CON DÂU QUAN HỆ BẤT CHÍNH VỚI BỐ CHỒNG RỒI CÙNG LẬP MƯU GIẾT CHỒNG, KHI BỊ BẮT THÌ NÓI 1 CÂU CHẤN ĐỘNG