Tải mẫu biên bản bàn giao tài liệu

     

Mẫu biên bạn dạng bàn giao quá trình và làm hồ sơ tài liệu được sử dụng cho chúng ta đang chuẩn bị nghỉ vấn đề hoặc đưa công tác. Biên phiên bản bàn giao các bước và làm hồ sơ tài liệu sẽ giúp đỡ cho các thành phần liên quan lại tiếp quản các bước còn sẽ dang dở của chúng ta một biện pháp dễ dàng, giúp hệ thống vận hành của cơ quan, doanh nghiệp không xẩy ra gián đoạn. Mời chúng ta tham khảo mẫu biên bàn bàn giao các bước và hồ sơ tài liệu dưới đây.

Bạn đang xem: Tải mẫu biên bản bàn giao tài liệu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc-------o0o------

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi tất cả có:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN quan liêu NHẬN BÀN GIAO:


1. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

2. Ông/ Bà ………………..Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

3. Ông/ Bà……………….. Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………

4. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

B. NGƯỜI BÀN GIAO:

5. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………

Đã cùng thực hiện bàn giao công việc với văn bản như sau:

I. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT

Nội dung

Người thừa nhận bàn giao.

Kết luận

1

2

II. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT

Nội dung

Người thừa nhận bàn giao.

Xem thêm: Top 5 Chủ Đề Nói Chuyện Với Con Gái Thú Vị Và Hấp Dẫn Nhất, Cách Nói Chuyện Với Con Gái

Kết luận

1

2

Biên phiên bản kết thúc vào tầm …….giờ…….phút cùng ngày. Những bên tham gia thuộc nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) phiên bản có giá bán trị pháp luật như nhau.

Quản lý bộ phận

Người nhận bàn giao

Người bàn giao


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 23.943 Lượt xem: 36.112 Dung lượng: 201,6 KB
Liên kết cài về

Link tải về chính thức:

Biên bản bàn giao các bước và hồ sơ tài liệu tamsukhuya.com Xem

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA