Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu

     

Đa số hải quan những đã đo lường và thống kê sẵn Thuế xuất nhập khẩu cho khách hàng trên tờ khai. Vậy kế toán đã biết phương pháp tính các mức thuế bên trên và phương pháp kiểm tra để biết doanh nghiệp lớn đã nộp thuế đúng?


*

1. Căn cứ tính thuế nhập vào (NK)

Đối với mặt hành vận dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo phần trăm phần trăm:

- số lượng từng món đồ thực tế xuất khẩu, nhập vào ghi vào tờ khai hải quan;

- giá tính thuế từng khía cạnh hàng;

- Thuế suất từng khía cạnh hàng;

- Tỷ giá chỉ tính thuế;

- Đồng chi phí nộp thuế.

Bạn đang xem: Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu

Đối với mặt hàng áp dụng thuế nhập khẩu hay đối:

- số lượng từng món đồ thực tế xuất khẩu, nhập vào ghi trong tờ khai hải quan;

- nút thuế hoàn hảo nhất tính bên trên một đơn vị hàng hóa;

- Tỷ giá chỉ tính thuế;

- Đồng chi phí nộp thuế.

2. Giá chỉ tính thuế xuất khẩu (XK)

Giá tính thuế xuất khẩu:

- giá chỉ tính thuế so với hàng hoá xuất khẩu là giá cả tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng: giá FOB cùng giá DAF được xác định theo công cụ của luật pháp về trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu.

+ FOB: free on board – vận tải đường biển

+ DAF: Delivery at frontier – giao hàng trên bộ

- Không bao hàm chi phí vận tải (F-Freight) với bảo hiểm quốc tế (I-Insurance).

Lưu ý khi khẳng định giá tính thuế XNK:

- Ðối với mặt hàng hoá XNK, nếu gồm hợp đồng giao thương mua bán và gồm đủ những chứng từ hợp lệ, đủ điều kiện để khẳng định giá tính thuế thì giá tính thuế được xác minh theo đúng theo đồng.

- vào trường phù hợp hàng hoá XNK theo thủ tục khác hoặc giá chỉ ghi trên thích hợp đồng cực thấp so cùng với giá giao thương mua bán tối thiểu thực tiễn tại cửa ngõ khẩu, thì giá tính thuế áp dụng theo biểu giá bán do cơ quan chính phủ quy định.

- giá chỉ tính thuế tính bằng đồng nguyên khối Việt Nam. Nước ngoài tệ được quy đổi ra đồng nước ta theo tỷ giá thiết lập vào do ngân hàng nhà nước công bố.

3. Thuế suất thuế xuất khẩu (XK)

Thuế suất thuế xuất khẩu:

Thuế suất so với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng sản phẩm tại Biểu thuế xuất khẩu do cỗ Tài chính ban hàng. Biểu thuế áp dụng thuế suất tỷ lệ xác suất (%), riêng biệt theo món đồ nhằm phía dẫn vận động xuất khẩu.

4. Phương thức tính thuế xuất nhập vào (XNK)

Mặt hàng vận dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm

*

Mặt hàng vận dụng thuế suất hay đối

*

Ví dụ 1: công ty Thăng Long xuất khẩu 1200 cây viết chì A2, giá FOB là 6 USD/sản phẩm, hợp đồng tất cả quy định giao dịch thanh toán chậm sau 6 tháng với lãi xuất 0,3 % tháng, thuế xuất khẩu 3%, tỉ giá chỉ là 1USD = 20.000 VND

Lời giải:

Giá tính thuế = 1.200 * 6 * 20.000 * (1 + 0,3% * 6) = 146.592.000 đồng

Thuế xuất khẩu = 146.592.000 * 3% = 4.397.760 đồng

Ví dụ 2: hồi tháng 10/2015 doanh nghiệp ABC tất cả phát sinh các nghiêp vụ sau:

1Trực tiếp xuất khẩu lô hàng có 500 sản phẩm A. Theo vừa lòng đồng giá chỉ FOB là 10 USD/sp. Tỷ giá tính thuế là 21.000 đ/USD.

1. Nhấn ủy thác nhập khẩu lô hàng B theo tổng vốn mua với mức giá CIF tà tà 30.000 USD. Tỷ giá tính thuế là 21.500 đ/USD.

Xem thêm: Lần Đầu Quan Hệ Có Thai Không Và LờI GiảI đÁp Cho Các CặP đÔi

2. Nhập khẩu 5.000 sản phẩm C. Theo đúng theo đồng giá FOB là 8 USD/sp, tầm giá vận đưa và bảo hiểm nước ngoài là 2 USD/sp. Tỷ giá tính thuế là 22.000 đ/USD.

3. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm D theo điều kiện CIF là 5 USD/sp, tầm giá vận đưa và bảo hiểm thế giới là 5.000 đ/sp. Tỷ giá bán tính thuế là 21.500 đ/USD.

4. Nhập khẩu vật liệu E để triển khai cho phía quốc tế theo thích hợp đồng tối ưu đã ký, trị giá lô mặt hàng theo đk CIF quy ra tiền việt nam là 300.000.000 đ.

Khi tra cứu biểu thuế thì thấy: thuế xuất khẩu thành phầm A và D là 2%, thuế nhập khẩu B cùng E là 10%, sản phẩm C là 15%.

Lời giải: 

- NV1: Xuất khẩu 500 sp A

- NV2: nhập khẩu lô sản phẩm B

Giá tính thuế = 30.000 * 21.500 = 645.000.000 đ

Số thuế NK bắt buộc nộp = 645.000.000 x 10% = 64.500.000 đ

- NV3: nhập khẩu 5.000 sp C

Giá tính thuế = 5.000 * (8 + 2) * 22.000 = 1.100.000.000 đ

Số thuế NK đề nghị nộp = 1.100.000.000 x 15% = 165.000.000 đ

- NV4: Xuất khẩu 10.000 sp D

Giá tính thuế = 10.000 * (5 * 21.500 – 5.000) = 1.025.000.000 đ

Số thuế XK cần nộp = 1.025.000.000 x 2% = 20.500.000 đ

- NV5: NVL E được miễn thuế.

- Vậy toàn bô thuế XK buộc phải nộp là: = 2.100.000 + 20.500.000 = 22.600.000 đ

- Vậy tổng thể thuế NK đề xuất nộp là: = 64.500.000 + 165.000.000 = 229.500.000 đ

Ví dụ 3: Trong tháng 11/2014 công ty ABC vạc sinh những nghiêp vụ như sau:

1. Nhập khẩu 180.000 sp A, giá bán CIF quy ra là 100.000 đ/sp. Theo biên phiên bản giám định của các cơ quan tính năng thì bao gồm 3.000 sp bị hỏng trọn vẹn là vì chưng thiên tai trong quy trình vận chuyển. Số sp này công ty bán được với giá chưa thuế GTGT là 150.000 đ/sp.

2. Nhập khẩu 5.000 sp B theo giá bán CIF là 5 USD/sp. Qua khám nghiệm hải quan xác định thiếu 300 sp. Tỷ giá chỉ tính thuế là 18.000 đ/USD. Trong kỳ công ty bán được 2000 sp với cái giá chưa thuế là 130.000 đ/sp.

3. Xuất khẩu 1.000 tấn sp C giá thành xuất tại kho là 4.500.000 đ/tấn, chi phí vận gửi từ kho tới cảng là 500.000 đ/tấn.

Tra cứu vớt trên biểu thuế xác định: tất cả món đồ chịu 10% thuế GTGT. Thuế nhập vào của sp A và B là 10% và 15%. Thuế xuất khẩu của sản phẩm C là 5%.

Lời giải:

- NV1: nhập vào 180.000 sản phẩm A

Số sản phẩm nhập khẩu thực tiễn = 180.000 – 3.000 = 177.000 sp

Giá tính thuế = 177.000 * 100.000 = 17.700.000.000 đ

Thuế nhập khẩu = 17.700.000 * 10% = 1.770.000 đ

Thuế GTGT của sản phẩm NK = (17.700.000 + 1.770.000) * 10% = 1.947.000.000 đ

Thuế GTGT cổng đầu ra = 177.000 * 150.000 * 10% = 2.665.000.000 đ

- NV2: nhập vào 5.000 thành phầm B

Số thành phầm nhập khẩu thực tế = 5.000 – 300 = 4.700 sp

Giá tính thuế = 4.700 * 5 * 18.000 = 423.000.000 đ

Thuế nhập khẩu = 423.000.000 x 15% = 63.450.000 đ

Thuế GTGT của hàng NK = (423.000.000 + 63.450.000) * 10% = 48.645.000 đ

Thuế GTGT cổng output = 2000 * 130.000 * 10% = 26.000.000 đ

Thuế GTGT còn buộc phải nộp = 26.000.000 – 48.645.000 / 4.700 * 2000 = 5.300.000 đ

- NV3: Xuất khẩu 1.000 thành phầm C

Giá tính thuế = 1.000 * (4.500.000 + 500.000) = 5.000.000.000 đ

Thuế xuất khẩu = 5.000.000.000 * 5% = 250.000.000 đ

- Vậy tổng thuế xuất khẩu = 250.000.000 đ

- Vậy tổng thuế nhập khẩu = 1.770.000 + 63.450.000 = 65.220.000 đ

- Vậy tổng thuế GTGT lúc nhập khẩu = 1.947.000.000 + 48.645.000 = 1.995.645.000 đ

Trên đây là hướng dẫn cụ thể cách tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Cảm ơn chúng ta đã quan lại tâm!

Bài viết gợi ý tính thuế xuất khẩu được biên soạn bởi đội hình giảng viên của Trung trung ương kế toán Lê Ánh để giúp chúng ta hiểu rõ tính thuế xuất nhập khẩu được bao gồm xác

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học tập kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt duy nhất thị trường

 (Được huấn luyện và giảng dạy và triển khai bởi 100% những kế toán trưởng tự 13 năm đến hai mươi năm kinh nghiệm)