Thiết Bị Nghe Lén Xuyên Tường, Xuyên Bê Tông Âm Thanh Rõ Nét