Thuế tndn theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

     

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hay lợi nhuận? Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế quan trọng, là khoản thu lớn của phòng nước cùng trực tiếp phản chiếu tình hình sale của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ko phải ai cũng nắm được cách tính loại thuế này. Vậy địa thế căn cứ để tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp là gì?

*

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Thuế tndn theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

1. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp là 1 khoản đóng mang tính chất chất cần do công ty nước phát hành thông qua pháp luật. Đây là các loại thuế trực thu, tấn công trực tiếp vào các khoản thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.Theo Khoản 1, Điều 2, nguyên lý Thuế TNDN năm 2008, được chỉ dẫn tại Điều 2, Nghị định 218/2013/NĐ-CP, đối tượng người dùng chịu thuế TNDN:

Doanh nghiệp được ra đời theo phương tiện của điều khoản Việt Nam.Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước quanh đó nhưng gồm cơ sở hay trú hoặc không hay trú tại Việt Nam.Tổ chức được thành lập theo Luật bắt tay hợp tác xã.Các đơn vị sự nghiệp được thành lập và hoạt động theo giải pháp của quy định Việt Nam.Tổ chức không giống có hoạt động sản xuất, marketing có thu nhập.
>> Tham khảo: Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp nhất thời tính theo quý.

*

Khái niệm thuế TNDN.

2. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp bắt buộc nộp được xác minh theo công thức sau:

Thuế TNDN = thu nhập cá nhân tính thuế x Thuế suất TNDN

Như vậy, thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp được tính căn cứ dựa vào thu nhập tính thuế cùng thuế suất.

2.1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế được tính theo bí quyết sau:

Thu nhập tính thuế = các khoản thu nhập chịu thuế - thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển

Thu nhập chịu thuế = doanh thu - giá thành được trừ + những khoản thu nhập khác.

2.2. Thuế suất thuế TNDN

Theo Điều 10, Điều 13 và Điều 14, quy định Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013 với Điều 10, Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì mức thuế suất đang vận dụng là 20%, so với doanh nghiệp được ra đời theo điều khoản của quy định Việt nam và vận động sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp nguyên lý tại Mục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.Ngoài ra, một số trường thích hợp khác vận dụng mức thuế suất cao hơn như hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý và hiếm tại Việt Nam,... Sẽ áp dụng mức thuế cao hơn.

Xem thêm: Một Tuần Nên Quan Hệ Mấy Lần, Quan Hệ Tình Dục Nhiều Có Sao Không

*

Công thức tính thuế TNDN.

2.3. Lệch giá tính thuế

Căn cứ theo Điều 5, Thông tứ 78/2014/TT-BTC với Thông tư 96/2015/TT-BTC, lợi nhuận tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp là toàn cục tiền bán sản phẩm hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội nhưng doanh nghiệp được hưởng, không tách biệt đã thu chi phí hay chưa thu tiền.Nếu công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: lợi nhuận tính thuế TNDN là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.Nếu công ty tính thuế theo phương pháp trực tiếp: lệch giá tính thuế TNDN là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.Trường hợp người tiêu dùng trả tiền trước cho nhiều năm:

Doanh thu nhằm tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác minh theo lợi nhuận trả tiền một lần.Nếu công ty đang trong thời hạn hưởng khuyến mãi thuế thì số thuế được ưu tiên sẽ địa thế căn cứ theo toàn bô thuế TNDN đề nghị nộp của số năm thu chi phí trước phân chia cho thời gian thu tiền trước.

2.4. Những khoản được trừ với không được trừ lúc tính thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định thuế TNDN năm 2008 cùng Nghị định 15/2022/NĐ-CP, những khoản thu nhập được trừ với không được trừ lúc tính thuế TNDN bao gồm:Các khoản bỏ ra được trừ:

Khoản chi thực tế phát sinh có liên quan đến chuyển động sản xuất, marketing của doanh nghiệp.Khoản chi gồm đủ hóa đơn, bệnh từ hợp pháp theo vẻ ngoài của pháp luật.

Các khoản chi không được trừ:

Các khoản không đáp ứng một cách đầy đủ điều khiếu nại được trừ nêu trên, trừ phần giá cả tổn thất bởi thiên tai, dịch bệnh lây lan và trường hợp bất khả kháng không được bồi thường.Tiền phân phát do vi phạm hành chính.Khoản được bù đắp bằng kinh phí đầu tư khác.Chi tổn phí vượt mức quy định lao lý về trích lập dự phòng,...

Các khoản bỏ ra không được trừ được quy định ví dụ tại Khoản 2, Điều 9, nguyên tắc thuế TNDN năm 2008.

3. Thuế TNDN năm 2022: Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN

*

Năm 2022, doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN.