Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh

     

Để khẳng định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của nguyên liệu, thiết bị liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa xuất kho trong kỳ kế toán có thể sử dụng một trong những phương pháp: cách thức giá thực tế đích danh; cách thức bình quân gia quyền và cách thức nhập trước, xuất trước (FIFO), việc áp dụng phương pháp nào thì phải đồng điệu trong cả niên độ kế toán.

Bạn đang xem: Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh

 Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách tính giá Xuất kho theo Phương pháp giá bán thực tế đích danh và ví dụ cụ thể.

1. Nội dung phương pháp giá thực tế đích danh.

Theo phương pháp này, công ty phải thống trị nguyên liệu, vật dụng liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa theo từng lô hàng. Lúc xuất lô sản phẩm nào thì lấy giá của lô sản phẩm đó. Thường xuyên sử dụng phương thức này trong những doanh nghiệp tất cả ít các loại nguyên liệu, thứ liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa hoặc nguyên liệu, đồ liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ổn định, gồm tính tách bóc biệt và nhận diện được.

Ví dụ : Tại công ty cổ phần Thép và Vật Tư vào tháng 5/2017 có số liệu như sau:

a) Tồn đầu kỳ: Bằng 0

b) Số liệu nhập kho hàng hóa vào tháng tập hợp theo bản sau: 

*

c) trong tháng doanh nghiệp xuất bán hàng với bỏ ra tiết như sau:

Công ty tính giá hàng xuất kho theo phương pháp đích danh.

Kế toán tại công ty cổ phần Thép và Vật tư sẽ tính giá xuất kho như sau:

Trị giá xuất bán 120 tấn thép 1 ly được xác định như sau: (100 tấn x 12 trđ) + (20 tấn x 13 trđ) = 1.460 trđ.

Xem thêm: Giữa Chúng Ta Còn Một Khoảng Cách Vô Hình, Lyrics To The Song Khoảng Cách Vô Hình

Trị giá xuất bán 100 tấn thép 2 ly được xác định như sau: (50 tấn x 11 trđ) + (50 tấn x 13 trđ) = 1.200 trđ.

2. Ưu điểm của phương pháp giá chỉ thực tế đích danh.

Phương án này đặt nguyên tắc tương xứng của kế toán lên hàng đầu, chi tiêu thực tế cân xứng với lợi nhuận thực tế. Cả cực hiếm của mặt hàng xuất kho đem bán và cực hiếm hàng tồn kho được phản ảnh đúng theo giá trị thực tế của nó.

3. Nhược điểm của phương pháp giá bán thực tế đích danh.

– Áp dụng phương pháp này đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết từng lô hàng nhập xuất. Chỉ những doanh nghiệp marketing có ít mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, hàng tồn kho theo từng lô hàng có thể nhận diện được thì mới tính giá xuất kho được theo phương pháp này.

– Với những doanh nghiệp marketing nhiều mặt hàng, ko nhận diện được các mặt hàng theo từng lô hàng thì không áp dụng được phương pháp này.