Phương pháp trả lương hay là gì

     

Đối với những người lao động, ngoài bao gồm sách, chính sách thì lương là sự việc được đon đả nhất. Lương là công cụ tính toán sức lao động, tạo ra động lực với kích thích bạn lao động làm việc, đóng góp và sáng sủa tạo. Chính vì vậy nên việc tính lương và chi trả lương luôn luôn luôn đề nghị được biệt lập và ví dụ giữa fan lao hễ và công ty lớn để không xẩy ra những tranh chấp giỏi mâu thuẫn.

Bạn đang xem: Phương pháp trả lương hay là gì

*

Cùng Open End tìm hiểu một số phương pháp tính lương được các doanh nghiệp áp dụng phổ biến hiện thời qua nội dung bài viết dưới phía trên để rất có thể hiểu thêm về kiểu cách tính lương và có thể áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN

Đây là cách thức trả lương cho tất cả những người lao hễ theo thời gian, địa thế căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ. Ưu điểm cơ bản của hình thức trả lương theo thời gian là dễ hiểu, dễ tính và dễ thực hiện. Áp dụng hình thức trả lương này người lao động không phải chạy theo số lượng sản phẩm, vì vậy họ có nhiều thời gian hơn để sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm, đầu tứ cho chất lượng công việc… tuy nhiên, vào nhiều trường hợp, tiền lương mà người lao động nhận được không liên quan trực tiếp (không tương xứng) đến sự đóng góp lao động của họ vào một khoảng thòi gian nhất định và đôi khi tính chính xác và công bằng của hình thức trả lương này có thể không được đảm bảo.

*

Các bề ngoài trả lương theo thời gian:

a) chi phí lương mon được trả cho một tháng có tác dụng việc xác minh trên các đại lý hợp đồng lao động;

b) tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác minh trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) chi phí lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên đại lý tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong mon (tính theo từng mon dương lịch và đảm bảo an toàn cho bạn lao hễ được ngủ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của quy định mà doanh nghiệp lựa chọn;

d) tiền lương giờ được trả cho một giờ làm cho việc xác minh trên đại lý tiền lương ngày chia cho số giờ làm cho việc bình thường trong ngày theo giải pháp tại Điều 104 của bộ luật Lao động.

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM

Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm mà người lao động làm ra. Để thực hiện trả lương theo sản phẩm, người sử dụng lao động phải xây dựng định mức khoán sản phẩm đến người lao động trong một đối chọi vị thời gian nhất định và xác định đơn giá tiền lương trên một đối kháng vị sản phẩm.

Tiền lương của người lao động phụ thuộc trực tiếp vào số lượng sản phẩm mà họ đã sản xuất ra, được người sử dụng lao động chấp nhận và đơn giá tiền lương mà người sử dụng lao động áp dụng cho loại sản phẩm đó. Tiền lương theo sản phẩm cũng được trả theo định kì thời gian, thông thường là theo tháng làm việc của người lao động.

Xem thêm: Bảo Hiểm Y Tế Học Sinh Có Bắt Buộc Không, Học Sinh Có Phải Bắt Buộc Mua Bhyt Theo Trường

Hình thức trả lương theo sản phẩm bao gồm nhiều loại tùy đối tượng hưởng lương và trường hợp khác nhau. Những hình thức tiêu biểu vẫn được sử dụng hiện nay ở các doanh nghiệp là: lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân, lương theo sản phẩm tập thể, lương theo sản phẩm gián tiếp, lương theo sản phẩm có thưởng…

*

Trả lương theo sản phẩm có tác dụng gắn kết người lao động với kết quả công việc. Vì vậy người lao động sẽ tự ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình từ việc hoàn thành định mức, tang năng suất lao động… Tính chính xác và công bằng trong việc trả lương ở hình thức này cũng dễ dàng được thực hiện rộng so với hình thức trả lương theo thời gian. Tuy vậy ở hình thức này, việc tính toàn lương và áp dụng khó khan hơn.

Bên cạnh đó, có thể người lao động sẽ chạy theo số lượng sản phẩm để đạt mục đích lương cao hơn nữa là tập trung thời gian để phát huy tài năng, tích lũy kinh nghiệm, đầu bốn cho chất lượng sản phẩm… Để khắc phục những nhược điểm này, người sử dụng lao động cần xây dựng định mức lao động một cách thật khoa học; tổ chức, phục vụ tốt chỗ làm việc để hạn chế tối đa thời gian ngừng việc; tổ chức tốt việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm; làm tốt công tác giáo dục ý thức trách nhiệm của người lao động…

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG KHOÁN

Lương khoán là hình thức trả lương căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc khoán mà người lao động thực hiện.

Lương khoán thực chất cũng là một trong những hình thức cụ thể của trả lương theo sản phẩm. Hình thức này áp dụng mang đến những công việc không thể giao từng chi tiết, từng bộ phận hoặc nếu giao từng đưa ra tiết, từng bộ phận sẽ ko hiệu quả mà phải giao toàn bộ khối lượng công việc với những yêu thương cầu cụ thể về chất lượng cho người lao động thực hiện trong một thời gian nhất định (như xây dựng cơ bản).

Để thực hiện việc trả lương khoán, người sử dụng lao động cần xác định khối lượng (với chất lượng tương ứng) công việc khoán cho người lao động, quỹ thời gian thực hiện, quỹ tiền lương (kế hoạch) mang đến toàn bộ khối lượng công việc (hoặc 1-1 giá khoán theo đơn vị công việc, như 1-1 giá mang đến việc xây 1 mét vuông tường nhà).

*

Nếu công việc khoán kéo dài trong nhiều tháng thì hàng tháng, người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương đến người lao động tương ứng với khối lượng công việc người lao động đã thực hiện vào tháng. Quy định này phù hợp với đặc điểm của tiền lương là được trả theo định kì thời gian, không phụ thuộc vào hình thức trả lương.

Theo Khoản 1 Điều 94 Bộ chính sách lao cồn 2012, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán nêu trên. HÌnh thức trả lương theo thời gian đã chọn phải được suy trì trong thời gian nhất định; trường hợp cụ đổi hình thức trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo mang lại người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

Công ty Cổ Phần trở nên tân tiến Open End