Sơ đồ tư duy sinh học 12

     

Sơ đồ gia dụng hóa kỹ năng và kiến thức lý thuyết sẽ giúp đỡ bạn dễ dàng ghi nhớ bên cạnh đó nhớ lâu hơn. Tuyển chọn sinh số xin mang đến các sĩ tử sơ đồ tứ duy môn Sinh học tập lớp 12 để tìm hiểu thêm dưới đây.

Chương trình Sinh học tập lớp 12 gồm các chương, bài bác như sau:

1/ Chương 1: bề ngoài Di Truyền Và phát triển thành Dị

Bài 1: Gen, Mã dt và quy trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã và dịch mãBài 3: Điều hòa chuyển động genBài 4: Đột thay đổi genBài 5: Nhiễm dung nhan thể và đột nhiên biến cấu trúc nhiễm dung nhan thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 7: thực hành Quan sát những dạng thốt nhiên biến số lượng nhiễm sắc thể bên trên tiêu bạn dạng cố định với trên tiêu bạn dạng tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy cơ chế Của hiện tượng lạ Di Truyền

Bài 8: Quy chính sách Menđen Quy hiện tượng phân liBài 9: Quy chính sách phân li độc lậpBài 10: tương tác gen và ảnh hưởng tác động đa hiệu của genBài 11: link gen với hoán vị genBài 12: Di truyền links với giới tính cùng di truyền không tính nhânBài 13: Ảnh tận hưởng của môi trường lên sự thể hiện của genBài 15: bài tập chương I và chương II

3/ Chương 3: dt Học Quần Thể

Bài 16: kết cấu di truyền của quần thểBài 17: cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng di truyền Học

Bài 18: lựa chọn giống thứ nuôi và cây cỏ dựa trên nguồn biến tấu tổ hợpBài 19: chế tạo giống bằng cách thức gây bỗng biến và công nghệ tế bàoBài 20: chế tạo ra giống bắt đầu nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: di truyền Học Người

Bài 21: di truyền y họcBài 22: đảm bảo an toàn vốn gen của loài bạn và một vài vấn đề xóm hội của di truyền họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: bằng chứng Và hình thức Tiến Hóa

Bài 24: Các vật chứng tiến hóaBài 25: học thuyết Lamac và học thuyết ĐacuynBài 26: học thuyết tiến hóa tổng thích hợp hiện đạiBài 27: quy trình hình thành quần thể mê thích nghiBài 28: LoàiBài 29: quy trình hình thành loàiBài 30: quá trình hình thành chủng loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự tạo ra Và phát triển Của sự sống Trên Trái Đất

Bài 32: bắt đầu sự sốngBài 33: Sự trở nên tân tiến của sinh giới qua các đại địa chấtBài 34: Sự tạo nên loài người

8/ Chương 8: thành viên Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường xung quanh sống với các yếu tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể vào quần thểBài 37: các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh thứ (tiếp theo)Bài 39: trở nên động con số cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần xóm Sinh Vật

Bài 40: Quần làng sinh thiết bị và một số trong những đặc trưng cơ bạn dạng của quần xãBài 41: Diễn cố gắng sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và bảo vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: thương lượng vật hóa học trong hệ sinh tháiBài 44: quy trình sinh địa hóa với sinh quyểnBài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái xanh và năng suất sinh tháiBài 46: thực hành thực tế Quản lí và sử dụng bền bỉ tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái xanh học

Sơ đồ gia dụng hóa kỹ năng và kiến thức Sinh học lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*