn biến chuyển dị tổ hợp phong phú, cung ứng cho quy trình chọn giống

B. tạo nên các giống cây cối mới mang những đặc tính có lợi

C. tạo ra các mẫu thuần chủng mới bao gồm năng suất ổn định

D. tạo ra một vài lượng lớn cây trồng có mức làm phản ứng giống nhau vào một thời gian ngắn

*

Đáp án D

Phương pháp nuôi cấy mô ngơi nghỉ thực vật áp dụng mô sinh dưỡng và dựa vào cơ sở quá trình nguyên phân nên các cây bé tạo ra trọn vẹn có dạng hình gen và mức làm phản ứng như nhau.

Khi nói đến nuôi cấy mô cùng tế bào thực vật, có bao nhiêu vạc biểu trong số phát biểu dưới đây đúng?

(1) phương pháp nuôi ghép mô tiết kiệm ngân sách và chi phí được diện tích nhân giống.

(2) cách thức nuôi ghép mô được thực hiện để tạo ra nguồn biến dị tổ hợp.

(3) cách thức nuôi ghép mô rất có thể tạo ra số lượng cây xanh lớn vào một thời hạn ngắn.

(4) phương pháp nuôi ghép mô có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.

A. 4

B. 1.

C. 3

D. 2.

Những phát biểu nào tiếp sau đây đúng khi nói về cách thức nuôi ghép mô ngơi nghỉ thực vật?

Giúp tiết kiệm chi phí được diện tích nhân giống. Tạo được rất nhiều biến dị tổ hợp. Rất có thể tạo ra số lượng cây cỏ lớn vào một thời hạn ngắn. Có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý và hiếm có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.

A. 3,4

B. 1,2,3

C. 1,3,4

D. 2,3,4

Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phương thức nuôi ghép mô sinh sống thực vật?

1. Giúp tiết kiệm chi phí được diện tích s nhân giống.

2. Tạo được nhiều biến dị tổ hợp.

3. Rất có thể tạo ra số lượng cây cối lớn trong một thời hạn ngắn.

4. Rất có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy hại tuyệt chủng.

A. 1,2,3

B. 1,3,4

C. 3,4

D. 2,3,4

Trong những phát biểu sau, có bao nhiêu tuyên bố đúng khi nói về phương thức nuôi cấy mô thực vật?

(1) Giúp tiết kiệm chi phí được diện tích s nhân giống

(2) Tạo được không ít biến dị tổ hợp

(3) có thể tạo ra số lượng cây cối lớn trong một thời gian ngắn

(4) rất có thể bảo tồn được một vài nguồn gen quý và hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

A. 1

B.2

C.3

D.4

Trong những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về cách thức nuôi cấy mô thực vật?

(1) góp tiết khiếu nại được diện tích s nhân giống.

(2) Tạo được nhiều biến dị tổ hợp.

(3) hoàn toàn có thể tạo ra số lượng cây cỏ lớn vào một thời hạn ngắn.

Xem thêm: Các Phương Pháp Lập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cho Người Mới Bắt Đầu

(4) có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý và hiếm có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Có bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng khi nói về phương pháp nuôi ghép mô sinh sống thực vật?

(1) Giúp tiết kiệm ngân sách được diện tích nhân giống.

(2) Tạo được rất nhiều biến dị tổ hợp.

(3) hoàn toàn có thể tạo ra số lượng cây cỏ lớn trong một thời gian ngắn.

(4) rất có thể bảo tồn được một vài nguồn gen quý và hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3.

Khi nói tới các kỹ thuật nhân như là ở thực vật, cho các phát biểu sau đây:

I. Các kỹ thuật giâm, chiết, ghép là vận dụng của vẻ ngoài sinh sản sinh dưỡng ở khung hình thực vật.

II. Để tăng hiệu suất của quá trình tạo chồi từ tế bào calus yêu cầu phải phối hợp tỷ lệ các hormon Auxin và Axit abxixic một phương pháp phù hợp.

III. Giải pháp tự thụ phấn qua không ít thế hệ ở các giống cây cối nhằm mục tiêu tạo giống thuần chủng.

IV. Kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo có thể tạo ra một trong những lượng lớn các cây con bao gồm tính đa dạng chủng loại di truyền xuất phát điểm từ một cây ban đầu.

Số phát biểu đúng đắn là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Nuôi cấy mô sẹo ngơi nghỉ thực vật là một trong trong các hình thức ứng dụng của tạo vô tính sống thực đồ dùng vào thực tế. Về kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo, cho những phát biểu sau đây:

(1). Xuất phát điểm từ 1 cây giống ban sơ có thể chế tạo ra không hề ít cây con nhiều mẫu mã di truyền vào một thời hạn ngắn nhờ vào kỹ thuật nuôi ghép mô tế bào.

(2). Các cây con tạo thành có mức làm phản ứng tương tự nhau trước những điều kiện môi trường thiên nhiên khác nhau.

(3). Rất nhiều tế bào trong khung người thực vật dụng đều có thể dùng làm vật liệu cho nghệ thuật nuôi cấy mô sẹo.

(4). Kỹ thuật này có ý nghĩa sâu sắc quan trọng trong việc bảo tồn những giống cây cối quý thi thoảng hoặc những loài thực trang bị có nguy hại tuyệt chủng.

Về nghệ thuật nuôi cấy mô tế bào, cho những phát biểu sau đây:

Số phân phát biểu đúng mực là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Sinh học 1 0

Trong các phương pháp tạo như là sau đây, gồm bao nhiêu phương pháp có thể tạo nên giống bắt đầu mang nguồn gen của nhì loài sinh thiết bị khác nhau?

(1). Tạo nên giống thuần chủng dựa trên nguồn biến tấu tổ hợp.

(2). Nuôi ghép hạt phấn.

(3). Lai tế bào sinh dưỡng tạo nên các tương tự lai khác loài.

(4). Tạo thành giống nhờ technology gen.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Phương pháp tạo thành giống thuần chủng có kiểu gen mong mỏi muốn dựa trên nguồn phát triển thành dị tổ hợp gồm công việc sau:

(1) cho những cá thể có tổng hợp gen ước muốn tự thụ phấn hoặc giao hợp cận huyết qua một số thế hệ để tạo ra các giống cây cỏ thuần chủng gồm kiểu gen mong mỏi muốn.

(2) Lai các dòng thuần chủng khác nhau để lựa chọn ra những tổ phù hợp gen ước ao muốn.

(3) tạo ra các cái thuần chủng gồm kiểu gene khác nhau.

Trình trường đoản cú đúng của các bước là

A. (1) -> (2)->(3).

B. (2) ->(3) ->(1)

C. (3) ->(1)->(2).

D.