Sách giáo khoa sinh học lớp 10 nâng cao

     

Sách Giáo Khoa Sinh học tập Lớp 10 Nâng Cao được biên soạn nhằm mục tiêu giúp học sinh nắm vững kỹ năng Sinh học tập 10 một phương pháp hệ thống, có thể trả lời câu hỏi và bài tập vận dụng một bí quyết thành thạo. Sách gồm tía phần: giới thiệu chung về thế giới sống, Sinh học tế bào với Sinh học vi sinh vật cung cấp đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học…


Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học lớp 10 nâng cao

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU tầm thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của nhân loại sốngBài 2. Những giới sinh vật

Xem thêm: Xem Tử Vi Đinh Mão 2018 Nữ Mạng ), Tử Vi 2018 Chi Tiết Nữ Tuổi Đinh Mão 1987

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Các nguyên tố hóa học cùng nướcBài 4. Cacbohiđrat với lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản co nguyên sinhĐề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀOBài 13. Bao quát về tích điện và đưa hóa thiết bị chấtBài 14. Enzim cùng vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa thiết bị chấtBài 15. Thực hành: một vài thí nghiệm về enzimBài 16. Thở tế bàoBài 17. Quang quẻ hợpĐề soát sổ 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quy trình nguyên phânBài 19. Bớt phânBài 20. Thực hành: quan lại sát các kì của nguyên phân trên tiêu phiên bản rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề kiểm soát 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, đưa hóa vật chất và tích điện ở vi sinh vậtBài 23. Quy trình tổng hợp và phân giải các chất làm việc vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lacticĐề chất vấn 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Phát triển của vi sinh vậtBài 26. Tạo của vi sinh vậtBài 27. Những yếu tố tác động đến sinh trưởng của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan lại sát một số trong những vi sinh vậtĐề chất vấn 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG III. Virut VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Cấu trúc các các loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 31. Virut khiến bệnh. Ứng dụng của virut vào thực tiễnBài 32. Bệnh dịch truyền nhiễm và miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vậtĐề khám nghiệm 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10