Trắc nghiệm bài 47 sinh học 11

     
Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 47 sinh học 11

*Xem thêm: Cách Viết Bài Tuyển Sinh Đại Học: Cách Viết Một Bài Luận Hay

*

Chương 1: chuyển hóa vật hóa học và năng lượng bài 1: Sự dung nạp nước cùng muối khoáng sống rễ bài xích 2: Vận chuyển các chất trong cây bài 3: Thoát khá nước bài bác 4: Vai trò của những nguyên tố khoáng bài bác 5: bổ dưỡng nitơ nghỉ ngơi thực đồ vật bài 6: dinh dưỡng nitơ sống thực đồ (tiếp theo) bài 7: Thực hành: thể nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón bài bác 8: Quang vừa lòng ở thực thiết bị bài xích 9: Quang vừa lòng ở những nhóm thực đồ C3, C4 và CAM bài 10: Ảnh hưởng trọn của các nhân tố ngoại cảnh mang đến quang hợp bài 11: quang quẻ hợp cùng năng suất cây trồng bài 12: hô hấp ở thực vật bài bác 15: tiêu hóa ở động vật hoang dã bài bác 16: tiêu hóa ở động vật hoang dã (tiếp theo) bài bác 17: hô hấp ở động vật hoang dã bài xích 18: Tuần trả máu bài bác 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo) bài bác 20: thăng bằng nội môi bài xích 22: Ôn tập chương 1 Chương 2: chạm màn hình bài bác 23: Hướng rượu cồn bài bác 24: Ứng hễ bài xích 26: chạm màn hình ở động vật hoang dã bài bác 27: cảm ứng ở động vật hoang dã (tiếp theo) bài 28: Điện cố nghỉ bài bác 29: Điện thế chuyển động và sự lan truyền xung thần gớm bài xích 30: Truyền tin qua xináp bài xích 31: tập tính của động vật hoang dã bài 32: thói quen của động vật (tiếp theo) bài 33: Thực hành: xem phim về tập tính của động vật Chương 3: phát triển và cách tân và phát triển bài xích 34: Sinh trưởng làm việc thực thứ bài 35: Hoocmôn thực đồ vật bài xích 36: cải cách và phát triển ở thực vật có hoa bài xích 37: sinh trưởng và trở nên tân tiến ở động vật bài bác 38: những nhân tố tác động đến phát triển và cải cách và phát triển ở động vật hoang dã bài xích 39: các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và trở nên tân tiến ở động vật (tiếp theo) Chương 4: chế tạo bài bác 41: sản xuất vô tính nghỉ ngơi thực vật bài bác 42: sản xuất hữu tính ngơi nghỉ thực thứ bài xích 44: tạo thành vô tính ở động vật hoang dã bài bác 45: tạo hữu tính ở động vật bài 46: bề ngoài điều hòa chế tạo bài bác 47: Điều khiển sản xuất ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người bài 48: Ôn tập chương 2, 3 cùng 4 Trắc Nghiệm Tổng phù hợp Sinh học 11 (Có Đáp Án) Đề thi Sinh học tập 11 Đề thi Sinh học tập lớp 11 học kì 1
home Lớp 11 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học tập 11 bài bác 47 (có đáp án): Điều khiển sinh sản ở động vật hoang dã và sinh đẻ đầu tư ở
Trắc nghiệm Sinh học tập 11 bài 47 (có đáp án): Điều khiển tạo nên ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở

491 lượt thi