Sách bài tập sinh học 10 nâng cao

     
Sách Giáo Khoa Sinh học Lớp 10 Nâng Cao được bộ giáo dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm ba phần :Giới thiệu thông thường về nhân loại sống ,Sinh học tập tế bào với Sinh học tập vi sinh đồ dùng cung cấp đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …

Bạn đang xem: Sách bài tập sinh học 10 nâng cao

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU bình thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức triển khai của trái đất sốngBài 2. Những giới sinh vật

Xem thêm: Cách Làm Sâm Lạnh (Nước Mát) Giải Khát Tại Nhà, 5 Cách Nấu Nước Sâm Ngon Giải Nhiệt

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Những nguyên tố hóa học cùng nướcBài 4. Cacbohiđrat cùng lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển những chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản co nguyên sinhĐề chất vấn 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀOBài 13. Tổng quan về tích điện và chuyển hóa đồ dùng chấtBài 14. Enzim cùng vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa vật chấtBài 15. Thực hành: một số trong những thí nghiệm về enzimBài 16. Thở tế bàoBài 17. Quang đãng hợpĐề đánh giá 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quy trình nguyên phânBài 19. Giảm phânBài 20. Thực hành: quan lại sát các kì của nguyên phân trên tiêu phiên bản rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề bình chọn 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật hóa học và năng lượng ở vi sinh vậtBài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất sinh hoạt vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic cùng lacticĐề khám nghiệm 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Sinh trưởng của vi sinh vậtBài 26. Chế tạo của vi sinh vậtBài 27. Các yếu tố tác động đến phát triển của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan lại sát một số trong những vi sinh vậtĐề đánh giá 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG III. Vi khuẩn VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Cấu tạo các một số loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 32. Bệnh dịch truyền nhiễm và miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học tập vi sinh vậtĐề đánh giá 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10