Dùng progynova khi chuyển phôi trữ thì có ảnh hưởng gì đến em bé không?

     
sút 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 sút 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( áp dụng cho deals tiếp theo )
*
progynova2mg9 O5478
*
progynova2mg10 D1285
*
progynova2mg4 E1828
*
progynova2mg3 N5020
*
progynova2mg2 U8656
*
progynova2mg1 D1707
*
progynova2mg16 J4710
*
progynova2mg17 K4316
*
progynova2mg11 A0125
*
progynova2mg12 D1685
*
progynova2mg123 B0618
*
progynova2mg14 I3345
*
progynova2mg15 B0706