Tài liệu tự học toán 10 trần quốc nghĩa

     

Tài liệu tất cả 438 trang, được soạn bởi thầy giáo è Quốc Nghĩa, cầm tắt lý thuyết, phân dạng bài xích tập, bài bác tập minh họa và bài bác tập từ luyện các chuyên đề: bất đẳng thức và bất phương trình, thống kê, công thức lượng giác, tích vô hướng và ứng dụng, phương thức tọa độ trong phương diện phẳng Oxy; giúp học sinh lớp 10 xem thêm trong quy trình học tập chương trình Toán 10 quy trình học kì 2 (HKII).

Bạn đang xem: Tài liệu tự học toán 10 trần quốc nghĩa

*

Mục lục tài liệu tiếp thu kiến thức Toán 10 học tập kì 2 – trằn Quốc Nghĩa:Chủ đề 1. BẤT ĐẲNG THỨC BẤT PHƯƠNG TRÌNH. 1. BẤT ĐẲNG THỨC.Dạng 1. Chứng tỏ BĐT nhờ vào định nghĩa cùng tính chất.Dạng 2. Chứng minh BĐT phụ thuộc vào BĐT Cauchy (AM – GM).Dạng 3. Minh chứng BĐT dựa vào BĐT Cauchy Schwarz.Dạng 4. Minh chứng BĐT phụ thuộc vào BĐT C.B.S.Dạng 5. Minh chứng BĐT phụ thuộc vào tọa độ vectơ.Dạng 6. Bất đẳng thức về cực hiếm tuyệt đối.Dạng 7. Sử dụng phương pháp làm trội.Dạng 8. Ứng dụng BĐT để giải PT – HPT – BPT.2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT. Dạng 1. Sử dụng tam thức bậc hai.Dạng 2. Cần sử dụng BĐT Cauchy.Dạng 3. Sử dụng BĐT C.B.S.Dạng 4. Cần sử dụng BĐT chứa dấu cực hiếm tuyệt đối.Dạng 5. Dùng tọa độ vectơ.3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ BPT BẬC NHẤT MỘT ẨN.Dạng 1. Tra cứu điều kiện xác định của bất phương trình.Dạng 2. Bất phương trình tương đương.Dạng 3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.Dạng 4. Giải hệ bất phương trình số 1 một ẩn.Dạng 5. Bất phương trình, hệ bất phương trình số 1 một ẩn chứa tham số.4. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT BPT QUI VỀ BPT BẬC NHẤT MỘT ẨN.Dạng 1. Xét vết biểu thức.Dạng 2. Giải bất phương trình tích.Dạng 3. Giải bất phương có ẩn sinh sống mẫu.Dạng 4. Vết nhị thức trên một miền.Dạng 5. Giải PT, BPT đựng dấu quý hiếm tuyệt đối.5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ BPT BẬC NHẤT nhì ẨN.Dạng 1. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn.Dạng 2. Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn.Dạng 3. Một ví dụ vận dụng vào khiếp tế.6. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC hai BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.Dạng 1. Xét vệt biểu thức.Dạng 2. Giải bất phương trình bậc hai.Dạng 3. Giải bất phương trình tích, thương.Dạng 4. Giải hệ bất phương bậc hai.Dạng 5. Phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.Dạng 6. Phương trình & bất phương trình chứa căn thức.Dạng 7. Việc chứa tham số trong phương trình & bất phương trình.7. TRÍCH ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG.

Chủ đề 2. THỐNG KÊ.A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.B. MỘT SỐ VÍ DỤ.C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.1. Bảng phân bổ tần số và tần suất.2. Biểu đồ.3. Số vừa phải cộng. Số trung vị – mốt.4. Phương sai và độ lệch chuẩn.D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN.Bài 1. Bảng phân bổ tần số và tần suất.Bài 2. Biểu đồ dùng tần số cùng tần suất.Bài 3. Số trung bình cộng – kiểu mốt – số trung vị.Bài 4. Phương sai cùng độ lệch chuẩn.E. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM.

Chủ đề 3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.Vấn đề 1. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC.Dạng 1. Mối contact giữa độ và rad.Dạng 2. Những bài toán liên quan đến góc (cung) lượng giác.Dạng 3. Dựng các ngọn cung lượng giác trê tuyến phố tròn LG.Dạng 4. Độ dài của một cung tròn.Dạng 5. Tính các giá trị lượng giác của một cung khi biết một giá trị lượng giác của nó.Dạng 6. Rút gọn gàng – bệnh minh.Dạng 7. Các dạng toán khác.

Xem thêm: Bài 3: Viết Một Đoạn Văn Có Sử Dụng Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp Và

Vấn đề 2. CUNG LIÊN KẾT.Dạng 1. Tính những giá trị lượng giác của một cung bằng phương pháp rút về cung phần bốn thứ nhất.Dạng 2. Tính quý hiếm biểu thức lượng giác.Dạng 3. Rút gọn gàng – chứng minh.Dạng 4. Hệ thức lượng trong tam giác.Vấn đề 3. CÔNG THỨC CỘNG.Dạng 1. Thực hiện trực tiếp các công thức để tính hay dễ dàng biểu thức.Dạng 2. Chứng minh đẳng thức.Dạng 3. Chứng tỏ một biểu thức không nhờ vào đối số.Dạng 4. Hệ thức lượng trong tam giác.Vấn đề 4. CÔNG THỨC NHÂN.Dạng 1. Thực hiện trực tiếp những công thức nhằm tính hay đơn giản và dễ dàng biểu thức.Dạng 2. Chứng minh đẳng thức.Dạng 3. Chứng tỏ một biểu thức không nhờ vào đối số.Vấn đề 5. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI.Dạng 1. Thay đổi các biểu thức thành tổng.Dạng 2. đổi khác các biểu thức thành tích.Dạng 3. Áp dụng công thức biến đổi để tính tốt rút gọn gàng một biểu thức lượng giác.Dạng 4. Chứng minh đẳng thức lượng giác.Dạng 5. Hệ thức lượng vào tam giác.

Chủ đề 4. TÍCH VÔ HƯỚNG & ỨNG DỤNG.Vấn đề. HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC.A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT.B – PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.Dạng 1. đo lường và tính toán các đại lượng.Dạng 2. Chứng tỏ hệ thức.Dạng 3. Dạng tam giác.Dạng 4. Giải tam giác và áp dụng thực tế.C – BÀI TẬP TỔNG HỢP.D – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Chủ đề 5. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào MẶT PHẲNG OXY1. ĐƯỜNG THẲNG.Dạng 1. đổi khác PTTQ – PTTS – PTCT.Dạng 2. Vị trí tương đối: đường – đường, điểm – đường.Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng dạng cơ bản.Dạng 4. Phương trình đoạn chắn.Dạng 5. Khoảng cách – Góc.Dạng 6. Bí quyết lập phương trình đường thẳng tương quan đến góc và khoảng chừng cách.Dạng 7. Kiếm tìm hình chiếu và điểm đối xứng.Dạng 8. Phương trình mặt đường thẳng đối xứng.Dạng 9. Vấn đề phân giác.Dạng 10. Việc tìm điểm trên tuyến đường thẳng. Một áp dụng của phương trình tham số.Dạng 11. Giải các bài toán về mặt đường trong tam giác.Dạng 12. Giải những bài toán về con đường thẳng tương quan đến tứ giác.Dạng 13. Diện tích tam giác.Dạng 14. Tìm kiếm điểm M trên đường d thỏa điều kiện.Dạng 15. Search GTNN của hàm số.Dạng 16. Phương trình đường thẳng tất cả tham số.2. ĐƯỜNG TRÒN.Dạng 1. Phương trình mặt đường tròn (C).Dạng 2. Lập phương trình con đường tròn (C).Dạng 3. Vị trí tương đối giữa con đường thẳng và con đường tròn.Dạng 4. Vị trí tương đối giữa hai tuyến phố tròn.Dạng 5. Tiếp tuyến với con đường tròn.3. ELIP.Dạng 1. Xác minh các nhân tố của elip.Dạng 2. Lập phương trình elip.Dạng 3. Search điểm trên elip – Tương giao.TRÍCH ĐỀ ĐH – CĐ – thpt QG.