Tài liệu biến tần delta vfd-l

     
Tổng hợp tài liệuBiến tần Deltabao gồm Catalogue, User's Manual, Software do phòng kỹ thuật công ty Tự Động Hóa thế giới biên soạn cùng tổng hợp, đảm bảo an toàn đầy đủ và cập nhập bắt đầu nhất.

Quý quý khách cần thêm thông tin về sản phẩm cũng tương tự nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời nhất, xin vui lòng liên hệ công ty và để được trợ góp !


*

Biến tần Delta VFD-L

Là dòng thay đổi tần dùng cho các tải nhẹ, cơ chế điều khiển solo giản, năng suất biến tần từ 0.4 Kw cho tới 1.5 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn thực hiện tiếng việt:Không hỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-S

Là dòng biến chuyển tần dùng cho những tải nhẹ, cơ chế điều khiển đơn giản, năng suất biến tần từ 0.4 Kw tới 1.5 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn thực hiện tiếng việt:Khônghỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-EL

Là dòng phát triển thành tần dùng cho những tải nhẹ, chính sách điều khiển solo giản, công suất biến tần trường đoản cú 0.4 Kw tới 3.7 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt:Download

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-M

Là dòng phát triển thành tần dùng cho các tải trung bình, chính sách điều khiển tinh vi hơn, chất lượng độ bền cao, hiệu suất từ 0.4 Kw tới 7.5 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn thực hiện tiếng việt:Không hỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-E

Là dòng trở thành tần dùng cho các tải trung bình, cơ chế điều khiển phức hợp hơn, tích hợp PLC trong trở thành tần, năng suất từ 0.4 Kw cho tới 22 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn áp dụng tiếng việt:Download

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-B

Là dòng vươn lên là tần dùng cho những tải nặng, yêu cầu độ bền chắc cao, công suất từ 0.4 Kw cho tới 400 Kw, sắp chấm dứt sản xuất

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn áp dụng tiếng việt:Không hỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-CP2000

Là dòng biến tần chăm dùng cho những tải bơm quạt, một đổi mới tần có thể điều khiển nhiều bơm quạt một lúc, công suất từ 0.4 Kw cho tới 400 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt:Download

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-F

Là dòng thay đổi tần chuyên dùng cho các tải bơm quạt, một biến tần rất có thể điều khiển những bơm quạt một lúc, hiệu suất từ 0.4 Kw cho tới 400 Kw, sắp kết thúc sản xuất

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt:Không hỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-C2000

Là dòng biến hóa tần dùng cho các tải nặng, yêu mong độ bền chắc cao, gồm nhiều chế độ điều khiển thông minh, năng suất từ 0.4 Kw cho tới 400 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn thực hiện tiếng việt:Download

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-C200

Là dòng biến đổi tần dùng cho những tải trung bình, thường xuyên được dùng cho các bài toán điều khiển momen, lực căng... Năng suất từ 0.4 Kw tới 7.5 Kw, sắp xong xuôi sản xuất