Tài liệu quản lý dự án pmp

     

Bài viết được viết lần nguồn vào 12/2019 và cập nhật 01/2022.


Agile Practice Guide

Author: Project Management Institute

Publisher: Project Management Institute

Author: Project Management Institute

Publisher: Project Management Institute

Project Management: A Systems Approach khổng lồ Planning, Scheduling, and Controlling

Author: Harold Kerzner

Publisher: Wiley

Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid

Author: Robert K.

Bạn đang xem: Tài liệu quản lý dự án pmp

Wysocki

Publisher: Wiley

Fundamentals of giải pháp công nghệ Project Management, 2nd Edition

Author: Colleen Garton with Erika McCulloch

Publisher: MC Press

Project Managers Portable Handbook, 3rd Edition

Author: David Cleland and Lewis Ireland

Publisher: McGraw-Hill

Information technology Project Management, 7th Edition

Author: Kathy Schwalbe

Publisher: Cengage Learning

Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process

Author: Kenneth S. Rubin

Publisher: Addison-Wesley

Project Management: The Managerial Process

Author: Erik Larson

Publisher: McGraw-Hill

The Project Management Tool Kit: 100 Tips và Techniques for Getting the Job Done Right

Author: Tom Kendrick

Publisher: AMACOM

===

PMPđang vạc triển hệt như nghề nghiệp - vàkỳ thi PMPmớisẽ tập trung vào ba nghành nghề dịch vụ mới:

1.

Xem thêm: Cách Viết Thư Lớp 7 : Viết Thư Cho Một Người Bạn Nước Ngoài Để

PEOPLE (CON NGƯỜI)-nhấn mạnh khỏe các khả năng và chuyển động liên quan đến sự việc lãnh đạo một đội nhóm dự án hiệu quả

2. PROCESS (QUY TRÌNH)- củng cố các khía cạnh chuyên môn trong việc cai quản dự án

3. BUSINESS ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG khiếp DOANH)- nêu nhảy sự kết nối giữa các dự án và kế hoạch tổ chức

Nội dung mở rộng phổ giá trị, bao gồm cáccách tiếp cận hoàn toàn có thể dự đoán (predictive), agile, cùng lai (hybrid), vẫn được bao hàm trong ba lĩnh vực kiểm tra. Cách cực tốt để hiểu những gì được bao hàm trong bài kiểm tra là coi lạiNội dung bài xích kiểm tra update (updated Exam nội dung Outline).

*

Lưu ý:


PMP GUIDE 2021 - HƯỚNG DẪN LUYỆN THI PASS PMP 2021 ON THE FIRST TRY TOÀN DIỆN NHẤT