Tài liệu ôn thi công chức giáo viên mầm non 2017

     

tamsukhuya.com biên soạn, trình làng tới độc giả Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục  và huấn luyện và đào tạo tỉnh tỉnh lào cai năm 2021.

Bạn đang xem: Tài liệu ôn thi công chức giáo viên mầm non 2017

I. Hạng mục tài liệu chung cho các cấp học

Bộ thắc mắc trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục và đào tạo và huấn luyện tỉnh lào cai năm 2021.

II. Danh mục tài liệu riêng đối với cấp mầm non

III. Danh mục tài liệu riêng so với cấp tiểu học

IV. Danh mục tài liệu riêng so với cấp Trung học đại lý và Trung học phổ thông

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và kỹ năng chung kỳ thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục và đào tạo  và đào tạo và huấn luyện tỉnh tỉnh lào cai năm 2021

Câu 1. Viên chức được nghỉ không tận hưởng lương trong trường đúng theo nào?

a) Trường thích hợp có tại sao và được sự gật đầu đồng ý của người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập

b) ngôi trường hợp có lý do chính đáng hoặc được sự gật đầu đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

c) trường hợp gồm lý do đường đường chính chính và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập

d) trường hợp bao gồm lý do chính đáng và được sự gật đầu đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật giáo dục và đào tạo 2019 thì trách nhiệm nào dưới đây không cần của Nhà trường ?

a) thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, quy tắc ứng xử;

b) công ty động phối kết hợp với mái ấm gia đình và thôn hội để tổ chức hoặc gia nhập các vận động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, bảo đảm bình an cho fan dạy và tín đồ học;

c) thông báo về tác dụng học tập, rèn luyện của học sinh cho cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ

d) nuôi dưỡng, giáo dục và siêng sóc, tạo điều kiện cho con hoặc tín đồ được giám hộ được học tập, thực hiện phổ cập giáo dục, ngừng giáo dục bắt buộc, rèn luyện, gia nhập các hoạt động vui chơi của nhà trường

Đáp án D

Câu 3. Miễn thi môn nước ngoài ngữ so với trường hợp nào bên dưới đây?

a) Viên chức tính cho tháng đầy đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác;

b) Viên chức tính mang đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn bên dưới 03 năm công tác;

c) Viên chức tính cho tháng đầy đủ tuổi về hưu còn bên dưới 04 năm công tác;

d) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi về hưu còn bên dưới 05 năm công tác;

Đáp án D

Câu 4 thời gian đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?

a) trước ngày 01 mon 12 sản phẩm năm, trước khi tiến hành việc tấn công giá, xếp loại quality đảng viên cùng tổng kết công tác làm việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, solo vị.

Xem thêm: Khoảng Cách Xa Nhất Không Phải Là, Khoảng Cách Xa Nhất Trên Thế Gian Này

b) trước thời gian ngày 15 mon 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc tiến công giá, xếp loại chất lượng đảng viên với tổng kết công tác làm việc bình xét thi đua, khen thưởng thường niên của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị.

c) trước thời điểm ngày 30 tháng 12 hàng năm, trước khi triển khai việc đánh giá, xếp loại quality đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng thường niên của cơ quan, tổ chức, solo vị.

Đáp án B

Câu 5.  Nội dung giáo dục và đào tạo phổ thông phải?

a) bảo vệ tính phổ cập, cơ bản, toàn diện, phía nghiệp và tất cả hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, cân xứng với trung tâm sinh lý tầm tuổi của học sinh, thỏa mãn nhu cầu mục tiêu giáo dục và đào tạo ở mỗi cấp học

b) bảo vệ tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; đính với trong thực tế cuộc sống, phù hợp với trung khu sinh lý độ tuổi của học sinh, thỏa mãn nhu cầu mục tiêu giáo dục đào tạo ở mỗi cấp học

c) đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, toàn diện và gồm hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, tương xứng với trung ương sinh lý độ tuổi của học tập sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp cho học