Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ

     
Tài liệu tàng trữ và phương châm của tài liệu tàng trữ trong quy trình xây dựng và trở nên tân tiến tỉnh Bắc Ninh
*
*
*
*
*
*
*


Nhận thức rõ tầm quan trọng của tài liệu giữ trữ so với việc gây ra và xây đắp đất nước, Đảng cùng Nhà nước đã có lần bước đầu tư chi tiêu thích đáng cho công tác văn thư, lưu trữ và đạt được không ít thành quả.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ

Pháp lệnh giữ trữ nước nhà năm 2001 nêu: “Tài liệu giữ trữ đất nước là di tích của dân tộc, có mức giá trị đặc trưng đối với việc nghiệp xây dựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc vn xã hội nhà nghĩa. Tài liệu giữ trữ nước nhà là tài liệu có giá trị về bao gồm trị, là gớm tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hoá, giáo dục, công nghệ và technology được hình thành trong các thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc bản địa Việt Nam, trong quá trình hoạt động vui chơi của các cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị - làng hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, đơn vị vũ trang quần chúng và những nhân vật kế hoạch sử, tiêu biểu giao hàng việc nghiên cứu và phân tích lịch sử, khoa học và chuyển động thực tiễn”.

Điều 2, Luật lưu trữ năm 2011 chỉ rõ: Tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị phục vụ vận động thực tiễn, nghiên cứu và phân tích khoa học, lịch sử được tuyển lựa để lưu lại trữ. Tài liệu tàng trữ bao gồm bản gốc, bạn dạng chính; trong trường thích hợp không còn bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bạn dạng sao vừa lòng pháp.

Thực tiễnquá trình có mặt và phân phát triểncông táclưu trữở nước ta hơn 70 năm vừa qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng so với công táclưu trữlà đúng đắn và sáng tạo. Tài liệu giữ trữ nước nhà đã và đang vạc huy phần lớn giá trị lớn lớn, đóng góp đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dừng và con kiến thiết non sông do Đảng cộng sản nước ta lãnh đạo. Công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ được quản lí lýtập trung, thống nhất tạo ra điều kiện thuận lợi cho việcthu thập, chỉnh lý, bảo vệ và khai quật sử dụng, giao hàng nhu cầu của các tổ chức, cá thể trong và xung quanh nước.

Có thể nói, tài liệu tàng trữ có một vai trò không hề nhỏ đóng góp mang lại sự trở nên tân tiến của đất nước nói thông thường và quy trình xây dựng, trở nên tân tiến của từng địa phương nói riêng, trong các số ấy có Bắc Ninh.

I. đôi nét về Kho lưu trữ lịch sử vẻ vang tỉnh Bắc Ninh

1. Quy trình hình thành với phát triển

2. Hoàn cảnh Kho tàng trữ và tài liệu lưu trữ lịch sử vẻ vang tỉnh bắc Ninh

2.1. Kho lưu trữ lịch sử

2.2. Tài liệu tàng trữ lịch sử

Do điều kiện là tỉnh tái lập sau (đầu năm 1997) nên số lượng tài liệu của những cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp giữ về lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang không phệ (tài liệu khi tái lập được giữ lại tại đơn vị hành chủ yếu cũ), tài liệu bỏ túi Kho giữ trữ lịch sử vẻ vang tỉnh tp bắc ninh chưa nhiều, đa phần là tư liệu hành chính, chất lượng hồ sơ, tài liệu không đồng đều. Số lượng phông ít, không hoàn chỉnh.

Thời gian lâu tuyệt nhất của tài liệu hiện đang bảo quản tại Kho tàng trữ tỉnh tỉnh bắc ninh là năm 1947, mới nhất là tư liệu năm 2007. Kho lưu trữ lịch sử dân tộc đang bảo vệ 22.967 hồ sơ gồm thời hạn bảo vệ vĩnh viễn và vĩnh viễn thuộc 22 phông tài liệu, đựng trong 4.446 hộp, tương xứng 494 mét giá, phần lớn là tài liệu giấy, các loại hình tài liệu không giống không đáng kể. Trong đó:

- Khối tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn gồm phông của Hội đồng Thi đua - tán thưởng tỉnh quy trình 1947 - 2006, con số 30 mét giá. Nhân tố tài liệu đa phần là các quyết định khen thưởng về bài toán truy khuyến mãi huân, huy chương chống chiến, tờ khai kết quả tham gia binh đao của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Khối tài liệu hồ sơ, kỷ trang bị cán bộ đi B của tỉnh bắc ninh (687 bạn dạng sao có xác thực hồ sơ, kỷ vật).

- fonts của văn phòng và công sở Ủy ban hành chính thức giấc Bắc Ninh giai đoạn 1947 - 1963; phông lưu trữ ubnd tỉnh Hà Bắc quy trình tiến độ 1963 - 1996, số lượng 31,1 mét. Yếu tắc tài liệu là phần đông hồ sơ cải cách ruộng đất, địa chủ của tiến độ này.

- Phông lưu trữ văn phòng ubnd tỉnh Bắc Ninh quá trình 1997 - 2007, con số 59 mét. Thành phần tài liệu là tập lưu những loại văn bản, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác thi công cơ bản, tổ chức triển khai cán bộ, nước ngoài vụ …trong sự nghiệp vạc triển kinh tế tài chính của tỉnh quy trình tiến độ này.

- phông tài liệu của Ban tổ chức cơ quan ban ngành (cũ) cùng Sở nội vụ giai đoạn 1996 - 2007, con số 53,5 mét. Yếu tố tài liệu là làm hồ sơ cán bộ, hồ sơ thai cử các kỳ bầu cử Quốc hội với HĐND những cấp.

- phông tài liệu của Sở kế hoạch và Đầu tư tiến độ 1995 - 2010, số lượng 148 mét. Thành phần làm hồ sơ tài liệu chủ yếu là tài liệu khoa học kỹ thuật như: các dự án đầu tư chi tiêu quy hoạch những công trình trọng điểm của nhà nước, của tỉnh.

- font tài liệu Ban thống trị các KCN thức giấc Bắc Ninh quy trình 1998 - 2010, số lượng 69 mét. Yếu tố là tài liệu hành chính, tài liệu kỹ thuật kỹ thuật về quy hoạch và phát triển các quần thể công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- còn sót lại là khối font tài liệu gồm thời hạn bảo quản lâu dài, lâm thời thời: như fonts của Sở Công thương, Sở Y tế, Sở tư pháp, Sở Văn hóa, Sở thể dục thể thao, viên Thuế tỉnh… yếu tố tài liệu đa phần là tư liệu hành chính.

Việc tổ chức triển khai sắp xếp, bảo quản và khai thác, sử dụng tài liệu được Trung trung tâm Lưu trữ lịch sử hào hùng tỉnh tiến hành theo đúng quy định, khoa học nhằm giao hàng nhu cầu khai quật sử dụng tư liệu của cá nhân, tổ chức. Khối tài liệu từ thời điểm năm 1947 của font Hội đồng Thi đua - tán thưởng tỉnh, Phông ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc và tp bắc ninh đã được nhập vào phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ, tạo đk cho bài toán tra tìm, phục vụ khai thác sử dụng nhanh chóng, tiện lợi. Trung trọng tâm Lưu trữ lịch sử hào hùng tỉnh đã triển khai bảo quản an ninh tài liệu như: phòng chống cháy nổ, mối mọt, tiến hành xông khí, khử trùng; thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ kho lưu trữ và tài liệu lưu lại trữ, bảo đảm nhiệt độ, nhiệt độ theo nguyên lý về bảo vệ tài liệu tàng trữ của ngành. Ngoại trừ ra, Trung vai trung phong Lưu trữ lịch sử dân tộc cũng tiến hành xác minh lại giá trị hồ sơ, tài liệu đang bảo vệ tại Kho lưu trữ và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu trên ứng dụng ứng quản lý tài liệu lưu trữ và mục lục hồ sơ.

Để vạc huy giá tốt trị của khối tài liệu hiện đang lưu trữ tại lưu trữ lịch sử vẻ vang tỉnh, trong những năm qua đưa ra cục Văn thư - lưu trữ đặc trưng chú trọng mang đến công tác tổ chức triển khai khai thác, áp dụng tài liệu tàng trữ với nhiều hình thức như: Cung cấp phiên bản sao tài liệu lưu lại trữ; Cung cấp chứng thực tài liệu giữ trữ; thông báo nội dung tài liệu giữ trữ. Trong các hình thức tổ chức khai thác, thực hiện nêu trên, câu hỏi cung cấp bạn dạng sao và phiên bản chứng thực lưu trữ là bề ngoài được tiến hành thường xuyên và phổ cập nhất. Vẻ ngoài này giúp cho các cơ quan lại và cá nhân xác minh được vấn đề đã xảy ra trong vượt khứ, tuy thế bị mất triệu chứng cứ, đề nghị phải phụ thuộc vào tài liệu lưu trữ làm bởi chứng; hiệ tượng này cũng có thể có thểcung cấp cho tài liệu giao hàng công tác lãnh đạo, chỉ huy của cơ quan cai quản nhà nước nhằm nghiên cứu, tham khảo đề ra các quyết định quản lý, viết báo cáo, thiết kế kế hoạch công tác,…; cung cấp tài liệu mang lại việc phân tích tổng hợp, rút kinh nghiệm công tác; cung cấp nguồn tư liệu chính xác để nghiên cứu lịch sử hào hùng địa phương, kế hoạch sử hoạt động của các cấp, những ngành cùng từng cơ quan, đơn vị chức năng và giao hàng nhu cầu chính đại quang minh khác của cán bộ, công chức cùng nhân dân nhưng không có thời gian đến nghiên cứu và phân tích trực tiếp tại chống đọc...

3. Mục đích của tài liệu giữ trữ so với quá trình phát hành và phát triển tỉnh Bắc Ninh

Tài liệu tàng trữ có vai trò rất quan trọng, tiềm ẩn nguồn tin tức quá khứ, bao gồm độ đúng mực cao và có mức giá trị đặc biệt góp phần vào việc xây dựng và bảo đảm toàn vẹn độc lập lãnh thổ của từng địa phương với của Quốc gia.

Xem thêm: Điểm Chuẩn 2018: Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân Tuyển Sinh 2018

Tài liệu lưu trữ của ủy ban nhân dân tỉnh, những Sở, Ban, ngành có giá trị lưu trữ vĩnh viễn là kho tư liệu để các cơ quan tác dụng các cấp phân tích về đường lối, cơ chế của tỉnh, ship hàng kịp thời sự lãnh đạo, lãnh đạo của những cấp ủy, cơ quan, tổ chức. Từ thông tin có vào tài liệu lưu lại trữ, những cơ quan, tổ chức có ánh nhìn tổng quát, reviews những tác dụng thành tựu đạt được tương tự như những tồn tại tiêu giảm để xác định phương hướng trọng trách và đường lối bao gồm sách cân xứng cho từng giai đoạn cách tân và phát triển kinh tế, xóm hội của tỉnh.

Ngoài ra, tài liệu tàng trữ chứa phần đông thông tin đáng tin cậy để thức giấc ủy, ủy ban nhân dân và những cơ quan chức năng giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, những đối tượng người dùng xã hội, vì những tài liệu tàng trữ có liên quan đến: hồ sơ liệt sỹ, thương binh, làm hồ sơ cán cỗ đi B, hồ sơ khen thưởng Huân chương, Huy chương, làm hồ sơ thành phần địa chủ, trưng thu, trưng mua, hồ sơ về cải tân ruộng đất…

Trong nghành nghề dịch vụ kinh tế, các tin tức trong tài liệu giữ trữ liên tục được khai quật và áp dụng để phục vụ cho bài toán xây dựng những đề tài, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của từng huyện, thị xã. Phục vụ có kết quả trong câu hỏi quy hoạch trở nên tân tiến các khu, nhiều công nghiệp như:KCN Tiên Sơn, lặng Phong, Thuận Thành, Quế Võ, …Để bao hàm kế hoạch hoặc đề án quy hoạch tương xứng và khả thi, các cơ quan cai quản không thể không khai quật các tin tức có vào tài liệu tàng trữ như những số liệu thống kê về tình hình kinh tế, buôn bản hội của từng đơn vị hành thiết yếu cấp thị xã và những yếu tố tin tức có trong tài liệu đã được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt; giúp cho những cơ quan, tổ chứctiết kiệm được tương đối nhiều thời gian, công sức và chi phí của. Bây giờ trong bối cảnh giang sơn hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và lao vào nền tài chính thị trường, việc khai thác tài liệu lưu trữ để giúp các công ty lớn trên địa phận tỉnh tiếp cận, khai thác, xem thêm và vận dụng được nhiều technology hiện đại, khiếp nghiệm quản lý để tăng nhanh phát triển sản xuất, khiếp doanh.

Trong nghành nghề dịch vụ văn hóa - làng hội: tin tức trong tài liệu tàng trữ được khai quật và thực hiện để phục vụ cho việc nghiên cứu và phân tích văn hóa, định kỳ sử. Tỉnh bắc ninh là mảnh đất nền địa linh nhân kiệt, vị trí có truyền thống khoa bảng cùng nền văn hoá thọ đời, đậm đà phiên bản sắc. Theo những thống kê của ngành văn hoá thì toàn tỉnh tất cả 1558 di tích, trong các số đó có 194 di tích lịch sử dân tộc được thừa nhận là di tích lịch sử hào hùng cấp Quốc gia, 321 di tích lịch sử vẻ vang cấp tỉnh. Ngoại trừ ra, thành phố bắc ninh cũng là địa phương có rất nhiều danh lam chiến thắng cảnh cùng nhiều công trình kiến trúc có mức giá trị lịch sử, mỹ thuật, kỹ thuật như quốc tử giám Bắc Ninh, chùa Dạm, Đền - chùa Phả Lại, miếu Phật Tích, Đền Đô, Chùa cây bút Tháp, miếu Dâu…Bắc Ninh cũng là nơi sinh ra các nhân vật hào kiệt, làm cho rạng nhãi ranh quê hương, đất nước như: Lý Công Uẩn - vị Vua có công khai minh bạch sinh ghê thành Đông Đô - Thăng Long - Hà Nội; Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt, Ngô Gia Tự, những đồng chí Cộng sản - Lãnh tụ của Đảng cộng sản Việt Nam. Bắc Ninh cũng lừng danh về truyền thống lâu đời hiếu học và khoa bảng tiêu biểu bậc nhất trên toàn quốc, cùng với 674 vị đỗ đại khoa, hàng ngàn cử nhân, tú tài. Các dòng họ danh tiếng về truyền thống lịch sử hiếu học như mẫu họ Nguyễn sinh hoạt Làng Kim Đôi, mẫu họ Ngô ngơi nghỉ xã Tam Sơn, loại học Đàm làm việc xã mùi hương Mạc…Đây là mối cung cấp tài nguyên phệ mà lưu giữ trữ lịch sử tỉnh tỉnh bắc ninh đang bảo quản, giao hàng công tác nghiên cứu, biên tập, góp thêm phần giới thiệu phần đa nét văn hóa truyền thống của tỉnh bắc ninh với đồng đội trong nước, khoanh vùng và vắt giới.

Dưới góc độ xã hội, tài liệu lưu trữ còn là nguồn thông tin quý giá ship hàng cho đầy đủ nhu cầu chính đáng của nhân dân như: xác minh lý lịch, thời gian công tác, trình độ học vấn, hiệ tượng khen thưởng, kỷ luật; hoặc cần sử dụng tài liệu tàng trữ để minh chứng nhân thân để xử lý các vấn đề về mua và vượt kế tài sản…

Đối với hoạt động quản lý, tài liệu tàng trữ là nguồn thông tin không thể thiếu. Mặt hàng ngày, mặt hàng giờ các cán cỗ lãnh đạo, cán bộ cai quản ở các cơ quan, tổ chức triển khai phải thường xuyên xuyên khai quật và sử dụng những thông tin trong tài liệu tàng trữ để xây dựng những chương trình, planer và phát hành các quyết định quản lý cho phù hợp. ở bên cạnh đó, tài liệu lưu trữ là bởi chứng, là địa thế căn cứ giúp các cơ quan, tổ chức triển khai trong vấn đề thanh tra, kiểm tra và xử trí những phạm luật trong thừa trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong quy trình thực xây đắp vụ.

Ngoài ra, tài liệu lưu giữ trữ còn tồn tại giá trị quan trọng trong lĩnh vực quản lý xã hội, giáo dục, y tế, kỹ thuật công nghệ, an ninh, quốc phòng... Và những giá trị khác góp phần vào sự phát triển kinh tế, làng hội của tỉnh giấc Bắc Ninh.

Hàng năm, tại giữ trữ lịch sử vẻ vang tỉnh giao hàng hàng trăm lượt fan khai thác, sử dụng với tương đối nhiều nghìn trang tài liệu được triệu chứng thực, đóng góp phần không nhỏ dại trong quy trình xây dựng và cách tân và phát triển kinh tế, thôn hội của tỉnh Bắc Ninh.

II. Hầu như tồn tại và phương án phát huy quý giá tài liệu tàng trữ tại lưu trữ lịch sử vẻ vang tỉnh Bắc Ninh

Bên cạnh mọi thành tựu nhưng ngành lưu trữ tỉnh Bắc Ninh đã đạt được, còn không ít những tồn tại, hạn chế, gắng thể:

1. đa số tồn tại, hạn chế:

Nhận thức vềcôngtác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của rất nhiều lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá thể chưa đầy đủ, dẫn đến chưa xuất hiện sự thân yêu đúng nút và chi tiêu chưa hợp lý và phải chăng cho công tác làm việc này.

Đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lưu trữ hiện nay vừa thiếu thốn lại vừa yếu, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu yêu cầu công tác lưu trữ (kiêm nhiệm);

Cơsởvật chất chi tiêu cho công tác tàng trữ chưađáp ứng được yêu thương cầu. Phần nhiều các cơ quan chưa tồn tại kho bảo quản tài liệu lưu lại trữđúng quy định, các trang thiết bịthiếu thốn, công tác phòng cháy, chữa cháy, xông khí, khử trùng, kháng mối…chưa được quan liêu tâm.

Kinh phí cung cấp cho công tác tàng trữ còn bé (Xây kho, chỉnh lý, thu thập, bảo quản…);

Tài liệu tồnđọng, tích đống chưađược phân loại chỉnh lýlàmột trong những tồn trên phổbiến gây không ít khó khăn cho việc bảo quản, khai thác, sử dụng cũng giống như việc gạn lọc tài liệu có giá trị nhằm giao nộp vào tàng trữ lịch sử. Chứng trạng mất mát, thất lạc, hư hư tài liệu tàng trữ ngày càng gia tăng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào câu hỏi quản lýhồsơ, tài liệu lưu lại trữcòn hạn chế. Công tác làm việc quảnlý, tra tìm kiếm tài liệu giữ trữ đa số các cách thức truyền thống, công dụng không cao.

Hệthống pháp luật lưu trữđược quan tâm xây dựng tương đối hoàn chỉnh, tuy vậy còn nhiềubất cập trong việc xúc tiến áp dung như: văn bản hướng dẫn chưa theo sát với thực tế, cạnh tranh áp dụng, thiếu hụt chế tài so với các cơ quan, tổ chức không tiến hành nghiêm các quy định của pháp luật về giữ trữ, duy nhất là vấn đề xác định giá trị tài liệu với tiêu bỏ tài liệu hết giá chỉ trị.

Việc Kho lưu trữ chuyên được dùng của tỉnh không được xây dựng gây những khó khăn so với các nghiệp vụ chuyên môn như: Thu thập, bảo quản, khai thác sử dụng, công tác trưng bày, triển lãm tài liệu…

2. Giải pháp:

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về tầm quan liêu trọng, giá trị của tài liệu lưu giữ trữ đối với việc trở nên tân tiến kinh tế, xóm hội của tỉnh và đất nước, từ đó hiểu sâu, tiến hành đúng những chế độ của điều khoản về giữ trữ.

Nghiên cứu, tìm tòi các biện pháp, để hoàn toàn có thể tạo ra cơ hội và điều kiện cực tốt để độc giả rất có thể thuận tiện thể trong vấn đề tiếp cận cùng khai thác, sử dụng tài liệu lưu giữ trữ. Cải thiện chất lượng, thay đổi công tác khai thác, bổ sung tài liệu tích lũy về lưu giữ trữ, phân nhiều loại tài liệu giữ trữ, xác định giá trị tài liệu lưu trữ và phát huy giá trị thông tin có vào tài liệu lưu giữ trữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách tân và phát triển kinh tế, làng mạc hội của tỉnh.

Quan tâm đầu tư chi tiêu cho công tác tuyên truyền, ra mắt tài liệu lưu giữ trữ. Bức tốc xuất bạn dạng phẩm sách hướng dẫn tài liệu lưu lại trữ nhằm quảng bá yếu tố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại giữ trữ lịch sử hào hùng tỉnh tp bắc ninh đến phần đông nhân dân, những cơ quan, tổ chức để đến khai thác, sử dụng.

Đầu tư khỏe khoắn mẽ công nghệ thông tin trong công tác làm việc quảng bá, giới thiệu, khai thác tài liệu tàng trữ thông qua môi trường thiên nhiên mạng. Thường xuyên xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu lại trữ, khối hệ thống công cố kỉnh tra cứu đáp ứng nhu cầu các nhu cầu tìm tin khác biệt của độc giả. Đồng thời, tăng mạnh việc số hóa tài liệu tàng trữ để từng bước một tiến tới văn minh hóa công tác khai thác, thực hiện tài liệu, giúp độc giả rất có thể nghiên cứu vớt trực tiếp tư liệu trên thiết bị tính

Quan tâm không chỉ có vậy đến việc nâng cao chất lượng hồ sơ, tài liệu hiện tại đang bảo quản tại kho, đồng thời về tối ưu biến thành phần hồ nước sơ, tài liệu sẽ tiến hành nộp lưu lại từ những nguồn vào tàng trữ lịch sử

Nhìn chung, vào xu cố gắng hội nhập và yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, tiến bộ hóa, gần như cơ quan cai quản và cơ quan lưu trữ lịch sử vẻ vang không thể ưa thích với phần lớn gì đã dành được. Do yêu cầu khai thác và thực hiện tài liệu lưu lại trữ ship hàng các mục đích đa dạng của cuộc sống xã hội sẽ biến hóa một xu gắng tất yếu. Việc đáp ứng nhu cầu quang minh chính đại này sẽ khiến cho áp lực không bé dại đối cùng với toàn ngành lưu trữ trong việc nâng cấp chất lượng bảo quản, khai thác, áp dụng tài liệu giữ trữ. Đây vừa là thách thức, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển cho công tác làm việc lưu trữ lịch sử hào hùng tỉnh Bắc Ninh.

Để phát huy tốt giá trị của tài liệu lưu trữ hiện tất cả của lưu giữ trữ lịch sử dân tộc tỉnh Bắc Ninh, ngoài việc bảo quản bình an tài liệu, bảo mật tin tức trong tài liệu lưu giữ trữ, cần xem xét công tác giao hàng khai thác và thực hiện tài liệu tàng trữ để thức tỉnh những tin tức “ngủ quên” trong tài liệu tàng trữ và tiếp tục cố gắng nhiều rộng nữa, không xong xuôi tìm tòi, học tập hỏi, nghiên cứu áp dụng những biện pháp tổ chức triển khai khai thác, thực hiện tài liệu tàng trữ để hồ hết giá trị của tài liệu giữ trững ngày càng được phân phát huy, đóng góp phần phục vụ sự nghiệp tạo tỉnh thành phố bắc ninh ngày càng nhiều đẹp./.