Viết đoạn văn cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

     

Hôm nay, tương tự như mọi ngày tôi tới trường trên lối đi tôi gặp một bà lão, bà nói: "Cháu ơi giúp bà qua mặt đường với". Tôi nhìn đồng hồ thời trang đã 7 giờ yếu 5 phút tôi xem xét một lúc cùng nói "Vâng cháu sẽ gửi bà qua đường". Sau khi đưa bà lão sang con đường bà cám ơn tôi, thời điểm đó tôi đã cảm giác được việc tốt mà tôi sẽ làm. Cố gắng là tôi chạy thẳng đi học khi cho cổng trường đang đóng, tôi xin bác đảm bảo an toàn cho vào cửa, khi đó bác đảm bảo không chịu cho tôi vào, tôi đã kể lại vấn đề bà lão nói "nhờ cháu giúp bà qua đường" và tôi đang giúp. Bác mới đọc và đến tôi vào.

Lời dẫn trực tiếp: "Cháu ơi... Với"!

Lời dẫn gián tiếp: "Nhờ con cháu giúp bà qua đường".

Trích: tamsukhuya.com


Bạn đang xem: Viết đoạn văn cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!

Xem thêm: Cách Lập Sổ Quỹ Tiền Mặt Viết Tay, Mẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt Viết Tay

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp tamsukhuya.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng tamsukhuya.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?