Sơ đồ tư duy bài 10 sinh học 11

     
*

*

Bài 10: Ảnh tận hưởng của các yếu tố ngoại cảnh mang đến quang hợp

I. ÁNH SÁNG

- Ánh sáng ảnh hưởng đến quang phù hợp về 2 mặt: cường độ ánh nắng và quang phổ ánh sáng.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy bài 10 sinh học 11

1. độ mạnh ánh sáng

- Điểm bù ánh sáng: là khi cường độ quang đúng theo = độ mạnh hô hấp.

- Điểm bảo hòa ánh sáng: là điểm cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp rất đại.

*

2. Quang quẻ phổ ánh sáng

- những tia sáng bao gồm độ dài cách sóng không giống nhau tác động không tương tự nhau cho cường độ quang hợp.

- Quang hòa hợp chỉ xẩy ra tại miền tia nắng xanh tím và đỏ (tia xanh tím kích say mê tổng đúng theo axit amin, prôtêin; các tia đỏ xúc tiến quy trình hình thành cacbohiđrat).

- Trong môi trường xung quanh nước, nguyên tố ánh sáng biến động nhiều theo độ sâu, theo thời gian trong ngày (buổi sáng cùng chiều nhiều tia đỏ; giữa trưa nhiều tia xanh tím).

II. NỒNG ĐỘ CO2

- Tăng nồng độ CO2 → tăng cường độ quang hợp, kế tiếp tăng chậm trễ đến trị số bảo hòa CO2.

- Trị số tuyệt vời và hoàn hảo nhất của quang hợp chuyển đổi tùy nằm trong vào độ mạnh chiếu sáng, nhiệt độ và các điều kiện khác (thông thường ở đk cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 sẽ thuận lợi cho quang quẻ hợp).

*

III. NƯỚC

- khi cây thiếu nước từ 40% đến 60% thì quang hòa hợp bị giảm tốc và bao gồm thể xong xuôi trệ.

- lúc bị thiếu nước, cây chịu hạn có thể gia hạn quang hợp định hình hơn cây trung sinh cùng cây ưa ẩm.


IV. NHIỆT ĐỘ

- nhiệt độ độ tác động đến các phản ứng enzim trong quang quẻ hợp.

Xem thêm: Attorneys For Man Charged With Killing Chandra Levy Say Gary Condit Has History Of ‘Aggressive Sex’

- nhiệt độ tăng thì cường độ quang hòa hợp tăng.

- nhiệt độ cực to hay cực tiểu đa số làm hoàn thành quang hợp.

+ nhiệt độ tối ưu mang lại quang hợp: 250 - 350C.

+ Thực vật chấm dứt quang vừa lòng ở 450 - 500C.

*

V. NGUYÊN TỐ KHOÁNG

- các nguyên tố khoáng tác động nhiều mang lại quang hợp:

+ N, P, S: tham gia tạo ra thành enzim quang quẻ hợp.

+ N, Mg: tham gia xuất hiện diệp lục.

+ K: thay đổi độ đóng góp mở khí khổng giúp CO2 khuếch tán vào lá.

+ Mn, Cl: liên quan đến quang phân li nước.

VI. TRỒNG CÂY DƯỚI ÁNH SÁNG NHÂN TẠO

- Là sử dụng ánh sáng của các loại đèn (đèn neon, đèn gai đốt) vậy cho tia nắng mặt trời để trồng cây trong bên hay vào phòng.

- giúp con bạn khắc phục điều kiện có hại của môi trường thiên nhiên như giá lạnh, sâu bệnh dịch → đảm bảo hỗ trợ rau trái tươi ngay cả khi mùa đông.

- Ở Việt Nam, áp dụng phương pháp này nhằm trồng rau xanh sạch, nhân loại cây trồng, nuôi cấy mô…