Tài liệu mẫu văn bản của đảng

     
*

Giới thiệuCơ cấu tổ chứcTin tứcTin chuyển động cơ sởTra cứu văn bảnVăn khiếu nại - tứ liệuLịch sử Đảng bộHướng dẫn nghiệp vụ
*
hướng dẫn nghiệp vụ

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam

QUY ĐỊNH

2

Quy định 07-QĐi/TWCủa Ban Chấp hành tw về bài toán xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

3

Quy định 13-QĐ/UBKTTWcủa Ủy ban Kiểm tra trung ương về bài toán tiếp nhận, xử lý 1-1 thư, tiếp đảng viên với công dân

4

Quy định 29-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành trung ương về bài toán quy định thực hành điều lệ Đảng

5

Quy định 30-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành tw về bài toán thi hành Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ khí cụ của Đảng

6

Quy định 102-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành trung ương về bài toán xử lý kỷ hiện tượng đảng viên vi phạm

7

Quy định 205-QĐ/TWcủa Bộ bao gồm trị về việc kiểm soát điều hành quyền lực trong công tác cán cỗ và chống chạy chức, chạy quyền

8

Quy định 208-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành tw về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cỗ máy của trung tâm chủ yếu trị cấp cho huyện

9

Quy định 214-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành tw về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí review cán cỗ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chủ yếu trị, Ban túng bấn thư quản lí lý

QUYẾT ĐỊNH

10

Quyết định98-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành trung ương về luân chuyển cán bộ

11

Quyết định99-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành trung ương về việc ban hành Hướng dẫn size để các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng trực nằm trong Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của dân chúng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự đưa hóa" vào nội bộ

12

Quyết định 109-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành tw về công tác làm việc kiểm tra của tổ chức triển khai đảng so với việc tu dưỡng, tập luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

13

Quyết định 127-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành trung ương về bài toán quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, bỏ ra bộ cửa hàng xã, phường, thị trấn

14

Quyết định 132-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành tw về vấn đề quy định kiểm điểm cùng đánh giá, xếp loại quality hằng năm so với tập thể, cá thể trên hệ thống chính trị

15

Quyết định 179-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành tw về chính sách kiểm tra, thống kê giám sát công tác cán bộ

16

Quyết định 202-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành tw về chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và quan hệ công tác của cung cấp ủy, ban thường xuyên vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện

17

Quyết định 1195-QĐ/UBKTTWcủa Ủy ban Kiểm tra trung ương về việc phát hành Quy trình giải quyết khiếu nài kỷ cơ chế đảng so với đảng viên

CHỈ THỊ

18

Chỉ thị 27-CT/TWcủa Ban Chấp hành trung ương về việc tăng tốc sự chỉ huy của Đảng so với công tác đảm bảo an toàn người phát hiện, tố giác, người đấu tranh kháng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

19

Chỉ thị 28-CT/TWcủa Ban chấp hành tw về việc nâng cao chất lượng tiếp thụ Đảng viên với rà soát, sàng lọc, đưa đều Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

20

Chỉ thị 35-CT/TWcủa Ban Chấp hành trung ương về đại hội đảng bộ những cấp tiến cho tới Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thiết bị XIII của Đảng

21

Chỉ thị 39-CT/TWcủa Ban Chấp hành trung ương về việc bức tốc sự lãnh đạo của Đảng so với công tác fan khuyết tật

HƯỚNG DẪN

22

Hướng dẫn 01-HD/TWcủa Ban Chấp hành trung ương về một số vấn đề ví dụ thi hành điều lệ Đảng

23

24

Hướng dẫn 09-HD/BTCTWcủa Ban tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác đảng viên

25

26

Hướng dẫn 21-HD/BTCTWcủa Ban tổ chức triển khai Trung ương về việc kiểm điểm, tấn công giá, xếp loại quality hằng năm so với tổ chức đảng, đảng viên với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, làm chủ các cấp

27

Hướng dẫn 26-HD/BTCTWcủa Ban tổ chức triển khai Trung ương về một vài nội dung thông tư số 35-CT/TW của bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến cho tới Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần vật dụng XIII của Đảng

28

Hướng dẫn 27-HD/BTCTWcủa Ban tổ chức Trung ương về việc miễn công tác làm việc và sống đảng so với đảng viên

29