Tài liệu hướng dẫn lập trình asp net mvc4

     

Mục tiêu môn học nhằm mục tiêu trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng gốc rễ về công nghệ ASP.NET MVC để cải tiến và phát triển các vận dụng WEB .Kết thúc khóa học, học tập viên bao gồm khả năng:  biểu đạt được các kiến trúc ASP.NET MVC 4  biểu đạt được những thành phần cơ bản: model , View và Controller.

Bạn đang xem: Tài liệu hướng dẫn lập trình asp net mvc4

 xúc tiến và ứng dụng được các technology ADO.NET, ADO Entity Framework 5, MVC Ajax, JQuery, LINQ,… vào trong vận dụng Web ....


*

ASP.NET MVC 4 lập trình sẵn ASP.NET MVC 4 ----------------------------------oOo---------------------------------- ra mắt Môn Học kim chỉ nam môn học nhằm trang bị mang lại học viên những kiến thức căn cơ về technology ASP.NET MVC để cải cách và phát triển các ứng dụng WEB .Kết thúc khóa học, học viên gồm khả năng:  diễn đạt được những kiến trúc ASP.NET MVC 4  thể hiện được những thành phần cơ bản: mã sản phẩm , View và Controller.  tiến hành và áp dụng được các technology ADO.NET, ADO Entity Framework 5, MVC Ajax, JQuery, LINQ,… vào trong vận dụng Web .

Xem thêm: 5 Lý Do Phổ Biến Khi Chia Tay Người Yêu : 13 Bước (Kèm Ảnh), 6 Nguyên Nhân Chia Tay Phổ Biến Của Nhiều Cặp Đôi

 tiến hành được bảo mật ứng dụng ASP.NET MVC  thực hiện được quy mô Asynchronous Controller trong vận dụng ASP.NET MVC 4  nâng cao tính chuyên nghiệp trong thừa trình cải cách và phát triển các ứng dụng WEB  phát triển và gây ra được những ứng dụng web với ASP.NET MVC 4 thời hạn học : 8 tuần Đối tượng : học tập viên đã kết thúc các môn : C#, SQL Server, ASP.NET website Form văn bản Môn học tập Chương 01: Tổng quan lại về ASP.NET MVC 4 sau thời điểm học dứt chương này , học tập viên có công dụng : - trình bày được bản vẽ xây dựng ASP.NET MVC 4 - diễn tả được các thành phần cơ bản : model , View với Controller - trình diễn được các mô hình code cho Client side và Server side  phong cách thiết kế ASP.NET MVC 4  kết cấu trang ASP.NET trong MVC 4 và mô hình code Client side & Server side -ASP.NET MVC 4 Trang 1ASP.NET MVC 4  quá trình phát triển vận dụng ASP.NET the quy mô MVC  Display model  mobile project template & Jquery điện thoại  Bundling và Minification Chương 02: Controllers sau khi học ngừng chương này , học tập viên có khả năng : - cải tiến và phát triển được các Controller trong vận dụng MVC - thi công và cách tân và phát triển được những Action Methods vào Controllers - trình bày được cơ chế hoạt động vui chơi của Controllers - trình bày được các phương pháp truyền tham số cho các Action Methods với kiểu trả về từ action Methods - diễn tả và tiến hành được quá trình testing cho các Action method vào Controller  quan niệm Controller cùng vai trò Controller trong mô hình MVC  các bước thiết kế và cải tiến và phát triển Controller  Xây dựng những Action Method  Truyền tham số cho kích hoạt Method: GET và POST  tư tưởng về action Result và những kiểu trả về từ kích hoạt Method: HTML, JSON, JavaScript command,Textual Data , File & Binary Data  Redirect kích hoạt Method trong Controller  Unit Testing Controllers và kích hoạt methods Chương 03: Views sau khi học dứt chương này , học viên có tác dụng : - trình bày được công việc phát triển View trong mô hình MVC - thể hiện được phương châm của View trong quy mô MVC - trình diễn và áp dụng được Razor View Engine - áp dụng được Strongly Typed Views - thực hiện được các đối tượng ViewData với ViewBag - trình diễn và áp dụng được Partial View  khái niệm View với vai trò của View trong mô hình MVC  Đối tượng ViewBag với ViewData  Strongly Typed Views  Razor View Engine: Code Expressions, HTML Encoding,..  Layout & ViewStartASP.NET MVC 4 Trang 2ASP.NET MVC 4  Specifying a Partial View  Testing a View Chương 04: Models sau thời điểm học xong xuôi chương này , học tập viên có công dụng : - trình bày được quá trình phát triển mã sản phẩm trong mô hình MVC - thực hiện được ADO.NET , LINQ to SQL với ADO Entity Framework để phát triển mã sản phẩm - thực hiện được ràng buộc dữ liệu với View thông qua Controller và mã sản phẩm - trình bày và sử dụng được ModelBinding trong mô hình MVC - tiến hành được các thao tác dữ liệu sử dụng model  Khái niệm mã sản phẩm và sứ mệnh của mã sản phẩm trong quy mô MVC  mã sản phẩm & ADO.NET - Entity class  model & LINQ lớn SQL  model & ADO.NET Entity Framwork 5  Implement API Controllers  DataBinding  Scafolding Template  Khai báo và áp dụng DefaultModelBinder với ActionMethods Chương 05: Form & HTML Helpers sau thời điểm học kết thúc chương này , học viên có công dụng : - áp dụng được những phương thức GET & POST với size - sử dụng được những controls vào HTML Helper : Html.TextBox , Html.TextArea , Html.Label , Html.DropDownList và Html.ListBox,… - áp dụng được Strongly Typed Helper vào View  sử dụng POST và GET với khung  quan niệm về HTML Helper trong mô hình MVC  đầu vào Helper : Html.TextBox, Html.TextArea, Hidden, Password,…  Rendering Helper: Html.ActionLink, Html.RouteLink, Html.Partial cùng Html.RenderPartial,…  Helpers, Models với View Data  Passing Values to RenderAction  Strongly Typed HelpersASP.NET MVC 4 Trang 3ASP.NET MVC 4 Chương 06: Data Annotations và Validation sau khoản thời gian học xong chương này , học viên có khả năng : - trình bày được phương châm của Validaiton trong ứng dụng WEB - thực hiện được kiểm tra tài liệu nhập từ người tiêu dùng trong sử dụng Validation Annotations  tư tưởng về model Validation trong mô hình MVC  Unobtrusive Validation in MVC  Validation và Data Annotations: Required, StringLength, RegularExpression cùng Range,…  Validation & JQuery  Display và Edit Annotations: Display, ScafoldColumn , DisplayFormat,.. Chương 07: XML & ASP.NET MVC Application sau khi học hoàn thành chương này , học tập viên có chức năng : - trình diễn được cú pháp ngôn ngữ XML - thực hiện được thao tác tập tin XML thực hiện XMLDocument Class - tiến hành được làm việc tập tin XML thực hiện LINQ to lớn XML vào MVC  có mang cơ phiên bản ngôn ngữ XML (eXtensible Markup Language)  XMLDocument Class & ASP.NET MVC  LINQ to XML & ASP.NET MVC Chương 08: Security In ASP.NET MVC sau khi học ngừng chương này , học viên có công dụng : - trình diễn được cơ chế bảo mật thông tin trong ASP.NET MVC: Authorization và Authentication - thực hiện được FormAuthentication cùng Membership trong vận dụng ASP.NET MVC  trình làng về Security trong ASP.NET MVC  Implement MemberShip, Role with FormAuthentication  Securing Controller Actions  AuthorizeAttributes with Forms Authentication và the AccountController  Windows Authentication in the Intranet Application Template  Securing Entire Controllers  Securing Your Entire Application Using a Global Authorization FilterASP.NET MVC 4 Trang 4ASP.NET MVC 4 Chương 09: Ajax và ASP.NET MVC sau thời điểm học xong xuôi chương này , học tập viên có tác dụng : - trình diễn được vai trò của công nghệ Ajax trong ứng dụng ASP.NET MVC - thực hiện được Ajax Helper với JQuery để cách tân và phát triển ajax vào ASP.NET MVC  Tổng quan tiền về technology Ajax .  Xây dựng áp dụng ASP.NET MVC Ajax sử dụng Ajax Helper : Ajax ActionLinks, AjaxForm,…  Caching in MVC  Xây dựng vận dụng ASP.NET MVC Ajax sử dụng JQuery  Ứng dụng được mô hình bất đồng điệu trong ASP.NET MVC  cải tiến và phát triển được ứng dụng ASP.NET MVC cùng với WebSocket Chương 10: Routing In ASP.NET MVC sau khi học hoàn thành chương này , học viên có công dụng : - trình diễn và triển khai được qui định url routing vào ASP.NET MVC 4 - triển khai được áp dụng ASP.NET MVC trên Hosting  giới thiệu URL Routing  các bước thực hiện URL Routing trong ASP.NET MVC  Defining Routing :  Route URLs  Route Values  Route Defaults  Route Constraints  Named Routes  MVC Areas  quá trình triển khai vận dụng ASP.NET MVC trên HostingASP.NET MVC 4 Trang 5