Phương pháp tính thuế gtgt 2018

     
trực thuộc tính câu chữ VB cội Tiếng Anh Liên quan hiệu lực hiện hành Lược đồ câu chữ MIX cài về
Đăng nhập tài khoản tamsukhuya.com cùng đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Phương pháp tính thuế gtgt 2018

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
share qua:
*
*

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ-------

Số: 4149/TCT-CSV/v: Áp dụng cách thức tính thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Bắc Ninh

 

“Điều 10. Cách thức khấu trừ thuế

2. Cách thức khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở marketing thực hiện nay đầy đủ cơ chế kế toán, hóa đơn, chứng từ theo biện pháp của điều khoản về kế toán, hóa đơn, triệu chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở marketing có lợi nhuận hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ bỏ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá thể kinh doanh;

b) Cơ sở sale đăng cam kết tự nguyện áp dụng cách thức khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.”

“4. Cách thức khấu trừ thuế áp dụng đối với:

a) Cơ sở kinh doanh đang vận động có doanh thu hàng năm từ bỏ một tỷ việt nam đồng trở lên từ bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ và tiến hành đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, bệnh từ theo luật của pháp luật về kế toán, hóa đơn, bệnh từ, trừ hộ, cá thể kinh doanh nộp thuế theo cách thức tính trực tiếp pháp luật tại Điều 8 Nghị định này.

Thời gian vận dụng ổn định cách thức tính thuế là hai năm liên tục.

Bộ Tài bao gồm hướng dẫn biện pháp tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở sale nộp thuế giá chỉ trị ngày càng tăng theo cách thức khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định cách thức tính thuế lao lý tại Điểm này.

Xem thêm: Xem Phim Điều Vô Giá Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd, Xem Phim Tinh Yeu Vo Gia Cua Thai Lan

b) Cơ sở sale đăng cam kết tự nguyện áp dụng cách thức khấu trừ thuế gồm:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang chuyển động có lệch giá hàng năm từ bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ bên dưới một tỷ việt nam đồng đã triển khai đầy đủ cơ chế kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo nguyên lý của quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ;

…”

Đề nghị viên Thuế tỉnh tp bắc ninh căn cứ những quy định nêu trên nhằm hướng dẫn đối chọi vị tiến hành theo quy định.

Tổng viên Thuế trả lời để viên Thuế tỉnh thành phố bắc ninh được biết./.

 

Nơi nhận:- Như trên;- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);- Vụ PC - TCT;- trang web - TCT;- Lưu: VT, CS (3).