Tài liệu lý luận dạy học

     

1.1.3.

Bạn đang xem: Tài liệu lý luận dạy học

Mối quan hệ giữa lý luận dạy dỗ học với các khoa học khác và với những chuyên ngành

khác của giáo dục và đào tạo học . 14

1.2. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC . 16

1.2.1. Đặc điểm của quy trình dạy học hiện nay nay. 17

1.2.2. Khái niệm và kết cấu của quá trình dạy học. 19

1.2.3. Bản chất của quy trình dạy học . 23

1.2.4. Động lực của quy trình dạy học . 264

1.2.5. Lô ghích của quy trình dạy học. 29

1.3. QUY LUẬT VÀ NGUYÊN TẮC DẠY HỌC . 33

1.3.1. Quy chính sách dạy học . 33

1.3.2. Cách thức dạy học tập . 36

1.3.2.3. Hệ thống các vẻ ngoài dạy học. 39

1.4. MỤC ĐÍCH DẠY HỌC . 46

1.4.1. Mục tiêu và kim chỉ nam dạy học . 46

1.4.2. Các cấp độ của mục tiêu dạy học. 47

1.4.3. Các loại kim chỉ nam dạy học. 48

1.5. NỘI DUNG DẠY HỌC . 54

1.5.1. Khái niệm câu chữ dạy học tập . 54

1.5.2. Planer giáo dục, công tác giáo dục, SGK với tài liệu tham khảo. 56

1.5.3. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam bây chừ . 60

1.6. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC . 63

1.6.1. Cách thức dạy học . 64

1.6.1.3. Sự phân các loại các phương pháp dạy học . 66

1.6.2. Phương tiện dạy học . 68

1.6.3. Bề ngoài tổ chức dạy học. 68

1.6.3.1. Khái niệm phổ biến . 68

1.6.4. Sự lựa chọn, vận dụng những phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy dỗ học 69

CÂU HỎI THẢO LUẬN, ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG .70

TÀI LIỆU HỌC TẬP .72

Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP& HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC .74

I. GIỚI THIỆU .74

II. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT .74

1. Về kỹ năng và kiến thức .74

2. Về kĩ năng .74

3. Thái độ.74

III. NỘI DUNG .75

2.1. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC. 75

2.1.1. So sánh tình hình. 76

2.1.2. Xây dựng kim chỉ nam dạy học . 775

2.1.3. Thiết kế chương trình dạy học môn học. 82

2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC . 92

2.2.1. Các phương thức dạy học tập sử dụng ngữ điệu nói. 92

2.2.2. Các phương pháp dạy học tập trực quan. 98

2.2.3. Các phương thức dạy học tập thực tiễn. 100

2.2.4. Phương pháp đánh giá bán trong dạy dỗ học. 108

2.2.5.Phương pháp dạy dỗ học Angorit . 112

2.2.6. Phương pháp dạy học lịch trình hóa. 113

2.2.7.Phương pháp dạy dỗ học xử lý tình huống gồm vấn đề. 115

2.3. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC . 122

2.3.1. Hiệ tượng lên lớp. 122

2.3.2. Hình thức đàm đạo . 124

2.3.3. Bề ngoài tự học. 130

2.3.4. Bề ngoài tham quan tiền . 131

2.3.5. Bề ngoài tổ chức chuyển động ngoại khóa. 131

2.3.6. Bề ngoài giúp đỡ riêng. 132

CÂU HỎI THẢO LUẬN, ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG .132

TÀI LIỆU HỌC TẬP .134

PHỤ LỤC.135

Phụ lục 1. MỤC TIÊU DẠY HỌC .135

1.1. PHÉP PHÂN LOẠI MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA BLOOM . 135

1.2. NĂM KHÍA CẠNH tuyệt ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP CỦA Marzano (1992) . 136

1.3. CÁC LOẠI MỤC TIÊU HỌC TẬP. 137

1.4. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÁC LẬP CÁC TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG THỰCHÀNH . 140

1.5. CÁC VÍ DỤ VỀ TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH . 141

Phụ lục 2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG.142

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 142

2.2. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN. 148

Phụ lục 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC .151

3.1. HƯỚNG TIẾP CẬN vào XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC . 151

3.2. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THEO MÔĐUN . 1536

Phụ lục 4. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC .158

4.1. BẢNG LIỆT KÊ ƯU-NHƯỢC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP

DẠY HỌC CƠ BẢN. 158

4.2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO

NHIỆM VỤ, NHỊP ĐỘ HỌC TẬP. 159

4.3. BẢNG LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC . 160

4.4. DẠY HỌC ANGORIT. 161

4.5. DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÓA. 163

4.6. QUY TRÌNH DẠY HỌC SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ . 167

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.174


*
*

ợc coi như phương tiện và hướng sử dụng THCVĐ trên phần bên trong đó, việc giải quyết và xử lý vấn đề trong tình huống được đánh giá như phương châm cần đạt được. Mỗi hướng bao gồm cách sử dụng THCVĐ tuân theo công việc có rất nhiều nét riêng. Chẳng hạn, so với quá trình dạy học coi việc giải quyết vấn đề trong trường hợp như phương tiện đi lại thì THCVĐ được áp dụng như biện pháp kích thích hợp HS tích điểm tri thức, ghê nghiệm, tức THCVĐ được giới thiệu cho HS giải quyết trong thừa trình nghiên cứu và phân tích tri thức mới. Vì đó, vào quy trình điều khiển và tinh chỉnh HS cách xử trí THCVĐ trên lớp sẽ có được bước kích mê say HS tích cực và lành mạnh tìm tòi tri thức mới có tương quan để giải quyết vấn đề trong trường hợp qua kia giúp SV thay được trí thức mới của bài học. Còn so với quá trình dạy học coi việc xử lý vấn đề trong trường hợp như mục tiêu HS bắt buộc tập giải quyết và việc xử lý tình huống được đưa ra sau khoản thời gian HS đã nghiên cứu kim chỉ nan nhằm mục tiêu củng cố, ôn tập cùng rèn luyện tài năng vận dụng học thức thì vào quy trình điều khiển và tinh chỉnh và cách xử trí THCVĐ bên trên lớp sẽ sở hữu bước kích say mê HS lành mạnh và tích cực củng gắng ôn tập, hệ thống hoá con kiến thức, kinh nghiệm tay nghề cũ có liên quan để xử lý vấn đề trong tình huống, qua đó rèn luyện mang lại HS tài năng áp dụng trí thức đồng thời góp họ khắc sâu học thức đã học. Bởi đó, các hoạt động sử dụng THCVĐ nói phổ biến thường bao gồm các bước: cách 3. Kích thích, triết lý giải quyết THCVĐ bước này thường bao hàm các vận động sau: - ra mắt yêu cầu, ngôn từ và cách thức nghiên cứu bài học. - mang lại HS khám phá hoặc ôn lại đầy đủ hiểu biết cơ bản về tình huống, quá trình xử lý trường hợp và xử lý tình huống theo quy trình để triển khai mẫu mang lại HS học hành (nếu cần). - trình làng hoặc đề cập lại quy trình thực hiện các vận động dạy học áp dụng THCVĐ (nếu cần). Bước 4. Tổ chức, điều khiển các hoạt động nhằm xử lý THCVĐ theo tiến trình Bước này bao gồm các hoạt động sau: - Tổ chức, điều khiển hoạt động phát hiện, công nhận vấn đề trong THCVĐ, mục đích giải quyết vấn đề và dự kiến cách giải quyết và xử lý ( bước 1,2& 3 trong tiến trình xử lý THCVĐ). - Kích mê say sự huy động, search kiếm tri thức, kinh nghiệm có tương quan để triển khai phương án giải quyết vấn đề trong THCVĐ (bước 4 trong quy trình xử lý THCVĐ). - cá nhân thực hiện nay nhiệm vụ. - đàm đạo nhóm về những nhiệm vụ. - khối hệ thống hoá những tri thức, kinh nghiệm khái quát gồm liên quan; - trình diễn phương án xử lý vấn đề và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm. - Cuối cùng, tổng kết bài xích học. Xem thêm tài liệu <27>.

Xem thêm: Sự Thật Của Ngành Công Nghiệp Phim Sex Mỹ, Cong Nghe Phim Sex Nhat Ban Xnxx

Quy trình tiến độ 3. Giai đoạn đánh giá Đánh giá quy trình sử dụng THCVĐ bên trên lớp là quá trình hình thành phần lớn nhận định, tuyên đoán về tác dụng thực hiện quy trình này, phụ thuộc sự đối chiếu những tin tức thu được đối chiếu với hồ hết mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm lời khuyên những quyết định thích hợp để cải thiện, điều chỉnh quy trình sử dụng THCVĐ bên trên lớp đạt hiệu quả cao hơn. Tiến độ 172 này bao hàm các bước: bước 5. Bước đánh giá Bước này bao gồm - Xác định chuẩn chỉnh đánh giá tác dụng quá trình sử dụng THCVĐ trên lớp biểu thị ở kết quả chuyển động tương tác của GV với HS trong quy trình dạy học này. Tác dụng cuối cùng mô tả ở tác dụng học tập, tập luyện của HS. Mang lại nên, chuẩn đánh giá quá trình dạy học sử dụng THCVĐ được khẳng định là các kim chỉ nam HS cần đạt được trong quá trình dạy học này, bao gồm: mục tiêu rèn luyện kỹ năng giải quyết và xử lý vấn đề vào các trường hợp và các kim chỉ nam rèn luyện về tri thức, thái độ khác tất cả liên quan. Chuẩn chỉnh đánh giá được khẳng định sao cho có thể đo được. - xác minh thang đánh giá Thang đánh giá được xác định bao gồm: Thang đánh giá kỹ năng xử lý vấn đề; thang reviews mức độ nắm trí thức và thang đánh giá thái độ của SV trong quy trình học tập. - xác định kỹ thuật kiểm tra, đánh giá Các vận động kiểm tra, đánh giá được triển khai một biện pháp có hệ thống trong suốt quy trình dạy học thực hiện THCVĐ. Công dụng kiểm tra được đánh giá thành về phương diện định tính lẫn về mặt định lượng. + Đánh giá định lượng: Đánh giá qua hiệu quả điểm số của những bài kiểm; qua lượng hóa các mức độ thể hiện ý thức, cách biểu hiện trong tiếp thu kiến thức được giới thiệu ở những phiếu điều tra, tự tiến công giá. + Đánh giá định tính: Đánh giá unique của việc tiến hành các kỹ năng giải quyết và xử lý vấn đề trong THCVĐ, của việc nắm tri thức trong những bài kiểm và các tiêu chí thể hiện nay ý thức, cách biểu hiện của HS trong học hành qua những cuộc bỏng vấn, các biên bản dự giờ, phiếu quan liền kề HS trong quá trình dạy học. Cách 6. Ra ra quyết định điều khiển, điều chỉnh quá trình sử dụng THCVĐ Trên cơ sở kiểm tra, tiến công giá, tiến hành đề xuất những biện pháp nhằm mục đích điều khiển, điều chỉnh quá trình sử dụng THCVĐ mang đến phù hợp. Tiến trình sử dụng THCVĐ trên lớp được mô tả qua sơ trang bị trang bên. Sơ đồ: các bước sử dụng THCVĐ 173 174 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Ngọc Bảo (1995), phát triển tính tích cực, tính tự lực của học sinh trong quá trình dạy học, tài liệu BDTX chu kỳ luân hồi hè 1993-1996 mang đến GV PTTH.Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, Vụ giáo viên. 2. Nguyễn Ngọc Bảo-Ngô Hiệu (1995), Tổ chức chuyển động dạy học ở trường trung học, Hà Nội. 3. Nguyễn Ngọc Bảo-Hà Thị Đức (1998), vận động dạy học ở trường trung học tập cơ sở, Nxb Giáo dục. 4. Cỗ Giáo dục& Đào tạo, Chương trình giáo dục (Ban hành theo ra quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày thứ 5 tháng 05 năm 2006 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo), công báo từ số 5-6 đến số 57-58. 5. Cỗ Giáo dục và Đào tạo-Viện nghiên cứu và phân tích phát triển giáo dục và đào tạo (2002), Chiến lược trở nên tân tiến giáo dục trong cố kỉnh kỷ đồ vật XXI-Kinh nghiệm của các quốc gia, Nxb thiết yếu trị quốc gia. 6. Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, dự án VIE/98/018, Chương trình cải tiến và phát triển Liên đúng theo quốc (UNDP) & DANIDA (2004), kiến tạo mẫu một số trong những MÔĐUN giáo dục môi trường, Hà Nội. 7. Chiến lược cách tân và phát triển giáo dục 2001-2010 (2002), Nxb Giáo dục. 8. Nguyễn Hữu Dũng (1995), nhà trường trung học tập và fan giáo viên trung học, hà nội thủ đô 9. Nguyễn Hữu Dũng (1998), một số vấn đề cơ bản về giáo dục phổ thông trung học. Sách BDTX chu kỳ hè 1997-2000 mang lại giáo viên PTTH và THCB, Nxb Giáo dục. 10. Nguyễn Đình Chỉnh (1995), thực hành về giáo dục, Hà Nội. 11. Nguyễn Đình Chỉnh (1995), sự việc đặt câu hỏi của cô giáo đứng lớp-Kiểm tra, nhận xét việc học tập của học tập sinh, Hà Nội. 12. Hoàng bọn chúng (1995), phương thức dạy học tập Toán học ở trường rộng rãi THCS, Nxb Giáo dục. 13. Hồ nước Ngọc Đại (1985), bài học là gì, Nxb Giáo dục. 14. đánh Xuân tiếp giáp (1998), phương tiện dạy học, Nxb Giáo dục. 15. Êxipôp B . P (1977), Những cơ sở của lý luận dạy dỗ học, Nxb Giáo dục. 16. Bùi Hiền&các người sáng tác khác (2001), từ bỏ điển giáo dục học, Nxb từ điển Bách khoa. 17. Nai lưng Bá Hoành (1995), Đánh giáo giáo dục, Hà Nội. 18. Đặng Vũ Hoạt-Hà Thị Đức (1995), giáo dục học đại cưng cửng 2, Hà Nội. 19. Đặng Thành Hưng (2002), dạy học hiện đại, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội. 20. James H Mc Millan (2005), Đánh giá chỉ lớp học, Viện đại học Virginia. 175 21. Nguyễn Kỳ (1995), phương thức giáo dục lành mạnh và tích cực lấy fan học làm cho trung tâm, Nxb Giáo dục. 22. Lecne I.Ia. (1977), dạy học nêu vấn đề, Nxb Giáo dục. 23. Lê Nguyên Long (1998), Thử đi kiếm những phương thức dạy học tập hiệu quả, Nxb Giáo dục. 24. Luật giáo dục đào tạo (2005), Nxb Lao động-Xã hội. 25. Lưu Xuân bắt đầu (2000), Lý luận dạy dỗ học đại học, Nxb Giáo dục. 26. Bùi Thị mùi hương (2000), Giáo trình hướng dẫn thực hành giáo dục học, Đại học đề nghị Thơ. 27. Bùi Thị mùi (2004), trường hợp sư phạm trong công tác giáo dục học viên trung học phổ thông, Nxb Đại học tập sư phạm. 28. Bùi Thị Mùi, Bùi Văn Ngà, Nguyễn Thị Bích Liên (2006), giáo dục và đào tạo học đại cưng cửng 2, Đại học cần Thơ. 29. Phan Trọng Ngọ (2005), dạy học và cách thức dạy học trong bên trường, Nxb Đại học tập sư phạm. 30. Hà cụ Ngữ-Đặng Vũ Hoạt (1986-1988), giáo dục đào tạo học T1&2, Nxb Giáo dục. 31. Hoàng Đức Nhuận (1995), công ty trường tân tiến trên cụ giới, Hà Nội. 32. Okôn V (1976), Những cơ sở của vấn đề dạy học tập nêu vấn đề, Nxb Giáo dục. 33. Pêtrôpski A. V. (1982), tư tưởng học tầm tuổi và tâm lý học sư phạm, Nxb Giáo dục. 34. Hoàng Phê và những cộng sự (1994), từ điển giờ Việt, Nxb giáo dục đào tạo 35. Vũ Văn Tảo-Trần Văn Hà (1996), Dạy-học giải quyết và xử lý vấn đề:Một hướng thay đổi trong công tác làm việc giáo dục, đào tạo, huấn luyện, ngôi trường cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội. 36. Nguyễn Cảnh Toàn (1998), quá trình dạy-tự học, Nxb Giáo dục. 37. Nguyễn Cảnh Toàn-Chủ biên (2004), Học cùng dạy biện pháp học, Nxb Đại học sư phạm 38. Nguyễn Cảnh Toàn nhà biên (2004), Học với dạy bí quyết học, Nxb Đại học sư phạm. 39. Dương Thiệu Tống (1995), Trắc nghiệm và giám sát thành quả học tập tập, ĐHSP Tp HCM. 40. Thái Duy Tuyên (1998), giáo dục học hiện đại, Nxb Giáo dục. 41. Phạm Viết Vượng. Giáo dục đào tạo học (2000), Nxb Đại học nước nhà Hà Nội. 42. David Boud D. Và Feletti G.I. (1997). The challenge of Problem-Based Learning, Kogan Page London. Stirling (USA). 43. Dolmans D. (1994). “Descripsion of Problem-Based Learning”, How Students Learn in a Problem-Based Curriculum?, Maastricht, Universitaire Pers Maastricht, p.3-12. 44. Gibbs G. Và Jenkirs A. (1997). Teaching Large Classes in Higher Education, Kogan Page. 45. Kate Morss Rowena Murray (2005), Teaching at University, Sage Publications. 46. Marzano R.J. (1992). A Defferent Kind of Classroom Teaching with Dimension of Learning, Association For Supervision and Curriculum Development Alexandria 176 Virgnia. 47. Johnson D., Roger T., Johnson, Holubec E.J. (1994). Cooperative Learning in the Classroom, Association For Supervision and Curriculum Development AlexandriaVirgnia. 48. Ooms Ir.G.G.H. (2000). Student-Centred Education, Educational tư vấn Staff Department for Education và Student Affairs Wageningen University. 49. Prichard K.W. And Sawyer R.M. (1994). Handbook of College Teaching-Theory and Applications, Greenwood Press Westport, Connecticut. London. 50. Woods D. R. (1994). “What is Problem-Based Learning?”, Problem-Based Learning: How to lớn Gain the Most f rom PBL, p 57-62. 51. Website .udcl. Cdu/pbl2002). 52. Website 22nd July 2006