Tài liệu hóa 10 học kì 2

     

*

Tóm tắt kim chỉ nan hoá học tập vô cơ 10Chương 5 : NHÓM HALOGENA.

Bạn đang xem: Tài liệu hóa 10 học kì 2

TÓM TẮT LÝ THUYẾTI. địa chỉ trong bảng HTTH các nguyên tố.Gồm có các nguyên tố 9F 17Cl 35Br 53I 85At. Phân tử dạng X2 như F2 khí màu sắc lục nhạt,Cl2 khí màu tiến thưởng lục, Br2 lỏng gray clolor đỏ, I2 tinh thể tím.Dễ nhấn thêm một electron để đạt cấu hình bền chắc của khí hiếmX + 1e  X- (X : F , Cl , Br , I )F bao gồm độ âm điện lớn nhất , chỉ có số oxi hoá –1. Các halogen còn sót lại ngoài số oxi hoá –1 còncó số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7Tính tung của muối bội bạc AgFAgCl↓AgBr↓AgI↓tan nhiều trắng rubi lục kim cương đậmII. CLO3537Trong tự nhiên Clo gồm 2 đồng vị 17 Cl (75%) và 17 Cl (25%) ⇒ M Cl=35,5Là hóa học khí, màu tiến thưởng , mùi hương xốc , độc với nặng rộng không khí.Cl2 gồm một links cộng hóa trị, dễ dãi tham gia phản bội ứng,là một chất oxihóa mạnh.Tham gia những phản ứng Clo là chất oxyhoá , tuy nhiên clo cũng có khả năng đóng phương châm là chấtkhử.1.Tính chất hoá họca. Tác dụng với sắt kẽm kim loại : (đa số sắt kẽm kim loại và có t0 nhằm khơi màu phản ứng) sinh sản muối clorua ( có hoátrị tối đa )0t2Na + Cl2 →2NaCl0t2Fe + 3Cl2 →2FeCl30tCu + Cl2 →CuCl2b. Chức năng với phim kim(cần có nhiệt độ hoặc tất cả ánh sáng)asH2 + Cl2 → 2HClCl2 + 2S  S2Cl20t2P + 3Cl2 →2PCl3Cl2 không chức năng trực tiếp cùng với O2.c. Công dụng với một só phù hợp chất tất cả tính khử:0tH2S + Cl2 →2HCl + S3Cl2 + 2NH3  N2 + 6HClCl2 + SO2 + 2H2O  H2SO4 + 2HCld. Cl2 còn gia nhập phản ứng với sứ mệnh vừa là hóa học ôxihóa, vừa là hóa học khử.Tác dụng cùng với nuớcKhi hoà tan vào nước , một trong những phần Clo công dụng (Thuận nghịch)Cl 02 + H2O ƒ HCl + HClO ( Axit hipoclorơ)Axit hipoclorơ tất cả tính oxy hoá mạnh, nó phá hửy những màu chính vì thế nước clo tuyệt clo ẩm cótính tẩy màu sắc do.Tác dụng với dung dịch bazơTrường THPT số 1 Nghĩa HànhHỗ trợ kiến thức và kỹ năng hố học 10Năm học tập 2010 - 2011Trang 18Tóm tắt triết lý hoá học vô cơ 10Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O0t3Cl2 + 6KOH →KClO3 + 5KCl + 3H2Oe. Tác dụng với muốiCl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl33Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3Cl2 + 2KI → 2KCl + I2f.Phản ứng thế, bội phản ứng cộng, bội phản ứng phân huỷ với một số hợp chất hữu cơCH4 + Cl2 aùkt→ CH3Cl + HClCH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl – CH2ClC2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl2.Điều chế : hình thức là khử những hợp hóa học Cl- chế tạo Cl0a. Trong chống thí nghiệmCho HCl đậm đặc tác dụng với những chất ôxihóa mạnh→ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ↑ + 8H2O2KMnO4 + 16HCl t0MnO2 + 4HCl →MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2OKClO3 + 6HCl → KCl + 3H2O + 3Cl2b. Trong công nghiệp: dùng phương pháp điện phân→ H2 ↑ + 2NaOH + Cl2 ↑2NaCl + 2H2O  ñpdd/mnxñpnc→ 2Na+ Cl2 ↑ ( bổ sung thêm kỹ năng về điện phân)2NaCl ( nếu quy trình điện phân không có màng ngăn thí thành phầm thu được là dung dịch nươc javel)Ngoài ra còn có thể từ HCl cùng O2 tất cả xúc tác là CuCl2 làm việc 400oC.4HCl + O2 CuCl2→ 2Cl2 + 2H2OIII.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Công Thức Cấu Tạo Của Anken Và Gọi Tên, Công Thức Anken

AXIT CLOHIDRIC (HCl)Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính hóa học hoá học tập của một axit mạnh1. Hoá tínha. TÁC DỤNG CHẤT CHỈ THỊ hỗn hợp HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)HCl → H+ + Clb. TÁC DỤNG KIM LOẠI (đứng trước H trong hàng Bêkêtôp) sinh sản muối (với hóa trị rẻ của kimloại) cùng giải phóng khí hidrôtFe + 2HCl →FeCl2 + H2↑0t2Al + 6HCl →2AlCl3 + 3H2↑Cu + HCl →không tất cả phản ứngc. TÁC DỤNG OXIT BAZƠ , BAZƠ chế tác muối cùng nướcNaOH + HCl → NaCl + H2O00tCuO + 2HCl →CuCl2 + H2O0tFe2O3 + 6HCl →2FeCl3 + 3H2Od. TÁC DỤNG MUỐI (theo điều kiện phản ứng trao đổi)→ CaCl2 + H2O + CO2 ↑CaCO3 + 2HCl Trường THPT số 1 Nghĩa HànhHỗ trợ kiến thức và kỹ năng hố học tập 10Năm học 2010 - 2011Trang 19Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3( dùng để nhận biết nơi bắt đầu clorua )Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl quánh còn mô tả vai trò chất khửkhi tính năng chất oxi hoá táo bạo như KMnO4 , MnO2 ……t4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl 02 ↑ + 2H2OK2Cr2O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2OHỗn phù hợp 3 thể tích HCl với 1 thể tích HNO3 quánh được gọi là tất cả hổn hợp nước cường toan( cường thuỷ) có công dụng hoà rã được Au ( vàng)3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2ONOCl  NO + ClAu + 3Cl → AuCl32.Điều chếa.PHƯƠNG PHÁP SUNFAT cho NaCl tinh thể vào hỗn hợp H2SO4 đậm đặc00o0ot ≥ 4002NaCltt + H2SO4  → Na2SO4 + 2HCl ↑t ≤ 250→ NaHSO4 + HCl ↑NaCltt + H2SO4  b.PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP đốt tất cả hổn hợp khí hidro cùng khí cloasH2 + Cl2 → 2HClIV. MUỐI CLORUAhidro clorua.Chứa ion âm clorua (Cl-) và những ion dương kim loại, NH +4 như NaCl ZnCl2 CuCl2AlCl3NaCl dùng làm ăn, cấp dưỡng Cl2, NaOH, axit HClKCl phân kaliZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, kháng mục gổBaCl2 hóa học độcCaCl2 hóa học chống ẩmAlCl3 hóa học xúc tácV. HỢP CHẤT CHỨA ÔXI CỦA CLOTrong các hợp chất cất ôxi của clo, clo có soh dương, được pha chế gián tiếp.Cl2O Clo (I) oxitCl2O7 Clo(VII) oxitHClO Axit hipoclorơNaClO Natri hipocloritHClO2 Axit clorơNaClO2 Natri cloritHClO3 Axit cloricKClO3 kali cloratHClO4 Axit pecloricKClO4 kali pecloratTất cả đúng theo chất chứa oxi của clo điều là chất ôxihóa mạnh.1.NƯỚC ZAVEN là lếu láo hợp bao gồm NaCl, NaClO với H2O gồm tính ôxi hóa mạnh, bao gồm tính tẩy màu,được điều chế bằng cách dẫn khí Clo vào hỗn hợp NaOH (KOH)Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2ONaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO ( gồm tính tẩy màu)(Cl2 + 2KOH →KCl + KClO + H2O)2.KALI CLORAT bí quyết phân tử KClO3 là chất ôxihóa mạnh thường được sử dụng điều chế O2 trongphòng thí nghiệm2t2KClO3 MnO→ 2KCl + O2 ↑0Trường THPT hàng đầu Nghĩa HànhHỗ trợ kiến thức hố học tập 10Năm học 2010 - 2011Trang 20Tóm tắt triết lý hoá học vô cơ 10KClO3 được pha chế khi dẫn khí clo vào hỗn hợp kiềm đặc đã có đun nóng mang đến 1000c03Cl2 + 6KOH 100→ 5KCl + KClO3 + 3H2O3.CLORUA VÔI công thức phân tử CaOCl2 là hóa học ôxihóa mạnh, được điều chế bằng cách dẫn clovào hỗn hợp Ca(OH)2 đặc: Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2ONếu Ca(OH)2 loãng: 2Ca(OH)2 + 2Cl2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O4.AXIT HIPOCLORƠ : HClOLà một axit yếu ớt , yếu hơn hết axit cacbonic. Nhưng lại nó gồm tính oxyhoá rất mạnh.CO2 + H2O + NaClO → NaHCO3 + HClOHClO → HCl + O4HClO + PbS → 4HCl + PbSO45.AXIT CLORƠ : HClO2Là một axit yếu nhưng mạnh bạo hơn hipoclorơ và có tính oxyhoá bạo dạn được điều chế theophương trình.Ba(ClO2)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HClO26.AXIT CLORIC : HClO3- là 1 trong những axit mạnh tương tự như như axit HCl , HNO3 và gồm tính oxyhoá.- muối hạt clorat có tính oxyhoá, không trở nên thuỷ phân.7.AXIT PECLORIC : HClO4- Axit pecloric là axit mạnh mẽ nhất trong vớ cat các axit. Nó bao gồm tính oxyhoá , dễ bị nhiệt phân0t2HClO4 →H2O + Cl2O7Tổng kết về các axit chứa oxy của cloChiều tăng tính bền và tính axitHClOHClO2HClO3HClO4Chiều tăng tính oxyhoáVI. FLO là hóa học oxihóa mạnh, thâm nhập phản ứng với phần lớn các đơn chất với hợp chất tạo floruavới số oxyhoá -1.( tất cả vàng)1. Hoá tínha.TÁC DỤNG KIM LOẠI & PHI KIMCa + F2 → CaF22Ag + F2 → 2AgF3F2 + 2Au → 2AuCl33F2 + S → SF6b.TÁC DỤNG VỚI HIDRO phản nghịch ứng xẩy ra mạnh hơn các halogen không giống , hỗn hợp H2 , F2 nổmạnh trong láng tối.H2 + F2 → 2HFKhí HF rã vào nước chế tác dung dịch HF. Dung dịch HF là axit yếu, đặc biệt là hòa tung được SiO20t4HF + SiO2 →2H2O + SiF4 (sự ăn mòn thủy tinh được vận dụng trong kinh nghiệm khắctrên kính như vẽ tranh tương khắc chữ).c.TÁC DỤNG NƯỚC khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do giải tỏa O2).2F2 + 2H2O → 4HF + O2Phản ứng này giải thích vì sao F2 ko đẩy Cl2 , Br2 , I2 thoát ra khỏi dung dịch muối hoặc axittrong lúc flo có tính oxihóa táo tợn hơn .2.Điều chế HF bằng phương thức sunfatTrường THPT tiên phong hàng đầu Nghĩa HànhHỗ trợ kiến thức hố học tập 10Năm học tập 2010 - 2011Trang 21Tóm tắt triết lý hoá học tập vô cơ 10tCaF2(tt) + H2SO4(đđ) →CaSO4 + 2HF ↑Hợp chất với oxi : OF22F2 + 2NaOH → 2NaF + H2O + OF2 ;OF2 là chất có tính độc và tính oxyhoá mạnhVII. BRÔM VÀ IÔT là các chất ôxihóa yếu rộng clo.1.TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI tạo ra muối tương ứng02Na + Br22Na + I20t2NaBr→0t2NaI→0t2Al + 3Br2 →2AlBr30t2Al + 3I2 →2AlI32.TÁC DỤNG VỚI HIDROnoùngH2 + Br2 ñun  → 2HBr ↑ƒH 2 + I22 HI phản bội ứng xảy ra thuận nghịch.Độ hoạt động giảm dần từ Cl → Br → ICác khí HBr, HI chảy vào nước tạo thành dung dich axitH O ddaxit HBrH O dd axit HI.HBr +HI +2→2→Về độ táo tợn axit thì lại tăng vọt từ HCl