Tuyển sinh đại học từ xa năm 2017

     

Tăng cường thống trị hoạt động huấn luyện và giảng dạy từ xa trình độ đại học


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 10/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng tư năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 mon 6 năm2005; dụng cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục đào tạo ngày 25 mon 11 năm2009;

Căn cứ phương pháp Giáo dục đh ngày 18 tháng 6năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01tháng 9 năm năm nhâm thìn của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức triển khai của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24tháng 12 năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định trách nhiệm làm chủ nhà nước về giáodục;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24tháng 10 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và lý giải thi hành một sốđiều của Luật giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Đạihọc;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ban hànhThông tư ban hành Quy chế huấn luyện và giảng dạy từ xa chuyên môn đại học.

Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học từ xa năm 2017

Điều 1. Ban hành kèmtheo Thông tư này Quy chế huấn luyện và đào tạo từ xa trình độ chuyên môn đại học.

Điều 2. Thông bốn nàycó hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2017 và bến bãi bỏ các nội dung lý lẽ về:Tuyển sinh; tổ chức và cai quản đào tạo; đánh giá tác dụng học tập, xếp thứ hạng tốtnghiệp; xét, công nhận xuất sắc nghiệp, cấp phép văn bằng; thanh tra, kiểm tra,khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm luật trong đào tạo và huấn luyện từ xa chuyên môn đại học tại Quychế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp triệu chứng chỉ, văn bằng xuất sắc nghiệp theohình thức giáo dục từ xa phát hành kèm theo ra quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐTngày 08 tháng 8 năm 2003 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Vănphòng Bộ, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Đại học, Thủ trưởng các đơn vị tất cả liên quanthuộc Bộ giáo dục và Đào tạo, Giám đốc những đại học, học viện, Hiệu trưởng cáctrường đại học phụ trách thi hành Thông bốn này./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga

QUY CHẾ

ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC(Ban hành cố nhiên Thông tứ số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng tư năm 2017 củaBộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Quy định này cơ chế tổchức hoạt động đào chế tác từ xa (ĐTTX) trình độ chuyên môn đại học gồm những: tuyển sinh, tổchức và quản lý ĐTTX; quyền lợi và nghĩa vụ và trọng trách của cơ sở giáo dục và đào tạo đại học,quyền và trọng trách của giảng viên, fan học; thanh tra, kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, cáo giác và giải pháp xử lý vi phạm; tổ chức triển khai thực hiện.

2. Quy định này áp dụng đốivới những đại học quốc gia, đh vùng, học viện, trường đh (bao bao gồm cảcác trường đh thành viên của đh quốc gia, đại học vùng) vào hệthống giáo dục và đào tạo quốc dân (sau đây gọi phổ biến là cơ sở giáo dục đào tạo đại học), các tổchức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong quy chế này, những cụmtừ sau đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống ĐTTX của cơ sởgiáo dục đh gồm: công tác ĐTTX; học tập liệu ĐTTX; máy bộ tổ chức cùng quảnlý ĐTTX; khối hệ thống kiểm tra, tiến công giá; khối hệ thống kỹ thuật cung ứng thực hiện nay ĐTTX;đội ngũ giảng viên, cán bộ cung ứng học tập, cán bộ quản lý; những văn phiên bản quy địnhvề ĐTTX.

2. Học tập liệu ĐTTX gồm: họcliệu chủ yếu và những học liệu bổ trợ phục vụ cho quá trình đào tạo.

Học liệu chính đảm bảo cungcấp và truyền tải tương đối đầy đủ nội dung chương trình giảng dạy để người học rất có thể tựhọc tương xứng với thủ tục ĐTTX.

Học liệu bổ trợ cung cấp cácnội dung cụ thể hỗ trợ tín đồ học gọi biết sâu sắc, đầy đủ những nội dungtrong học tập liệu chính, hoàn toàn có thể là: băng đĩa ghi hình ảnh, âm thanh, đoạn phimngắn; công tác phát thanh, chương trình truyền hình; sách in, tài liệuhướng dẫn dạy và học với việc trợ giúp của sản phẩm tính; bài bác tập bên trên internet, bàiseminar và các buổi hiệp thương thảo luận, truyền hình hội nghị từ xa; bài thựctập ảo, bài xích thực tập mô rộp và thực tập thực tế.

3. Những phương thức ĐTTX:

a) Thư tín: Chương trìnhĐTTX được triển khai chủ yếu bằng đường thư tín thông qua học liệu chính là tàiliệu in. Học tập liệu chính bao gồm: giáo trình, sách tham khảo, tài liệu hướng dẫnhọc tập, nghiên cứu, sách bài bác tập, tài liệu giải đáp thi, kiểm tra;

b) phạt thanh - truyền hình:Chương trình ĐTTX được thực hiện chủ yếu trải qua các hệ thống phát thanh -truyền hình trong những số ấy học liệu chính là các công tác phát thanh, truyền hìnhđược phân phát trực tiếp hoặc tái phát trên những kênh phạt thanh, truyền hình;

c) Mạng thứ tính: Chươngtrình ĐTTX được triển khai chủ yếu thông qua mạng sản phẩm công nghệ tính, mạng internet vàmạng viễn thông trong đó học liệu chính là học liệu điện tử được gửi quamạng, việc đào tạo được thực hiện trực tuyến hoặc không trực tuyến;

d) Kết hợp: phối kết hợp cácphương thức nêu tại những điểm a, b và c, Khoản này.

4. Trạm ĐTTX: để ở cơ sởgiáo dục đại học, ngôi trường cao đẳng, ngôi trường trung cấp, trung tâm giáo dục và đào tạo thường xuyên,trường của cơ sở nhà nước, trường của tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xãhội, trường của lực lượng vũ khí nhân dân bao gồm đủ điều kiện bảo vệ các yêu thương cầuvề môi trường xung quanh sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, sản phẩm thí nghiệm,thực hành, thực tập, cán bộ quản lý để tiến hành chương trình ĐTTX.

Chương II

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TỪ XA

Điều 3. Yêu cầu tối thiểuđể tiến hành chương trình huấn luyện từ xa

1. Khối hệ thống ĐTTX của cơ sởgiáo dục đại học đã được kiến tạo hoàn chỉnh, phù hợp với cách tiến hành ĐTTX lựachọn.

2. Việc thực hiện chươngtrình ĐTTX bắt buộc được xác minh trong sứ mạng, khoảng nhìn, phương hướng, kế hoạchphát triển của cơ sở giáo dục đào tạo đại học, được Hội đồng đại học, Hội đồng trườnghoặc Hội đồng quản lí trị quyết nghị thông qua. đại lý giáo dục đại học được thựchiện chương trình ĐTTX chuyên môn đại học so với những ngành đã tất cả quyết địnhcho phép mở ngành đào tạo và giảng dạy hệ bao gồm quy trình độ chuyên môn đại học.

3. Công tác ĐTTX vẫn đượcxây dựng hoàn chỉnh, bao gồm kế hoạch đào tạo và huấn luyện toàn khóa cùng đề cương cụ thể củatừng học tập phần đáp ứng yêu mong của chương trình đào tạo, cân xứng với phương thứcĐTTX. Trong và một ngành đào tạo, câu chữ của công tác ĐTTX như chương trìnhđào tạo thành theo vẻ ngoài giáo dục chính quy.

4. Bộ máy tổ chức với quản lýhoạt động ĐTTX bảo đảm quản lý, đo lường được quy trình giảng dạy, học tập tập,thi, kiểm tra, review và cung cấp bằng. Có đơn vị chức năng khảo thí với bank đề thiđầy đủ và tiến hành quy trình khảo thí độc lập.

5. Phương tiện về ĐTTX của cơsở giáo dục và đào tạo đại học đảm bảo an toàn tuân thủ những quy định của quy định này và các quyđịnh không giống của luật pháp có liên quan.

6. Đội ngũ giảng viên, cánbộ cung cấp học tập, cán bộ quản lý có đủ kiến thức, đã được bồi dưỡng kĩ năng vàphương pháp về đào tạo và giảng dạy và thống trị ĐTTX.

7. Đảm bảo khá đầy đủ cơ sở vậtchất, thiết bị, thư viện, học tập liệu để xúc tiến ĐTTX:

a) bao gồm phòng kỹ thuật đủ diệntích nhằm lắp đặt các thiết bị của khối hệ thống ĐTTX; tất cả phòng làm việc đủ diện tíchphục vụ sinh hoạt của những cán bộ quản lý và giảng viên;

b) gồm đủ những thiết bị cầnthiết ship hàng cho cách thức ĐTTX;

d) Có khối hệ thống kiểm tra,đánh giá bảo đảm an toàn đánh giá được quy trình học tập hoặc tấn công giá kết thúc họcphần, môn học phù hợp với cách tiến hành ĐTTX; kiểm soát và chính xác được việchọc, làm bài bác kiểm tra, thi và thực hiện các trọng trách được giao vào chươngtrình học hành của người học; đánh giá được đúng tác dụng học tập của tín đồ học;

đ) Trang thông tin điện tửphải được update thường xuyên, ra mắt công khai khẳng định chất lượng giáo dục,công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng, công khai minh bạch học giá thành và các khoản thukhác từ fan học;

e) có thư viện, thư việnđiện tử với số lượng sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, và những cơ sở dữ liệuđiện tử chuyên ngành đủ để cung cấp, cung cấp cho bài toán học tập và nghiên cứu củangười học;

g) Có đơn vị tổ chức sảnxuất học tập liệu ĐTTX. Tất cả đủ học tập liệu thiết yếu và học liệu hỗ trợ phù hợp với phươngthức ĐTTX mang lại 2/3 số học phần của chương trình ĐTTX cho những năm đầu và tất cả kếhoạch sản xuất và cách tân và phát triển học liệu cho những học phần còn lại.

8. Có hệ thống ứng dụng côngnghệ thông tin để thống trị trực tuyến tổng thể thông tin của quá trình tuyển sinh,đào tạo, khảo thí, xét giỏi nghiệp cùng cấp bằng của từng người học.

9. Đáp ứng phương pháp hiệnhành của Bộ giáo dục và Đào sinh sản về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản ngại lý,tổ chức đào tạo qua mạng trong trường hợp cửa hàng giáo dục đại học lựa chọnphương thức Mạng thứ tính.

Điều 4. Tuyển sinh

1. Bên trên cơ sở quy chế tuyểnsinh đại học hệ bao gồm quy; tuyển chọn sinh cđ nhóm ngành huấn luyện giáo viên hệchính quy hiện tại hành và các quy định của quy chế này, cơ sở giáo dục đh xâydựng và phát hành Quy chế tuyển chọn sinh ĐTTX.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh:

a) Công dân Việt Nam: thựchiện theo khí cụ của quy định tuyển sinh đh hệ chủ yếu quy; tuyển chọn sinh caođẳng nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên hệ thiết yếu quy hiện hành;

b) Công dân nước ngoài: xéttuyển theo dụng cụ của cơ sở giáo dục đào tạo đại học.

3. Giám đốc đh quốcgia, đh vùng, học viện; hiệu trưởng trường đh (sau trên đây gọi tầm thường làThủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo đại học) đưa ra quyết định phương thức tuyển sinh: thituyển; xét tuyển; hoặc phối kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển theo quy định tuyểnsinh đh hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệchính quy.

4. Hội đồng tuyển chọn sinh ĐTTXdo Thủ trưởng đại lý giáo dục đại học quyết định thành lập. Thành phần, nhiệm vụvà trọng trách của Hội đồng tuyển chọn sinh ĐTTX thực hiện theo quy chế tuyển sinhđại học thiết yếu quy hiện tại hành.

6. Điều kiện, trình trường đoản cú tiếpnhận lưu học sinh người nước ngoài được tiến hành theo quy chế thống trị ngườinước xung quanh học tập tại việt nam hiện hành.

7. Kết quả tuyển sinh phảiđược công bố công khai trên trang tin tức điện tử của cơ sở giáo dục đào tạo đại học.

Điều 5. Đặt trạm đào tạotừ xa

1. Thủ trưởng các đại lý giáo dụcđại học tổ chức kiểm tra thực tế tại Trạm ĐTTX và xác thực các đk đảmbảo chất lượng, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu để thực hiện chương trình ĐTTX.

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dụcđại học quyết định việc để Trạm ĐTTX mang lại từng ngành giảng dạy trên cơ sở ý kiếncủa Hội đồng kỹ thuật và đào tạo.

Điều 6. Tổ chức triển khai và quảnlý đào tạo và huấn luyện từ xa

1. Tổ chức ĐTTX được thựchiện theo học tập chế tín chỉ. Cơ sở giáo dục đại học quy định ví dụ thời gian tốiđa triển khai chương trình ĐTTX, nhưng không thật 2 lần thời gian thiết kế củachương trình huấn luyện và giảng dạy theo hệ thiết yếu quy.

2. Hội đồng trình độ đượcThủ trưởng cơ sở giáo dục đào tạo đại học ra đời xem xét, công nhận kết quả học tậpđể đưa đổi, miễn trừ số đông học phần mà fan học đang tích luỹ ở các chươngtrình huấn luyện cấp văn bằng khác theo số đông quy định cụ thể của cửa hàng giáo dụcđại học.

3. Thủ trưởng cơ sở giáo dụcđại học tổ chức triển khai xây dựng, đánh giá và phát hành chương trình ĐTTX theo quy địnhcủa Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; tổ chức thẩm định và đánh giá học liệu trước khi đưa vào sửdụng.

4. Cung cấp cho những người họckiến thức, năng lực về học hành từ xa trước khi tham gia phê chuẩn khoá học.

5. Sắp xếp giảng viên, cán bộquản lý giảng dạy, phía dẫn, cung cấp học tập, thí nghiệm, thực hành theo đúngyêu cầu của chương trình ĐTTX. Giáo viên cơ hữu phải tiến hành ít độc nhất vô nhị 50%khối lượng đào tạo và giảng dạy của lịch trình ĐTTX.

6. Thủ trưởng đại lý giáo dụcđại học tập quy định ví dụ yêu cầu về cân nặng học tập buổi tối đa được phép đăng kýtrong mỗi học tập kỳ.

7. Việc tổ chức ĐTTX phảiđảm bảo sự xúc tiến giữa người học cùng với giảng viên, giữa fan học với ngườihọc; bảo vệ ít độc nhất vô nhị 04 chuyển động học tập chính: tham dự buổi học, buổi hướngdẫn, seminar với hội thảo; học tập phần lớn nội dung từ các học liệu thiết yếu và cáchọc liệu bửa trợ; thực hiện các hoạt động học tập với làm các bài tập tiến công giá;tham vấn với đặt thắc mắc với những giảng viên.

8. Cung cấp cho những người học cơhội tham gia tư vấn lý thuyết nghề nghiệp, những buổi hướng dẫn, chương trìnhthực tập nghề nghiệp.

9. Thủ trưởng các đại lý giáo dụcđại học lý lẽ xếp hạng năm huấn luyện và đào tạo và học lực, học cùng lúc hai chương trìnhđối với những người học được thực hiện trên cơ sở mức sử dụng về đào tạo trình độ đạihọc hình thức giáo dục bao gồm quy của đại lý giáo dục đh và phù hợp với hìnhthức ĐTTX.

10. Thủ trưởng các đại lý giáodục đại học quy định về xử trí nghỉ học tập tạm thời, đình chỉ học tập, thôi học,cảnh báo tác dụng học tập, buộc thôi học, chuyển ngành, chuyển trường bên trên cơ sởcác qui định đối với bề ngoài đào tạo thiết yếu quy và cân xứng với hiệ tượng ĐTTX.

Điều 7. Đánh giá chỉ kết quảhọc tập, xếp hạng tốt nghiệp

1. Tiến trình kiểm tra, đánhgiá phải phổ cập trước để bảo vệ người học phát âm được những yêu mong cho việchoàn thành từng học tập phần và chương trình đào tạo.

2. Thủ trưởng cửa hàng giáo dụcđại học khí cụ về việc review quá trình học tập tập, tổ chức triển khai thi hoặc kiểm tragiữa kỳ trên cơ sở pháp luật của hình thức giáo dục thiết yếu quy và phù hợp vớihình thức ĐTTX.

3. Việc tổ chức thi kết thúchọc phần đề xuất được thực hiện tập trung tại cơ sở giáo dục đại học hoặc tại TrạmĐTTX, được đo lường và tính toán bởi cán cỗ của cơ sở giáo dục và đào tạo đại học.

4. Đề thi hoàn thành học phầnphải lấy trong bank đề thi tầm thường với hệ chủ yếu quy.

5. Thủ trưởng cơ sở giáo dụcđại học quy định việc tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, phương pháp tính điểm vàxếp hạng tốt nghiệp bên trên cơ sở hình thức của vẻ ngoài giáo dục chủ yếu quy.

Điều 8. Xét, công nhậntốt nghiệp, cấp phép văn bởi và bảng điểm

1. Bạn học được cơ sở giáodục đh xét, công nhận tốt nghiệp khi tất cả đủ các điều khiếu nại sau:

a) Tại thời khắc xét tốtnghiệp ko trong thời hạn bị kỷ luật ở tầm mức đình chỉ học tập tập;

b) kết thúc chương trìnhĐTTX, tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định; đáp ứng chuẩn đầu ra của đại lý giáodục đại học.

Xem thêm: Lưu Ý Khi Bị Đau Bụng Dưới Trong Tháng Cuối Thai 35 Tuần Đau Bụng Dưới

2. Căn cứ vào các điều kiệntốt nghiệp, các đại lý giáo dục đại học tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp và cấp cho vănbằng cho tất cả những người học sẽ đủ các điều kiện tốt nghiệp theo quy định. Bề ngoài ĐTTXđược ghi trong văn bằng giỏi nghiệp.

3. Bài toán in, cai quản lý, cấp cho phát,thu hồi, hủy bỏ văn bằng thực hiện theo những quy định hiện tại hành của bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

4. Bảng điểm cấp cho cho ngườihọc yêu cầu ghi rõ tên những học phần được công nhận và miễn trừ, số tín chỉ tươngứng của từng học tập phần được miễn trừ.

Điều 9. Cơ chế báo cáo

1. Từ ngày 15 tháng 12 đếntrước ngày 31 mon 12 mặt hàng năm, những cơ sở giáo dục đại học báo cáo Bộ Giáo dụcvà Đào tạo công dụng ĐTTX bao gồm: Tuyển sinh; đồ sộ đào tạo; tổ chức triển khai đào tạo;cấp bằng tốt nghiệp trong năm; và dự kiến planer tuyển sinh vào năm sau.

2. Nội dung report phải cóđánh giá các hoạt động ĐTTX của đại lý giáo dục đh và đề xuất phương án đểcủng cố, phạt triển hệ thống ĐTTX của cơ sở giáo dục và đào tạo đại học.

3. đưa thông tin quảnlý về tuyển chọn sinh, quy trình đào tạo, khảo thí, xét tốt nghiệp cùng cấp bởi choBộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo theo yêu mong ở khoản 8, Điều 3 của quy chế này.

Điều 10. Thống trị và lưutrữ hồ nước sơ

1. Hồ sơ được bảo vệ vàlưu trữ tại cửa hàng giáo dục đh gồm có:

a) hồ nước sơ, dẫn chứng về cácyêu cầu mức sử dụng tại Điều 3 của quy chế này;

b) hồ sơ tương quan đến đặtTrạm ĐTTX;

c) lịch trình ĐTTX; kếhoạch giảng dạy toàn khóa; chiến lược đào tạo cụ thể cho từng học phần;

d) hồ sơ tuyển sinh, kết quảquá trình học tập tập, làm hồ sơ công nhận giỏi nghiệp;

đ) hồ sơ có liên quan đếnthi ngừng học phần;

e) Sổ cấp phép văn bằng.

2. Hồ sơ được bảo quản vàlưu trữ trên Trạm ĐTTX bao gồm có:

a) hồ sơ tương quan đến đặtTrạm ĐTTX;

b) chương trình ĐTTX; kếhoạch đào tạo và giảng dạy toàn khóa; kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng học phần;

c) list và kết quả họctập của tín đồ học;

d) list giảng viên, cánbộ cai quản có tương quan tới khóa học.

3. Cơ sở giáo dục đại họcquy định ví dụ quy trình với thời hạn giữ giàng hồ sơ ĐTTX theo Luật tàng trữ vàcác văn phiên bản quy định hiện nay hành.

Chương III

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ GIÁODỤC ĐẠI HỌC; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN, NGƯỜI HỌC trong ĐÀO TẠO TỪ XA

Điều 11. Quyền hạn vàtrách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học

1. Xây dựng các quy định cụthể của đại lý giáo dục đh về ĐTTX theo vẻ ngoài của quy định này.

2. Xác định các yêu mong củachương trình ĐTTX để đảm bảo chất lượng đào tạo.

3. Chào làng công khai trêntrang tin tức điện tử của cửa hàng giáo dục đại học những quy định liên quan đếnĐTTX, lịch trình ĐTTX, những điều kiện đảm bảo chất lượng cho câu hỏi thực hiệnchương trình ĐTTX, tin tức về kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục và đào tạo đạihọc, tình hình việc có tác dụng của bạn học sau khi tốt nghiệp so với từng ngành đàotạo và từng khóa học.

4. Tổ chức triển khai đào tạo, bồidưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho đội hình giảng viên, cán cỗ hỗ trợhọc tập, cán bộ làm chủ để rất có thể tham gia triển khai chương trình ĐTTX.

5. Tổ chức tuyển sinh, tổchức và làm chủ ĐTTX theo quy chế này và những quy định về ĐTTX của các đại lý giáodục đại học.

6. Report các thông tinliên quan tới sự việc đặt Trạm ĐTTX cho Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, Ủy ban nhân dântỉnh hoặc thành phố trực nằm trong Trung ương nơi đặt Trạm ĐTTX trước lúc khaigiảng khoá học.

7. Thực thi tự tiến công giáchương trình ĐTTX; đk tham gia kiểm định unique chương trình ĐTTX theoquy định hiện tại hành với tổ chức kiểm định quality giáo dục.

8. Bồi hoàn tiền học phí chongười học tập nếu các đại lý giáo dục đh vi phạm quy định này hoặc vi phạm các quyđịnh khác của điều khoản dẫn đến fan học ko được cấp bằng.

9. Gia hạn và phát triển hệthống ĐTTX của cơ sở giáo dục đại học, cập nhật và văn minh hóa phương tiện kỹthuật để nâng cao hiệu quả, quality ĐTTX theo hướng hội nhập quốc tế về ĐTTX.

Điều 12. Quyền cùng tráchnhiệm của giảng viên

1. Được hưởng các quyền lợichung và phụ cấp bởi Nhà nước quy định đối với giảng viên, các cơ chế theo quyđịnh của cơ sở giáo dục đào tạo đại học.

2. Được tạo đk thựctập, bồi dưỡng cải thiện trình độ trình độ chuyên môn và tài năng nghề nghiệp tính chất củaĐTTX.

3. Được ưu tiên sử dụngthiết bị, cửa hàng vật hóa học kỹ thuật phục vụ công tác ĐTTX; được hỗ trợ tạo điềukiện áp dụng các phương pháp và technology dạy học tiên tiến trong đk củacơ sở giáo dục đại học và cân xứng với cách thức ĐTTX.

4. Giảng dạy, kiểm tra, đánhgiá kết quả học tập một cách khách quan liêu và theo như đúng quy định đã chào làng côngkhai trước lúc tuyển sinh.

5. Tham gia xây cất chươngtrình đào tạo, đề cương môn học, bank đề thi, cung ứng học liệu phục vụgiảng dạy; nghiên cứu, đổi mới và gửi vào ứng dụng trong thực tiễn nhữngphương thức đào tạo, thi, kiểm tra, reviews trong ĐTTX bao gồm hiệu quả.

6. Tạo môi trường học tậpthân thiện và tăng tốc sự tương tác, liên kết thông tin giữa giảng viên vàngười học tập trong quy trình đào tạo.

7. Phía dẫn fan học xâydựng planer tự học tập tập, tuyển lựa môn học hoặc học bên trong chương trình đàotạo của ngành học, phương pháp học tập, nghiên cứu phù hợp với đk họctập.

8. Giải đáp đầy đủ thắc mắccủa người học trong quy trình đào tạo, hỗ trợ người học xử lý những khókhăn nảy sinh khi tin tức liên lạc gặp mặt sự cố.

9. Giáo viên được phân cônglàm trợ giảng tiến hành nhiệm vụ cung cấp giảng viên trong giảng dạy, góp giảngviên trong vấn đề phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành; kiểmtra, giám sát, khuyến khích bài toán tham gia học tập của bạn học.

Điều 13. Quyền và tráchnhiệm của người học

1. Được cung ứng đầy đủthông tin về tuyển chọn sinh, thời hạn đk nộp hồ nước sơ, lịch trình ĐTTX, điềukiện thừa nhận giá trị thay đổi kết quả học tập tập, chiến lược đào tạo, quy địnhvề ĐTTX, yêu cầu về bởi cấp và các chính sách ĐTTX của cơ sở giáo dục và đào tạo đại học.

2. Được quyền gia nhập họctập những tín chỉ với hệ đào tạo chính quy, hệ vừa có tác dụng vừa học theo quy địnhcủa cơ sở giáo dục đào tạo đại học.

3. Được cung cấp đầy đủ cácthông tin về đánh giá công nhận thay đổi kết quả tiếp thu kiến thức và có thể đề nghịxem xét lại việc reviews công nhận hiệu quả học tập của cơ sở giáo dục và đào tạo đại học.

4. Nộp hồ sơ không thiếu và đúngthời gian sẽ được đại lý giáo dục đh công bố; nộp lệ giá thành và học phí theoquy định của cơ sở giáo dục đại học.

5. Lập kế hoạch học tập cụthể theo những yêu cầu về bằng cấp của cơ sở giáo dục đại học về chương trìnhĐTTX sẽ được chào làng để rất có thể được cấp bằng tốt nghiệp.

6. Chấp hành quy chế ĐTTXcủa Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất và những nội quy, nguyên tắc của cơ sở giáo dục và đào tạo đại học.

7. Dữ thế chủ động liên lạc vớigiảng viên hoặc cán bộ hỗ trợ học tập trong quy trình học để được hướng dẫn, hỗtrợ.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO,XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Thanh tra, kiểmtra

1. Cơ sở giáo dục đh cótrách nhiệm tự kiểm tra, điều tra nội bộ câu hỏi tuyển sinh, triển khai kế hoạch,chương trình, quy chế huấn luyện và các vấn đề khác tương quan đến ĐTTX; chịu đựng sự kiểmtra, thanh tra, giám sát của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo và những cơ quan gồm thẩmquyền theo các quy định hiện hành.

2. Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạothanh tra, soát sổ việc thực hiện các quy định về tuyển sinh, đào tạo, cấpbằng ĐTTX của đại lý giáo dục đại học theo các quy định của pháp luật.

3. Những bộ, ban ngành ngang bộ,Ủy ban quần chúng. # tỉnh hoặc tp trực thuộc tw phối hợp với Bộ Giáodục cùng Đào tạo thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong phạm vi thống trị củamình, theo phân công và phân cung cấp của thiết yếu phủ.

Điều 15. Năng khiếu nại, tố cáo

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhâncó quyền khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm luật quy chế ĐTTX của cửa hàng giáo dụcđại học, của giảng viên, cán bộ quản lý và người học.

2. Việc khiếu nại, tố cáo;giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai theo dụng cụ hiện hành của phápluật năng khiếu nại, tố cáo.

Điều 16. Giải pháp xử lý vi phạm

1. Việc xử lý các vi phạmtrong tuyển chọn sinh triển khai theo quy định tuyển sinh đại học chính quy hiện hànhcủa Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

2. Vấn đề xử lý kỷ biện pháp đốivới fan học vi phạm những quy định về thi, đánh giá được thực hiện theo quyđịnh của quy chế giảng dạy đại học chủ yếu quy hiện hành.

3. Trong quá trình tổ chứcthực hiện tại ĐTTX, cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạmsẽ bị giải pháp xử lý theo chính sách của điều khoản hiện hành.

4. đại lý giáo dục đh bịđình chỉ tuyển chọn sinh ngành đào tạo và giảng dạy theo hiệ tượng ĐTTX trong số trường thích hợp sauđây:

a) Không bảo đảm điều kiệntối thiểu để chương trình đào tạo và huấn luyện được thực hiện quy định trên Điều 3 của Quychế này;

b) Đã bị giới hạn tuyển sinhngành huấn luyện và đào tạo đối với hình thức giáo dục chính quy;

c) các trường hòa hợp khác theoquy định của pháp luật.

Điều 17. Phương pháp chuyểntiếp

1. Đối với mọi khoá tuyểnsinh trước thời gian ngày Quy chế này còn có hiệu lực, việc tuyển sinh, tổ chức triển khai và quản lýđào tạo vận dụng theo quy định về tổ chức triển khai đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ,văn bằng xuất sắc nghiệp theo hình thức giáo dục trường đoản cú xa phát hành theo quyết định số40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2003 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo.

2. Đối cùng với khóa tuyển chọn sinhtừ ngày Quy chế này có hiệu lực, việc tuyển sinh, tổ chức triển khai và thống trị đào tạo ra ápdụng theo quy định này./.