Sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản pdf

     

Sách Giáo Khoa Sinh học Lớp 10 được bộ giáo dục và Đào Tạo biên soạn và vạc hành. Sách gồm ba phần: trình làng chung về thế giới sống, Sinh học tập tế bào và Sinh học vi sinh vật cung ứng đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …


Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản pdf

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU thông thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Những cấp tổ chức triển khai của thế giới sốngBài 2. Các giới sinh vật

Xem thêm: Thương Một Người Đâu Cần Những Lý Do #Ntchatradio2K #Thương

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Những nguyên tố hóa học với nướcBài 4. Cacbohiđrat với lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản co nguyên sinhĐề đánh giá 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG trong TẾ BÀOBài 13. Tổng quan về tích điện và đưa hóa đồ chấtBài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chấtBài 15. Thực hành: một trong những thí nghiệm về enzimBài 16. Thở tế bàoBài 17. Quang hợpĐề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phânBài 19. Sút phânBài 20. Thực hành: quan tiền sát các kì của nguyên phân bên trên tiêu phiên bản rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tập tế bàoĐề chất vấn 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, gửi hóa vật hóa học và năng lượng ở vi sinh vậtBài 23. Quá trình tổng hợp với phân giải những chất sinh hoạt vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic cùng lacticĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Sinh trưởng của vi sinh vậtBài 26. Sản xuất của vi sinh vậtBài 27. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan liêu sát một trong những vi sinh vậtĐề đánh giá 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. Vi khuẩn VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Cấu tạo các nhiều loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut vào tế bào chủBài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 32. Dịch truyền nhiễm và miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học tập vi sinh vậtĐề khám nghiệm 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10