Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng

     

Tin tức kế toán: Điều kiện vận dụng phương pháp tính ngân sách theo đối chọi đặt hàng.

Bạn đang xem: Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng

 Đối tượng tập hợp ngân sách chi tiêu và đối tượng tính giá bán thành theo đơn đặt hàng. Cách tính giá chỉ thành theo đối kháng đặt hàng; Ví dụ vậy thể về phương pháp tính ngân sách chi tiêu theo solo đặt hàng. Mời các bạn theo dõi nội dung bài viết sau của kế toán tài chính Hà Nội.

*
Phương pháp tính túi tiền theo 1-1 đặt hàng

 1. Điều khiếu nại áp dụng phương thức tính giá thành theo đối chọi đặt hàng.

Phương pháp tính ngân sách chi tiêu theo đơn đặt hàng vận dụng trong điều kiện DN sản xuất 1-1 chiếc hoặc hàng loạt theo solo đặt hàng. Đặc điểm cách thức tính ngân sách theo đơn mua hàng là tính giá chỉ theo từng đối kháng đặt hàng, cho nên việc tổ chức kế toán giá thành phải cụ thể hóa theo từng đơn hàng.

2. Đối tượng tập hợp ngân sách và đối tượng người dùng tính giá thành của phương pháp tính chi tiêu theo đối kháng đặt hàng.

+ Đối tượng tập hợp giá cả sản xuất: Là từng solo đặt hàng.

+ Đối tượng tính túi tiền sản phẩm: Là từng thành phầm hoặc từng loạt hàng vẫn sản xuất kết thúc theo đơn đặt đơn hàng của khách hàng hàng. Kỳ tính chi phí không phù hợp với kỳ report mà là khi đơn mua hàng hoàn thành.

3. Trình tự tính ngân sách chi tiêu của phương pháp tính chi phí theo đối kháng đặt hàng.

Nếu DN vận dụng phương pháp tính chi phí theo 1-1 đặt hàng thì kế toán CPSX phải mở bảng kê nhằm tập phù hợp CPSX theo từng sản phẩm, từng loạt hàng theo từng đối kháng đặt hàng.

* Đối với chi phí trực tiếp.

Xem thêm: Đi Tìm Một Nửa Yêu Thương» Sontinhcamp, Một Nữa Tình Yêu

Chi phí trực tiếp như giá cả nguyên vật liệu trực tiếp và ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp vạc sinh tương quan trực kế tiếp đơn mua hàng nào thì hạch toán trực tiếp cho đơn mua hàng đó theo những chứng từ gốc.

* Đối với chi tiêu sản xuất chung.

Chi phí tổn sản xuất bình thường được tập hợp theo từng bộ phận, từng phân xưởng. Cuối tháng phân chia cho từng đơn đặt đơn hàng theo tiêu chuẩn phù hợp. Các tiêu chuẩn chỉnh phân ngã như: giờ đồng hồ công sản xuất, giá cả nguyên vật liệu trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp…

* phương pháp tính giá thành.

 Tuỳ theo tính chất, số số lượng sản phẩm của từng đơn đặt hàng để áp dụng cách thức tính giá say đắm hợp. Tất cả các phương pháp tính giá bán như: phương pháp trực tiếp; cách thức phân bước; cách thức tỉ lệ; phương thức hệ số và phương thức liên hợp.

Cuối mỗi tháng, địa thế căn cứ CPSX vẫn tập thích hợp ở từng phân xưởng, đội cấp dưỡng theo từng đơn đặt hàng trên bảng kê chi tiêu sản xuất nhằm ghi vào các bảng tính ngân sách chi tiêu của đơn đặt đơn hàng có liên quan như sau:

+ giả dụ đơn đặt hàng đã xong xuôi thì toàn bộ chi tiêu đã tập hòa hợp trên bảng tính chi phí là tổng giá cả thực tế của đơn đặt đơn hàng hoàn thành.

+ nếu đơn đặt hàng chưa dứt thì ngân sách chi tiêu đã tập hợp được trong bảng tính ngân sách chi tiêu là cực hiếm của sản phẩm làm dở.

Lưu ý: Trên thực tiễn có phần đông đơn đặt đơn hàng sản xuất nhiều loại thành phầm (hàng loạt), có một vài sản phẩm đã sản xuất ngừng nhập kho hoặc giao trước cho khách hàng. Các đơn hàng này nếu cần hạch toán thì chi phí của những thành phầm này được xem theo túi tiền kế hoạch, phần chi phí còn lại là quý giá của thành phầm làm dở. Giá trị sản phẩm làm dở của đơn hàng được xác định như sau:

*

Tóm tắt tiến trình tính chi phí theo đơn đặt hàng như sau:

*

4. Ví dụ cố thể của phương thức tính ngân sách chi tiêu theo solo đặt hàng.

Tại doanh nghiệp sản xuất tủ văn phòng, có một phân xưởng chế tạo chính, trong tháng 7/2017 tất cả nhận được 2 đơn mua hàng số 1 cùng số 2. Số liệu tập phù hợp được trong thời điểm tháng 7/2017 như sau:

*

Chi phí cung ứng chung cho tất cả 2 đơn hàng là 312.000 ngàn đồng. Được phân bổ đến 2 deals theo chi phí nguyên vật tư trực tiếp.

Cuối tháng 7/2017 giao dịch 1 sản xuất kết thúc giao 95 cái tủ hoàn thành cho khách hàng. Đơn hàng 2 không hoàn thành.

► với số liệu trên, kế toán tài chính tập hợp ngân sách và tính chi phí cho từng đơn hàng như sau:

– Phân bổ chi phí sản xuất thông thường cho từng 1-1 đặt hàng:

*

*

– Lập thẻ tính giá thành mang lại từng 1-1 hàng:

+ Đơn hàng số 1 đã thực hiện ngừng có thẻ tính giá thành như sau:

*

+ Do đơn hàng 2 chưa triển khai xong nên sản phẩm của đơn hàng 2 là sản phẩm dở dang với tổng giá cả dở dang của giao dịch 2 là:

1.330.000 + 418.000 + 152.000 = 1.900.000 nghìn đồng.

Mời các bạn xem:

– cách tính chi phí sản xuất theo phương pháp giản solo (trực tiếp) tại đây,

– giải pháp tính chi phí sản xuất theo phương pháp hệ số tại đây,

– giải pháp tính túi tiền sản xuất theo phương pháp tỷ lệ tại đây,

– phương pháp tính chi phí sản xuất theo phương pháp loại trừ giá chỉ trị sản phẩm phụ tại đây,

– biện pháp tính chi phí sản xuất theo phương pháp phân bước (tổng cộng chi phí) có tính chi phí nửa thành phẩm tại đây,

– phương pháp tính chi tiêu sản xuất theo phương pháp phân bước (tổng cộng chi phí) không tính túi tiền nửa thành phẩm tại đây.

*


? chăm trang kế toán: www.tamsukhuya.com

? Hoặc tổng đài đáp án của kế toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: