Phương pháp thực tế đích danh

     

1. Các phương pháp tính giá xuất kho

Do ảnh hưởng của giá thành trên thị trường nên giá gốc của đa số loại hàng tồn kho núm đổi. Một nhiều loại hàng tồn kho rất có thể nhập từ khá nhiều nguồn khác nhau, thực trạng nhập xuất không ra mắt một cách liên tục liên tục. Do thế khi tính giá thực tiễn xuất kho của mặt hàng tồn kho cũng có thể khác nhau.

Tùy theo yêu thương cầu, đk của doanh nghiệp, việc tính giá xuất kho vào kỳ có thể vận dụng một trong các các phương pháp sau:

+ phương pháp tính theo giá chỉ đích danh

+ cách thức Nhập trước – Xuất trước( FIFO)

+ phương thức Nhập sau – Xuất trước(LIFO)

+ phương pháp tính giá trung bình gia quyền ( BQGQ)

Ở bài viết này tamsukhuya.com chia sẻ về cách tính giá xuất theo theo phương pháp thứ nhất là phương pháp tính theo giá đích danh

*

2. Phương pháp tính theo giá đích danh

Phương pháp này yên cầu kế toán phải biết hàng tồn kho vào kho thuộc hầu hết lần nhập nào, đơn giá là bao nhiêu.Giá trị xuất ra = con số x Đơn giá bán của lô mặt hàng đó.

Bạn đang xem: Phương pháp thực tế đích danh

Xem thêm: Tam Giác Vàng Của Phụ Nữ - 8 Bí Mật Về 'Tam Giác Vàng' Của Phụ Nữ

Ví dụ: Tại dn A vào tháng 12 năm N có tình hình nhập xuất VL A như sau:

ĐVT: 1000đ

Tình hình N-X-TNhậpXuấtTồn
SL(Kg)ĐGThành tiền SL(Kg)ĐGThành Tiền
Tồn kho vào đầu tháng 12/N    100505.000
04/12 nhập kho ( NK01)100606.000 200  
07/12 Xuất kho( XK01)   15050  
11/03 Nhâp kho ( NK02)1507010.500 200  
15/03 Xuất kho( XK02)   15050  
18/03 nhập kho (NK03)100656.500    
25/03 Xuất kho (XK03)   8070  
Cộng350 23.00038070  

Dựa vào bảng nhập xuất trên tính giá xuất kho của VL A như sau:

Phiếu xuấtSố lượngPhương án 1Phương án 2
XK01Xuất 150 Kg(100×50) + (50×60) = 8.000(100×60) + (50×50) = 8.500
XK02Xuất 150 Kg( 50×60) + (100×70) = 10.000150 x 70 = 10.500
XK03Xuất 80 Kg( 50×70) + (30×65) = 5.45080 x 65 = 5.200

Sau khi đo lường được giá xuất kho, mặt khác kế toán căn cứ vào những chứng từ bỏ như phiếu nhập, phiếu xuất, các chứng từ bội phản ánh giá cả thu mua về để vào sổ chi tiết các thông tin tài khoản 152, 153, 156…. Mỗi thông tin tài khoản được mở một quyển sổ theo dõi riêng, cụ thể cho từng vật tư, mặt hàng hóa. Và được theo dõi tiếp tục từ đầu xuân năm mới đến cuối năm.

Như vậy theo phương pháp thực tế đích danh, kế toán tài chính sẽ áp dụng giá cội thực sự của từng đơn vị chức năng hàng tồn kho để xác minh giá trị xuất kho của sản phẩm tồn kho đó.

Ưu điểm: Đây là phương thức tính toán đúng đắn nhất trong 4 hướng pháp.

Nhược điểm: Đòi hỏi nhiều công sức vì phải nhận thấy được giá nơi bắt đầu của từng đơn vị hàng tồn kho. đề nghị phân kho và tách biệt được các sản phẩm nhập vào.

Do vậy phương thức này thường vận dụng cho những doanh nghiệp tất cả ít loại món đồ hoặc sản phẩm ổn định ít dịch chuyển và dễ dìm diện.

Tuy nhiên trong thực tế các doanh nghiệp thường áp dụng tính giá bán theo cách thức bình quân gia quyền.