Tuyển sinh đại học điện lực 2018

     

Tối ngày 06/08, Đại học tập Điện lực công bố điểm chuẩn chỉnh đại học tập 2018 toàn bộ các ngành huấn luyện và đào tạo hệ thiết yếu quy. Vào đó, nút điểm chuẩn tối đa là 16 điểm.

> Đại học thành lập miền Tây ra mắt điểm chuẩn đại học tập 2018

> Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - technology Cần Thơ năm 2018

Điểm chuẩn chỉnh đại học 2018 tối đa của Đại học Điện lực đường kẻ ngang mức thấp tốt nhất của năm ngoái.

Điểm chuẩn chỉnh cụ thể các ngành:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chăm ìgành: quản trị doanh nghiệp; cai quản trị du lịch, (hách sạn) A00, D07, A01, D01 15.5
2 7340101 CLC Quản trị kinh doanh quality cao A00, D07, A01, D01 15
3 7340201 Tai bao gồm - Ngân hảng (Gồm 2 siêng ngành: Tải chính doanh nghiệp; Ngân hàng) A00, D07, A01, D01 15
4 7340201 CLC Tai bao gồm - Ngân hàng chất lượng cao A00, D07, A01, D01 15
5 7340301 Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: kế toán doanh ighiệp; Kế toán với kiểm soát> A00, D07, A01, D01 15.5
6 7340301 CLC Kế toán chất lượng cao A00, D07, A01, D01 15
7 7340302 Kiểm toán A00, D07, A01, D01 14
8 7510301 Công nghệ kỵ thuật điện, năng lượng điện tử (Gồm 4 chăm igành: hệ thống điện; Điện công nghiệp cùng dân dụng; auto hoá khối hệ thống điện; Điều khiển liên kết nguồn phân tán) A00, D07, A01 16
9 7510301_CLC Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử hóa học luợng cao (Gồm 2 chuyên ngành: khối hệ thống điện chất lượng cao; Điện công nghiệp vả dân dụng quality cao) A00, D07, A01 15
10 7510601 Quản lý công nghiệp A00, D07, A01, D01 15
11 7510601 CLC Quàn lý công nghiệp chất lượng cao A0, D07, A01, D01 15
12 7510602 Quản lý năng lượng A00, D07, A01, D01 15
13 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng A00, D07, A01, D01 14
14 7480201 Công nghệ tin tức (Gồm 3 siêng ngành: technology phần mêm; quản lí trị và an ninh •nạng; Hệ thông thương mại dịch vụ điện tử) A00, D07, A01, D01 16
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển vả tự động hoá (Gôm 2 siêng ngành: Công nqhệ kỵ thuật điêu khiển; auto hóa và điều khiển và tinh chỉnh thiết bị năng lượng điện công nghiệp) A00, D07, A01 16
16 7510303_CLC Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hoá unique cao A00, D07, A01 15
17 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện từ - viễn thông (Gồm 5 Dhuyên ngành: Điện trường đoản cú viễn thông; Kỹ thuật năng lượng điện từ; Điện từ và kỳ thuật sản phẩm công nghệ tính; Điện từ cùng obot; Điện tự y tế) A00, D07, A01 15
18 7510302_CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông hóa học ượng cao A00, D07, A01 15
19 7520115 Kỹ thuật sức nóng (Gồm 2 siêng ngành: sức nóng điện; Điện lạnh) A00, D07, A01 14
20 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00, D07, A01 14
21 7510403 Công nghệ nghệ thuật năng lượng A00, D07, A01 14
22 7510407 Công nghệ kỹ thuật phân tử nhân A00, D07, A01 14
23 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 3 siêng ngành: Xây dựng công trình xây dựng điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quàn lý dự án vá công trinh điện) A00, D07, A01 14
24 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí sản xuất máy; Công nghệ sản xuất thiết bị điện) A00, D07, A01 15
25 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện từ A00, D07, A01 15

Kênh tuyển Sinh tổng hợp