“tình chị em”: sự thăng hoa tình yêu hay những lâu đài cát?