Trắc nghiệm sinh học 11 vietjack

     
Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh học 11 vietjack

*Xem thêm: Hiểu Thêm Về " Nói Tục Khi Quan Hệ, Bạn Nên Nói Gì Khi Làm Chuyện Ấy

*

Chương 1: gửi hóa vật hóa học và năng lượng bài xích 1: Sự dung nạp nước và muối khoáng nghỉ ngơi rễ bài xích 2: Vận chuyển các chất vào cây bài xích 3: Thoát khá nước bài xích 4: Vai trò của những nguyên tố khoáng bài xích 5: bổ dưỡng nitơ sinh sống thực đồ dùng bài xích 6: dinh dưỡng nitơ ở thực đồ dùng (tiếp theo) bài bác 7: Thực hành: thí nghiệm thoát khá nước và thí nghiệm về sứ mệnh của phân bón bài bác 8: Quang hòa hợp ở thực đồ bài bác 9: Quang đúng theo ở các nhóm thực đồ vật C3, C4 cùng CAM bài 10: Ảnh tận hưởng của các yếu tố ngoại cảnh mang lại quang phù hợp bài 11: quang đãng hợp và năng suất cây cỏ bài xích 12: hô hấp ở thực vật dụng bài bác 15: hấp thụ ở động vật bài xích 16: tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) bài xích 17: hô hấp ở động vật bài xích 18: Tuần trả máu bài xích 19: Tuần trả máu (tiếp theo) bài bác 20: cân đối nội môi bài bác 22: Ôn tập chương 1 Chương 2: chạm màn hình bài 23: Hướng hễ bài xích 24: Ứng hễ bài 26: chạm màn hình ở động vật hoang dã bài bác 27: cảm ứng ở động vật (tiếp theo) bài 28: Điện rứa nghỉ bài xích 29: Điện thế chuyển động và sự lan truyền xung thần ghê bài xích 30: Truyền tin qua xináp bài bác 31: thói quen của động vật hoang dã bài bác 32: tập tính của động vật hoang dã (tiếp theo) bài 33: Thực hành: xem phim về thói quen của động vật hoang dã Chương 3: phát triển và phát triển bài 34: Sinh trưởng ở thực đồ bài bác 35: Hoocmôn thực thứ bài bác 36: cách tân và phát triển ở thực vật có hoa bài bác 37: sinh trưởng và trở nên tân tiến ở động vật bài xích 38: những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phát triển ở động vật hoang dã bài bác 39: những nhân tố tác động đến phát triển và trở nên tân tiến ở động vật (tiếp theo) Chương 4: tạo thành bài xích 41: tạo ra vô tính nghỉ ngơi thực vật dụng bài bác 42: chế tạo ra hữu tính nghỉ ngơi thực vật bài xích 44: sản xuất vô tính ở động vật bài 45: sinh sản hữu tính ở động vật bài 46: nguyên lý điều hòa sản xuất bài xích 47: Điều khiển chế tác ở động vật hoang dã và sinh đẻ có kế hoạch ở bạn bài 48: Ôn tập chương 2, 3 cùng 4 Trắc Nghiệm Tổng thích hợp Sinh học 11 (Có Đáp Án) Đề thi Sinh học tập 11 Đề thi Sinh học tập lớp 11 học kì 1
home Lớp 11 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 11 bài xích 26 (có đáp án): cảm ứng ở động vật hoang dã (Phần 1)
Trắc nghiệm Sinh học 11 bài xích 26 (có đáp án): cảm ứng ở động vật (Phần 1)

3970 lượt thi