Sách giáo khoa sinh học 12 pdf

     

tamsukhuya.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Sinh học 12 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp chúng ta tra cứu cấp tốc lý thuyết, kỹ năng và kiến thức và văn bản chương trình SGK Sinh học tập 12.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học tập 12:Lời nói đầu.Phần NĂM.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 12 pdf

DI TRUYỀN HỌC.Chương I. Nguyên tắc di truyền và biến hóa dị.Bài 1. Gen, mã di truyền và quy trình nhân song ADN.Bài 2. Phiên mã và dịch mã.Bài 3. Điều hoà chuyển động gen.Bài 4. Đột đổi thay gen.Bài 5. Nhiễm nhan sắc thể và chợt biến cấu tạo nhiễm dung nhan thể.Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc đẹp thể.Bài 7. Thực hành: quan liêu sát các dạng bất chợt biến con số nhiễm sắc thể trên tiêu bạn dạng cố định cùng trên tiêu bản tạm thời.Chương II. Tính quy phương pháp của hiện tượng kỳ lạ di truyền.Bài 8. Quy hình thức Menđen: Quy lao lý phân li.Bài 9. Quy biện pháp Menđen: Quy hình thức phân li độc lập.Bài 10. Liên hệ gen và ảnh hưởng đa hiệu của gen.Bài 11. Link gen với hoán vị gen.Bài 12. Di truyền link với giới tính và di truyền kế bên nhân.Bài 13. Ảnh hưởng trọn của môi trường thiên nhiên lên sự bộc lộ của gen.Bài 14. Thực hành: Lai giống.Bài 15. Bài tập chương I với chương II.Chương III. Dt học quần thể.Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể.Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo).Chương IV. Ứng dụng dt học.Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây cỏ dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.Bài 19. Sinh sản giống bằng phương thức gây bỗng nhiên biến và technology tế bào.Bài 20. Chế tạo giống nhờ technology gen.Chương V. Dt học người.Bài 21. Di truyền y học.Bài 22. Bảo đảm vốn gen của loài bạn và một trong những vấn đề thôn hội của dt học.Bài 23. Ôn tập phần dt học.Phần SÁU. TIẾN HOÁ.Chương I.

Xem thêm: Cơ Chế Tiết Sữa Nha - Cơ Chế Tiết Sữa Của Vú

Bằng chứng và hiệ tượng tiến hoá.Bài 24. Các vật chứng tiến hoá.Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn.Bài 26. Lý thuyết tiến hoá tổng thích hợp hiện đại.Bài 27. Quy trình hình thành quần thể thích nghi.Bài 28. Loài.Bài 29. Quy trình hình thành loài.Bài 30. Quy trình hình thành loài (tiếp theo).Bài 31. Tiến hoá lớn.Chương II. Sự tạo nên và trở nên tân tiến của cuộc đời trên Trái Đất.Bài 32. Xuất phát sự sống.Bài 33. Sự cải cách và phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.Bài 34. Sự phát sinh loài người.Phần BẢY. SINH THÁI HỌC.Chương I. Thành viên và quần thể sinh vật.Bài 35. Môi trường sống với các yếu tố sinh thái.Bài 36. Quần thể sinh thiết bị và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.Bài 37. Những đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh vật.Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh đồ (tiếp theo).Bài 39. đổi thay động số lượng cá thể của quần thể sinh vật.Chương II. Quần làng sinh vật.Bài 40. Quần xã sinh đồ gia dụng và một số đặc trưng cơ bạn dạng của quần xã.Bài 41. Diễn cầm cố sinh thái.Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo đảm môi trường.Bài 42. Hệ sinh thái.Bài 43. Thảo luận vật hóa học trong hệ sinh thái.Bài 44. Quy trình sinh địa hoá và sinh quyển.Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và năng suất sinh thái.Bài 46. Thực hành: cai quản lí với sử dụng chắc chắn tài nguyên thiên nhiên.Bài 47. Ôn tập phần Tiến hoá và sinh thái xanh học.Bài 48. Ôn tập lịch trình Sinh học cấp Trung học tập phổ thông.