Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ trong doanh nghiệp

     
Chức năng, trọng trách Ban Thi đua Khen thưởng
Chức năng, nhiệm vụ Ban Tôn giáo
Chức năng, trách nhiệm Chi viên Văn thư lưu giữ trữ
Hình thành với Phát triển
Nhiệm vụ của lãnh đạo
Chức năng, nhiệm vụ
Sơ đồ gia dụng tổ chức
Ban biên tập
Danh bạ cơ quan
Địa chỉ cơ quan

*

Câu 1. Phạm vi điều chỉnh của phép tắc Lưu trữ?
Trả lời: khí cụ này phương pháp về vận động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong chuyển động lưu trữ; đào tạo, tu dưỡng nghiệp vụ lưu giữ trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và cai quản về tàng trữ (Khoản 1 Điều 1).

Bạn đang xem: Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ trong doanh nghiệp

Bạn đã xem: Tài liệu tàng trữ là gì

Câu 2. Đối tượng vận dụng của chế độ Lưu trữ? Trả lời: khí cụ này áp dụng so với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, tổ chức triển khai chính trị làng mạc hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang quần chúng. # và cá nhân (Khoản 2 Điều 1). Câu 3. Vận động lưu trữ gồm những chuyển động nào? Trả lời: hoạt động lưu trữ là chuyển động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, áp dụng tài liệu tàng trữ (Khoản 1 Điều 2). Câu 4. Tài liệu là gì? Tài liệu bao gồm những các loại nào? Trả lời: - tài liệu là vật mang tin được ra đời trong quá trình buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - Tài liệu gồm những: Văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, phiên bản đồ, công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương phiên bản phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu năng lượng điện tử; bạn dạng thảo cửa nhà văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, cây bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và vật với tin không giống (Khoản 2 Điều 2). Câu 5. Tài liệu lưu trữ là gì? Tài liệu lưu trữ bao gồm những các loại nào? Trả lời: - Tài liệu tàng trữ là tài liệu có mức giá trị phục vụ vận động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử vẻ vang được chắt lọc để lưu lại trữ. - Tài liệu lưu trữ bao gồm bản gốc, bản chính; trong trường đúng theo không còn phiên bản gốc, bản chính thì được thay thế sửa chữa bằng bản sao vừa lòng pháp (Khoản 3 Điều 2). Câu 6. Tàng trữ cơ quan liêu là gì? Trả lời: tàng trữ cơ quan là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức (Khoản 4 Điều 2). Câu 7. Giữ trữ lịch sử là gì? Trả lời: giữ trữ lịch sử vẻ vang là phòng ban thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ có giá trị bảo vệ vĩnh viễn được đón nhận từ tàng trữ cơ quan với từ những nguồn khác (Khoản 5 Điều 2). Câu 8. Phông tàng trữ là gì? Trả lời: Phông lưu trữ là toàn bộ tài liệu lưu trữ được ra đời trong thừa trình buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc của cá thể (Khoản 6 Điều 2). Câu 9. Phông lưu trữ Nhà nước nước ta gồm các tài liệu tàng trữ hình thành từ những cơ quan, tổ chức triển khai nào? Trả lời: Phông lưu trữ Nhà nước nước ta là cục bộ tài liệu lưu trữ được sinh ra trong quá trình hoạt động vui chơi của các cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhân vật kế hoạch sử, tiêu biểu và tài liệu không giống được hình thành qua những thời kỳ lịch sử hào hùng của non sông (Khoản 9 Điều 2). Câu 10. Làm hồ sơ là gì? Trả lời: hồ nước sơ là 1 trong những tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, là 1 trong sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có điểm lưu ý chung, sinh ra trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá thể (Khoản 10 Điều 2). Câu 11. Lập làm hồ sơ là gì? Trả lời: Lập làm hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu ra đời trong quy trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá thể thành hồ sơ theo những nguyên lý và phương thức nhất định (Khoản 11 Điều 2). Câu 12. Tích lũy tài liệu là gì? Trả lời: Thu thập tư liệu là vượt trình khẳng định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao dìm tài liệu có giá trị để chuyển vào lưu trữ cơ quan, lưu lại trữ lịch sử (Khoản 12 Điều 2). Câu 13. Chỉnh lý tài liệu là gì? Trả lời: Chỉnh lý tài liệu là vấn đề phân loại, khẳng định giá trị, chuẩn bị xếp, thống kê, lập nguyên tắc tra cứu vãn tài liệu có mặt trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Khoản 13 Điều 2). Câu 14. Xác định giá trị tài liệu là gì? Trả lời: xác minh giá trị tư liệu là việc reviews giá trị tư liệu theo hồ hết nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn chỉnh theo dụng cụ của cơ quan tất cả thẩm quyền để xác định những tài liệu có mức giá trị lưu trữ, thời hạn bảo quản và tài liệu hết quý giá (Khoản 14 Điều 2). Câu 15: Công tác làm chủ lưu trữ phải bảo vệ những phương pháp nào? Trả lời: Công tác làm chủ lưu trữ phải đảm bảo những vẻ ngoài sau: - công ty nước thống nhất cai quản tài liệu fonts lưu trữ nước nhà Việt Nam. - chuyển động lưu trữ được thực hiện thống độc nhất vô nhị theo chế độ của pháp luật. - Tài liệu font lưu trữ nước nhà Việt phái mạnh được nhà nước thống kê (Điều 3). Câu 16. Chế độ của bên nước về tàng trữ được quy định như thế nào? Trả lời: cơ chế của bên nước về lưu trữ được nguyên tắc như sau: - bảo đảm an toàn kinh phí, nguồn lực lượng lao động trong vấn đề bảo vệ, bảo quản an toàn, tổ chức triển khai sử dụng có tác dụng tài liệu font lưu trữ giang sơn Việt Nam. - Tập trung tiến bộ hóa đại lý vật chất, nghệ thuật và áp dụng khoa học, technology trong vận động lưu trữ. - chấp nhận quyền sở hữu đối với tài liệu lưu giữ trữ; khích lệ tổ chức, cá nhân hiến tặng, cam kết gửi, cung cấp tài liệu lưu trữ của bản thân mình cho công ty nước, đóng góp góp, tài trợ cho vận động lưu trữ và thực hiện chuyển động dịch vụ lưu lại trữ. - tăng cường mở rộng thích hợp tác quốc tế trong hoạt động lưu trữ (Điều 4). Câu 17. Rất nhiều tài liệu làm sao của cá nhân, mái ấm gia đình dòng chúng ta được đăng ký thuộc font lưu trữ quốc gia Việt Nam? Trả lời: đầy đủ tài liệu tiếp sau đây của cá nhân, gia đình, loại họ (sau đây gọi phổ biến là cá nhân) có giá trị phục vụ vận động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, định kỳ sử so với quốc gia, thôn hội được đăng ký thuộc font lưu trữ non sông Việt Nam: a) Gia phả, tộc phả, bằng, nhan sắc phong, tư liệu về đái sử; b) bản thảo viết tay, bản in tất cả bút tích, công trình phân tích khoa học, sáng sủa tác, thư từ trao đổi; c) Phim, ảnh; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu năng lượng điện tử; d) Công trình, nội dung bài viết về cá nhân; đ) Ấn phẩm, tư liệu do cá thể sưu tầm được (Khoản 1 Điều 5). Câu 18. Người có tài năng liệu có các quyền gì? Trả lời: cá thể có tư liệu có những quyền sau đây: - Được đăng ký tài liệu tại giữ trữ lịch sử hào hùng và hướng dẫn, giúp đỡ về kỹ thuật bảo quản và tạo điều kiện để phân phát huy quý giá tài liệu được luật tại Khoản 1 Điều 5 cơ chế Lưu trữ; - đưa ra quyết định việc hiến tặng, cam kết gửi tư liệu cho lưu trữ lịch sử; - thoả thuận việc mua bán tài liệu; - Được ưu tiên thực hiện tài liệu sẽ hiến tặng; - được cho phép người khác sử dụng tài liệu ký kết gửi tại lưu trữ lịch sử, tuy nhiên không được xâm hại an toàn quốc gia, công dụng của công ty nước, quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Được bên nước tán dương theo hiện tượng của quy định (Khoản 3 Điều 5). Câu 19. Cá nhân có tài liệu tương quan đến bình an quốc gia, bao gồm nghĩa vụ? Trả lời: cá nhân có tài liệu tương quan đến an toàn quốc gia bao gồm nghĩa vụ: Chỉ được hiến khuyến mãi ngay hoặc bán cho Lưu trữ lịch sử hào hùng (Điểm a, Khoản 4 Điều 5). Câu 20. Fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm gì trong cai quản về giữ trữ? Trả lời: tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm cai quản về lưu lại trữ, áp dụng những biện pháp nhằm nâng cao hiệu trái trong vấn đề thu thập, quản lí lý, bảo vệ và sử dụng tài liệu lưu lại trữ; ban hành quy chế về công tác lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai mình (Điều 6). Câu 21. Người làm lưu trữ ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phải có điều kiện gì? Trả lời: tín đồ làm tàng trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - làng hội, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phải có một cách đầy đủ các tiêu chuẩn theo pháp luật của pháp luật; được đào tạo, tu dưỡng về siêng môn, nghiệp vụ tàng trữ và con kiến thức cần thiết khác cân xứng với các bước (Khoản 1 Điều 7). Câu 22. Bạn làm tàng trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập thừa hưởng chế độ, quyền lợi gì? Trả lời: bạn làm tàng trữ ở cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - làng hội, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thừa kế chế độ, nghĩa vụ và quyền lợi tương ứng vào cơ quan, tổ chức triển khai và được hưởng phụ cung cấp ngành nghề sệt thù, chính sách ưu đãi không giống theo khí cụ của lao lý (Khoản 1 Điều 7). Câu 23. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật pháp Lưu trữ? Trả lời: Luật lưu trữ quy định phần đa hành vi bị nghiêm cấm như sau: - chỉ chiếm đoạn, có tác dụng hỏng làm mất đi tài liệu lưu trữ. - làm giả, sửa chữa, làm rơi lệch nội dung tài liệu giữ trữ. - sở hữu bán, chuyển giao, huỷ phi pháp tài liệu lưu trữ. - thực hiện tài liệu tàng trữ vào mục đích xâm phạm ích lợi của công ty nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - có tài liệu tàng trữ ra quốc tế trái phép (Điều 8). Câu 24. Lập hồ sơ và nộp lưu lại hồ sơ tư liệu vào tàng trữ cơ quan lại là nhiệm vụ của ai? Trả lời: Lập hồ nước sơ với nộp lưu hồ sơ tài liệu vào tàng trữ cơ quan liêu là trách nhiệm của: tín đồ được giao giải quyết, theo dõi quá trình của cơ quan, tổ chức triển khai (Khoản 1 Điều 9). Câu 25. Bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức; fan đứng đầu đơn vị chức năng của cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ gì trong câu hỏi lập hồ nước sơ, thống trị và giao nộp lưu lại hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan? Trả lời: người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm thống trị tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn câu hỏi lập hồ nước sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Fan đứng đầu đơn vị chức năng của cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc lập hồ nước sơ, bảo vệ và nộp lưu giữ hồ sơ, tài liệu của đơn vị vào lưu trữ cơ quan lại (Khoản 2 Điều 9). Câu 26. Nhiệm vụ của tàng trữ cơ quan tiền trong việc lập hồ sơ và làm chủ hồ sơ, tài liệu tại lưu trữ cơ quan? Trả lời: nhiệm vụ của tàng trữ cơ quan trong việc lập làm hồ sơ và quản lý hồ sơ, tư liệu được khí cụ như sau: - Giúp fan đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai hướng dẫn câu hỏi lập hồ sơ cùng nộp giữ hồ sơ, tài liệu. - Thu thập, chỉnh lý, khẳng định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức triển khai sử dụng tài liệu lưu giữ trữ. - Giao nộp tài liệu lưu giữ trữ có mức giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc hạng mục tài liệu nộp lưu vào tàng trữ lịch sử; tổ chức triển khai tiêu diệt tài liệu hết quý giá theo ra quyết định của tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức (Điều 10). Câu 27. Thời hạn nộp lưu lại hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan? Trả lời: Thời hạn nộp lưu giữ hồ sơ, tư liệu vào lưu trữ cơ quan tiền được quy định: vào thời hạn 01 năm, tính từ lúc ngày quá trình kết thúc (trừ tài liệu xây dựng cơ bản) (Điểm a, Khoản 1 Điều 11). Câu 28. Thời hạn nộp lưu đối với hồ sơ tài liệu xuất bản cơ bản? Trả lời: Đối với làm hồ sơ tài liệu desgin cơ bản: trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày công trình được quyết toán (Điểm b, Khoản 1 Điều 11). Câu 29. Đơn vị, cá nhân có nhiệm vụ giao, nhận hồ sơ, tư liệu vào lưu trữ cơ quan như vậy nào? Trả lời: Đơn vị, cá nhân giao hồ sơ, tài liệu có nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ của công việc đã kết thúc, những thống kê Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và giao nộp vào tàng trữ cơ quan lại (Khoản 1 Điều 12). Câu 30. Lưu trữ cơ quan tiền có trọng trách giao, dìm hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan và thủ tục được thực hiện như vậy nào? Trả lời: Trong việc giao, thừa nhận hồ sơ, tư liệu vào lưu trữ cơ quan: tàng trữ cơ quan tất cả trách nhiệm mừng đón hồ sơ, tài liệu và lập Biên bản giao nhận hồ sơ, tư liệu (Khoản 2 Điều 12). Câu 31. Tư liệu và giấy tờ thủ tục giao nhận tài liệu vào lưu trữ cơ quan tất cả những loại nào? Trả lời: tư liệu và giấy tờ thủ tục giao nhấn tài liệu vào tàng trữ cơ quan liêu gồm: - Mục lục hồ nước sơ, tư liệu nộp lưu và Biên bản giao nhấn hồ sơ, tài liệu được lập thành 2 bản; - Đơn vị, cá nhân giao hồ sơ, tài liệu giữ 01 bản, tàng trữ cơ quan giữ lại 01 phiên bản (Khoản 3 Điều 12). Câu 32. Tài liệu điện tử là gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ điện tử là tư liệu được tạo ra lập sống dạng thông điệp dữ liệu hình thành trong thừa trình buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, cá thể được lựa chọn để tàng trữ hoặc được số hóa từ bỏ tài liệu tàng trữ trên những vật mang tin không giống (Khoản 1 Điều 13). Câu 33. Tài liệu tàng trữ điện tử phải đáp ứng các tiêu chuẩn chỉnh gì? Trả lời: Tài liệu lưu trữ điện tử phải đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn: - Dữ liệu thông tin đầu vào, bảo đảm tính kế thừa, tính thống nhất, độ xác thực, bình an và kỹ năng truy cập; - Được bảo quản và sử dụng theo phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt. (Khoản 2 Điều 13). Câu 34. Tư liệu được số hóa tự tài liệu lưu trữ có giá trị so với tài liệu đã được số hóa như vậy nào? Trả lời: tư liệu được số hoá từ tài liệu lưu trữ trên những vật có tin khác không tồn tại giá trị sửa chữa thay thế tài liệu đã có được số hoá (Khoản 3 Điều 13). Câu 35. Tài liệu xuất hiện trong hoạt động của HĐND, UBND, các tổ chức buôn bản hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp của xã, phường, thị xã được gạn lọc và tàng trữ tại đâu? Trả lời: Tài liệu hiện ra trong buổi giao lưu của HĐND, UBND, những tổ chức thôn hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp của xã, phường, thị xã được chọn lọc và tàng trữ tại Văn phòng ubnd xã, phường, thị xã (Khoản 1 Điều 14). Câu 36. Tín đồ làm tàng trữ tại công sở Ủy ban quần chúng xã, phường, thị xã có nhiệm vụ gì trong việc thống trị tài liệu lưu trữ? Trả lời: fan làm tàng trữ tại văn phòng công sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trọng trách hướng dẫn việc lập hồ nước sơ, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý, thống kê, bảo vệ và ship hàng sử dụng tài liệu tàng trữ theo quy định của quy định về lưu trữ (Khoản 2 Điều 14). Câu 37. Fan đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm gì trong vấn đề chỉnh lý tài liệu? Trả lời: Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai trong bài toán chỉnh lý tài liệu có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai việc chỉnh lý tài liệu thuộc phạm vi quản lý (Khoản 1 Điều 15). Câu 38. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải bảo đảm các yêu cầu cơ phiên bản nào? Trả lời: Tài liệu sau thời điểm chỉnh lý phải bảo đảm an toàn các yêu cầu cơ bản sau đây: a) Được phân một số loại theo nguyên tắc nghiệp vụ lưu trữ; b) Được xác định thời hạn bảo quản; c) hồ sơ được hoàn thành và hệ thống hoá; d) bao gồm Mục lục hồ nước sơ, cơ sở dữ liệu tra cứu vớt và hạng mục tài liệu hết cực hiếm (Khoản 2 Điều 15). Câu 39. Việc xác định giá trị tài liệu được địa thế căn cứ vào những phương pháp nào? Trả lời: Việc xác minh giá trị tài liệu phải bảo đảm an toàn theo đầy đủ nguyên tắc thiết yếu trị, định kỳ sử, trọn vẹn và tổng thích hợp (Khoản 1 Điều 16). Câu 40. Việc xác định giá trị tư liệu được căn cứ vào các phương thức nào? Trả lời: Việc xác định giá trị tư liệu được tiến hành theo: cách thức hệ thống, phân tích, chức năng, thông tin và sử liệu học (Khoản 2 Điều 16). Câu 41. Việc khẳng định giá trị tư liệu được địa thế căn cứ vào các tiêu chuẩn nào? Trả lời: những tiêu chuẩn chỉnh cơ bản để xác định giá trị tư liệu là: a) ngôn từ của tài liệu; b) địa điểm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hình thành tài liệu; c) Ý nghĩa của sự kiện, thời gian và địa điểm hình thành tài liệu; d) nấc độ toàn diện của font lưu trữ; đ) hình thức của tài liệu; e) tình trạng vật lý của tư liệu (Khoản 3 Điều 16). Câu 42. Thời hạn bảo quản tài liệu được quy định như thế nào? Trả lời: Thời hạn bảo vệ tài liệu được hiện tượng gồm: tư liệu được bảo vệ vĩnh viễn cùng tài liệu bảo vệ có thời hạn (Điều 17). Câu 43. Tài liệu được bảo vệ vĩnh viễn bao gồm những loại tài liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo vệ vĩnh viễn bao gồm tài liệu về mặt đường lối, chủ trương, chính sách, cương cứng lĩnh, chiến lược; đề án, dự án, lịch trình mục tiêu, trọng điểm quốc gia; về nhà đất bđs và các tài liệu khác theo giải pháp của cơ quan bao gồm thẩm quyền (Khoản 1 Điều 17). Câu 44. Tư liệu được bảo vệ có thời hạn bao hàm những tư liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo quản có thời hạn là tài liệu không thuộc ngôi trường hợp hiện tượng tại Khoản 1 Điều 17 và được xác định thời hạn bảo quản dưới 70 năm (Khoản 2 Điều 17).

Xem thêm: Phim Sex Em Gai 10 Tuoi Tu Suong, Em Gai 16 Tuoi Tu Suong Porn Tube

Câu 45. Tư liệu hết giá trị là tư liệu nào? Trả lời: tài liệu hết giá bán trị yêu cầu loại ra để huỷ là tư liệu có tin tức trùng lặp hoặc đã mất thời hạn bảo quản theo lao lý và ko còn quan trọng cho hoạt động thực tiễn, phân tích khoa học, lịch sử (Khoản 3 Điều 17). Câu 46. Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu có chức năng, trách nhiệm gì? Trả lời: Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu tất cả chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho tất cả những người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai trong việc xác định thời hạn bảo quản, sàng lọc tài liệu để giao nộp vào lưu trữ cơ quan, chọn lựa tài liệu tàng trữ của lưu trữ cơ quan để giao nộp vào lưu trữ lịch sử hào hùng và loại tài liệu hết giá trị (Khoản 1 Điều 18). Câu 47. Hội đồng xác minh giá trị tài liệu vì chưng ai thành lập và hoạt động và bao hàm thành phần nào? Trả lời: nguyên tố của Hội đồng xác minh giá trị tài liệu bao gồm: - quản trị Hội đồng; - bạn làm tàng trữ ở cơ quan, tổ chức triển khai là Thư ký kết Hội đồng; - Đại diện lãnh đạo đơn vị tài giỏi liệu là ủy viên; - Người am hiểu về lĩnh vực có tài liệu cần xác minh giá trị tư liệu là ủy viên (Khoản 2 Điều 18). Câu 48. Ngôn từ và nguyên tắc thao tác của Hội đồng xác minh giá trị tài liệu như thế nào? Trả lời: Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu trao đổi tập thể, tóm lại theo đa số; những ý kiến khác biệt phải được ghi vào biên bản cuộc họp nhằm trình bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai (Khoản 3 Điều 18). Câu 49. Lưu trữ lịch sử được tổ chức triển khai ở mấy cấp? Trả lời: Lưu trữ lịch sử vẻ vang được tổ chức thành 02 cấp cho (ở trung ương và cấp cho tỉnh) (Khoản 1 Điều 19). Câu 50. Trọng trách của lưu trữ lịch sử? Trả lời: giữ trữ lịch sử hào hùng có nhiệm vụ sau đây: a) Trình cơ quan gồm thẩm quyền về tàng trữ cùng cấp ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu lại tài liệu với phê duyệt danh mục tài liệu nộp giữ vào lưu trữ lịch sử; b) phía dẫn những cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp giữ tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu; c) Thu thập, chỉnh lý, xác minh giá trị, thống kê, bảo vệ và tổ chức triển khai sử dụng tài liệu lưu trữ (Khoản 2 Điều 19). Câu 51. Lưu giữ trữ lịch sử dân tộc cấp thức giấc thu thập, mừng đón tài liệu lưu lại trữ đa số từ những nguồn nào? Trả lời: lưu lại trữ lịch sử vẻ vang cấp tỉnh giấc thu thập, mừng đón tài liệu lưu trữ hình thành trong vượt trình buổi giao lưu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp cho huyện và đơn vị chức năng hành thiết yếu - tài chính đặt biệt không thuộc những cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp giữ của lưu giữ trữ lịch sử dân tộc ở trung ương (Điểm b, Khoản 2 Điều 20). Câu 52. Thời hạn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử vẻ vang là bao nhiêu năm? Trả lời: Thời hạn nộp giữ tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử dân tộc được quy định: vào thời hạn 10 năm tính từ lúc năm quá trình kết thúc (Khoản 1 Điều 21). Câu 53. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp giữ tài liệu vào lưu trữ lịch sử được quy định như thế nào? Trả lời: trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào giữ trữ lịch sử được biện pháp như sau: - Chỉnh lý tài liệu trước lúc giao nộp với lập Mục lục hồ nước sơ, tài liệu nộp lưu; - Lập hạng mục tài liệu có đóng lốt chỉ những mức độ mật; - Giao nộp tài liệu và dụng cụ tra cứu vào lưu trữ lịch sử dân tộc (Khoản 1 Điều 22). Câu 54. Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu lại tài liệu hoặc tài liệu không thuộc danh mục tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử dân tộc được tổ chức cai quản như nuốm nào? Trả lời: Tài liệu tàng trữ được có mặt trong thừa trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức không thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp giữ tài liệu hoặc tài liệu không thuộc danh mục tài liệu nộp giữ vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang được quản lý tại tàng trữ cơ quan (Điều 23). Câu 55. Trường vừa lòng cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế tài chính là công ty nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi bề ngoài sở hữu hoặc vỡ nợ thì fan đứng đầu cơ quan, tổ chức phải tổ chức thống trị và giao nộp tài liệu như thế nào? Trả lời: Trường thích hợp cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức tài chính là doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, đưa đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản thì tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tất cả trách nhiệm: - Tài liệu có mặt trong quá trình buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức nào đề nghị được chỉnh lý, những thống kê và bảo vệ theo phông tàng trữ của cơ quan, tổ chức triển khai đó; - hồ sơ, tài liệu giải quyết kết thúc của những đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức triển khai phải được giao nộp vào lưu trữ cơ quan lại để tiến hành chỉnh lý tài liệu theo lý lẽ (Khoản 1, 2 Điều 24). Câu 56. Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai chia, tách, sáp nhập, giải thể sau khi được chỉnh lý đã được làm chủ như nạm nào? Trả lời: Tài liệu giữ trữ sau khi được chỉnh lý được cai quản như sau: - Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức, công ty thuộc mối cung cấp nộp lưu giữ tài liệu vào lưu trữ lịch sử hào hùng được giao nộp vào giữ trữ lịch sử có thẩm quyền; - Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức, công ty không ở trong nguồn nộp lưu vào lưu giữ trữ lịch sử được quản lý tại tàng trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn mới chào đón trụ sở cũ; trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai giải thể, doanh nghiệp giải thể, vỡ nợ hoặc không tồn tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận trụ sở cũ hoặc có tương đối nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu cùng đón nhận trụ sở cũ thì tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức, công ty lớn được giao nộp vào lưu trữ cơ quan tiền theo quyết định của cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền (Khoản 3 Điều 24). Câu 57. Nhiệm vụ của bạn đứng đầu vào việc bảo quản tài liệu lưu trữ được quy định như thế nào? Trả lời: Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức có trọng trách xây dựng, bố trí kho lưu trữ, thiết bị, phương tiện cần thiết và tiến hành các giải pháp kỹ thuật nhiệm vụ để bảo vệ, bảo quản bình an tài liệu tàng trữ và bảo đảm an toàn việc thực hiện tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 25). Câu 58. Tài liệu lưu trữ quý, hi hữu thuộc diện tàng trữ vĩnh viễn tất cả những điểm sáng gì? Trả lời: Tài liệu lưu trữ quý, hi hữu là tài liệu ở trong diện lưu trữ vĩnh viễn cùng có một trong các đặc điểm sau đây: a) có mức giá trị đặc trưng về tứ tưởng, chính trị, kinh tế tài chính - làng hội, khoa học, lịch sử và gồm tầm quan lại trọng quan trọng đối với quốc gia, làng mạc hội; b) Được có mặt trong hoàn cảnh lịch sử đặc trưng về thời gian, ko gian, địa điểm, tác giả; c) Được biểu hiện trên vật sở hữu tin độc đáo, tiêu biểu của thời kỳ lịch sử hào hùng (Khoản 1 Điều 26). Câu 59. Dụng cụ về đối tượng người tiêu dùng và chu kỳ (thời gian) tiến hành thống kê công ty nước về lưu lại trữ? Trả lời: công tác làm việc thống kê bên nước về tàng trữ được phép tắc như sau: Cơ quan, tổ chức tài giỏi liệu lưu trữ phải thời hạn thực hiện cơ chế thống kê lưu trữ. Số liệu thống kê mỗi năm được tính từ thời điểm ngày 01 mon 01 đến khi xong ngày 31 mon 12 (Khoản 2 Điều 27). Câu 60. Cơ chế thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp tỉnh được quy định như thế nào? Trả lời: cơ chế thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh được mức sử dụng như sau: - Cơ quan, tổ chức triển khai ở cung cấp tỉnh tổng thích hợp số liệu của những đơn vị trực thuộc và báo cáo cơ quan thống trị nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh. - Cơ quan cai quản nhà nước về tàng trữ cấp thức giấc tổng phù hợp số liệu của những cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cơ quan thống trị nhà nước về lưu trữ cấp thị xã và báo cáo cơ quan cai quản nhà nước về tàng trữ ở tw (Điểm b, Khoản 3 Điều 27). Câu 61. Chính sách thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức ở cung cấp huyện, cấp xã được quy định như thế nào? Trả lời: Chế độ thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp cho huyện, cấp xã được lao lý như sau: a) Cơ quan, tổ chức ở cấp huyện, cấp xã tổng đúng theo số liệu của các đơn vị trực trực thuộc và report cơ quan cai quản nhà nước về lưu trữ cấp huyện. B) Cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cấp thị xã tổng đúng theo số liệu của những cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã và báo cáo cơ quan làm chủ nhà nước về tàng trữ cấp thức giấc (Điểm c, Khoản 3 Điều 27). Câu 62. Thẩm quyền ra quyết định hủy tài liệu hết quý giá được quy định như thế nào? Trả lời: Thẩm quyền đưa ra quyết định huỷ tài liệu hết quý hiếm được cách thức như sau: - fan đứng đầu cơ quan, tổ chức đưa ra quyết định huỷ tài liệu hết quý giá tại lưu trữ cơ quan; - người đứng đầu cơ quan bao gồm thẩm quyền về lưu giữ trữ các cấp đưa ra quyết định huỷ tài liệu hết cực hiếm tại lưu giữ trữ lịch sử hào hùng cùng cấp (Khoản 1 Điều 28). Câu 63. Thủ tục quyết định bỏ tài liệu hết giá trị được quy định như vậy nào? Trả lời: giấy tờ thủ tục quyết định hủy tài liệu hết giá trị được cách thức như sau: - Theo ý kiến đề xuất của Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu, fan đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu lại tài liệu vào lưu giữ trữ lịch sử hào hùng đề nghị cơ quan triển khai nhiệm vụ làm chủ nhà nước về tàng trữ cùng cấp đánh giá tài liệu hết giá trị đề nghị hủy; người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai không thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp giữ tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang đề nghị tàng trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp bao gồm ý kiến đối với tài liệu hết giá trị đề nghị hủy. Căn cứ vào chủ kiến thẩm định của Hội đồng khẳng định giá trị tư liệu hoặc ý kiến của cơ quan cung cấp trên trực tiếp, người có thẩm quyền nguyên lý tại Khoản 1 Điều 28 đưa ra quyết định việc bỏ tài liệu hết giá trị. - Theo đề xuất của Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan tiến hành nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu lại trữ ra quyết định hủy tư liệu có tin tức trùng lặp tại tàng trữ lịch sử. Hội đồng thẩm tra khẳng định giá trị tư liệu do người đứng đầu tư mạnh quan triển khai nhiệm vụ làm chủ nhà nước về tàng trữ quyết định thành lập để thẩm tra tài liệu hết cực hiếm tại lưu trữ lịch sử (Khoản 2 Điều 28). Câu 64. Thành phần hồ sơ huỷ tư liệu hết quý hiếm được quy định như vậy nào? Trả lời: Thành phần làm hồ sơ huỷ tài liệu hết giá bán trị gồm có: - Quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng; - danh mục tài liệu hết giá chỉ trị; tờ trình và bạn dạng thuyết minh tư liệu hết giá trị; - Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu. Biên phiên bản họp Hội đồng thẩm tra khẳng định giá trị tài liệu; - Văn bản đề nghị thẩm định, xin chủ ý của cơ quan, tổ chức tài năng liệu hết giá trị; - Văn bạn dạng thẩm định, cho chủ kiến của cơ quan có thẩm quyền; - đưa ra quyết định huỷ tư liệu hết giá chỉ trị; - Biên phiên bản bàn giao tư liệu hủy; - Biên bản huỷ tư liệu hết quý hiếm (Khoản 4 Điều 28). Câu 65. Thời hạn bảo quản hồ sơ bỏ tài liệu được lý lẽ bao lâu tính từ lúc ngày bỏ tài liệu? Trả lời: hồ sơ huỷ tư liệu hết giá trị buộc phải được bảo vệ tại cơ quan, tổ chức tài năng liệu bị huỷ ít nhất 20 năm, tính từ lúc ngày diệt tài liệu (Khoản 5 Điều 28). Câu 66. Cơ quan, tổ chức, cá thể sử dụng tài liệu lưu trữ có nghĩa vụ gì? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá thể khi sử dụng tài liệu lưu trữ có những nghĩa vụ sau đây: a) chỉ dẫn số lưu giữ trữ, độ gốc của tài liệu lưu trữ và cơ quan, tổ chức cai quản tài liệu giữ trữ; kính trọng tính nguyên bản tài liệu lúc công bố, giới thiệu, trích dẫn tài liệu giữ trữ; b) không xâm phạm công dụng của nhà nước, quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; c) Nộp phí sử dụng tài liệu tàng trữ theo cơ chế của pháp luật; d) tiến hành các quy định của phương tiện này, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức làm chủ tài liệu lưu trữ và các quy định không giống của điều khoản có tương quan (Khoản 2 Điều 29). Câu 67. Cơ quan, tổ chức tài năng liệu tàng trữ có nhiệm vụ gì trong sử dụng tài liệu lưu lại trữ? Trả lời: Cơ quan, tổ chức có tài năng liệu lưu trữ có trọng trách sau đây: a) công ty động ra mắt tài liệu lưu trữ và chế tạo ra điều kiện thuận tiện cho việc sử dụng tài liệu lưu trữ đang trực tiếp quản lí lý; b) từng năm rà soát, thông tin tài liệu lưu trữ thuộc danh mục tài liệu gồm đóng vệt chỉ các mức độ mật đã làm được giải mật (Khoản 3 Điều 29). Câu 68. Tài liệu lưu trữ tại lưu giữ trữ lịch sử hào hùng hạn chế thực hiện có những điểm lưu ý gì? Trả lời: Tài liệu hạn chế sử dụng có một trong các các điểm sáng sau đây: - Tài liệu tàng trữ không thuộc danh mục tài liệu gồm đóng vết chỉ những mức độ mật nhưng có nội dung thông tin nếu sử dụng thoáng rộng có thể tác động nghiêm trọng đến công dụng của nhà nước, quyền, tiện ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Tài liệu lưu trữ bị hư hỏng nặng hoặc có nguy hại bị hư hỏng không được tu bổ, phục chế; - Tài liệu tàng trữ đang trong quá trình xử lý về nghiệp vụ tàng trữ (Khoản 2 Điều 30). Câu 69. Việc thực hiện tài liệu thuộc danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật được quy định như thế nào? Trả lời: Tài liệu tàng trữ thuộc danh mục tài liệu bao gồm đóng lốt chỉ các mức độ mật được sử dụng thoáng rộng trong các trường hòa hợp sau đây: - Được giải mật theo luật của quy định về đảm bảo bí mật đơn vị nước; - Sau 40 năm, kể từ năm công việc kết thúc so với tài liệu gồm đóng dấu mật nhưng chưa được giải mật; - Sau 60 năm, kể từ năm công việc kết thúc so với tài liệu gồm đóng dấu về tối mật, xuất xắc mật nhưng không được giải mật (Khoản 4 Điều 30). Câu 70. Người tiêu dùng tài liệu tại lưu trữ lịch sử cần phải có điều kiện gì? Trả lời: người tiêu dùng tài liệu tàng trữ tại lưu trữ lịch sử vẻ vang phải có Giấy minh chứng nhân dân hoặc Hộ chiếu; ngôi trường hợp áp dụng để ship hàng công tác thì phải gồm giấy ra mắt hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức triển khai nơi công tác (Khoản 7 Điều 30). Câu 71. Các hiệ tượng sử dụng tài liệu lưu lại trữ? Trả lời: Các vẻ ngoài sử dụng tài liệu tàng trữ được luật pháp như sau: a) thực hiện tài liệu tại phòng phát âm của tàng trữ cơ quan, tàng trữ lịch sử. B) Xuất bản ấn phẩm lưu giữ trữ. C) ra mắt tài liệu lưu trữ trên phương tiện tin tức đại chúng, trang tin tức điện tử. D) Triển lãm, bày bán tài liệu lưu trữ. đ) Trích dẫn tài liệu tàng trữ trong dự án công trình nghiên cứu. E) Cấp phiên bản sao tài liệu lưu lại trữ, bạn dạng chứng thực tàng trữ (Điều 32). Câu 72. Cơ quan, tổ chức nào triển khai việc sao tài liệu giữ trữ, chứng thực tài liệu lưu giữ trữ? Trả lời: việc sao tài liệu tàng trữ và xác nhận lưu trữ do tàng trữ cơ quan lại hoặc lưu giữ trữ lịch sử dân tộc thực hiện. Người dân có thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ cho phép sao tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 33). Câu 73. Bản sao tài liệu lưu lại trữ, phiên bản chứng thực lưu lại trữ có mức giá trị ra sao trong những quan hệ, giao dịch? Trả lời: bản sao tài liệu lưu giữ trữ, phiên bản chứng thực lưu lại trữ có giá trị như tài liệu gốc trong những quan hệ, giao dịch (Khoản 4, Điều 33). Câu 74. Câu hỏi mang tài liệu lưu lại trữ thoát khỏi Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử được quy định như thế nào? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được có tài liệu lưu lại trữ thoát khỏi Lưu trữ cơ quan, giữ trữ lịch sử dân tộc để giao hàng công tác, nghiên cứu khoa học tập và những nhu cầu quang minh chính đại khác sau thời điểm được phòng ban nhà nước có thẩm quyền chất nhận được và phải hoàn trả nguyên vẹn tài liệu lưu trữ đó (Khoản 1 Điều 34). Câu 75. Khí cụ về điều kiện để một tổ chức được vận động dịch vụ giữ trữ? Trả lời: tổ chức triển khai được vận động dịch vụ lưu trữ khi bao gồm đủ các điều khiếu nại sau đây: a) tất cả đăng ký vận động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan triển khai nhiệm vụ cai quản nhà nước về tàng trữ cấp tỉnh; b) gồm cơ sở vật dụng chất, nhân lực tương xứng để thực hiện vận động dịch vụ giữ trữ; c) cá thể thực hiện chuyển động dịch vụ lưu trữ của tổ chức triển khai phải có chứng từ hành nghề lưu trữ (Khoản 1 Điều 36). Câu 76. Pháp luật về đk để cá thể được hành nghề chủ quyền về dịch vụ thương mại lưu trữ? Trả lời: cá nhân được hành nghề tự do về dịch vụ lưu trữ khi gồm đủ các điều kiện sau đây: a) Có chứng từ hành nghề giữ trữ; b) có cơ sở đồ vật chất phù hợp để thực hiện vận động dịch vụ giữ trữ; c) tất cả đăng ký chuyển động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan triển khai nhiệm vụ làm chủ nhà nước về lưu trữ cấp thức giấc (Khoản 2 Điều 36). Câu 77. Vận động dịch vụ giữ trữ bao hàm các vận động nào? Trả lời: Các vận động dịch vụ tàng trữ bao gồm: a) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử mộc nhĩ mốc, số hóa tài liệu tàng trữ không nằm trong danh mục bí mật nhà nước; b) Nghiên cứu, tứ vấn, vận dụng khoa học tập và gửi giao công nghệ lưu trữ (Khoản 3 Điều 36). Câu 78. Các quy định về đk để cá nhân được cấp chứng từ hành nghề lưu trữ? Trả lời: cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi gồm đủ những điều khiếu nại sau đây: a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) tất cả lý định kỳ rõ ràng; c) gồm bằng xuất sắc nghiệp siêng ngành về tàng trữ phù hợp; d) Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc tương quan đến tàng trữ từ 05 năm trở lên; đ) Đã đạt yêu ước tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức (Khoản 1 Điều 37). Câu 79. Các trường thích hợp nào ko được cấp chứng từ hành nghề lưu trữ? Trả lời: đa số trường phù hợp không được cấp chứng từ hành nghề tàng trữ được dụng cụ như sau: a) Người hiện giờ đang bị truy cứu trọng trách hình sự; b) người đang chấp hành quyết phạt tội nhân hoặc sẽ bị áp dụng biện pháp cách xử trí hành chủ yếu đưa vào các đại lý chữa bệnh, các đại lý giáo dục; c) Người đã bị kết án về một trong các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia; tội cố ý làm cho lộ kín đáo công tác; tội chiếm đoạt, giao thương mua bán hoặc diệt tài liệu kín công tác (Khoản 2 Điều 37). Câu 80. Luật tàng trữ được Quốc hội khóa XIII trải qua tại kỳ họp nào? Luật tàng trữ có bao nhiêu chương, điều cùng có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày tháng năm nào? Trả lời: - Luật tàng trữ được trải qua tại Kỳ họp thiết bị 2, Khóa XIII (Chương VII). - Luật này có 7 chương, 42 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 (Điều 41)./.